Droga życia o wibracji 8

czyni człowieka przywódcą, autorytetem i sędzią, który kierując się mądrością i bezstronnością, jak król Salomon, wydaje sprawiedliwe wyroki. Dba on o utrzymanie harmonii w świecie stworzonym  podczas siedmiu dni kreacji. Wprowadza porządek i wiedzę, sprawuje kontrolę oraz zapewnia stabilizację, aby scementować wizje i marzenia pozostałych liczb.

Człowiek, który podąża drogą życia o wibracji 8, nie zawsze w pełni rozumie siebie i zadanie, które przed nim stoi. Nie do końca też zdaje sobie sprawę z tego,  jaką mocą został obdarzony. Siła ósemki jest darem, ale i zagrożeniem, gdyż upojenie się nią może doprowadzić do utraty człowieczeństwa. To ścieżka najbardziej karmiczna ze wszystkich, wiąże się ze sprawiedliwością, rozliczeniem ze wszystkich uczynków. Pozytywne działania przynoszą sukces, sławę, szacunek i liczne honory, a niewłaściwe korzystanie z mocy wiąże się z dotkliwą karą.

Aby wyliczyć, czy jest to Twoja rola do odegrania na scenie życia, należy zsumować wszystkie cyfry daty urodzenia, następnie dodać do siebie poszczególne elementy sumy, aż do momentu, gdy uzyskasz jednocyfrowy wynik. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy składa się on z dwóch jednakowych cyfr, takich jak 11, 22, 33, 44, czyli tzw. liczb mistrzowskich. Poniżej znajdują się dwa przykłady:

Osoba urodzona 3.04.1990 ma drogę życia 8, ponieważ 3+4+1+9+9+0=26; 2+6=8

Osoba urodzona 28.05.1967 ma drogę życia 11, ponieważ 2+8+5+1+9+6+7=38; 3+8=11

Ten, kto wybrał drogę życia o wibracji 8, przyszedł na świat, aby zapanować nad materią, sprawiedliwie przewodzić ludziom słabym, ucząc ich jak wykorzystywać własny potencjał  i osiągać cele dzięki uporowi, pracy i dyscyplinie. Jego osobistym wyzwaniem jest nauczenie się odpowiedzialności, umiarkowania, tolerancji oraz osiągnięcie równowagi pomiędzy sferą materialną i duchową.  To także lekcja o naturze pieniądza, który jest tylko środkiem do realizacji zamierzeń, a nie celem samym w sobie. Zrozumienie tego prawa czyni człowieka  przewodnikiem i mistykiem, mającym dostęp do innych wymiarów.

Człowiek, który podąża drogą życia o wibracji 8, potrafi doprowadzić do sukcesu każde przedsięwzięcie, osiągając przy tym uznanie i finansową satysfakcję. Dzieje się tak, gdy odpowiednio korzysta z danej mu mocy, potrafi zachować równowagę pomiędzy wartościami etycznymi, moralnymi, duchowymi oraz kwestiami materialnymi. Przyciąga wtedy niezwykłe możliwości i okazje. Jawi się silnym autorytetem, pełni rolę ojca, dając innym poczucie bezpieczeństwa. Cieszy się sławą, szacunkiem i licznymi honorami.

Realizacja negatywnego aspektu tej drogi życia przejawia się tym, że człowiek nieustannie goni za pieniędzmi. Jego celem jest zaspokajanie swoich, coraz to większych potrzeb. Może stać się tyranem, osobą okrutną, twardą, bezkompromisową, wymuszającą posłuszeństwo i wiecznie oceniającą innych. Chorobliwe ambicje, pożądanie wartości materialnych i władzy grożą upadkiem na samo dno. Gdy energia jest marnotrawiona na osiągnięcie dobrobytu i wielkości, może się okazać, że jakieś zewnętrzne siły zmuszą go, poprzez bankructwo, utratę tego co posiada, do rozpoczęcia wszystkiego od nowa.

