Cykle numerologiczne odpowiadają trzem biologicznym i społecznym etapom życia człowieka, czyli dzieciństwu, dojrzałości oraz okresowi mniejszej aktywności na polu zawodowym. Podlegają one wpływom kosmicznym, co oznacza, że są wyznaczone przez datę urodzenia człowieka i nie można ich zmienić. Według numerologii długość każdego z nich wynosi około 28 lat i 4 miesiące.

Cykle numerologiczne to  główne akty scenariusza życia, w ramach których człowiek odgrywa wyznaczoną przez drogę życia rolę.  Mają one przypisaną pewną wartość energetyczną wynikającą z wibracji liczby, która go opisuje. Oznacza to, że w każdym z nich będziemy konfrontowani z wydarzeniami, które określa liczba opisująca dany cykl.

Pierwszy cykl numerologiczny nosi nazwę cyklu formującego i obejmuje swoim zasięgiem okres od narodzin do mniej więcej 28 roku życia. Jego wibracja jest określona przez miesiąc urodzenia i informuje o charakterze dzieciństwa człowieka. Jak sama nazwa wskazuje, to czas, gdy kształtuje się osobowość dziecka, pod wpływem warunków w jakich przyszło na świat i w jakich dorasta. Wiedza o rodzaju doświadczeń, które ten etap niesie ze sobą pozwala na wykorzystanie możliwości jakie daje oraz minimalizacji negatywnych wpływów, które kształtują psychikę dziecka.

Po cyklu formującym nadchodzi cykl twórczy,  który trwa do około 56 – 58 roku życia. Wydarzenia, które przynosi są zdefiniowane przez dzień urodzenia. To czas, w którym człowiek intensywnie pracuje, rozwija się zawodowo i duchowo, awansuje, ale także zakłada rodzinę oraz gromadzi dobra materialne. Liczba, która symbolizuje ten okres przede wszystkim niesie informacje odnośnie możliwości i ograniczeń w tych sferach.

Kolejny cykl numerologiczny, nazywany żniwnym lub współpracy, trwa do końca życia człowieka. To ostatni akt scenariusza życia, którego jakość jest określona przez rok urodzenia oraz wynika z działań podejmowanych we wcześniejszych etapach egzystencji. W tym czasie odczuwamy efekty naszej dotychczasowej działalności oraz podjętych decyzji i dokonanych wyborów.

Na każdy z cykli numerologicznych wpływają tzw. dekoracje, które są wyznaczone  przez punkty zwrotne oraz wyzwania. Im większą posiadamy wiedzę odnośnie tego, co będzie kształtowało naszą egzystencję, tym łatwiej jest nam stać się reżyserem swojego życia i osiągnąć spełnienie.

Zachęcam do lektury BLOGA, w którym opiszę, jakie wydarzenia, możliwości i zagrożenia niosą poszczególne liczby,  opisjące cykle numerologiczne.