rok-uniwersalny-wibracja-liczby-7

Już za kilka godzin będziemy witać lampką szampana Nowy Rok 2023,  snując plany na przyszłość, robiąc postanowienia, życząc sobie i innym, aby był spokojny, pełen obfitości i przyniósł realizację marzeń. W numerologii rok kalendarzowy określamy mianem roku uniwersalnego, gdyż dotyczy wszystkich ludzi. Wnosi on specyficzną dla jego wibracji atmosferę w jakiej będziemy funkcjonować.

Rok 2023 jest kolejnym etapem dziewięcioletniego zamykającego cyklu, który zaczął się w 2017 roku. Ma wibrację liczby 7 (2+0+2+3=7), będącą bramą do królestwa Ducha. Jest  zaproszeniem do podniesienia poziomu zbiorowej świadomości, która jest fundamentem do budowania jakości życia. Z kolei kolektywna wibracja jest zbiorem indywidualnych energii ludzi, co oznacza, że wszyscy mamy wpływ na poziom energii i jakości życia społeczności w jakiej żyjemy.

Rozwój i zmiana poziomu świadomości wymaga wyjścia ze strefy komfortu i stawienia czoła niełatwym okolicznościom. Następuje wtedy, gdy spotykamy na swojej drodze blokady i przeszkody do przejścia. Wibracja liczby 7 przynosi charakterystyczne trudności, które w jakimś stopniu dotkną nas wszystkich. To między innymi poczucie osamotnienia i izolacji, doświadczenie czyjejś tyranii i dominacji, wzrost uzależnień czy też samobójstw. Kluczem do przejścia tego roku jest dobry kontakt ze sobą, duża uważność, obecność, świadomość i dbałość o wysoki poziom energetyczny.

Każdy z nas będzie doświadczał transformacyjnego wpływu wibracji liczby 7 zgodnie z własnym scenariuszem życia i miał okazję do przekroczenia bramy świadomości w konkretnej sferze. Dla jednych mogą to być wrota do odnalezienia poczucia bezpieczeństwa i zaufania, do stanięcia na własnych nogach lub odzyskania równowagi wewnętrznej i życiowej, albo pozbycia się perfekcjonizmu czy też zupełnie inne.

Zachęcam do zapoznania się ze swoim scenariuszem i rozszyfrowania nieświadomego programu, który realizujesz. Dzięki temu zrozumiesz skąd idziesz, dokąd zmierzasz, co Cię wspiera, a co blokuje i łatwiej będzie Ci wykorzystać najbliższy rok do własnego rozwoju i pozbycia się tego, co Ci nie służy. To okazja do wyswobodzenia się od poczucia niezadowolenia w jakiejś sferze oraz uwolnienia swojego potencjału do obfitości i nowej jakości życia w zgodzie ze sobą.

O liczbie 7  mówi się, że jest próbą człowieczeństwa, która daje impuls do zmierzenia się z własnymi lękami, niepokojami i niepewnością, ale na innym niż dotychczas poziomie.

„Nie możemy rozwiązać problemu, dopóki pozostajemy na tym samym poziomie myślenia, które go stworzyło.”

Albert Einstein

Siódemka przynosi nam szansę na wzbicie się na wyższy pułap i rozwikłanie trudności, które do tej pory wydawały się nierozwiązywalne. Zachęca do odejścia od materii, w której zrodziło się wiele problemów i dramatycznych sytuacji, a wejście na poziom Ducha, gdzie pojawiają się możliwości i rozwiązania. Skłania do zmiany perspektywy i postawy życiowej. Mówi o tym, aby nie koncentrować się na przetrwaniu, nie karmić się lękami i nie podsycać ich, ale spojrzeć na nie z dystansu i dostrzec to, co z bliska nie było widoczne. Daje impuls do wybudzenia się ze snu pełnego obaw i zerwania kotary iluzji w której żyjemy, mówiącej o braku, niemożności wyboru, potrzebie kontroli i posiadania. Zaprasza też do poszukiwania sensu wydarzeń i trudności. Odkrycie celu tego, co nam się przydarza lub rozpoznanie znaczenia i wartości tego, co się robi, pozwala pokonać wiele trudności. Dzięki temu, patrzymy na nie, jako okazje do rozwoju i podwyższenia poziomu energetycznego, co z kolei prowadzi do zmiany jakości własnego życia.

