Droga życia o wibracji 9

zawiera w sobie początek i koniec ludzkich doświadczeń, cały człowieczy los, mądrość i talenty wszystkich poprzedzających ją liczb. Ma innowacyjność jedynki, umiejętność współpracy dwójki, wyobraźnię trójki, pracowitość czwórki, ekspansję piątki, harmonię szóstki, inteligencję siódemki oraz moc ósemki. Do tych cech dodaje od siebie płynące z głębi serca współczucie i  dobroć. Wiąże się z ostatnią lekcją, jaką człowiek ma do przerobienia na ziemi – nauką wybaczania. Przynosi pragnienie poznania prawdy o sobie i świecie oraz wiedzę, dzięki której człowiek godzi się ze swoim losem i Bogiem.

Aby wyliczyć, czy jest to Twoja rola do odegrania na scenie życia, należy zsumować wszystkie cyfry daty urodzenia, następnie dodać do siebie poszczególne elementy sumy, aż do momentu, gdy uzyskasz jednocyfrowy wynik. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy składa się on z dwóch jednakowych cyfr, takich jak 11, 22, 33, 44, czyli tzw. liczb mistrzowskich. Poniżej znajdują się dwa przykłady:

Osoba urodzona 04.04.1981 ma drogę życia 9, ponieważ 4+4+1+9+8+1=27; 2+7=9

Osoba urodzona 28.05.1967 ma drogę życia 11, ponieważ 2+8+5+1+9+6+7=38; 3+8=11

Droga życia o wibracji 9 wiąże się z takimi pojęciami jak uniwersalność, rozmach, służba innym, otwartość, idealizm. Słowo klucz to misjonarz, który podróżuje, aby wzbogacić innych swoją wiedzą. Pojawia się ona jako bilans  poprzednich wcieleń, dokończenie pewnego cyklu, niezbędnego do realizacji kolejnego. Człowiek ma moc zmieniania świata,  przeistaczania brzydkiego w piękne, bezwartościowego w bezcenne.

Człowiek, który podąża drogą życia o wibracji 9 jest urodzonym filantropem, dla którego dobro ludzkości jest wartością nadrzędną. Chronią go wyższe siły, tak długo, jak jego aktywność jest skoncentrowana na realizacji wyższych idei i podyktowana dobrem ogółu. Jeśli podporządkuje swoje życie osobistym  celom i zachciankom, będzie gonił za wartościami materialnymi, szukał spełnienia w miłości oraz dążył do zaspokojenia swoich ambicji i osiągnięcia sukcesu, może utracić daną mu zdolność urzeczywistniania planów i doświadczyć cierpienia. Wszystkie te wartości przyjdą w efekcie działalności nakierowanej na rozwój ludzkości, takiej jak   edukacja, ochrona, troska o pokój, czy też promocja innych istotnych wartości.

Liczba 9 reprezentuje żywioł ognia, a więc obdarza wybuchowym temperamentem, nadmierną emocjonalnością, przynosi otwartość na innych ludzi i nowe wyzwania. Osoba, która w tym wcieleniu zdecydowała się wybrać drogę życia 9 dąży do zbudowania lepszego świata, w którym wszyscy będą żyć szczęśliwie. Często wiąże się to ze stwarzaniem utopijnych i nierealnych planów, życiem w świecie marzeń oraz abstrakcyjnych wizji. W realizacji tej ścieżki niezwykle ważne stają się takie pojęcia jak miłość, braterstwo, szczodrość, miłosierdzie oraz altruizm.

Człowiek jest pełen współczucia, sympatii i hojności wobec innych istot, co sprawia, że ludzie chętnie powierzają mu swoje tajemnice i zwracają się do niego z prośbą o wsparcie.  Cechuje go niesłychana intuicja, dzięki której może skutecznie realizować zamierzenia i dokonywać dobrych wyborów. Zdarza się, że oddaje się całym sercem pomocy ludziom, mając przy tym problem z identyfikacją, komu ta pomoc jest naprawdę potrzebna. Ma tendencję do przyjmowania na swoje barki problemów całego świata, co prowadzi do sytuacji, w której ani nie przeżywa swojego życia, ani nie pomaga wszystkim, którzy tego potrzebują. Czasami niewłaściwie ocenia swoje siły i zbytnio się eksploatuje. Musi za dbać o równowagę pomiędzy własnym rozwojem, a chęcią niesienia pomocy bliźnim.

