Większość z nas, przynajmniej raz w życiu zadała sobie pytanie „kim jestem?”, czy też „jaki jest cel mojego życia?”, „dlaczego nie mogę czegoś osiągnąć”, „dlaczego coś mi się przydarza?”, „dlaczego nie potrafię znaleźć właściwego partnera”, „dlaczego mam problem z pracą lub pieniędzmi”, „dlaczego choruję” i wiele podobnych. Niektórzy mogą odnieść wrażenie, że ich życie jest pasmem nieszczęść i cierpienia, ciągłego powtarzania pewnych trudności. Szukają przyczyny swojego ciężkiego losu oraz usiłują znaleźć winowajcę, chociażby w postaci surowego boga i kary za jakieś przewinienia lub oskarżają za swoje niepowodzenia i brak szczęścia rodziców, partnera, zwierzchnika czy też inną osobę, która ich zdaniem wyrządza im krzywdę.

Aby zrozumieć i prawdziwie poznać siebie, cel swojego życia oraz sens pojawiających się zdarzeń trzeba zaprzestać poszukiwań przyczyn na zewnątrz, zajrzeć w głąb siebie, wejrzeć do podświadomości, aby poznać scenariusz swojego życia. Z pomocą przychodzą nam takie dziedziny wiedzy jak Numerologia i Recall Healing, które pozwalają ujawnić jego treść i znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania, odszyfrować programy, które są naszym udziałem oraz wskazać przekonania kierujące naszymi wyborami i zachowaniem. Dzięki temu stajemy się świadomi, zaczynamy rozumieć, akceptować siebie i swoje życie, a co najważniejsze, przestajemy marnować energię na opór lub walkę i jej zasoby możemy wykorzystać na transformację oraz poprawę naszego losu.

Według różnych szkół duchowych Dusza przychodzi na ziemię, aby doświadczyć ludzkiego losu, zetknąć się z pewnymi ograniczeniami, lękami i krzywdami, których celem jest rozwój i podniesienie wibracji. Ma ona do przetestowania pewną formę energii, która wymaga określonego ciała fizycznego, okoliczności, warunków życia i drzewa rodowego. Zadaniem każdej ludzkiej istoty jest jak najlepiej wykorzystać dany jej potencjał do osiągnięcia wyznaczonego sobie celu, poprzez zetknięcie się z konkretnymi trudnościami, specyficznymi warunkami, bez których nauka i rozwój nie byłyby możliwe. To innymi słowy scenariusza życia, który jest zaprojektowany przez Duszę jeszcze przed narodzinami. Można go odkodować między innymi dzięki Numerologii i Recall Healing.

 

W skrócie o Numerologii  (więcej informacji znajdziesz tutaj  https://scenariuszzycia.pl/numerologia-osobista/):

Numerologia to starożytna wiedza, oparta na energetycznej informacji zawartej w symbolach, jakimi są cyfry i litery.  Data urodzenia oraz imiona i nazwiska człowieka stanowią bazę do opracowania portretu numerologicznego, a umiejętna analiza zestawu symboli w nim zawartych, ich nasilenia i wzajemnych relacji pozwala odczytać nie tylko rolę, jaką człowiek wybrał sobie do odegrania, ale także jakich trudności, wyzwań, lekcji czy też emocji może doświadczyć w trakcie swojej egzystencji. Informuje o rodzaju doświadczeń, które będą jego udziałem.

 

W kilku zdaniach o Recall Healing (więcej informacji znajdziesz tutaj  https://scenariuszzycia.pl/recall-healing-totalna-biologia/ ):

Recall Healing jest metodą poznania człowieka z punktu widzenia biologii, zakładającą ścisłe powiązanie pomiędzy ciałem, psychiką i mózgiem, którego nadrzędnym celem jest utrzymanie człowieka przy życiu. Analizuje on wszelkie informacje płynące zarówno z zewnątrz jak i wnętrza organizmu oraz reaguje na sytuacje stresujące, traumy i wstrząsy włączając stosowne programy, w tym również choroby, służące przetrwaniu. Posługując się narzędziami Recall Healing szukamy odpowiedzi na pytanie jakie odczucie pojawiło się w związku z trudnym wydarzeniem, czyli jakie emocje wystąpiły w obliczu kryzysu i spowodowały problem zdrowotny lub życiowe kłopoty, jaki ból i cierpienie kryją się za nimi.

 

Co możemy odkryć i zrozumieć dzięki Numerologii i Recall Healing?

