Realizując scenariusz swojego życia doświadczamy różnorodnych wpływów kształtujących atmosferę zmieniających się scen i aktów. Są to między innymi lata numerologiczne, które powtarzają się cyklicznie co dziewięć lat. Rok numerologiczny, w przeciwieństwie do kalendarzowego nie rozpoczyna się w styczniu. Jego początek jest wyznaczony przez nów księżyca następujący po 4 września.

Rok numerologiczny łączy ludzi o tej samej drodze życia. Informuje o rodzaju doświadczeń, jakie będą im towarzyszyć w tym czasie, sprawach, które nie zawsze zależą od samego człowieka, ale mają istotny wpływ na jakość jego egzystencji. Warto zapoznać się z charakterystyką aktualnego roku i wykorzystać energię jaką ze sobą niesie do realizacji planów i osiągnięcia zamierzonych celów. Jego wibrację wylicza się poprzez dodanie liczby drogi życia do sumy cyfr składających się na  rok kalendarzowy.

Obecny rok numerologiczny rozpoczyna się 9 września 2018  i kończy 27 września 2019. Aby wyliczyć jaką  energię Ci przyniesie dodaj liczbę swojej drogi życia do cyfry 3, która stanowi wibrację kolejnego roku kalendarzowego 2019 (2+1+9=12; 1+2=3).

Na przykład dla osoby podążającej drogą życia o wibracji 5 będzie to rok numerologiczny o wibracji 8, ponieważ 5+3=8.

Zobacz, co przyniesie Ci nowy rok numerologiczny ?

 

Droga życia 1 – rok numerologiczny o wibracji 4

Dla osób podążających drogą życia 1 zaczyna się mozolny, czasem trudny rok, którego mottem przewodnim jest systematyczna praca. Jej efekty będą widoczne w kolejnych latach, dlatego lepiej nie oczekiwać natychmiastowych owoców działań, ale uzbroić się w cierpliwość, gdyż teraz tworzą one swoją przyszłość.

W tym czasie nie należy podejmować pochopnych decyzji. Tylko dobrze przemyślane i racjonalne działania, oparte na solidnych podstawach, przyniosą sukces. Należy wykazać się dużą cierpliwością, opanowaniem i precyzją. Warto analizować wydatki i rozsądnie gospodarować budżetem, gdyż nie jest to okres sprzyjający ryzykownym działaniom finansowym. Można zainwestować we wszystko co trwałe i solidne, np. nieruchomości, ziemię, obligacje, czy też założyć działalność gospodarczą. Dobrym krokiem jest  podjęcie nauki w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych.

Rok ten może okazać się czasem dosyć trudnym, obfitującym w różnego rodzaje przeszkody, przynoszącym pesymizm, zwątpienie, nierzadko rozczarowania. Nie należy poddawać się negatywnym nastrojom, ale skupić nasze siły na budowaniu solidnej bazy pod przyszłe sukcesy.

 

Droga życia 2 i 11 – rok numerologiczny o wibracji 5

To rok zmian, ruchu i rozwoju w życiu zawodowym, rodzinnym oraz emocjonalnym. Czas pełen aktywności i dynamiki, zmiennych okoliczności. Człowiekowi grozi nadmierna nerwowość, niecierpliwość, pośpiech, chaos. Pojawia się wiele okazji, z których należy korzystać bez zbytniego zastanawiania się, aby nie uległy zaprzepaszczeniu. To często przysłowiowe „wywrócenie życia do góry nogami”.

Rok ten wymaga od człowieka odwagi, szukania nowych dróg i możliwości. Szczególnie sprzyja działalności handlowej, a także związanej z komunikacją, w tym międzyludzką. Pojawiają się okazje do podróży prywatnych i zawodowych, a także zmiany pracy, która może się wiązać z koniecznością przeprowadzki do innego miasta lub kraju.

W życiu osobistym mogą pojawić się problemy w związkach, takie jak zdrady, separacje, czy też rozwody. Rok ten jest bardzo dynamiczny, emocjonalny i wyczerpujący, stąd też warto zadbać o relaks i wyciszenie.

 

Droga życia 3 – rok numerologiczny o wibracji 6

Rok o wibracji 6 przynosi większy spokój i zainteresowanie sprawami domowymi, uczuciowymi i rodzinnymi. Chętniej spędzamy czas w domu, starając się go upiększyć poprzez remonty, wymianę sprzętów, czy też nowy  wystrój. Sprzyja on  trafnym inwestycjom w nieruchomości.

Mottem przewodnim tego roku jest osiągnięcie harmonii i równowagi wewnętrznej oraz we wszystkich dziedzinach życia. Celem nadrzędnym staje się osiągnięcie szczęścia i spokoju. Jesteśmy bardzo pracowici lub wręcz przeciwnie, oddajemy się lenistwu, tracąc w ten sposób możliwość do osiągnięcia stabilizacji i sukcesu.

