Lata numerologiczne

Realizując scenariusz swojego życia doświadczamy różnorodnych wpływów kształtujących atmosferę zmieniających się scen i aktów. Są to między innymi lata numerologiczne, które powtarzają się cyklicznie co dziewięć lat. Rok numerologiczny, w przeciwieństwie do kalendarzowego nie rozpoczyna się w styczniu. Jego początek

Jestem dla innych – droga życia 9

Droga życia o wibracji 9 zawiera w sobie początek i koniec ludzkich doświadczeń, cały człowieczy los, mądrość i talenty wszystkich poprzedzających ją liczb. Ma innowacyjność jedynki, umiejętność współpracy dwójki, wyobraźnię trójki, pracowitość czwórki, ekspansję piątki, harmonię szóstki, inteligencję siódemki oraz

Moc i władza – droga życia 8

  Droga życia o wibracji 8 czyni człowieka przywódcą, autorytetem i sędzią, który kierując się mądrością i bezstronnością, jak król Salomon, wydaje sprawiedliwe wyroki. Dba on o utrzymanie harmonii w świecie stworzonym  podczas siedmiu dni kreacji. Wprowadza porządek i wiedzę,

Wiedza to moc – droga życia 7

Droga życia o wibracji 7 wiąże się z odejściem od świata materialnego i skupieniem na swoim wnętrzu. Stąd też często kojarzy się z nią osoby wyciszone, pogrążone w medytacji i kontemplacji. Dążą one do zrozumienia praw wszechświata i potrafią czerpać

Miłość i rodzina – droga życia 6

  Droga życia o wibracji 6 to dążenie do harmonii i równowagi na wszystkich płaszczyznach egzystencji. Kto nią podąża, będzie uczył się sztuki podejmowania decyzji, praktyczności i odpowiedzialności. Jednocześnie będzie roztaczał ciepło i miłość, które przyciągną dzieci oraz osoby słabsze