Carl Jung twierdził, że to co nieuświadomione, kieruje naszym życiem i wyborami, dlatego warto dążyć do ujawnienia tego, co jest ukryte, aby zrozumieć prawdziwe przyczyny wydarzeń oraz pobudki naszych zachowań.  Obydwie dziedziny wiedzy pozwalają dostrzec niewidoczne, ukazać sens i przyczynę wielu przeżyć, spojrzeć na doświadczenia i los człowieka z innej perspektywy. Dzięki nim możemy rozpoznać i zresetować niepotrzebne programy, aby być w pełni sobą,  żyć świadomie i szczęśliwie.

Znajomość portretu numerologicznego pozwala na uświadomienie sobie planu Duszy, oraz zrozumienie jakich trudności człowiek ma doświadczyć i czemu one służą. Pokazuje jaka atmosfera panowała w jego domu rodzinnym, jakiego rodzaju problemów oraz emocji mógł on doświadczyć w dzieciństwie oraz z czym zmagali się jego rodzice.

Z kolei Recall Healing pokazuje w jaki sposób ten plan jest realizowany przez człowieka. Pomaga odkryć konkretne wydarzenia, emocjonalne urazy i martwe pola, nagłe wstrząsy lub silne stresy, które są źródłem choroby lub życiowego problemu oraz wskazać sposoby wspierające powrót do zdrowia i osiągnięcie szczęścia.

Portret numerologiczny prezentuje także charakter człowieka, pokazuje jego wady, blokady, zahamowania, czyli tzw. „cień”, z którym trzeba się zmierzyć. Analiza tych cech daje informację odnośnie sposobu w jaki może on reagować w obliczu traumy, a więc podpowiada jakie znaczenie może on przypisywać zdarzeniom.

Recall Healing bazując na powiązaniu obszarów mózgu zarządzających poszczególnymi organami z określonymi emocjami, pozwala odkryć, które konkretne wydarzenie i związane z nim odczucie,  a wiec ta  specyficzna, indywidualna reakcja człowieka na jakiś stres, jest źródłem choroby lub problemu. Innymi słowy, jakie cierpienie stoi za doświadczaną chorobą lub życiowymi trudnościami.

Obydwie metody wzajemnie się uzupełniają i przynoszą cenne informacje o nas samych i naszych doświadczeniach.

 

Czy trudności muszą trwać przez całe życie?

Wybrane przez człowieka doświadczenia będą trwały do momentu uświadomienia sobie ich przyczyn, zrozumienia lekcji z nich płynących oraz ich akceptacji, co pozwala na uwolnienie się od ich energii. Im szybciej tego dokonamy, tym krócej będziemy cierpieć. ?

Każde trudne i bolesne wydarzenie, porażka, ból i cierpienie jest potrzebne dla rozwoju danej osoby i wynika ze sposobu realizacji scenariusza życia. Podobnie każda osoba, która pojawia się w życiu człowieka nie jest przypadkowym aktorem, ale „nauczycielem”. Dzięki otaczającym ludziom będzie on miał możliwość zobaczyć swoje odbicie lustrzane, dostrzec wady, błędy, przekonania i projekcje. Ludzie, którzy wyrządzają mu krzywdzę, wszelkie pojawiające się choroby,  trudności, tragedie, zawierają w sobie klucz do uzdrowienia jakiejś głęboko skrywanej traumy i odrobienia lekcji tego wcielenia. Człowiek będzie przyciągał do swojego życia dokładnie takie wydarzenia, problemy zdrowotne i te osoby, które pomogą mu rozwiązać wewnętrzne konflikty.

Zrozumienie powodu dla którego człowiek ich doświadcza oraz korzyści jakie  przynoszą dla rozwoju osobistego i duchowego, akceptacja zdarzeń, wybaczenie i odpuszczenie  pozwala uwolnić się od tego programu. Ponadto przynosi większą wiedzę o sobie, o celu do którego dążymy, o bolesnych traumach i przeżyciach, przyczynach dla których wybieramy jakiś zawód, konkretnego partnera, itp. Zrozumienie tych zależności i powiązań pozwala na dokonanie transformacji i podążanie wybraną drogą w harmonii.

 

Jeśli chcesz zrozumieć siebie i odkryć cel swojego życia, rozwiązać jakiś konflikt, uzdrowić relacje, uporać się z chorobą lub wyeliminować przykre wydarzenia, zacznij od poznania i akceptacji scenariusza swojego życia. Dzięki wiedzy jaką daje Numerologia i Recall Healing możesz żyć świadomie, osiągnąć szczęście, poczucie spełnienia i cieszyć się zdrowiem.

Carl Jung powiedział „To, co dzieje się z kimś, kto treści dotąd nieświadome włącza do świadomości, jest wprost nie do opisania. Tego można tylko doświadczyć.”

Jeśli chcesz tego doświadczyć, zapraszam Cię na konsultację  ?

Świadome życie dzięki Numerologii i Recall Healing

You May Also Like