Dzień urodzenia o wibracji 6 dotyczy nie tylko tych osób, które przyszły na świat 6, ale także urodzonych 15 oraz 24 dnia miesiąca. Liczby 15 i 24 zawierają w sobie energię szóstki, a dodatkowo są wzbogacone w specyficzne cechy.

 

Osoba urodzona 6 dnia miesiąca obdarzona została miłą aparycją i wdziękiem. Jest sybarytą, kochającym zabawę, dobre jedzenie i towarzystwo. Ceni sztukę i z reguły posiada jakiś talent artystyczny. Zazwyczaj jest odpowiedzialna i pracowita, aczkolwiek w negatywnym wydaniu może prezentować skrajne lenistwo.

Bardzo istotne jest dla niej życie rodzinne i dom. Potrzebuje harmonii we wszystkich dziedzinach życia, nie przepada za zmianami. Potrafi obdarzyć wielkim uczuciem, a także zapewnić ukochanym poczucie bezpieczeństwa. Niezaspokojona potrzeba miłości i akceptacji może zaowocować chłodem. Także w przypadku pojawienia się krytyki ze strony otoczenia, może stać się ona niesympatycznym osobnikiem, chroniącym się pod twardą skorupą obojętności.

 

Dzień urodzenia 15 przynosi większe pragnienie wolności, niezbędnej do realizacji potencjału twórczego oraz rozlicznych talentów, które człowiek posiada. Jednocześnie osoba urodzona w tym dniu nie daje takiej samej swobody bliskim, wobec których bywa nadmiernie opiekuńcza lub też kontrolująca, ograniczająca, narzucająca swój system wartości.

Człowiek ten jest charyzmatyczny, emanuje wewnętrzną siłą, przy tym bywa dosyć zmienny, miewa skłonności do oszustw i zdrad. Najwięcej uczy się ze swoich osobistych doświadczeń i przeżyć. Powinien poskromić nadmierne ambicje oraz zapanować nad takimi negatywnymi cechami jak zarozumialstwo, zazdrość, lenistwo czy też łakomstwo. Bardzo istotne dla niego jest zachowanie równowagi pomiędzy życiem osobistym, pracą zawodową oraz zainteresowaniami i pasjami.

 

Ten, kto urodził się 24 dnia miesiąca, jest niezwykle rodzinny, skłonny do poświęceń dla ukochanej osoby. Czasami bywa także zbyt dominującym członkiem klanu. Cechuje go pracowitość, odpowiedzialność oraz zdolność do koncentracji na wyznaczonym celu, aczkolwiek pojawiający się pesymizm i trudność w podjęciu decyzji mogą doprowadzić do zmarnotrawienia talentów. W życiu kieruje się literą prawa. Równie ważne dla niego jest  pojęcie sprawiedliwości.

 

Wibracja dnia urodzenia ma istotny wpływ na sposób realizacji wybranej drogi życia, stąd też harmonijna relacja między nimi będzie sprzyjała osiągnięciu zamierzeń, a przeciwne energie będą wymagały więcej pracy, aby dotrzeć do celu.

Na przykład, dzień urodzenia o wibracji 6 i droga życia o wibracji 2,  czynią człowieka bardzo przywiązanym do najbliższych, wrażliwym oraz podatnym na zranienia. Odczuwa on powinność wobec swojej rodziny, czuje się za nią odpowiedzialny, a dom jest dla niego schronieniem i miejscem, w którym wypoczywa i które kocha. Istotną rolę w życiu odgrywają emocje, lęki, konieczność zapanowania nad lenistwem oraz nauka dokonywania wyboru.

Takie zestawienie liczby dnia urodzenia i drogi życia przynosi na planie fizycznym pragnienie bycia osobą szczęśliwą, radosną, rozpoznawalną, stania w centrum zainteresowania, korzystania z życia, rozwijania talentów i pasji. Z kolei na planie duchowym wiąże się z potrzebą posiadania władzy i szacunku, siły do odważnego podążania wybraną ścieżką, umiejętnością dokonywania sprawiedliwych sądów i podejmowania słusznych decyzji.

 

Z kolei dzień urodzenia o wibracji 6 i droga życia o wibracji 8 to zetknięcie dwóch, nie zawsze dających się pogodzić pragnień: osiągnięcia sukcesu zawodowego, materialnego i wysokiej pozycji społecznej a spełnienia w miłości, życiu rodzinnym oraz kontynuowania tradycji klanu. Najczęściej człowiek zmienia swój cel, raz stawiając na uczucie, raz na realizację własnych ambicji. Bywa także chaotyczny, niezdecydowany i impulsywny.

Obydwie liczby reprezentują żywioł ziemi, a więc przynoszą człowiekowi potrzebę stabilizacji i równowagi. Nie będzie on  aż tak odważny i skłonny do ryzyka, jak wskazuje droga życia 8, ale też wile działań może podejmować spontanicznie, pod wpływem emocji lub afektu. Będzie on także bardziej wrażliwy, uczuciowy i łagodny, co z jednej strony pozwala zyskać sprzymierzeńców dla swoich działań, z drugiej zaś utrudnia działanie w twardym świecie finansów i biznesu.

 

 

Zapraszam do lektury kolejnego artykułu, w którym opiszę dzień urodzenia o wibracji 7 ?

Dzień urodzenia 6, 15, 24

You May Also Like