Ósemka jest oddana pracy bez reszty. Najczęściej musi włożyć sporo wysiłku i cierpliwości, zapanować nad pojawiającą się frustracją zanim doprowadzi dzieło do szczęśliwego finału. Kocha dreszczyk emocji, który towarzyszy drodze do realizacji zamierzeń, umiejętnie pokonuje przeszkody, traktując je jako wyzwania, a nie blokady. Osiąga sukces i zdobywa pieniądze dzięki wykorzystaniu takich cech jak koncentracja, dobra organizacja, umiejętność oceny sytuacji. Jej działania są skuteczne i efektywne. Jest niezwykle pracowita, zdyscyplinowana, odznacza się silnym charakterem. Powinna zadbać o właściwy odpoczynek i odnalezienie wewnętrznego spokoju, aby pozbyć się poczucia nadmiernego obciążenia, frustracji i ciągłej walki, które są efektem wysiłku towarzyszącego jej na co dzień. W przeciwnym wypadku będzie próbowała niwelować napięcia za pomocą używek.

Osoba, która wybrała drogę życia 8, charakteryzuje się atrakcyjną i fascynującą osobowością, niezwykłym magnetyzmem, czarem i charyzmą. Często obdarzona jest mocami uzdrowicielskimi. Odznacza się szczerością, uczciwością, prawością i prostolinijnością. Nie toleruje kłamstwa, intryg i hipokryzji. To osoba godna zaufania, biorąca odpowiedzialność za swoje czyny i słowa. Jest wyjątkowo silną, mocną, nieugiętą i żywiołową osobą, która postrzega świat w biało-czarnych barwach, stąd też czasem trudno jest jej patrzeć obiektywnie, czy też osiągnąć kompromis. Ma też skłonność do popadania w skrajności.

Droga życia o wibracji 8 kojarzy się z  ambicją, egoizmem, nietolerancją, upartością i pamiętliwością. Cechy te mogą przesłonić rozsądek i obiektywność, a brak umiejętności przyznawania się do błędów oraz chęć dominacji, często prowadzą do porażki. Droga ta sprawia, że osoba nią podążająca jest energiczna i bojowa, skupiona na osiągnięciu sukcesu. W dążeniu do celu potrafi podjąć niejedną walkę i nie dopuścić, aby cokolwiek lub ktokolwiek stanął jej na drodze. Nierzadko jest twarda, nieugięta i radykalna. W obliczu zagrożenia potrafi zachować zimną krew, aczkolwiek, gdy zostanie sprowokowana, może stać się wyjątkowo agresywna i okrutna. Bardzo często ocenia ludzi poprzez pryzmat bogactwa i sukcesu, a wartości, miarą pieniądza. Podziwia tych, którym się powiodło, jednocześnie gardząc przeciętnością i bylejakością.

Człowiek, który realizuje drogę życia o wibracji 8 z reguły posiada talent do zarządzania finansami i wielkimi przedsięwzięciami. Intuicyjnie wie kiedy, ile i gdzie zainwestować, nie boi się ryzyka. Z łatwością funkcjonuje w świecie polityki i niejednokrotnie pełni ważne stanowiska rządowe. Bez wytchnienia pracuje, aby zrealizować swoje plany, a gdy już tego dokona, myśli o następnym wyzwaniu. Przeważnie nie jest zadowolony ze swojego stanu posiadania i wszelkimi siłami dąży do jego poprawy. Posiada ogromne zdolności przywódcze,  jest stanowczym, logicznym i lojalnym zwierzchnikiem, dobrze sprawdza się w roli osoby sprawującej kontrolę. Jako pracownik cechuje się dużą  wydajnością, zdyscyplinowaniem i zaangażowaniem.

Ósemka, to osoba praktyczna, patrząca na świat z dużym realizmem. Rzadko postępuje lekkomyślnie, z reguły jej działania są dobrze przemyślane. Jest odważna, konsekwentna, systematyczna, doprowadza sprawy do końca. Cechuje ją perfekcjonizm, jest bardzo wymagająca, zarówno wobec siebie, jak i otoczenia. Posiada zdolność  wykonywania zadań, do których realizacji potrzeba dużej odporności psychicznej oraz niesłychaną intuicję. Odpowiedzialność i sprawiedliwość to dla niej ważne wartości. Jest bardzo aktywna, lubi ruch, najczęściej uprawia jakąś dyscyplinę sportu i doskonale regeneruje siły w otoczeniu drzew.