Osoba, która wybrała drogę życia 9 może kilkakrotnie zyskać i stracić majątek ze względu na idealizm, hojność, łatwowierność oraz podatność na wpływy innych ludzi. Zdarza się, że rozdaje pieniądze tam, gdzie nie ma takiej potrzeby lub bardziej szczodrze niż jest to konieczne. Sytuacja ta powinna ulec zmianie w momencie, gdy człowiek zrozumie, że nie może brać na siebie odpowiedzialności za życie i rozwój innych ludzi, za to nauczy się ich wspierać i dodawać sił w taki sposób, że będą mogli oni samodzielnie przejść swoją drogę.

Dziewiątka to liczba próby, która jednocześnie obdarza człowieka ogromną siłą, pozwalającą pokonać trudności. Jeśli ktoś podąża drogą o tej wibracji może doświadczyć strat, cierpienia, czy też rozczarowań, zwłaszcza we wczesnym etapie życia. W momencie, gdy zrozumie pojęcie miłości uniwersalnej i odrzuci czysto osobiste pobudki, te niełatwe powinny zakończyć się. Ma zdolność do odradzania się jak Feniks z popiołów, odbudowywania swojej pozycji, przezwyciężania trudności i przekuwania porażki w sukces.

Przychodzi ona na świat by wieść życie bogate duchowo, zgłębiać wiedzę pozazmysłową.  Zdarza się, że realizując tą ścieżkę osoba wyzbywa się potrzeb materialnych, co jest konsekwencją rozwoju duchowego oraz pracy nad istotnymi dla ludzkości wartościami. Nie zwraca uwagi na rasę, wyznanie, narodowość, służy wszystkim z jednakowym zaangażowaniem. Ważne, aby przy tym nie poświęciła i nie zatraciła siebie, ale zrozumiała, że została obdarzona licznymi talentami i zdolnościami nie na swoją zgubę, lecz chwałę. Z natury łagodna, uczuciowa, wybaczająca i tolerancyjna, może stać się bardzo groźnym przeciwnikiem w obronie słabszych i skrzywdzonych.

Droga życia 9 przynosi odwagę, silny charakter, wiedzę wewnętrzną, a także wyobraźnię, zdolności artystyczne, słuch muzyczny, wyczucie barw i piękna. Człowiek spełnia się wszędzie tam, gdzie może być użyteczny i gdzie liczą się emocje, czy to na scenie teatralnej, czy też w teatrze życia. Jest przy tym żądny wiedzy, ciekawy nowego, choć często cechuje go powierzchowność i szkoda mu czasu na dogłębne przyswajanie wiedzy. Bardziej czuje ją instynktownie, sprawia wrażenie, że odtwarza poglądy przyswojone w innym życiu. Każda rzecz ma dla niego ukryte znaczenie i sens, z dużą biegłością porusza się w świecie ezoteryki. Stwarza własną wizję świata konstruuje wszystko w zgodzie z nią. To niezależny, samodzielny, indywidualista, który ceni sobie wolność. Bywa nieposłuszny i nie lubi się podporządkowywać. Nie ma szczególnych wymagań odnośnie ubioru, za to lubi podróże, zarówno dalekie jak i bliskie, często z plecakiem, bez konkretnego planu. Jest marzycielem i romantykiem.

Dziewiątka obdarza urokiem osobistym i ciepłem. Człowiek umiejętnie wpływa na innych i z łatwością zdobywa popularność. To dobry kompan, cieszący się życiem i przyjmujący z akceptacją wszystko to, co mu ono przynosi. Kocha z wielką intensywnością, aczkolwiek może się szybko rozczarować, gdy partner okazuje się nie być takim ideałem, jakim go sobie wyobrażał. Zdarza się, że doświadcza trudnych sytuacji w przyjaźni i małżeństwie, jeśli nie rozumie, że prawdziwy związek to nie poświęcenie, ani też posiadanie na własność drugiej osoby. Trudność w realizacji uczuć może także pojawić się ze względu na potrzebę służenia innym i niemożność poświęcenia należytej uwagi jednej osobie. Przy tym dziewiątka ma potrzebę aprobaty oraz  nieustannego potwierdzania, że jest kochana i potrzebna. Może się zdarzyć, że przez całe życie będzie poszukiwała idealnej miłości, co uczyni ją samotną i nieszczęśliwą.

