Warsztat numerologiczny – tworzenie i interpretacja portretu numerologicznego

Klasyczna numerologia ukazuje los i sens życia człowieka jako istoty duchowej, która doświadcza materii i różnych aspektów człowieczeństwa, aby uczyć się i rozwijać. Zostaje on obdarzony talentami i zasobami, aby je wzmacniać, pomnażać i wykorzystywać dla dobra własnego i innych. Aby rozwój mógł mieć miejsce potrzebne są też wyzwania i trudności, strefa poza komfortem, w której każdy może pokonywać pewne słabości, mierzyć się z lękami, doświadczać różnorodnych emocji. W tym celu dostajemy do dyspozycji szeroki wachlarz energii wnoszących odmienne doświadczenia, spośród których Dusza człowieka wybiera zestaw wibracji odpowiedni do odegrania wybranej w danym wcieleniu roli.

Z mojego wieloletniego doświadczenia wynika, że klasyczna numerologia pozwala całościowo i wnikliwie opisać nie tylko charakter człowieka, ale też cykle rozwoju i doświadczeń, które go czekają. Obejmuje ona szczegółową analizę i interpretację zarówno diamentu życia utworzonego na bazie liczb daty urodzenia, jak i  wibracji składających się na imiona i nazwiska. Dopiero połączenie tych dwóch elementów, uzupełnionych osobistym (solarnym) i uniwersalnym kalendarzem daje pełny obraz człowieka i jego indywidualnego scenariusza życia. Do swojej praktyki dołączyłam lata numerologiczne zaproponowane przez Gladys Lobos i moje własne wnioski wyniesione z pracy numerologa i coacha.

Chcę się podzielić swoją wiedzą w trakcie warsztatu dedykowanego konstruowaniu i interpretacji portretu numerologicznego, czyli scenariusza życia człowieka. W trakcie zajęć połączymy teorię z praktyką. Każdy uczestnik będzie miał możliwość opracować i zrozumieć własny portret numerologiczny, a także przyjrzeć się analizie numerologicznej innych osób, dzięki czemu nauczy się odczytywać informacje zapisane w liczbach.

W trakcie warsztatu nauczę jak odczytywać z portret u numerologicznego między innymi:

  • informacje zawarte w drodze życia i wpływ pozostałych elementów portretu na jej przebieg,
  • główny motyw przewijający się przez życie i cel obecnego wcielenia,
  • prawdziwą, wewnętrzną naturę drzemiącą w człowieku i sposób, w jaki jest on postrzegany przez otoczenie,
  • reakcje osoby na siebie, innych ludzi i pojawiające się zdarzenia,
  • wyznawane wartości, a także stosunek osoby do pracy, rodziny, miłości,
  • sferę zawodową, w której człowiek ma szansę na sukces i samorealizację,
  • cykle osobistego rozwoju i zmieniające się w czasie doświadczenia,
  • obszar indywidualnego wzrostu obejmujący min. trudności, wyzwania i lekcje niezbędne do rozwoju,
  • talenty, zdolności, temperament, zasoby i potencjał człowieka.

Zyskasz poczucie tego, kim jesteś, dokąd zmierzasz oraz w jaki sposób i gdzie możesz osiągnąć spełnienie.

Dowiesz się w jaki sposób wykorzystać swoje zasoby i talenty, a także pojawiające się trudności oraz energię roku, miesiąca i dnia dla własnego rozwoju i osiągnięcia satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.

Przekonasz się, że dzięki świadomości i akceptacji własnego scenariusza na życie oraz zmianie postawy i działań możesz skutecznie harmonizować odmienne wibracje oraz wykorzystać ich potencjał do samorealizacji i spełnienia.

Weźmiesz odpowiedzialność za siebie i swój los  – świadomym reżyserem swojego życia!

Zdobędziesz też kluczową wiedzę numerologiczną  – umiejętność interpretacji portretów numerologicznych, którą możesz wykorzystać do wparcia bliskich lub w pracy z ludźmi.

