Scenariusz życia, który jest zapisany w formie portretu numerologicznego, stanowi klucz do zrozumienia siebie, poznania swojego przeznaczenia, bycia świadomym swojego potencjału i możliwości. Aby zrozumieć jego treść, trzeba najpierw poznać język, jakim został napisany, czyli odszyfrować symbolikę liczb, które go tworzą.

Symbolika liczb odzwierciedla energie każdej z nich. Jest ona z natury jest dualna, zawiera potencjał dodatni i ujemny. Gdy pojawia się w naszym życiu, jako np. dzień urodzenia, droga życia, dzień aktualnego miesiąca, nie określa z góry, czy będzie to energia pozytywna, czy negatywna. To my sami nadajemy jej moc światła lub cienia, w zależności od tego, jak wykorzystamy tą wibrację, jakich dokonamy wyborów. Bardzo często dzieje się to nieświadomie i nie zdajemy sobie sprawy, że sami kształtujemy swoją rzeczywistość na bazie energii, z którymi zdecydowaliśmy się pracować w tym wcieleniu.

Idąc dalej, można wyróżnić podział na liczby konstruktywne, negatywne i destruktywne. Te pierwsze mówią o możliwościach, drugie o pułapkach, ostatnie zaś o niepożądanych rezultatach. Jeśli potrafimy optymalnie wykorzystać wibracje symboli, stają się one naszymi sprzymierzeńcami, a pozytywna postawa przynosi życie konstruktywne i twórcze. Gdy jednak bezwładnie dryfujemy przez życie, brak nam odwagi na podjęcie właściwych działań i wykorzystanie mocy liczb, objawiają się ich negatywne aspekty.

Zbyt długie trwanie w szponach negatywnych wibracji może doprowadzić do celowego i świadomego podążania w złym kierunku. Skutkiem takich działań bywa upadek „na samo dno”, destrukcja, z której ciężko wspiąć się na szczyt. Nie jest to jednak niemożliwe. Zmiana podejścia, potraktowanie upadku, jako okazji do rozwoju, wytężona praca i wysiłek, mogą z powrotem uczynić nasze życie radosnym i konstruktywnym.

Kluczową rolę odgrywa świadomość i umiejętność spojrzenia na swoje życie z dystansu oraz rozpoznanie, czy dominują w nim energie światła czy cienia. To moment, w którym stajemy się reżyserami swojego życia.

Przyjrzyj się symbolice liczb, które istnieją w Twoim życiu. Na początek weź pod lupę dzień urodzenia i drogę życia. Ta ostatnia jest sumą wszystkich cyfr daty urodzenia, sprowadzoną do wyniku jednocyfrowego, np. 26.04.1963 to droga życia 4, ponieważ 2+6+4+1+9+6+3=31=3+1=4. Zastanów się, jakie aspekty wibracji realizujesz i dokąd Cię prowadzą.

Numerologia posługuje się językiem, który składa się z symboli, jakimi są cyfry od 1 do 9. To baza, która jest podstawą wszelkich interpretacji numerologicznych. Oprócz nich dodatkowe informacje niosą podliczby, liczby mistrzowskie, czy też karmiczne.

W kolejnych postach pojawią się aspekty głównych liczb. Zapraszam do lektury i polubienia. ?

Symbolika liczb – wprowadzenie

You May Also Like