Recall Healing jest metodą poznania człowieka opracowaną i nauczaną przez Gilberta Renaud. Pozwala ona na uzyskanie odpowiedzi na pytanie, dlaczego w moim życiu pojawiają się pewne zdarzenia i choroby oraz jaki jest ich cel. Gilbert Renaud oparł tę metodę na swojej wieloletniej praktyce oraz pracy, między innymi takich lekarzy jak Claude Sabbah,  Ryke Geerd Hammer, Bertrand Lemieux oraz psychologów Anne Ancelin Schűtzenberger i Marc Fréchet.

Recall Healing zakłada powiązanie pomiędzy mózgiem, psychiką i ciałem. Podstawą tej metody  są fundamentalne prawa biologii (Totalna Biologia), z których nadrzędne związane jest z przetrwaniem. Organem dbającym o biologiczne przeżycie organizmu jest mózg człowieka, który można porównać do komputera sterującego każdym narządem, każdą częścią ciała. Analizuje on miliardy informacji, płynących zarówno z wnętrza organizmu, w tym psychiki, jak i te docierające z zewnątrz. Porównuje je z dotychczas zgromadzoną bazą danych i aktywuje najbardziej optymalny program, który wysyła za pośrednictwem elektrycznych i magnetycznych impulsów do odpowiednich organów, tak aby człowiek mógł przetrwać. Takim programem może być również choroba.

Psychika, na którą składają się między innymi emocje, myśli, poglądy, edukacja, pełni rolę programisty. W momencie, gdy pojawia się trudna sytuacja, w postaci nagłego wstrząsu lub długotrwałego stresu, to może ona wywoływać negatywne emocje i napięcie. Na przykład utrata pracy, choroba rodzica lub dziecka, problemy w szkole z rówieśnikami, wywołują silny stres, zamartwianie się, strach, niepokój. Powstaje u człowieka świadome lub podświadome przekonanie dotyczące związku tej traumatycznej sytuacji z jego osobą, np. nic nie jestem wart, nigdy nic mi nie wychodzi, to przeze mnie, itp.

Dopóki sytuacja dotyczy płaszczyzny psychologicznej, wpływa głównie na nasze samopoczucie psychiczne. Zmiana następuje w momencie, w którym stres przekracza pewną granicę, człowiek nie jest w stanie zrelaksować się, czuje się wyczerpany i mózg nie może właściwie kierować organizmem. Jeśli psyche nie znajdzie rozwiązania sytuacji i napięcie nie zostanie rozładowane, to  funkcjonowanie całego organizmu będzie cały czas podporządkowane niezwykle wyczerpującemu energetycznie układowi współczulnemu.

Nasz komputer traktuje tę stresującą sytuację jako zagrożenie, szuka więc rozwiązania, które pozwoli przejść organizmowi w tryb przywspółczulny i zredukować stres, co zapewni mu przetrwanie. Dlatego przesuwa przytłaczające emocje oraz związane z nimi przekonania do podświadomości. Jednocześnie  wstrząs zostaje zapisany w małym fragmencie mózgu, centrum neuronalnym, które w Recall Healing nazywane jest ogniskiem DHS. Przekazuje ono energię konfliktu emocjonalnego do części ciała, która jest mu podporządkowana. W ten sposób mózg włącza program – chorobę w ciele fizycznym, która ma swoją fazę aktywną i naprawczą.

Organ, który zostanie zaprogramowany, czyli objęty chorobą, jest uzależniony od rodzaju emocji jaka jest odczuwana w stresującym czasie oraz obszaru mózgu, który zarządza danym organem.

Na przykład, gdy u kogoś występuje poczucie bycia niewystarczająco dobrym w połączeniu z  brakiem możliwości ucieczki od stresującej sytuacji może wystąpić paraliż.

Oskrzela i skóra odpowiadają za relacje ze światem zewnętrznym, tak więc uczucie zerwania z kimś kontaktu może spowodować egzemę. Zapalenie oskrzeli wiąże się z poczuciem zagrożenia w obrębie terytorium, czy też wrażeniem, że ktoś „odbiera nam powietrze”.