Harmonogram warsztatu

Warsztat obejmuje szeroki zakres wiedzy i stanowi cykl pięciu jednodniowych spotkań.

1 dzień: Człowiek jako mikrokosmos – wibracje opisujące cykl jego życia i rozwoju

Pierwszy dzień warsztatów będzie dedykowany opisowi wibracji liczb podstawowych 1 – 9, liczby 0, wibracji złożonych (podliczb), liczb mistrzowskich, karmicznych i szczególnych. Omówimy też wstępnie konstrukcję diamentu życia.

2 dzień: Diament życia jako niezmienny element scenariusza życia człowieka – część pierwsza

Nauczysz się obliczać wibrację drogi życia, stanowiącej główną rolę do odegrania na scenie życia. Zapoznasz się z opisami wszystkich ról i dowiesz się o czym mówi dzień urodzenia oraz jaki ma wpływ na drogę życia.

3 dzień: Diament życia jako niezmienny element scenariusza życia człowieka – część druga oraz wstęp do opisu wpływów imion i nazwisk

W tym dniu dowiesz się, w jaki sposób droga życia ewoluuje w czasie oraz jakie dokonują się w jej trakcie przemiany i jakie pojawiają się trudności. Omówię szczegółowo sposób obliczania oraz charakterystykę poszczególnych cykli życia, punktów zwrotnych, klucza wcielenia i wyzwań. Nakreślę też wstępnie znaczenie imion, nazwisk i pseudonimów, podpowiem które i w jaki sposób należy uwzględniać  w portrecie numerologicznym.

4 dzień: Imiona i nazwiska jako podlegający modyfikacjom element scenariusza życia

Zobaczysz jak człowiek jest postrzegany przez otoczenie, a jaka jest jego prawdziwa natura. Zrozumiesz jakie wyznaje on wartości, w jaki sposób podejmuje decyzje, jakie ma zasoby, talenty i umiejętności. Wyjaśnię jak wyliczać i  interpretować Liczby Duszy, Realizacji Intymnej i Ekspresji. Omówię znaczenie każdej litery, a także potencjał, lekcje karmiczne i obszary ekspresji. Pokażę, co mówią imiona i nazwiska, a także zdrobnienia i pseudonimy. Opiszę także jaki wpływ na przeznaczenie ma podpis.

5 dzień: Interpretacja scenariusza życia oraz kalendarz numerologiczny

W ostatnim dniu warsztatu pokażę Ci, w jaki sposób połączyć wszystkie omówione wcześniej elementy portretu numerologicznego, czyli odczytać i zinterpretować scenariusz życia. Nauczę Cię też posługiwać się kalendarzem numerologicznym – poznasz sposób obliczania oraz znaczenie lat, miesięcy i dni uniwersalnych, numerologicznych i osobistych.

I edycja warsztatu odbędzie się w następujących terminach:

1 dzień – 1 października 2022

2 dzień – 15 października 2022

3 dzień  – 5 listopada 2022

4 dzień – 19 listopada 2022

5 dzień – 3 grudnia 2022

Warsztaty będą odbywały się w soboty w odstępach dwutygodniowych we Wrocławiu w godzinach 10 – 18. W trakcie spotkań przewidywana jest przerwa obiadowa. Na miejscu będą drobne przekąski oraz ciepłe i zimne napoje.

Inwestycja w warsztat wynosi 2500 zł.

Płatność może być dokonana jednorazowo do 20 września lub miesięcznie: 1000 zł do 20 września, 1000 zł do 20 października i 500 zł do 20 listopada.

Przy jednorazowej wpłacie do 20 sierpnia czeka na Ciebie rabat 10%, a więc za warsztat zapłacisz  tylko 2250 zł!

Aby zapisać się na warsztat wyślij maila na adres kontakt@scenariuszzycia.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego znajdującego się w stopce strony. W odpowiedzi prześlę Ci pozostałe informacje. Miejsce na warsztacie gwarantuje wpłata całej kwoty lub pierwszej raty w wysokości 1000 zł do 20 września.

Zapisz się na warsztat i stań się świadomym reżyserem swojego życia!