Każdy rok kalendarzowy posiada swoją własną wibrację, która jest określona przez liczbę opisującą ten rok. Występuje tutaj charakterystyczna dla przyrody cykliczność, pewien porządek w ramach systemu dziewięciu głównych liczb, począwszy od jedynki, która zapowiada nowe początki, poprzez kolejne wibracje pozwalające na kontynuację pracy, ekspansję , wprowadzanie korekt, analizowanie, zbieranie plonów, aż po dokonanie porządków i zamknięcie cyklu pod wpływem działania dziewiątki.

Rok kalendarzowy nazywamy w numerologii uniwersalnym. Jego wibrację obliczamy poprzez zsumowanie poszczególnych cyfr roku oraz sprowadzeniu sumy do wyniku jednocyfrowego. Na przykład rok 2006 ma wibrację 8, ponieważ 2+0+0+6=8. Rok 2018 ma z kolei wibrację mistrzowską 11, w związku z tym nie dokonujemy dalszej redukcji. Rok uniwersalny trwa od 1 stycznia do 31 grudnia i dotyczy całej naszej planety, charakteryzuje atmosferę i stanowi swego rodzaju tło dla wydarzeń.

Wibracja roku kalendarzowego jest istotna, ponieważ stanowi pewną bazę wspólną dla ludzkości. Dla pojedynczej jednostki, czy też grupy ludzi, których łączą pewne wspólne energie, takie jak klucz wcielenia, czy droga życia nadrzędne znaczenie mają lata osobiste i numerologiczne, ponieważ są bardziej zindywidualizowane. Ich działanie również zamyka się w dziewięcioletnich cyklach.

Rok osobisty posiada wibrację wyznaczoną przez sumę wszystkich  cyfr, z których się składa oraz  klucza wcielenia, czyli sumy dnia i miesiąca urodzenia. Np. wibracja roku 2018 dla osoby urodzonej 05.07.1950 wynosi 5.  Klucz wcielenia, który ma wibrację 3 (5+7=12; 1+2=3) dodajemy do cyfr roku kalendarzowego 3+(2+1+0+8)=14; 1+4=5.

Poszczególne lata osobiste trwają od urodzin w roku bieżącym do kolejnych urodzin. Każdy rok osobisty należy interpretować w kontekście cykli numerologicznych,  punktów zwrotnych i wyzwań. Opisuje on przybliżanie się do realizacji zadań naszego przeznaczenia oraz miejsce, w którym aktualnie jesteśmy. Ukazuje wpływ badanego roku na naszą podświadomość i świadomość, wyraża wewnętrzne pragnienia i dążenia. Trzeba przyjrzeć się, czy jest on w zgodzie z rokiem numerologicznym i uniwersalnym. Dzięki temu uzyskamy informację o tym, jak będziemy reagować na pojawiające się wydarzenia oraz którym szczeblem na drabinie rozwoju będzie dla nas ten rok.

Rok numerologiczny ma wibrację wyznaczoną przez sumę wszystkich  cyfr, z których się składa, oraz liczby drogi życia. Np. wibracja roku 2018 dla osoby o drodze życia 9 to 2 ponieważ (2+0+1+8)+9=20=2+0=2.

Rok numerologiczny został opisany przez znaną hiszpańską numerolog Gladys Lobos. Trwa on od jesieni bieżącego roku kalendarzowego do jesieni kolejnego roku kalendarzowego, a jego początek i koniec jest wyznaczony przez  nów księżyca, który następuje po 4 września. Dotyczy on  wszystkich ludzi o tej samej drodze życia, mówi o pewnych doświadczeniach, które będą im towarzyszyć w danym roku oraz na czym najlepiej się skupić i jakie niesie ze sobą możliwości. Mówi także o wpływach zewnętrznych, sprawach często niezależnych od samego człowieka, z którymi musi się zmierzyć i które warto wykorzystać dla własnego rozwoju i pomyślnego biegu wypadków.

W sekcji BLOG pojawią się opisy poszczególnych lat osobistych. Zachęcam do dokonania obliczenia, w jakim momencie cyklu się znajdujemy, zapoznania się z charakterystyką roku i posłużenia się tą wiedzą do jak najlepszego wykorzystania tego czasu do realizacji swoich planów.