Dosyć dużo mówi się ostatnio o transformacji, która ma miejsce w obecnym czasie. A co na ten temat ma do powiedzenia Numerologia?

Wszystkich ludzkich, zamieszkujących Ziemię, łączy wspólny rytm ewolucji, który ma pewne etapy i związane z nimi okazje oraz trudności. Są to ery, tysiąclecia czy stulecia posiadające pewien potencjał energetyczny i przypisane mu jakości. Wynikają one z wibracji liczb, które je opisują, np. 17 wiek miał wibrację liczby 8 (1+7=8), więc przyniósł wydarzenia charakterystyczne dla ósemki.

Według Numerologii, oprócz wyżej wymienionych okresów, równie istotny jest dziewięcioletni rytm rozwoju, odzwierciedlający odwieczne prawo natury – cykl życia i śmierci. Wszystko ma swój początek (wibracja liczby 1), okres przeobrażeń i ekspansji (wibracje liczb 2 – 8) oraz swój kres (wibracja liczby 9).

W ramach tej globalnej ewolucji poszczególne jednostki realizują indywidualne cele swojej Duszy, poruszając się w obrębie masowych, jak i osobistych cykli rozwoju.

W obecnym momencie na Ziemi rozgościły się następujące wibracje:

Drugie tysiąclecie (wibracja liczby 2), które dopiero co się „urodziło” i delikatnie zaprasza nas do budowania nowej jakość życia. Zachęca do odejścia od indywidualizmu na rzecz umiejętności współżycia i kooperacji dla wspólnego dobra. Ważna staje się zdolność dzielenia się, tolerancja i współczucie w myśl zasady „Ja jestem tak samo ważny jak Ty”. To też zaproszenie do funkcjonowania i działania zgodnie z głosem intuicji, a nie jak do tej pory stawiania na pierwszym miejscu roli intelektu i pobudek płynących z ego. Istotne staje się świadome życie z otwartym sercem i umysłem, poszukiwanie swojego wewnętrznego światła i dzielenia się nim z innymi.

Negatywny aspekt tej wibracji może przynosić nadmierne podporządkowanie, usuwanie się w cień, poświęcenie czy też manipulację, która będzie się skrywała pod płaszczykiem troski i dobroci.

Nowe tysiąclecie będzie ewoluowało wraz z nadchodzącymi stuleciami i dziewięcioletnimi cyklami.

21 wiek  to zestawienie dwóch przeciwstawnych jakości (wibracja liczby 2 i 1). Zainicjował on początek tysiąclecia, zachęcając do wprowadzenia równowagi pomiędzy energią żeńską i męską, dawaniem i braniem, indywidualnym oraz grupowym rozwojem i dobrem. Nie chodzi o to, aby dwójka wyparła jedynkę, ale by nauczyły się funkcjonować razem i łączyć swoje siły. Aby bycie i działanie było jednakowo ważne i używane zamiennie, w zależności od bieżącej potrzeby. Uzyskanie stanu równowagi może być trudne lub niestabilne, czasem prowadzić do utarczek i przewagi jednego z aspektów, przynieść kolejną odsłonę egocentryzmu, siły, dominacji i kultu jednej z nich.

Całe stulecie ma wibrację liczby 3 (2+1=3) zachęcając nas do większej radości i otwartości, do bycia jak szczęśliwe dzieci, które poznają świat bez uprzedzeń i etykiet, za to z ciekawością i niezwykłą intensywnością oraz uważnością. Ważne staje się rozpoznawanie, nazywanie oraz wypowiadanie swoich potrzeb i uczuć, pełna ekspresja siebie, co wcześniej nie było mile widziane dzięki różnym zasadom moralnym, mówiącym co wypada, a co nie. Liczy się spontaniczność, kreatywność, inspiracja oraz czas na przyjemności i „samo życie”, a nie tylko pracę, obowiązki, działanie i posiadanie, o czym coraz głośniej mówi pokolenie Z 😉

Dziewięcioletni cykl, który jest 225 cyklem w kalendarzu obowiązującym od narodzin Chrystusa. Rozpoczął się on w 2017, a zakończy w 2025 roku. Każdy cykl ma swoją energię określoną przez sumę jego składowych. W tym przypadku mamy do czynienia z wibracją liczby 9 (2+2+5=9) przynoszącą charakterystyczne dla siebie wydarzenia, obowiązki i okazje.

