Dzień urodzenia o wibracji 5 dotyczy tych osób, które przyszły na świat 5, 14 lub 23 dnia miesiąca. Liczby 14 i 23 zawierają w sobie energię piątki, ale też wzbogacają człowieka o pewne charakterystyczne dla nich elementy.

Osoba urodzona 5 dnia miesiąca kocha wolność oraz nieograniczoną swobodę działania. Nie znosi rutyny i nudy, jest aktywna, otwarta na wszelkiego rodzaju zmiany, podróże, niespodzianki. Czasem wręcz przyciąga zdarzenia, nad którymi ciężko jej zapanować. Żyje w szybkim tempie, posiada zdolność adaptacji do nowych miejsc i okoliczności. Potrzeba przygód i ciągłego eksperymentowania, nastawienie na świat zewnętrzny oraz brak umiejętności wglądu w siebie może skutkować rozproszeniem energii oraz utratą ugruntowania i oparcia.

Człowiek pod wpływem tej liczby  jest kreatywny i twórczy, ale też niecierpliwy. Może mieć trudność z koncentracją oraz doprowadzaniem zadań do końca. Często sprawia wrażenie nerwowego, pełnego wewnętrznego napięcia. Z poprzednich wcieleń wyniósł umiejętność perswazji, aczkolwiek często bywa nazbyt gadatliwy, mówi szybko i niełatwo wejść mu w słowo.

Dzień urodzenia 14 jest tzw. liczbą karmiczną, która informuje o tym, że w poprzednim wcieleniu człowiek nadużywał wolności oraz koncentrował się na zaspokajaniu potrzeb zmysłowych. Obecnie jego autonomia i niezależność będą poddawane licznym testom,  których celem jest nauka zachowania swojej wolności, bez ograniczania swobody innych. To również konieczność osiągnięcia harmonii wewnętrznej, poznania siebie, swojego powołania oraz prawdziwych potrzeb, czemu może  towarzyszyć brak zrozumienia ze strony środowiska. Człowiek powinien zaakceptować świat pozazmysłowy oraz dążyć do równowagi pomiędzy sferą materialną i niematerialną, rozumem i duszą, tym co płynie z zewnątrz i od środka.

Ten, kto urodził się 23 dnia miesiąca, jest bardzo inteligentny i spostrzegawczy. Cechuje go wrażliwość, czułość i uczynność. Posiada zdolność szybkiej i trafnej oceny sytuacji, bywa także krytyczny i wybuchowy, szczególnie wtedy, gdy sytuacja nie rozwija się po jego myśli. Ma możliwość osiągnięcia sukcesu w wielu dziedzinach, zwłaszcza tych związanych z komunikacją i sztuką. Z dużą łatwością zdobywa pomoc i przychylność otoczenia dla swoich zamierzeń. Ceni sobie związki i życie rodzinne, ale do pełni szczęścia potrzebuje poczucia wolności.

 

Wibracja dnia urodzenia ma istotny wpływ na sposób realizacji wybranej drogi życia, stąd też harmonijna relacja między nimi będzie sprzyjała osiągnięciu zamierzeń, a przeciwne energie będą wymagały więcej pracy, aby dotrzeć do celu.

Na przykład, dzień urodzenia o wibracji 5 i droga życia o wibracji 4, to zetknięcie się skrajnych liczb, które źle wykorzystane, mogą przynieść człowiekowi nadmierną nerwowość, chwiejność, trudność w podejmowaniu decyzji, a także niemało stresu. Trudno mu będzie zrozumieć samego siebie oraz określić zarówno cel, jak i sposób jego realizacji. Pojawi się wtedy sporo problemów z otoczeniem oraz trudności w osiąganiu zamierzeń, czy też brak akceptacji dla pojawiających się ograniczeń lub konieczności systematycznej pracy. Osiągnięcia mogą zostać zaprzepaszczone, a majątek roztrwoniony.

Jeśli jednak  osoba nawiąże kontakt ze swoim wnętrzem i odnajdzie w sobie poczucie bezpieczeństwa, będzie miała możliwość zrealizowania swoich najskrytszych pragnień. Ułatwi jej to większa otwartość, komunikatywność, kreatywność, elastyczność, czy też zdolność adaptacji, związana z liczbą dnia urodzenia. Dzięki tym cechom, jej rozwój będzie szybszy i bardziej wszechstronny, a systematyczność i rozsądek zostaną wsparte entuzjazmem i aktywnością.

Z kolei dzień urodzenia o wibracji 5 w połączeniu z drogą życia o wibracji 7 będzie uwypuklał zdolności intelektualne i analityczne człowieka. Będzie on skoncentrowany na samopoznaniu oraz przeniknięciu świata pozazmysłowego, poszukujący duchowości i piękna świata. Cechy te uczynią go niezwykle interesującym dla otoczenia. Nie będzie on już tak bardzo zamknięty i odizolowany od świata zewnętrznego, aczkolwiek może popadać w skrajności – jednego dnia oddać się szalonej imprezie i zaspokajaniu potrzeb zmysłowych, drugiego zaś  wyłączyć telefon i oddać się medytacji. Osoba dosyć oziębła o arystokratycznych manierach może niespodziewanie stać się bardziej szalona, nieobliczalna, kochająca życie i wolność, by ponownie zamknąć się w swoim świecie.

To bez wątpienia bardzo emocjonalny człowiek, często podejmujący decyzje pod wpływem impulsu, czasem sarkastyczny, czasem agresywny. Nieobce będą mu stany depresyjne i walka z czasem, którego nagminnie może mu brakować.

 

 

Zapraszam do lektury kolejnego artykułu, w którym opiszę dzień urodzenia o wibracji 6 ?

Dzień urodzenia 5, 14, 23

You May Also Like