Rozpoczyna się Nowy Rok 2021, który ma wibrację liczby 5 (2+0+2+1=5). Cyfra charakteryzująca dany rok opisuje tendencje i klimat jaki będzie panował w tym czasie. Wskazuje możliwości i okazje, a także wyzwania, trudności czy też zagrożenia, z którymi przyjdzie nam się zmierzyć. Ostatnie trzy miesiące 2020 roku stanowiły swego rodzaju zapowiedź tematów, które będą miały szczególne znaczenie w nadchodzącym czasie, a liczba 5 podpowiada, jak mogą one być realizowane w 2021 roku.

5 kluczowych słów dla Roku 2021

ZMIANA

Liczba 5 wyraża prawo zmiany, które mówi, że stare musi ustąpić nowemu, a śmierć poprzedza nowe życie. Piątka podpowiada też, że wszystko co przydarza się w życiu ma jakiś cel i służy rozwojowi, a ponadto nic nie jest trwałe i dane na zawsze, a więc nie warto szczególnie kultywować przywiązania. Liczba ta, jest często określana mianem punktu zwrotnego, który stanowi zarazem moment kulminacyjny jak i doskonałą okazję do transformacji.

Rok 2021 będzie przebiegał pod wpływem tej energii, przynosząc liczne zmiany i okazje do przebudowy różnych sfer życia, dokonania niezbędnych reform gospodarczych, prawnych, społecznych, światopoglądowych i osobistych. Jedni będą postrzegać ten czas jako szansę na wyrwanie się z niewygodnej rzeczywistości, przekraczanie dotychczas obowiązujących zasad i ograniczeń, drudzy zaś, jako burzenie znanych i usankcjonowanych czasem przyzwyczajeń i tradycji. Piątka przynosi lekcję rozstawania się z rzeczami, ludźmi, miejscami czy też ideami, które nie są już przydatne, wypełniły swoją rolę lub ich czas przeminął. Nie należy jednak pozbywać się niczego w sposób niefrasobliwy, ani też kurczowo trzymać się tego co znane, tylko kierować się rozsądkiem. Obie te skrajne postawy mogą być widoczne i ścierać się ze sobą w nadchodzącym roku. Może także pojawić się ochota do unikania odpowiedzialności za podjęte działania lub ich zaniechanie oraz brak konsekwencji i trudność w doprowadzaniu zadań do końca.

Zmiana z reguły przynosi nieprzewidywalność i niepewność, brak spokoju lub poczucia stabilizacji, czasem po prostu chaos i lawinę odmiennych wydarzeń oraz okoliczności. Aby dobrze wykorzystać ten czas, warto najpierw zaakceptować zmienność, nie walczyć z nią, ale uczyć się otwartości, zdolności adaptacji do nowych warunków i elastyczności.  Dobrze jest zachowywać czujność przy wchodzeniu w nowe doświadczenia, aby jak najlepiej wykorzystać pojawiające się szanse i możliwości, a zminimalizować ryzyko strat i niepowodzeń.

Zagrożeniem w tym czasie jest nadmierna impulsywność, niecierpliwość oraz brak ostrożności przy podejmowaniu decyzji, szczególnie gdy uchwalane są na wysokim szczeblu i dotyczą całych społeczeństw. Czasami możemy mieć do czynienia z bezrefleksyjnym wdrażaniem nowości, paleniem za sobą mostów czy też wzniecaniem rewolucji dla … samej rewolucji, bez żadnego planu lub mglistej, nieprzemyślanej wizji przyszłości.

Zmianie często towarzyszy zapał i wiara w sukces oraz przekonanie, że wszystko jest możliwe, a ograniczenia są tylko ekscytującymi wyzwaniami na drodze do spełnienia. Z drugiej strony,  zmiana wiąże się z lękiem, napięciem i stresem. Może przynosić chwiejność  nastrojów i wpadanie w skrajności, od euforii do rozpaczy. Brak kontroli nad emocjami, rozdrażnienie, skłonność do krytyki lub napastliwości mogą prowadzić do niepotrzebnych konfrontacji i eskalacji konfliktów pomiędzy środowiskami reprezentującymi odmienne stanowiska i postawy życiowe, co może pogłębić już istniejące podziały. Z kolei otwartość na zmiany i rozwój, pragnienie udoskonalenia i zreformowania świata oraz akceptacja dla różnorodności, będą sprzyjały transformacji i czerpaniu korzyści z tego, co nowe.