Dziewiątka to liczba próby i czas bilansu. Symbolizuje śmierć, czyli koniec jakiegoś etapu, relacji, zadania, życia, aktywności, itp. Zachęca do zrobienia generalnych porządków i uwolnienia od tego, co już się nie sprawdza, nie sprzyja ludziom, jak i samej Ziemi. Jednym z aspektów naszego rozwoju jest „przywiązanie” do osób, rzeczy, sytuacji czy innych wartości. Oznacza to, że im bardziej się czegoś trzymamy, tym boleśniejsze i trudniejsze może być rozstanie, bez znaczenia czego dotyczy – stylu życia i myślenia, dóbr materialnych, osób, systemu gospodarczego, hierarchii społecznej, religii, prawa, itp. Im grupa zwolenników „starego” jest większa, tym proces zmiany trudniejszy dla nas wszystkich, choć Ci którzy osiągnęli wyższy poziom świadomości nie są już tak mocno zaangażowani w zachowanie status quo, ale z akceptacją uwalniają i odpuszczają to, co już nie działa.

Dziewiątka mówi o odejściu od materializmu, ambicji i celów jednostkowych na rzecz:

  • realizacji wyższych idei dla dobra ogółu,
  • wolności i tolerancji,
  • miłości uniwersalnej i bezwarunkowej,
  • bezinteresowności, filantropii i humanitaryzmu,
  • akceptacji i wybaczenia,
  • szacunku dla wszystkich form życia,
  • życia w zgodzie z głosem serca i rytmem przyrody,
  • więzi z Wszechświatem i kontaktu ze Źródłem.

Wszystkie te tematy są teraz aktualne.

Obecnie znajdujemy się w siódmym roku tego cyklu (rok uniwersalny 2023 o wibracji liczby 7), który odgrywa w nim właściwą dla siebie rolę. Jest bramą do wyższego poziomu świadomości i zmiany postrzegania siebie i świata. Więcej na temat możesz przeczytać tutaj  Co przyniesie Nowy Rok 2023 – rok uniwersalny o wibracji liczby 7. A po nim nadejdą kolejne dwa lata, które przyniosą konieczność robienia generalnych porządków w obszarach dla nich kluczowych, ale o tym będę pisała gdy nadejdą 😊

Liczba 9 jest zaproszeniem do otwarcia serca i szansą na podniesienie poziomu wibracji, zarówno zbiorowej, jak i indywidualnej. Ten proces bywa bolesny i trudny, ale istotne zmiany mają małe szanse na zaistnienie w warunkach komfortu. Wiele rzeczy, które dzieją się obecnie, są elementem generalnych porządków, na które wielu z nas nie ma wcale ochoty. Tak jak w codziennym życiu nie zawsze z przyjemnością sięgamy po odkurzacz i wiadro z mopem, wolimy oddać się przyjemnościom lub wypoczynkowi. Sprzątanie pochłania sporo energii i zazwyczaj przynosi zmęczenie, ale też … satysfakcję i zadowolenie, gdyż o wile przyjemniej przebywa się w czystym i pachnącym pomieszczeniu. Trzeba więc „uprzątnąć teren” aby zrobić miejsce na nową jakość w ramach tysiąclecia i stulecia, którą przyniesie kolejny cykl w 2026 roku.

Każdy z nas ma swój indywidualny obszar transformacji i generalnych porządków, który wynika z osobistego scenariusza na życie. Wiąże się z wybraną drogą, celem, który Dusza chce osiągnąć, jej pobudkami i pragnieniami, a także nawykami i schematami, lekcjami i wyzwaniami, które wynikają z tego programu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jaki obszar wymaga uporządkowania lub zrozumieć dlaczego akurat w danej sferze doświadczasz obecnie trudności oraz  zyskać moje wsparcie w procesie transformacji, aby stać się świadomym reżyserem swojego życia, zapraszam Cię do wspólnej pracy. 😊

 

 

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Numerologia a czas transformacji

You May Also Like