To dosyć dobry czas na założenie rodziny, urodzenie dziecka, odnowienie starych miłości i znajomości. Z drugiej strony, może ulec rozpadowi związek, który od dłuższego czasu był kłopotliwy, nieharmonijny, bądź uciążliwy. Zdarza się, że to właśnie w tym czasie tracimy na zawsze bliskie nam osoby.

Poprzedni rok obfitował w zewnętrzne kontakty towarzyskie, obecny  skłania bardziej do przyjmowania gości w domu. Często przynosi nadmiar pracy i poczucie nadmiernego obciążenia odpowiedzialnością za najbliższych.

 

Droga życia 4 i 22 – rok numerologiczny o wibracji 7

Mottem przewodnim tego roku jest potrzeba przeprowadzenia głębokiej autoanalizy, dotarcia do najgłębszych emocji, zrozumienia wydarzeń w naszym życiu oraz sensu i celu istnienia. Chętnie poświęcamy większą ilość czasu na refleksję i medytację.

Często przynosi on umocnienie pozycji zawodowej oraz popularność osobom, które wytrwale pracowały przez ostatnie sześć lat. To głównie sukces związany z uznaniem i pozycją społeczną, niekoniecznie  przynoszący korzyści finansowe. Dla niektórych osób to szczyt kariery. To także doskonały czas na zadbanie o edukację, rozpoczęcie nauki, czy też zdobycie specjalizacji w jakiejś dziedzinie. Sprzyja także podróżom oraz zawieraniu lukratywnych znajomości.

Zdarza się, że bliscy, przyjaciele, czy też współpracownicy opuszczają nas, zostajemy sami. Może też pojawić się poczucie braku zrozumienia przez otoczenie oraz tzw. samotności w tłumie, co często powoduje wystąpienie stanów depresyjnych.

W roku tym następuje wyostrzenie intuicji, wkroczenie na ścieżkę rozwoju duchowego. Bywa on punktem zwrotnym w dotychczasowym życiu. Należy zadbać o spłatę wszelkich zaległości i długów, tak aby wkroczyć w kolejny rok, zwany rozliczeniowym, z „czystym kontem„ i tym samym uniknąć przykrych konsekwencji.

 

Droga życia 5 – rok numerologiczny o wibracji 8

Rok ten obdarza człowieka siłą i odwagą oraz sprzyja podejmowaniu ryzyka dla zrealizowania ambicji oraz spełnienia marzeń. Ważne, aby zachował on roztropność i kontrolował swoje niekiedy gwałtowne reakcje. Człowiek cieszy się szacunkiem, ma możliwość podnieść swój status społeczny, a jego działania są wyjątkowo  skuteczne.

To szczególny rok w całym cyklu, gdyż następuje rozliczenie z dotychczasowej, wieloletniej aktywności. To czas zbierania plonów z naszej działalności, w którym mocno odczuwamy działanie  prawa karmy.

Nasza solidna i wytężona praca, zaangażowanie oraz uczciwość zostaną nagrodzone. Możemy się liczyć z awansami, nagrodami, znaczną poprawą finansów, sukcesami w działalności zawodowej oraz udanym życiem osobistym. Zdarza się, że właśnie w tym czasie otrzymujemy spadek lub pojawia się wygrana na loterii.

Jeśli jednak postępowanie człowieka było nieuczciwe,  nie wykorzystał on pozytywnie energii poszczególnych lat i nie podjął właściwych działań może się liczyć z problemami w sferze zawodowej i finansowej, włącznie z utratą pracy, czy też bankructwem oraz koniecznością spłaty długów. Istnieje również niebezpieczeństwo pojawienia się kryzysu w związku lub jego rozpadu.

 

Droga życia 6 i 33 – rok numerologiczny o wibracji 9

Ten rok jest zwieńczeniem całego cyklu, stąd też wiąże się koniecznością dokonania analizy i bilansu wszelkich działań. To czas generalnych porządków w sferze emocji, pracy zawodowej, związkach i relacjach z otoczeniem, kwestiach materialnych, a także duchowych.

Warto pozbyć się wszystkiego co jest człowiekowi niepotrzebne, zbyt obciążające, czy też przestarzałe, począwszy od weryfikacji poglądów na życie, poprzez przegląd zawartości szaf i sprzętów domowych, aż po zakończenie toksycznych związków i ciążących układów, a także niesatysfakcjonującej pracy. Bardzo często to nie my sami jesteśmy inicjatorami zmian w naszym życiu, ale pojawiają się one z zewnątrz, czasem wbrew naszej woli. Możemy np. zostać zwolnienie z pracy lub też partner zdecyduje się od nas odejść.  Mimo początkowego bólu i braku akceptacji dla tej sytuacji z czasem okazuje się, że była ona konieczna do rozpoczęcia nowego etapu życia, bez zbędnych obciążeń.