Jedną z przyczyn nadwagi jest funkcjonowanie człowieka w trybie walki, czyli życie na co dzień w sytuacji, w której nie mogę komuś ufać, często jestem atakowany. Może to mieć miejsce w pracy lub domu. Z kolei niedowaga wiąże się z chęcią ukrycia, bycia niewidzialnym. W takich sytuacjach istotne jest pytanie przed kim się chronię, co / kto stanowi dla mnie zagrożenie.

Zgodnie z teorią Recall Healing najistotniejszym czynnikiem wpływającym na zdrowie są nasze odczucia, emocje powstałe w związku z samym zdarzeniem, nie zaś rodzaj doświadczenia. Każdy z nas jest inny i w odmienny sposób reaguje na tę samą sytuację. Dla jednej osoby pewne wydarzenie może mieć duże znaczenie, dla drugiej może być zupełnie nieistotne. Gdy raz zostanie wgrany program związany z jakimś wydarzeniem i emocją, to powtórne ich przeżywanie spowoduje ponowną aktywację tego programu.

Aby zrozumieć, dlaczego u kogoś pojawiła się dana choroba, trzeba poszukać odpowiedzi na pytanie jakie przeżycie, jakie emocje spowodowały, że mózg wgrał taki program w mój organizm. Nie jest istotne, czy sytuacja traumatyczna pojawiła się w rzeczywistości, czy też jest wytworem naszej wyobraźni. Dziecko, które raz zostało pogryzione przez psa, będzie traktowało każdego psa jako potencjalne zagrożenie, nawet jeśli ten jest przyjazny i nie wykazuje agresji. Zrozumienie przyczyn i sensu choroby, uświadomienie sobie wszystkich przekonań, które zostały zapisane w podświadomości, pomaga w powrocie do zdrowia, ale często jest niewystarczające. Liczy się nie sama wiedza, ale to, w jaki sposób ją wykorzystamy i czy w ogóle zrobimy z niej użytek. Kluczem do zdrowia jest uwolnienie swoich emocji, wzniesienie się ponad traumatyczne przeżycia, odpuszczenie, wybaczenie.

Program może powstać nie tylko w wyniku traumatycznego przeżycia, którego doświadczamy, ale może zostać uruchomiony zanim jeszcze pojawiliśmy się na świecie. Według Recall Healing okresem  „programującym sytuacje” z jakimi człowiek będzie się spotykał i jego reakcje – emocje na te wydarzenia, jest tak zwany okres projekt/cel. Obejmuje on swym zasięgiem 9 miesięcy przed poczęciem, okres ciąży oraz pierwszy rok życia dziecka. Wszystkie zdarzenia i emocje, których doświadczają rodzice w tym czasie, stają się automatycznie przeżyciami ich potomka. Inaczej mówiąc, programy rodziców, będące odpowiedzią na ich psychologiczne konflikty, stają się biologicznymi konfliktami dzieci, które najczęściej nie są świadome ich istnienia.

Istotne znaczenie ma również przebieg i termin samego porodu, czy odbył się w naturalny sposób i we właściwym dla płodu czasie, czy też była konieczna ingerencja lekarska. Na przykład, gdy w trakcie ciąży matka czuje się w jakiś sposób splamiona, to dziecko może się urodzić z przebarwieniami skórnymi, tzw. myszkami.

Kłótnie rodziców w tym czasie mogą spowodować u dziecka problemy z uchem lub nerkami. Jeśli kobieta zachodzi w ciążę, ale z jakiś powodów nie może wziąć ślubu mimo, że chciałaby stworzyć swojemu dziecku pełny dom, jej córka lub syn może również doświadczyć problemów związanych z zawarciem małżeństwa, lub też mieć poczucie odrzucenia przez jednego z rodziców, odciskające piętno w wielu sytuacjach, których doświadczy.

Zdarza się też, że przed urodzeniem potomka rodzice planują jego przyszłość i wyobrażają sobie, że jest utalentowanym sportowcem lub znanym lekarzem. Wiele dzieci podświadomie realizuje marzenia rodziców z tego okresu.

