Dzisiaj kolej na opis dnia urodzenia o wibracji 3, który dotyczy także każdego 30 oraz 12 i 21 dnia miesiąca. Te dwucyfrowe liczby wykazują cechy wibracji 3, ale będą dodatkowo wzbogacone o charakterystyczne dla nich atrybuty.

Osoba urodzona 3 dnia miesiąca wyniosła z poprzednich wcieleń łatwość komunikacji oraz umiejętność korzystania z chwili i czerpania z życia pełnymi garściami. Została obdarzona urokiem osobistym, potrafi być miła oraz uprzejma. Sprawia wrażenie wesołej i niezwykle barwnej. Jest przy tym bardzo komunikatywna, potrafi zarazić otoczenie swoim dobrym nastrojem, zapałem, a także optymizmem. Z reguły cieszy się popularnością i może poszczycić się dużym gronem znajomych, uwielbia wszelkiego rodzaju imprezy i wydarzenia. Potrafi stać się duszą towarzystwa i skupić uwagę na sobie, co jest dla niej bardzo istotne. Dużą wagę przywiązuje także do wyglądu zewnętrznego.

Osobę urodzoną w tym dniu cechuje kreatywność oraz zdolności twórcze. Z reguły jest obdarzona jakimś talentem artystycznym. Bywa dosyć zmienna, często także chaotyczna i  powierzchowna. Może mieć skłonność do plotkarstwa, zdarza jej się, że mija się z prawdą, czy też zachowuje nieodpowiedzialnie. Czasami trudno jest jej zaufać.

Dzień urodzenia 30 uwypukla i wzmacnia cechy wibracji 3, dlatego warto włożyć więcej wysiłku w pracę nad sobą, aby jak najlepiej wykorzystać energię tej liczby. Akcentuje talenty artystyczne, przyciąga komfort materialny oraz pragnienie łatwego i przyjemnego życia. Człowiek sprawia wrażenie optymisty, który z radością i zapałem idzie przez życie. Negatywny aspekt liczby 30 wiąże się między innymi ze zbytnim rozproszeniem oraz możliwością zmarnotrawienia energii i talentów.

Ten, kto urodził się 12 dnia miesiąca ma bardziej zmienną naturę i większą skłonność do popadania w skrajności. Sprawia wrażenie osoby śmiałej, towarzyskiej i wesołej, jednak za uśmiechem często kryje się niepewność i brak wiary w siebie. Człowiek potrzebuje ciągłego potwierdzania swojej wartości ze strony otoczenia, aby mógł  osiągnąć sukces i rozwijać swoje talenty. Istotną kwestią jest zdobycie umiejętności właściwego funkcjonowania w grupie, tak aby nie pozostawał w cieniu, czy też nie zatracił własnej osobowości. Ważne, aby nauczył się widzieć świat takim, jakim jest naprawdę, nie poddawał się iluzjom oraz nie zaprzedawał się nieodpowiednim ludziom.

21 uważana jest za liczbę sukcesu i wskazuje na osobę, która w poprzednich wcieleniach osiągnęła wysoki poziom rozwoju duchowego. Sprzyja rozwijaniu talentów, przynosi chęć samodoskonalenia oraz zdobywania wiedzy. Dzień urodzenia 21 sprawia, że w pierwszym momencie człowiek wydaje się wrażliwy i delikatny, niepewny siebie, by po chwili ujawnić męską energię, zdecydowanie i siłę. Dzięki zdolnościom dyplomatycznym łatwiej funkcjonuje w grupie i potrafi przekonać do swoich racji. Zagrożeniem jest chwiejność emocjonalna i popadanie w skrajności, co pochłania duże ilości energii. Negatywny aspekt tej liczby przynosi skłonność do użalania się nad swoim losem lub zbyt egoistyczne nastawienie do świata.

 

Wibracja dnia urodzenia ma istotny wpływ na sposób realizacji wybranej drogi życia. Czasami obie liczby są kompatybilne i ułatwiają realizację zamierzeń, czasami zaś ich energie są przeciwstawne i przyciągają różne trudności.

Na przykład, dzień urodzenia o wibracji 3 sprzyja realizacji drogi życia o wibracji 5, wzmacniając potrzebę ruchu, zmian, bycia w centrum zainteresowania, prowadzenia intensywnego życia, wypełnionego spotkaniami towarzyskimi, pełnego wrażeń i podróży. Człowiek widzi siebie jako aktora na scenie, a otoczenie postrzega przede wszystkim jako widownię. Potrzebuje rodziny i domu, gdzie może się wyciszyć. Wewnętrznym pragnieniem tej osoby staje się osiągnięcie wysokiego statusu materialnego oraz społecznego. Aby je zrealizować powinna ona zadbać o większą koncentrację, zapanować nad nerwowością i emocjami, aby jej talenty oraz nadarzające się okazje nie zostały zmarnowane.

Z kolei dzień urodzenia o wibracji 3 w połączeniu z drogą życia o wibracji 8 sprawia, że człowiek jest komunikatywny, charyzmatyczny, posiada talent do  finansów oraz zdolności przywódcze. Potrafi wytrwale dążyć do celu, niechętnie wyraża swoje emocje. Trudno mu samotnie iść przez życie, stąd też ważne są dla niego relacje partnerskie oraz rodzina. Pomimo zewnętrznej twardości i stanowczości jest osobą ciepłą i zaangażowaną, która pragnie cieszyć się życiem, a także potrzebuje akceptacji i uznania. Dla osiągnięcia sukcesu ważne jest osiągnięcie wewnętrznej harmonii oraz zachowanie równowagi pomiędzy emocjami i pragnieniem lekkiego życia a praktycznością, materializmem i władczością.

 

 

Zapraszam do lektury kolejnego artykułu, w którym opiszę dzień urodzenia o wibracji 4 ?

Dzień urodzenia 3, 12, 21, 30

You May Also Like