To dobry okres na finalizowanie działań rozpoczętych we wcześniejszych latach, szczególnie długo ciągnących się spraw prawnych, rozwodowych, czy też spadkowych, nie sprzyjający zaś wdrażaniu nowych projektów. Zawarte w tym czasie znajomości, podjęta praca i wszelkie nowe wydarzenia są zwykle krótkotrwałe.

Ponieważ kończy się dziewięcioletni cykl możemy czuć się osłabieni fizycznie i emocjonalnie, stad też warto zadbać o zdrowie i wypoczynek. Słaba kondycja może być również wynikiem złego stanu ducha spowodowanego brakiem akceptacji dla przemijania.

Rok o wibracji 9 wymaga cierpliwości i świadomości, że kończy się stary cykl, a po nim nastąpi kolejny, w którym będzie możliwość rozpoczęcia nowego życia.

 

Droga życia 7 – rok numerologiczny o wibracji 1

To początek nowego, dziewięcioletniego cyklu. Działania, które zostaną podjęte w tym czasie będą nadawały ton poszczególnym etapom cyklu, aż do roku 8, w którym zbierzemy plon naszej aktywności oraz 9, który umożliwi nam zamknięcie tego okresu.

Pierwszy rok przynosi „nowe życie”. Pojawiają się nowe możliwości, takie jak praca, szkoła, miejsce zamieszkania, środowisko, związki, itp. Warto być aktywnym, otworzyć się na odmienne okoliczności, aby wykorzystać okazje przychodzące do nas z zewnątrz. Wszystkie działania, które zostaną podjęte w tym czasie, zawarte związki i znajomości, mają szansę przetrwać i przynosić plony co najmniej do końca dziewięcioletniego cyklu. Dlatego warto zachować dużą dozę rozsądku, aby uniknąć negatywnych konsekwencji, a uzyskać jak najwięcej korzyści.

Rok ten wymusza aktywność i odważne działania. Nadmierne wahania, lęk przed nowością oraz trwanie w tym co stare i być może już niepotrzebne, mogą zahamować rozwój i przynieść trudne doświadczenia w całym cyklu. To czas, w którym pojawia się dużo siły,  energii i optymizmu. Możliwe są sukcesy zawodowe, awanse, zyski materialne, podróże. To okres sprzyjający rozpoczęciu budowy domu, zawieraniu związków, czy też zakładaniu firm.

 

Droga życia 8 i 44 – rok numerologiczny o wibracji 2

To czas kontynuacji działań rozpoczętych w poprzednim roku, systematycznej, choć mniej dynamicznej pracy. W tym okresie samodzielna aktywność jest utrudniona, gdyż sprzyja on bardziej współpracy, zespołowym przedsięwzięciom, mediacjom, czy też kompromisom. Często odczuwamy uzależnienie od innych, niemożność pójścia własną drogą. Rok ten może sprawiać wrażenie długiego i nużącego, a działania bywają spowolnione zewnętrznymi siłami.

To czas pracy nad relacjami osobistymi, które w przypadku braku umiejętności współżycia mogą się zakończyć i przynieść separację, czy też rozwód. Czasami także doświadczamy drobnych trudności finansowych.

To niezwykle emocjonalny czas, mogą pojawić się liczne wahania nastroju, fizyczne oraz psychiczne słabości. Warto zadbać o sprawy zdrowotne, wykonać badania lekarskie, czy też poddać się niezbędnym zabiegom i operacjom. Ważne, aby nabrać sił przed kolejnym, intensywnym rokiem.

 

Droga życia 9 – rok numerologiczny o wibracji 3

Może okazać się bardzo korzystny pod każdym względem, zarówno osobistym, jak i zawodowym. To czas pełen radości i kontaktów towarzyskich. Sprzyja sukcesom związanym z działalnością biznesową, finansami, mediami, a także wszelką twórczością artystyczną. Znowu jesteśmy pełni energii, przepełnieni optymizmem i wiarą w powodzenie naszych przedsięwzięć. Stajemy się bardziej komunikatywni i łatwiej wyrażamy nasze pragnienia oraz potrafimy nakłonić otoczenie do działania zgodnie z naszą wizją.

Wzrasta zainteresowanie człowiekiem na forum towarzyskim, mogą pojawić się nowe, ciekawe okoliczności i okazje, znajomości, miłość,  a także możliwość zbudowania związku, czy też powiększenia rodziny. Większa jest także skłonność do wikłania się w romanse oraz prowadzenia  rozrywkowego trybu życia, co może doprowadzić do zaniedbania obowiązków i czas ten, zamiast być rokiem sukcesu, może stać się rokiem strat.

Lata numerologiczne

You May Also Like