Z kolei niechciana ciąża i myśli w rodzaju „gdyby nie to dziecko, to mogłabym/ mógłbym …” to bardzo silny program, który w konsekwencji ma wpływ między innymi na poczucie wartości niechcianego dziecka.

Pewne trudne, traumatyczne wydarzenia, które miały miejsce w naszym rodzie i nie były przepracowane, co oznacza, że mózg zepchnął je do podświadomości lub nie zostały zakończone, czy też z jakiś względów są zatajone, będą się powtarzały w kolejnych pokoleniach. Sytuacja nie ulegnie zmianie aż do momentu, w którym nastąpi rozpoznanie problemu, uświadomienie sobie przyczyny bezwiednej kontynuacji lub powielania zachowań. Dopiero wtedy może nastąpić odprogramowanie i uzdrowienie. Każdy program, który jest przez nas zakończony uwalnia kolejne pokolenia od  konieczności radzenia sobie z nim. Pomagając sobie, dajemy szansę naszym dzieciom na lepsze i bardziej świadome życie.

W celu odnalezienia programów rodzinnych najczęściej bada się drzewo genealogiczne od trzech do pięciu pokoleń wstecz. Istnieje przewidywalny wzorzec występowania emocji, chorób oraz zdarzeń w ramach macierzy kolejności poczęcia opartej na kwadracie magicznym, nazwany syndromem pokoleniowym. Pozwala on na wytypowanie przodków, po których „dziedziczymy” programy.

Może się na przykład okazać, że jesteśmy drugim dzieckiem w rodzinie i cierpimy na problem z płucami, a nasz dziadek, który również urodził się jako drugie dziecko  trafił do komory gazowej w czasie II Wojny Światowej. Uzmysłowienie sobie tych faktów może być bardzo pomocne w procesie leczenia.

Niektóre wydarzenia w naszym życiu powtarzają się cyklicznie, wraz z towarzyszącymi im podobnymi emocjami i przeżyciami. W Recall Healing nazywane są biologicznymi cyklami pamięciowymi. Marc Frechet, który dokonał ich odkrycia, w wieku 17 lat i 3 miesięcy miał wypadek na skuterze, 17 lat i 3 miesiące po ślubie wypadek motocyklowy, a w kolejnym cyklu (17 lat i 3 miesiące później) wypadek motocyklowy, tym razem śmiertelny. Odnalezienie tych cykli stanowi bardzo cenną informację, uświadamiającą nam skuteczność naszych programów, które tak długo będą funkcjonowały w naszym komputerze, aż zdamy sobie z nich sprawę i podejmiemy wysiłek ich zakończenia.

Według Recall Healing choroba nie jest wrogiem, którego trzeba zwalczyć, tylko sprzymierzeńcem, który pokazuje nam, że w jakiejś sferze popełniliśmy błąd, straciliśmy kontrolę nad emocjami. Proces zdrowienia wymaga wyciszenia i zrelaksowania, aby mieć energię niezbędną do zmiany, walka jest tylko przeszkodą. Zastosowanie Recall Healing jako uzupełnienie leczenia może wpłynąć na jego tempo i jakość, bowiem pozwala dotrzeć do źródła problemu i wyeliminować go. Mózg może wtedy dezaktywować program choroby, który już nie jest potrzebny do przetrwania i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Uświadomienie sobie przyczyn choroby pozwala na ich skuteczne leczenie i zapobieżenie nawrotom.

Warto zadać sobie trud, aby zbadać historię swojego rodu, poznać atmosferę naszego okresu plan/cel i odkryć wszystkie tajemnice zgromadzone w naszym drzewie genealogicznym. Równie istotne jest przeanalizowanie własnego życia pod kątem powtarzających się zdarzeń i towarzyszących im emocji. Jak powiedział Carl Gustaw Jung „Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało twoim życiem, a ty będziesz nazywał to przeznaczeniem”. Masz możliwość to zmienić. Sam kieruj swoim życiem i bądź jego reżyserem!

Więcej informacji o Recall Healing / Totalnej Biologii znajdziesz na mojej nowej stronie – przenieś się tam za pomocą poniższego przycisku

Serdecznie zapraszam,

Monika Milejska, Konsultant Totalnej Biologii Wrocław