Dzisiaj kolej na opis dnia urodzenia o wibracji 8, który dotyczy także 17 i 26 dnia miesiąca. Liczby 17 i 26 zawierają w sobie zarówno energię ósemki, jak i pewne charakterystyczne dla nich cechy.

 

Osoba urodzona 8 dnia miesiąca została obdarzona silnym charakterem, odwagą oraz charyzmą. Z reguły lubi wyzwania, nie unika trudności i potrafi zachować tzw. zimną krew w kryzysowych sytuacjach. Pracowita i efektywna, koncentruje się przede wszystkim na tych sferach, które umożliwiają jej osiągnięcie sukcesu materialnego oraz wysokiego statusu społecznego i zawodowego. Pociąga ją władza i zaszczytne stanowiska. Dysponuje niezbędnymi cechami do spełnienia swych zamierzeń, do których można zaliczyć przede wszystkim talent do biznesu, inteligencję, pracowitość i efektywność.

W przypadku negatywnej realizacji tej wibracji, człowiek nadmiernie skupia się na sferze materialnej, nie robi nic bezinteresownie, wszystko przelicza na pieniądze. Grozi mu także zbytnia gwałtowność, czasami wręcz okrucieństwo, szczególnie wtedy, gdy sprawy nie układają się po jego myśli.

 

O osobie urodzonej 17 dnia miesiąca mówi się,  że jest objęta szczególną opieką i z każdej opresji powinna wyjść obronną ręką. Została ona także obdarowana intuicją, wyobraźnią i inteligencją. Ponadto ma charyzmę, odwagę, umiejętności kierownicze oraz zdolność do koncentracji i realizacji wytyczonych celów.

Można u niej zaobserwować chęć dominacji oraz sprawowania władzy nad innymi. Umiejętnie łączy logikę i wrażliwość. Z reguły jest lojalna i zmienia zdanie tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione. Dzięki tym cechom może osiągnąć duży sukces zawodowy i materialny czy też zostać przywódcą. W negatywnym wydaniu można zaobserwować u niej naiwność, egoizm,  nadmierne skupienie na sprawach finansowych oraz podatność na depresję.

 

26 dzień miesiąca jest liczbą długu karmicznego, która informuje o konieczności pracy nad jakością relacji międzyludzkich, a każda osoba, która pojawia się lub odchodzi, służy odrobieniu tej lekcji. Człowiek może doświadczyć problemów finansowych lub związanych z ciałem czy też trudnych relacji partnerskich.

Osoba urodzona w tym dniu została obdarzona dużą zmiennością nastrojów, emocjonalnością oraz wrażliwością. Potrafi być łagodna, ciepła i serdeczna w stosunku do otoczenia, bywa także wspaniałomyślna. Z drugiej strony ma zdolności przywódcze, umiejętność oceny sytuacji oraz realizacji własnych celów, a także skłonność do dominacji. Bardzo często jest ona przywiązana do przeszłości, która stanowi dla niej oparcie, a czasami zbyt kurczowo trzyma się jej, nie pozwalając odejść temu, co już nie ma racji bytu.

Człowiek ten jest skoncentrowany przede wszystkim na rodzinie i pracy zawodowej. Istotne są dla niego kwestie związane ze statusem społecznym oraz finansowym, przy tym jest pełen podziwu i szacunku dla osób, które osiągnęły te wartości. Ważne, aby potrafił zachować równowagę pomiędzy uczuciami, a przywiązaniem do dóbr materialnych oraz zapanował nad impulsywnością i niecierpliwością.

 

Wibracja dnia urodzenia ma istotny wpływ na sposób realizacji wybranej drogi życia, stąd też harmonijna relacja między nimi będzie sprzyjała osiągnięciu zamierzeń, a przeciwne energie będą wymagały więcej pracy, aby dotrzeć do celu.

 

Na przykład, połączenie dnia urodzenia o wibracji 8 z drogą życia o wibracji 11,  to zetknięcie się dwóch żywiołów, ziemi i powietrza, które może przynieść brak równowagi życiowej oraz ciągłe wahania co jest ważniejsze – status finansowy, kariera i sukces czy też podążanie za swoim powołaniem, rozwój duchowy i praca dla dobra ludzi. Zbytnie nastawienie na kwestie materialne będzie negatywnie wpływało na realizację drogi życia. Z kolei funkcjonowanie w zgodzie z najwyższymi wartościami oraz systematyczna praca powinny przynieść owoce w postaci satysfakcjonującej sytuacji materialnej.

Kombinacja tych dwóch wibracji przynosi charyzmę oraz ogromną intuicję. Zapewnia kreatywność, błyskotliwość, a także skłonność lub konieczność doświadczania nowych rzeczy. Istotne jest, aby człowiek zapanował nad negatywnym aspektem wibracji 1, która skutkuje nadmiernym egoizmem i koncentracją na sobie, zamiast na otoczeniu. Często może mieć problem z przyjmowaniem słów krytyki, jego język bywa szybki i cięty, a po chwili pojawia się żal z powodu wypowiedzianych słów.

Jeśli zachowa równowagę w sferze duchowej i materialnej, dawaniu i braniu, uległości i chęci sprawowania kontroli, odpoczynku i pracy, może stać się sprawiedliwym nauczycielem, będącym doskonałym wzorem dla innych.

 

Z kolei dzień urodzenia o wibracji 8 razem z drogą życia o wibracji 9 podkreśla pragnienie wolności oraz niezależności, dużą niechęć do podporządkowania się zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Człowiek jest rozdarty pomiędzy potrzebą posiadania i zapewnienia sobie oraz najbliższym godnych warunków bytu, a chęcią swobodnego życia bez przywiązania do rzeczy materialnych, miejsc, a nawet ludzi. Zagrożeniem jest dla niego nadmierne upodobanie do pieniędzy, na niekorzyść rozwoju duchowego i pracy na rzecz ludzi, które może skutecznie zagłuszyć intuicję oraz uczynić go nazbyt twardym, zimnym i egoistycznym osobnikiem.

Ten dzień urodzenia zapewnia osobie dawkę rozsądku i czyni jej wszelkie wizje bardziej realnymi, a działania skutecznymi i trwałymi. Gdy sytuacja tego wymaga jest ona aktywna, odważna i nieugięta. Najlepiej zrealizuje się pracując na swój rachunek, wszędzie tam, gdzie można połączyć wymiar duchowy z fizycznym. Jeśli coś ją interesuje, potrafi oddać się temu bez reszty. Istotne są dla niej takie wartości jak sprawiedliwość, uczciwość i dobro drugiego człowieka, o które potrafi wytrwale walczyć. Do pełni szczęścia i utrzymania równowagi potrzebny jest jej kontakt z przyrodą.

 

Zapraszam do lektury ostatniego artykułu z serii dzień urodzenia, w którym opiszę wibrację 9 ?

Dzień urodzenia 8, 17, 26

You May Also Like