Rok uniwersalny to rok kalendarzowy, który trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Dotyczy wszystkich nas, charakteryzuje atmosferę i ogólny trend wydarzeń, wyznaczony przez wibrację cyfr danego roku.

Z każdym miesiącem energia  roku uniwersalnego będzie podlegała pewnym modyfikacjom, począwszy od stycznia, aż do września, który reprezentuje cyfrę 9, zamykającą cykl. Ostatnie trzy miesiące będą nawiązywały do wydarzeń i energii z pierwszego kwartału, zamykając niektóre z nich, wskazując najbardziej istotne kwestie, wymagające kontynuacji w kolejnym roku.

Energię roku uniwersalnego tworzy suma wszystkich jego cyfr, zredukowana do jednocyfrowego wyniku.

Rok 2019 ma wibrację liczby 3, ponieważ 2 + 0 + 1 + 9 = 12; 1 + 2 = 3

Zobaczmy zatem, co nas czeka w nadchodzącym roku ?

 

Najistotniejszą kwestią w 2019 roku będą relacje jednostka – społeczeństwo. Liczba 12 mówi o podporządkowaniu, skłonności do poświęceń i pozostawania w cieniu, pracy w grupie, a także zatarciu konturów własnej osobowości. Z kolei ostatnie dwie cyfry roku to 19, czyli tzw. liczba karmiczna, która informuje o pewnej lekcji, którą ludzkość ma do odrobienia w tym okresie.  Dotyczy ona konfrontacji jednostki (1) z innymi ludźmi (9). Wymaga poznania samego siebie i pracy nad własnym wnętrzem, a następnie wykorzystania tej wiedzy dla dobra innych oraz okazywania im miłości i szacunku. Będzie to ważna lekcja przede wszystkim dla zarozumiałych i egoistycznych osób, które nadużywają władzy i wykorzystują innych do realizacji swoich celów, od liderów politycznych, przywódców państw, poprzez dyrektorów, kierowników, aż do zwykłych ludzi.

Energia liczby 3 sprawia, że stajemy się bardziej komunikatywni, łatwiej wyrażamy nasze pragnienia. Warto zwrócić uwagę na osoby, które  dzięki swym oratorskim umiejętnościom potrafią wpływać na innych i nakłonić otoczenie do działania zgodnie z ich wizją, która niekoniecznie będzie dla nas korzystna. Dlatego też zachowajmy większą czujność, szczególnie wobec mediów i polityków, którzy będą nas mamić obietnicami szczęśliwego i łatwego życia.

Liczba 3 wiąże się z takimi pojęciami jak ekspresja, aktywność, radość i afirmacja życia. Dlatego rok uniwersalny, który właśnie się rozpoczyna, będzie sprzyjał wszelkim dziedzinom związanym z twórczością, kreatywnością, wyobraźnią, sztuką i komunikacją. Można oczekiwać wiele interesujących wydarzeń kulturalnych, czy też wzmożoną aktywność branży związanej z mediami społecznościowymi. To okres sprzyjający celebrytom, którzy będą mieli wiele okazji, aby błyszczeć i wzbudzać zainteresowanie.

Rok uniwersalny o wibracji 3 przynosi zastrzyk energii, optymizmu i wiary w powodzenie wszelkich przedsięwzięć. Uwypukla dążenie do luksusu i czerpania przyjemności z życia. Sprawia, że jesteśmy bardziej towarzyscy, poszukujemy nowych kontaktów, chętnie poszerzamy swoje kręgi towarzyskie. Jednak znajomości, które zawierane są w tym czasie mogą być bardzo powierzchowne i krótkotrwałe. To również czas sprzyjający flirtom, romansom i trójkątom.

W roku uniwersalnym 3 pojawia się tendencja do nadmiernych wydatków w gospodarstwach domowych, firmach, różnego rodzaju instytucjach, a także państwach. Dosyć chętnie będziemy korzystać z kredytów, zarówno na bieżące wydatki, jak i dobra o charakterze luksusowym. Może się okazać, że zbytnia rozrzutność spowoduje ujemny bilans w niejednym budżecie.

Rok ten nie sprzyja systematycznej i wytężonej pracy. Działania są często mniej przemyślane, bardziej pobieżne i oparte na optymizmie oraz wierze w to, że wszystko się uda. Będzie można zaobserwować ogólną skłonność do przesady i ekstrawagancji oraz powierzchowność różnych zachowań. Istnieje zagrożenie zmarnotrawienia tego, co zostało wcześniej osiągnięte, a także problemów z kończeniem zadań i doprowadzaniem projektów do końca.

W roku uniwersalnym o wibracji 3 widać pierwsze efekty działań podjętych w roku o wibracji 1, czyli 2017. W tym czasie miało miejsce kilka znaczących wydarzeń, między innymi zastąpienie Beaty Szydło na stanowisku Premiera przez Mateusza Morawieckiego. Wdrożono także wzbudzającą wiele kontrowersji reformę oświaty, której skutki będą w pełni widoczne w 2019 roku, podobnie jak rozpoczętej reformy polskiego sądownictwa, wzbudzającej obawy nie tylko wśród obywateli naszego kraju, ale także Komisji Europejskiej. W 2017 roku prezydentem Francji został Emmanuel Macron, a Donald Tusk, pomimo sprzeciwu własnego kraju, ponownie został przewodniczącym Rady Europejskiej. Z kolei Brytyjczycy rozpoczęli oficjalne negocjacje z Unią Europeską dotyczące Brexit-u. W nadchodzącym roku ukażą się pierwsze skutki tych decyzji dla funkcjonowania Unii Europejskiej.

Rok 2019 zapowiada się bardzo ciekawie …

O tym, jak będzie wyglądało życie osobiste każdego z nas oraz  w jaki sposób możemy wykorzystać energię nowego roku uniwersalnego, mówią lata numerologiczne oraz osobiste. Pierwsze z nich opisałam we wrześniowym artykule i zachęcam do jego lektury w kontekście energii roku 2019. Lata osobiste opiszę wkrótce.

 

Szczęśliwego Nowego Roku 2019! ?

Nowy Rok 2019 – rok uniwersalny o wibracji 3

You May Also Like