Osoba realizująca negatywny aspekt drogi życia o wibracji 9 będzie dążyła do spełnienia materialnego, stanie się egoistyczna, uparta, zimna, twarda i nieugięta. Dla zaspokojenia osobistych ambicji i pragnień może poświęcić najbliższych. Będzie nadmiernie skupiona na sobie i niecierpliwa, gdy jej polecenia nie będą wykonywane natychmiast i z najwyższą starannością. Do tego często pojawia się zgorzkniałość i wulgarność.

Gdy człowiek nie dba o rozwój wewnętrzny, może stać się nieśmiały, potulny i niezdecydowany. Na życie będzie patrzył w czarnych barwach, miał trudności z określeniem swoich pragnień i dążeń, będzie niespokojny oraz pełen obaw i lęków. Ważne, aby podjął wysiłek pracy nad rozwojem swojej indywidualności oraz talentów. Nie powinien dążyć do tego, aby być takim jak inni oraz nie bać się życia, gdyż jak żadna inna wibracja ma zdolność do przyciągania pomocy oraz sprzyjających okazji i możliwości do realizacji wybranej  drogi życia.

Znane osoby, które wybrały drogę życia o wibracji 9 to między innymi:

Jeden z twórców Konstytucji 3 Maja, Hugo Kołłątaj, który urodził się 01.04.1750 (1+4+1+7+5=18; 1+8=9). Odebrał staranne wykształcenie, przyjął święcenia kapłańskie i większą część swojego życia poświęcił dla dobra kraju, zajmując się polityką, doradzając królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, czy też uczestnicząc w Insurekcji kościuszkowskiej. Podjął się  reformy edukacji, między innymi tworząc plan rozbudowy szkolnictwa na terenie całego kraju. Za swoją działalność spędził kilka lat w więzieniach w Austrii i Rosji.

05.05.1988 (5+5+1+9+8+8=36; 3+6=9) urodziła się brytyjska piosenkarka Adele. Jej wizytówką jest  charakterystyczny, mocny i intrygujący głos oraz poruszające teksty i ciekawe aranżacje. Potrafi bawić i wzruszać, jest naturalna, otwarta, szczera i bezpośrednia, bez ogródek potrafi mówić o tym, co dla niej ważne. Otrzymała wiele nagród za swoją twórczość i zyskała międzynarodową sławę. W 2017 roku zapowiedziała, że nie wyruszy już w trasę koncertową, czym zasmuciła wielu fanów na całym świecie. Miejmy nadzieję, że zmieni zdanie ?

Austriacki filozof i mistyk Rudolf Steiner, który urodził się 27.02.1861 (2+7+2+1+8+6+1=27; 2+7=9) zasłynął jako twórca antropozofii. Zajmował się rozwojem duchowym, eksploracją innych wymiarów, szukał odpowiedzi na pytanie skąd się bierze człowiek, jaki jest jego cel i możliwości. Prowadził liczne wykłady, w trakcie których przekazywał swoją koncepcję człowieczeństwa. Na bazie jego filozofii powstała między innymi pedagogika waldorfska, czy też biodynamiczne rolnictwo.

Louise Hay, amerykańska autorka poradników samorozwoju oraz książek motywacyjnych, urodzona 08.10.1926 (8+1+1+9+2+6=27; 2+7=9). Miała dzieciństwo naznaczone biedą i trudnymi przeżyciami z surowym i brutalnym ojczymem. Cechowało ją niskie poczucie wartości i duży krytycyzm w stosunku do swojej osoby, które dzięki pracy zamieniła w akceptację, szacunek i miłość do siebie, a tym samym do świata. Założyła ośrodek terapeutyczny w Kalifornii, w którym uczyła ludzi odkrywania ich potencjału i wprowadzania pozytywnych zmian w życiu.

Niniejszy artykuł kończy opis podstawowych wibracji, jakimi są liczby od 1 do 9. Kolejne będą poświęcone liczbom mistrzowskim.

Zapraszam do lektury następnego artykułu dotyczącego możliwości jakie niesie droga życia 11 ?

Jestem dla innych – droga życia 9

You May Also Like