Rok 2023 sprzyja ciekawym i inspirującym podróżom, ale przede wszystkim stanowi impuls do zmiany trybu życia, ucieczki od walki o byt ku wyższym formom egzystencji, większego kontaktu z naturą, bycia sam na sam ze sobą, medytacji i nawiązania głębokiej relacji ze sobą. Jakość więzi, którą uda nam się stworzyć, nazwanie emocji czy też rozpoznanie i uwolnienie schematów myślenia i działania, ma niemały wpływ na jakość więzi, które budujemy z innymi.

Najbliższe dwanaście miesięcy wymaga koncentracji na tym, co dzieje się tu i teraz, zamiast na tym co było i będzie. Skłania do zaniechania pośpiechu, pędu za sukcesem i pomnażaniem dóbr materialnych, rezygnacji ze ścigania się z czasem. Uczy uważności i obecności. Poszukiwania odpowiedzi na pytania w sobie, zamiast na zewnątrz. Podążania za intuicją i podszeptami serca. Zachęca do świadomego dokonywania wyborów i brania odpowiedzialności za swój los. Do decydowania na czym się koncentruję i co zasilam swoją uwagą, a przez to daję temu energię i prawo do rozgoszczenia się w moim życiu. Do rozstrzygania o własnych myślach, słowach i działaniach. Do opowiadania się za kimś lub za czymś czy też wyboru osób, którymi się otaczam, stylu życia, który prowadzę, itp.

Jak wcześniej wspomniałam, liczba 7 jest bramą do wyższych poziomów świadomości i prawdziwej duchowości, ale jej negatywny aspekt sprzyja wszelkiej maści fanatykom religijnym i ideologicznym. Dużym powodzeniem mogą cieszyć różne formy terapii i warsztaty rozwoju osobistego czy też duchowego, nie zawsze prowadzące nas bezpiecznie przez te wrota, ale ściągające w dół. Dlatego warto podążać za głosem intuicji, która pozwoli rozróżnić oświeconych od oszustów i wybrać to, co wspiera i prowadzi do pozytywnej zmiany.

Najbliższe dwanaście miesięcy to czas sprzyjający rozwojowi na wielu płaszczyznach. Wspomaga wszelkie poszukiwania, dociekania, zgłębiania praw rządzącym Wszechświatem. Zachęca do poszukiwania ponadczasowych i trwałych wartości.

„Dramatem życia jest to, że starzejemy się zbyt szybko, a mądrzejemy zbyt późno.”

Benjamin Franklin

Liczba 7 zachęca do głębszej refleksji nad sensem i wartością życia jako takiego oraz poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze pytania. Daje też impuls do rozważań nad prawdziwymi przyczynami panującej sytuacji politycznej, gospodarczej i ekologicznej na Ziemi. Przynosi okazję do wyciągnięcia daleko idących wniosków, przewartościowania norm moralnych i etycznych, obowiązujących zasad postępowania, które niejednokrotnie sprzyjały jednostkowym interesom, a nie dobru ogółu. Daje szansę na wprowadzenie zmiany w hierarchii wartości i kierunku rozwoju ludzkości.

Jednak negatywny aspekt tej liczby wzmacnia obłudę i zakłamanie wśród tych, którzy dzierżą władzę polityczną, ekonomiczną czy też ideologiczną. Mogą chcieć jeszcze bardziej zaciemnić obraz sytuacji, wzmagać lęki i niepokoje, aby osiągnąć swoje cele i utrzymać nas w strachu, a tym samym sprawować kontrolę. Dlatego tak ważny jest nasz własny poziom świadomości i umiejętność dokonywania wyborów, rozstrzygania czy coś jest dobre, czy lepiej się od tego odsunąć.

