Aby coś mogło zaistnieć w ludzkiej świadomości, konieczne jest tego nazwanie. Dlatego też, każda rzecz, zjawisko, wydarzenie, odczucie posiada jakieś miano, tym samym istnieje. Nazwa zbudowana z symboli numerologicznych jakimi są litery posiada własną wibrację, którą tworzą jej elementy, czyli posiada charakterystyczną dla niej energię.

Człowiek, który przychodzi na świat również otrzymuje imię potwierdzające jego istnienie. Wibracja imienia emanuje określoną energią, a tym samym niesie pewne cechy, którymi obdarza człowieka. Analizując wibrację imienia otrzymujemy wiele wskazówek o danej osobie.

Zygmunt Freud pisał, że imię człowieka jest bardzo istotnym elementem, stanowi główną składową jego osoby, a być może nawet duszy. W numerologii również docenia się jego znaczenie i poddaje szczegółowej analizie. Jeśli imię posiada dużo liter, to oferuje człowiekowi więcej możliwości, daje pełniejszy potencjał, który służy mu do realizacji jego życiowej misji. Nie bez znaczenia jest również zestaw liter, czyli energetycznych symboli, które wchodzą w jego skład. Każda z nich niesie określony ładunek emocjonalny, przyciąga pewien rodzaj doświadczeń.

W dawnych czasach przywiązywano ogromną wagę do imion, które nadawano władcom. Nie były one dobierane przypadkowo, zadanie to powierzano kapłanom, astrologom, czarownikom, którzy za pomocą tylko im znanych metod, wybierali takie, które najbardziej sprzyjało danej osobie. Już wtedy doceniano moc płynącą z wibracji imienia. Kilkaset lat temu wprowadzono również nazwiska, które uzupełniają potencjał energetyczny imion i wiążą nas ściśle z doświadczeniami przodków.

Imiona i nazwiska, które człowiek otrzymuje po przyjściu na świat, są w dużej mierze zależne od kultury i języka, z którymi jest on związany w momencie narodzin. Reprezentują one wpływy karmiczne dlatego też podlegają zmianom. Możemy przyjąć nowe imię, które bardziej nam się podoba, używać pseudonimu, zdrobnienia, czy też przyjąć nazwisko męża, lub w przypadku adopcji, nowych rodziców.

Każda zmiana wibracji imienia ma duże znaczenie, gdyż imiona i nazwiska stanowią zestaw narzędzi, który odpowiednio użyty będzie służył naszemu rozwojowi i sprzyjał realizacji zamierzeń. Jeśli nie będzie on dobrze dopasowany do drogi życia, pojawią się pewne trudności i dodatkowe wyzwania w osiągnięciu celu. Zdając sobie sprawę ze znaczenia wibracji imienia, numerolog może zalecić dobór nowego, które pozwoli człowiekowi na łatwiejsze osiągnięcie harmonii i spełnienia.

Zapraszam do lektury mojego BLOGA, w którym opiszę wibracje popularnych imion.