Droga życia o wibracji 8 czyni z człowieka interesującego partnera ze względu na jego liczne i  różnorodne zainteresowania oraz aktywności. Cieszą go duże domy, luksusowe samochody i markowe ubrania, przykłada dużą wagę do swojej prezencji. Ceni wierność, kocha z pasją, ale jego plany i ambicje nie zawsze pozwalają na sentymenty i zatracenie się w miłości, nawet pomimo głębokiego i szczerego uczucia. W związkach bywa nadmiernie despotyczny i autorytatywny. Pragnie być podziwiany i doceniany jako głowa rodziny, ma skłonność do nadmiernej kontroli bliskich oraz narzucania swoich pomysłów i wizji. Jest dominującym rodzicem, często nazbyt surowym, nieugiętym i wymagającym. Bywa postrzegany jako osoba zimna, choć w rzeczywistości jest czuły i opiekuńczy. Zapewnia duże poczucie bezpieczeństwa. Zachęcam również do sprawdzenia opisu osoby, która ma drogę życia o wibracji 4.

Znane osoby, które wybrały drogę życia o wibracji 8 to między innymi:

Jan Paweł II urodzony 18.05.1920 w Wadowicach (1+8+5+1+9+2+0=26; 2+6=8), który został uznany za jednego z najbardziej wpływowych przywódców XX wieku. Po śmierci kanonizowany i nazywany Janem Pawłem II Wielkim. Jego działalność przyczyniła się do znacznej poprawy relacji pomiędzy Kościołem Katolickim, a innymi wiodącymi wyznaniami. Popierał także ruch ekumeniczny. W czasie swojego pontyfikatu odbył wiele pielgrzymek do krajów na wszystkich zamieszkałych kontynentach, czego nie czynił dotąd żaden inny papież. Miał przy tym bardzo dobry kontakt z wiernymi, szczególnie z młodzieżą. Nie wahał się przepraszać za grzechy Kościoła.

W świecie polskiej polityki zaistniał Radosław Sikorski urodzony 23.02.1963 (2+3+2+1+9+6+3=26; 2+6=8), który początkowo pracował jako dziennikarz. W latach 1992 – 2016 pełnił różnorodne funkcje rządowe min. Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Zagranicznych. Był także posłem, Senatorem i Marszałkiem Sejmu. W ramach swojej działalności podpisał w imieniu polskiego rządu umowę dotyczącą umiejscowienia bazy tarczy antyrakietowej w Polce oraz aktywnie uczestniczył w negocjacjach pomiędzy ukraińskimi stronami konfliktu w trakcie misji dyplomatycznej UE w Kijowie. Zasłynął także jako „smakosz ośmiorniczek”.  W 2016 roku wycofał się z polityki.

Jeden z najbogatszych Polaków, przedsiębiorca Ryszard Krauze, również podąża drogą o wibracji 8. Urodzony 27.05.1956 (2+7+5+1+9+5+6=35; 3+5=8) uprawiał koszykówkę, jednak swoje życie zawodowe związał z biznesem. Rozwinął firmę komputerową Prokom, inwestował również w akcje spółek zajmujących się innymi dziedzinami niż informatyka. Oprócz działalności biznesowej, jest także mecenasem różnych organizacji i fundacji, które propagują kulturę, sport, czy też tolerancję narodowościową. Postanowiono mu zarzut działania na niekorzyść CBA  w tzw. aferze gruntowej, jednak śledztwo zostało umorzone.

Znaną osobą o drodze życia 8 był także pierwszy człowiek, który stanął na Księżycu, Neil Armstrong. Urodził się 05.08.1930 (5+8+1+9+3+0=26; 2+6=8), a jego dzieciństwo było naznaczone wieloma przeprowadzkami. Jako dziesięciolatek rozpoczął pracę zarobkową, a w wieku 16 lat zdobył uprawnienia pilota. Był pilotem wojskowym i pilotem doświadczalnym, przeprowadzającym próby z różnymi samolotami. Wypowiedziane przez niego zdanie, gdy stanął na Księżycu 21 lipca 1969: „To jest mały krok człowieka, ale wielki skok dla ludzkości” przeszło do historii.

Zapraszam do lektury następnego artykułu, w którym opiszę drogę życia o wibracji 9.

Moc i władza – droga życia 8

You May Also Like