Kontynuując poprzedni post, dzisiaj opiszę dzień urodzenia o wibracji 2, który dotyczy także każdego 20 oraz 11 i 29 dnia miesiąca. Te dwucyfrowe liczby są naznaczone pewnymi charakterystycznymi dla nich cechami lub też przynoszą specyficzne wydarzenia.

Osoba urodzona 2 dnia miesiąca jest emocjonalna, wrażliwa, empatyczna i uczuciowa. Bywa nieśmiała, ciepła i serdeczna, cechuje ją cierpliwość oraz zmysł dyplomatyczny, a także umiejętność współpracy. Bardzo ceni sobie przyjaźń i partnerstwo. Ważna jest dla niej rodzina,  przyjaciele, pragnie czuć, że jest komuś potrzebna. Istotne są dla niej relacje z ludźmi, stara się zadowolić otoczenie, nawet swoim kosztem. Ma potrzebę bycia akceptowaną i lubianą.

Człowiek, którego dzień urodzenia ma wibrację 2 przede wszystkim realizuje się w grupie, jest bardziej odtwórcą niż prekursorem. Stara się unikać odpowiedzialności, preferuje rolę doradcy i pośrednika niż przywódcy. Często waha się, pyta innych o radę, nierzadko ma trudności z podjęciem konkretnych działań, bojąc się porażki. Bardzo niechętnie podejmuje nowe wyzwania, zdarza się, że poddaje się już na samym początku drogi.

Nadmierne porównywanie się do innych może prowadzić go do kompleksów. Niejednokrotnie brak mu wiary w siebie i swoje możliwości. W negatywnym wydaniu może przybierać rolę ofiary, aby w ten sposób wzbudzić współczucie lub zainteresowanie swoją osobą. Bywa też dwulicowy i obłudny, nadwrażliwy, żyjący marzeniami bez zdolności wdrożenia ich w życie.

Dzień urodzenia 20 uwypukla i wzmacnia cechy wibracji 2, dlatego warto włożyć więcej wysiłku w pracę nad sobą, aby jak najlepiej wykorzystać energię tej liczby. W pozytywnym wydaniu człowiek ma okazję stać się wybitnym dyplomatą lub mediatorem, który umiejętnie wykorzystuje zdolność do wyczuwania ludzkich nastrojów i potrzeb oraz intuicję. Kieruje się on sprawiedliwością i dobrem innych. Z reguły dosyć szybko osiąga wewnętrzną dojrzałość.

Negatywny aspekt liczby 20 może podkreślić lękliwość, nieśmiałość oraz niską samoocenę osoby urodzonej tego dnia. Nadmierne poświęcanie się dla innych, naiwność i pragnienie niesienia pomocy czasami prowadzą do wykorzystywania jej dobroci. Grozi to rozproszeniem energii, zmarnowaniem potencjału, a także problemami zdrowotnymi.

Z kolei dzień urodzenia 11 to liczba mistrzowska, która zawiera w sobie zarówno energię męską, jak i żeńską, wymagając od osoby znalezienia równowagi pomiędzy tymi aspektami. Obdarza człowieka charyzmą, inspiracją, uduchowieniem oraz zdolnościami wizjonerskimi i przywódczymi. Zapewnia mu oryginalność, ogromną wrażliwość, błyskotliwość, nieprzeciętną inteligencję. Roztacza on wokół siebie aurę tajemniczości.

Liczba ta wymaga pracy nad własnym ego, zakorzenienia się w rzeczywistości oraz rozwijania intuicji, dzięki czemu łatwiej uniknąć ekstremalnych stanów uczuciowych, nadmiernej próżności, nerwowości, czy też konfliktowości. W przeciwnym wypadku osoba może stać się nazbyt egoistyczna, ekscentryczna, gardząca osobami niedorównującymi jej intelektem lub zdolnościami.

Wibracja dnia urodzenia 29 również odnosi się do mistrzowskiej liczby 11, podkreślając ogromną intuicję oraz umiejętność „wchodzenia  w skórę” drugiego człowieka. Bardzo istotna staje się współpraca z otoczeniem oraz pragnienie służenia innym. Ważne, aby osoba urodzona tego dnia potrafiła znaleźć balans pomiędzy nadmiernym poświęceniem a narzucaniem pomocy nie będąc o to proszoną, czy też udzielając wsparcia w niewłaściwy sposób.

Człowiek ma idealistyczne nastawienie do świata, nie zawsze potrafi dostosować się do ogółu, bywa, że kieruje się własnymi zasadami moralnymi. Może mieć szerokie zainteresowania i jednocześnie trudność w skupieniu się na jakiejś konkretnej dziedzinie. Niecierpliwość i nerwowość często prowadzą go do konieczności rozpoczęcia wszystkiego od nowa. Istotną kwestią jest także posiadanie ciepłego domu, będącego niezbędną podporą i pomocą w osiągnięciu stabilizacji i równowagi psychicznej.

 

Wibracja dnia urodzenia ma istotny wpływ na sposób realizacji wybranej drogi życia. Czasami obie liczby są kompatybilne i ułatwiają realizację zamierzeń, czasami zaś ich energie są przeciwstawne i przyciągają różne trudności.

Na przykład, dzień urodzenia o wibracji 2 i droga życia o wibracji 1, to zetknięcie się  odmiennych żywiołów wody i ognia. Nadmierna emocjonalność dwójki może przyhamować aktywność i  inicjatywę jedynki, przez co człowiek ma poczucie, że ciągle stoi w miejscu i nic mu się nie udaje. Droga życia 1 wymaga odwagi oraz kroczenia nowymi, często nieodkrytymi ścieżkami, przynosi pragnienie zaistnienia jako indywidualność, wyróżnienia się z tłumu, w czasie, gdy dzień urodzenia daje skłonność do wycofywania się i braku wiary w siebie. Ta ambiwalencja może sprawić, że zachowanie człowieka będzie zmienne i niejednoznaczne, czasem wręcz blokujące rozwój. Gdy pojawi się lęk przed działaniem, osoba może zrobić krok wstecz, bojąc się, że nie sprosta sytuacji.

Z drugiej strony pojawia się zdolność do empatii i większa wrażliwość. Wskazana jest praca nad poczuciem własnej wartości oraz  umiejętne wykorzystanie pozytywnych cechy liczby 2, takich jak zdolność do współpracy i wpływania na innych, czy też zmysł dyplomatyczny i mediatorski, aby stały się sprzymierzeńcami na tej pionierskiej drodze życia.

Z kolei dzień urodzenia o wibracji 2 w połączeniu z drogą życia o wibracji 3 mówi o dużej emocjonalności, wrażliwości, podatności na zranienia oraz pojawiających się lękach. Bardzo istotne stają się relacje z innymi ludźmi, człowiek nie potrafi żyć w samotności i wiele zrobi, aby zawsze ktoś był obok niego.  Pragnienie bycia w centrum zainteresowania może próbować osiągnąć poprzez nadmierne poświęcanie się, życie czyimiś emocjami i problemami. W przypadku pojawienia się niskiego poczucia  wartości trudniej będzie zrealizować zamierzenia i aspiracje.

To zestawienie może pozytywnie wpłynąć na relacje towarzyskie oraz sprawić, że człowiek będzie wszędzie lubiany. Przynosi umiejętność używania stosownych słów w różnych okolicznościach i w stosunku do każdej osoby. Sprzyja także rozwojowi talentów artystycznych.

 

Zapraszam do lektury kolejnego artykułu, w którym przybliżę dzień urodzenia o wibracji 3 ?

Dzień urodzenia 2, 20, 11, 29

You May Also Like