potrzeby-a-choroby

Czy choroba może pomóc w zaspokojeniu potrzeb? – spojrzenie od strony Recall Healing/ Totalnej Biologii

Każdy z nas ma wiele świadomych, a także nieuświadomionych potrzeb dotyczących zarówno ciała fizycznego jak i sfery psychicznej oraz duchowej, które pragnie zaspokoić. Niektóre z nich są wspólne dla nas wszystkich, gdyż dotyczą najbardziej podstawowych aspektów egzystencji, takich jak zdobycie