Mieliśmy już okazję zapoznać się z charakterystyką drogi życia, którą podążamy. Warto teraz przyjrzeć się innym elementom portretu numerologicznego, które wpływają na jakość wybranej ścieżki oraz kształtują osobowość i predyspozycje człowieka. Najbliższe dziewięć postów poświęcę kolejnej ważnej składowej scenariusza życia, jaką jest dzień urodzenia.

Dzień urodzenia znajduje się w centrum diamentu życia, co podkreśla jego rolę i znaczenie. Liczba dnia urodzenia wiąże się z podświadomością oraz doświadczeniami z poprzednich wcieleń. Jej wibracja informuje o tym, w jaki sposób człowiek wchodzi w relację z otoczeniem, stąd też jest to istotny aspekt dla wszelkiego rodzaju związków.

Dzień urodzenia o wibracji 1 dotyczy nie tylko 1, ale także 10, 19 i 28 dnia miesiąca, przy czym każda z tych dwucyfrowych liczb niesie dodatkowe, charakterystyczne dla niej cechy lub wydarzenia.

Osoba, której dzień urodzenia ma wibrację 1 została obdarzona silną energią, zachęcającą do działania i aktywności, nieustannie pchającą go do przodu. Przynosi kreatywność, ambicję, zdecydowanie, pewność siebie, swobodę w wyrażaniu własnych poglądów. Człowiek niechętnie podporządkowuje się normom i innym ludziom, jest indywidualistą. Potrzebuje on niezależności, wolności, swobody ekspresji oraz działania. Posiada także zdolności przywódcze, jest mistrzem wprowadzania innowacji.

Pozytywny aspekt tej liczby ułatwia osiąganie sukcesów w wielu dziedzinach życia, sprzyja aktywności i samorealizacji. Niewłaściwie wykorzystana energia wibracji 1 może wyzwolić egoizm, autorytaryzm, zarozumiałość czy też złośliwość. Czasami człowiekowi trudno zapanować nad słowami.  Bywa, że na pierwszym planie pojawia się duma oraz potrzeba dominacji, wpływająca na relacje partnerskie oraz współpracę na gruncie zawodowym i prywatnym.

Dzień urodzenia 10 uwypukla i wzmacnia cechy wibracji 1, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, dlatego warto włożyć więcej wysiłku w pracę nad sobą, aby jak najlepiej wykorzystać energię tej liczby. Mówi ona także o konieczności stworzenia „nowego siebie” na bazie dotychczasowych umiejętności, wiedzy i przeżyć. Przynosi liczne okazje, zupełnie odmienne doświadczenia, zmiany planów i koncepcji, chaos myślowy oraz trudność w dokonaniu wyboru. To życie w ciągłym ruchu.

Z kolei dzień urodzenia 19 zachęca do samopoznania, analizy emocji, pracy nad własnym wnętrzem i wykorzystania tej wiedzy dla dobra innych. Liczba ta informuje o konieczności dokonania korekty swojego systemu wartości, przeprowadzenia porządków i pozbycia się starych, nieprzynoszących korzyści cech charakteru czy też zmian w  postrzeganiu świata i reakcji na wydarzenia. Wynika to z chęci naprawienia egoizmu lub tyranii z poprzedniego wcielenia. W obecnym życiu człowiek może zetknąć się z sytuacjami wymagającymi pracy nad tymi negatywnymi cechami, lub doświadczyć podporządkowania, nieśmiałości i trudności w wyrażaniu siebie.

Osoba urodzona 28 dnia miesiąca może doznać licznych napięć i dylematów, gdyż liczba ta łączy w sobie męską i żeńską energię. Przynosi człowiekowi wrażliwość, emocjonalność oraz dar przekonywania, a także większą umiejętność współpracy z innymi, ale tylko do momentu, gdy ktoś nie naruszy jego terytorium. Ma szansę osiągnąć sukces w sferze prywatnej i zawodowej, doświadczyć pomocy i wsparcia ze strony otoczenia, pod warunkiem, że zapanuje nas skłonnością do lenistwa i lękami oraz zadba o wytrwałość w działaniu. W przeciwnym wypadku może napotkać niepowodzenia w sprawach materialnych i uczuciowych, stać się tyranem i egoistą ograniczającym wolność innych ludzi.

Wibracja dnia urodzenia ma bardzo duży wpływ na charakter człowieka oraz sposób realizacji wybranej drogi życia. Czasami obie liczby są kompatybilne i ułatwiają realizację zamierzeń, czasami zaś ich energie są przeciwstawne i przyciągają różne trudności.

Na przykład, zestawienie dwóch jedynek, reprezentujących dzień urodzenia oraz wibrację drogi życia, może przynieść osobie pragnienie współpracy, akceptacji ze strony otoczenia, potrzebę ciepła, łagodności i spowolnienia. Jeśli jednak nie uda jej się zapanować nad ognistą naturą liczby 1, stanie się ona egoistyczna, despotyczna, władcza, buntownicza, przez co nie zrealizuje tych wewnętrznych pragnień. Skłonność do narzucania innym swojej woli, czy też nieugiętość, mogą przysporzyć wrogów, sprowadzić samotność oraz brak zrozumienia ze strony otoczenia.

Z kolej dzień urodzenia o wibracji 1 w połączeniu z drogą życia o wibracji 6 przynosi człowiekowi większy wgląd w tajemnice tego świata, zdolność analitycznego myślenia, ale i potrzebę krótkotrwałej izolacji, bycia tylko ze sobą, co zasadniczo nie leży w naturze towarzyskiej i rodzinnej liczby 6. Człowiek może również doświadczać ambiwalencji w podejmowaniu decyzji, kierując się raz sercem, raz rozumem lub nie potrafiąc znaleźć równowagi pomiędzy tymi aspektami.

Osoba, która podąża drogą życia 3, urodzona w dniu o wibracji 1 może z jednej strony zyskać większy zapał do pracy oraz sprawniej radzić sobie z pojawiającymi się trudnościami i  przeszkodami. Ma też zdolność wprowadzania swoich licznych, nieszablonowych i nowatorskich planów w życie. Z drugiej zaś, grozi jej nadmierne skupienie na sobie oraz nieposkromiona chęć odgrywania wszędzie pierwszoplanowej roli. Może mieć ogromne pragnienie niezależności, obdarzać szacunkiem tylko tych ludzi, którzy potrafią jej zaimponować swym intelektem, lub wyróżniających się z tłumu.

 

Zapraszam do lektury kolejnego artykułu, w którym przybliżę dzień urodzenia o wibracji 2 ?

Dzień urodzenia 1, 10, 19, 28

You May Also Like