Dzisiejszy wpis jest poświęcony osobom, których dzień urodzenia ma wibrację 4, czyli tym, którzy przyszli na świat 4, 13, 22 lub 31 dnia miesiąca. Wymienione liczby dwucyfrowe posiadają cechy czwórki, ale dodatkowo wzbogacają człowieka o pewne charakterystyczne dla nich elementy.

Osoba urodzona 4 dnia miesiąca stoi twardo na ziemi, ma konserwatywne poglądy. Wykazuje się solidnością, metodycznością, punktualnością i zdyscyplinowaniem. Potrafi podjąć duży wysiłek oraz nie boi się ciężkiej i systematycznej pracy. Jest przy tym konsekwentna i wytrwała. Niełatwo jej zaakceptować zmiany, najchętniej poddaje się znanej i bezpiecznej rutynie.

Człowiek pod wpływem tej daty urodzenia jest dosyć poważny i skryty, czasem wręcz szorstki i surowy w kontaktach z otoczeniem. Niechętnie ujawnia swoje emocje, z reguły odzywa się wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne. Ceni sobie szczerość, przyjaźń i lojalność. Potrafi zapewnić poczucie bezpieczeństwa sobie, jak i swoim bliskim. W negatywnym wydaniu prezentuje nadmierny upór, może także posługiwać się wulgarnym językiem i popaść w lenistwo. Zdarza się, że odczuwa silne obawy i lęki związane z przyszłością.

Dzień urodzenia 13 jest tzw. liczbą karmiczną, która wskazuje na zaniedbania w sferze związanej z pracą i wysiłkiem w poprzednich wcieleniach. Człowiek unikał wszelkich trudów, systematyczności i konsekwencji działania, stąd też może doświadczyć licznych zmian i trudności zawodowych, sytuacji wymagających od niego cierpliwości, wytrwałości i odpowiedzialności. Pozytywna realizacja tej wibracji uczyni osobę niezwykle solidną i niezawodną, wzór człowieka niezłomnego, który stanowi oparcie dla siebie oraz innych. Negatywny aspekt wiąże się ze skrajnym lenistwem oraz dążeniem do unikania wszelkich zobowiązań i podążania jak najłatwiejszą drogą.

Ten, kto urodził się 22 dnia miesiąca dysponuje mistrzowską wibracją, która skłania do pracy na rzecz społeczeństwa, obdarzając przy tym licznymi darami, między innymi umiejętnością planowania i wdrażania projektów w życie. Człowiek jest pracowity, uczciwy i rzetelny. Jego działania są skoncentrowane na poprawie jakości życia bliższego i dalszego otoczenia. Cechuje go ambicja, czasem pragnienie pozostawienia po sobie niezatartego śladu. Dużym utrudnieniem jest dla niego nadmierna wrażliwość, strachliwość oraz potrzeba aprobaty i uznania, które mogą zahamować realizację jego zamierzeń oraz prowadzić do obwiniania innych za swoje niepowodzenia.

Z kolei 31 dzień urodzenia podkreśla wyjątkową witalność oraz duże znaczenie wysiłku dla osiągnięcia wymarzonego sukcesu i uzyskania satysfakcjonujących efektów działań. Istotna jest umiejętność stawiania sobie granic, bez których człowiek szybko może wyczerpać swoje zasoby energetyczne. Osoba może sprawiać wrażenie mniej sztywnej i surowej, łatwiej jej wejść w relacje z otoczeniem, ale niech nikogo nie zmylą pozory, gdyż za jej uśmiechem skrywa się czwórkowy konserwatyzm, rozsądek i upór. Jest także bardziej nerwowa i chaotyczna, ma pewną skłonność do egoizmu i zarozumiałości.

 

Wibracja dnia urodzenia ma istotny wpływ na sposób realizacji wybranej drogi życia, stąd też harmonijna relacja między nimi będzie sprzyjała osiągnięciu zamierzeń, a przeciwne energie będą wymagały więcej pracy. Poniżej znajdują się dwa przykłady oddziaływania dnia urodzenia o wibracji 4 na drogę życia.

Dzień urodzenia o wibracji 4 przyniesie osobie podążającej drogą życia o wibracji 2 pragnienie osiągnięcia wysokiego statusu społecznego i materialnego, który zapewni jej poczucie bezpieczeństwa oraz poczucie własnej wartości. Bywa ona bardzo oszczędna, czasem wręcz skąpa. Człowiek pod wpływem tych wibracji jest niezwykle pracowity i odpowiedzialny, dbający o dom, rodzinę oraz harmonijne relacje z otoczeniem, włącznie ze skłonnością do poświęceń. Jest wrażliwy i nieśmiały. Na zewnątrz może sprawiać wrażenie osoby spokojnej i stabilnej, ale wewnątrz skrywać wiele lęków i emocji. Zdarza się także, że popada w skrajne postawy od osoby silnej, rozsądnej i dającej innym oparcie, do niezdecydowanej i bojaźliwej, szukającej podpory. Ceni sobie takie wartości jak przyjaźń, lojalność i wierność.

Dzień urodzenia o wibracji 4 w połączeniu z drogą życia o wibracji 9 sprawia, że człowiek, który przyszedł na świat, aby pomagać innym, może doświadczyć pewnych trudności w kontaktach z otoczeniem.  Nie będzie zbyt spontaniczny, za to bardziej szorstki i introwertyczny. To z jednej strony utrudnienie dla realizacji altruistycznej drogi życia, gdyż osoba będzie mniej odważna i otwarta na innych ludzi. Z drugiej zaś, jej pomoc będzie bardziej efektywna i konstruktywna, może przynieść niezwykle trwałe efekty. Dzień urodzenia 4 wyposaża człowieka w solidną porcję rozsądku, ostrożności, perfekcjonizmu oraz skłonność do wytrwałej pracy. Jednocześnie czyni go bardziej zawziętym i upartym oraz skoncentrowanym na osiągnięciu stabilizacji materialnej, która staje się dla niego gwarantem bezpieczeństwa.

 

 

Zapraszam do lektury kolejnego artykułu, w którym opiszę dzień urodzenia o wibracji 5 ?

 

 

 

 

 

Dzień urodzenia 4, 13, 22, 31

You May Also Like