„Trochę nauki zabiera cię od Boga, ale dużo nauki zabiera cię z powrotem do Niego… Często zadawaj pytania o swoje priorytety, upewnij się, że Bóg zawsze jest na pierwszym miejscu… Potomkowie pewnego dnia będą śmiać się z wysublimowanej głupoty nowoczesnej filozofii materialistycznej. Im więcej badam naturę, tym bardziej jestem zdumiony pracą Stwórcy”.

Ludwik Pasteur

Rok 2023 sprzyja także nauce i niezwykłym osiągnięciom, które mogą zakwestionować niektóre prawdy wyznawane przez świat akademicki oraz wnieść nowego ducha do skostniałych uczelni. Największe sukcesy czekają tych,  którzy połączą intuicję i wgląd z rozumem, logiką i analizą. Gdy „mędrca szkiełko i oko” wzbogacą o zasadę „łam, czego rozum nie złamie”. To też zachęta do kształcenia się, poszerzania wiedzy, doskonalenia się w jakiejś dziedzinie oraz inwestowania w dobrej jakości edukację. Ważne miejsce znajdzie też  kultura, której głos może stać się w tym roku szczególnie znaczący.

Liczba 7 przyciąga sukces i uznanie, prestiż społeczny lub zawodowy. Na jej drugim biegunie stoi hańba i upokorzenie, które może dosięgnąć osoby kierujące się niskimi intencjami. Energia tej liczby sprzyja wykrywaniu różnego rodzaju nielegalnych działań, więc możemy liczyć się z pewnymi sensacyjnymi wieściami. Wiąże się ona też z tajemnicą, dając okazję do ujawnienia niejednej podejmowanej w sekrecie decyzji. Ale też może rodzić kolejne niejawne, zawoalowane lub zamydlone sytuacje, które mogą ujrzeć światło dzienne w kolejnych latach albo nigdy.

Inny, ważny aspekt tej liczby mówi o rozsądnym gospodarowaniu finansami i zachęca do spłaty zaciągniętych długów, a przede wszystkim nie powiększania ich, dbania o budżety państw, organizacji i przedsiębiorstw. W przeciwnym razie, kolejny rok może być bardzo bolesny.

Wibracja roku 2023 stopuje rozwój globalizacji. Może się okazać, że wiele państw będzie bardziej skoncentrowanych na tym, co dzieje się wewnątrz. Izolować się od pozostałych budując swoje zasoby na własne potrzeby, a mniej liczyć na wymianę. To dosyć ciekawy okres dla wszelkich unii, wspólnot i stowarzyszeń, testujący prawdziwość ich założeń.

Latom siódemkowym towarzyszy specyficzny, bardziej melancholijny nastrój, który sprzyja odejściu od świata zewnętrznego i zagłębieniu się w sobie aby zmierzyć się z własnymi lękami i niepewnością. Ze względu na swoją powolną i senną naturę przypomina mgłę, która odcina od materialnego świata, a zaprasza do mniej realnych wymiarów. We mgle często czujemy się samotni, bezradni, zagubieni lub bezsilni i jeśli nie uda nam się, samodzielnie lub z czyjąś pomocą, zapalić wewnętrznej latarni świadomości i poczucia sensu, może to być trudny, depresyjny okres.

Nie zapominajmy jednak, że siódemka nazywana jest też liczbą cudów. Starożytna wiedza podaje, że znajduje się ona pod szczególną opieką bogów – może warto im zaufać…? 😉

 

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2023!

 

Obraz Daniel Roberts z Pixabay

 

Co przyniesie Nowy Rok 2023 – rok uniwersalny o wibracji liczby 7

You May Also Like