WOLNOŚĆ

Kolejnym słowem – kluczem związanym z wibracją liczby 5 jest szeroko rozumiana wolność, nie tylko w sensie stricte jako wolność osobista, ale też prawo dokonywania wyborów ważnych dla jednostki bez nacisków i przymusu, swoboda wypowiadania swojej opinii, wyznania czy też stylu życia. W roku 2021 oprócz piątki istotne znaczenie ma też liczba 21, która mówi o konfrontacji grupy z jednostką, próbie podporządkowania indywidualności i odmienności wyznawcom większości. Często będzie słychać takie słowa jak, wolność, swoboda, suwerenność, niezależność, niepodległość. Może się okazać, że pojęcia te będą inaczej rozumiane przez różnych ludzi lub grupy społeczne czy też przedstawicieli rządów. Niewykluczone są sytuacje, w których czyjeś prawo do swobody będzie egzekwowane kosztem autonomii innych. W imię wolności niejedna granica wyznaczona prawem, normami społecznymi lub wyznawanymi wartościami może zostać przekroczona, a prawdziwym testem stanie się zdolność do odnalezienia wolności wewnętrznej bez względu na sytuację, miejsce lub ludzi, z którymi będziemy konfrontowani.

AKTYWNOŚĆ

Liczba 5 mówi stop rutynie, monotonii, nudzie oraz wszelkim ograniczeniom, nakazom i zakazom. Nie interesuje ją domowe zacisze, za to pociąga życie towarzyskie i publiczne, gwar i różnego rodzaju aktywności, co nie najlepiej koresponduje z hasłami typu „izolacja”, „kwarantanna” „dystans społeczny” czy też „praca zdalna w domu”. Rok 2021 przyniesie zachętę do ruchu i wskrzesi potrzebę swobodnego przemieszczania się, odbywania dalekich i bliskich podróży oraz poszukiwania przygód i atrakcji. Może to być większe wyzwanie dla osób ceniących stabilizację i stacjonarny tryb życia, za to powiew świeżego wiatru dla firm z branży turystycznej lub oferujących sprzęty i akcesoria przydatne do aktywnego spędzania czasu.

ROZWÓJ

Czwarty ważny aspekt liczby 5 to rozwój i ekspansja, który dotyczy zarówno osobistego samodoskonalenia, jak i nauki, technologii czy też wszelkich innych dziedzin życia. Dużego znaczenia nabierają takie wartości jak, wszechstronność, różnorodność i postęp. Stąd też rok 2021 będzie sprzyjał wszystkim tym, którzy są ciekawi świata i ludzi, obdarzeni otwartym i bystrym umysłem, kreatywnością i zdolnościami twórczymi, a także nie boją się nowości i zmian. Może to być okres eksperymentowania i doświadczania na własnej skórze, uczenia się „w boju”, a dobre rady i doświadczenie nie zawsze będą brane pod uwagę.

ŚWIAT ZMYSŁÓW I POZAZMYSŁOWY

Ostatnie hasło związane z liczbą 5 mówi o dwóch przeciwstawnych światach i podejściach do życia. Z jednej strony, może pogłębić się ochota używania życia i czerpania z jego uroków oraz zaspokajania zmysłów, ulegania różnym pokusom i impulsom, włącznie ze skłonnościami do nadmiernej swawoli i perwersji, rozwiązłości czy też uzależnienia od używek.

Drugi nurt, to otwarcie się na wszystko co nieznane, niezbadane i tajemnicze, eksploracja obszarów pozazmysłowych. To czas rozwoju duchowego i przekraczania granic pomiędzy tym, czego można dotknąć, zmierzyć i nadać etykietę, a tym co większe,  bardziej nieuchwytne i trudniejsze do wyrażenia, choćby z powodu ograniczeń języka.

Energia liczby 5, charakteryzująca Nowy Rok 2021, kojarzy mi się ze słowami Olgi Tokarczuk z książki zatytułowanej „Bieguni”: „Kiwaj się, ruszaj się, ruszaj. Tylko tak mu umkniesz. Ten, kto rządzi światem, nie ma władzy nad ruchem i wie, że nasze ciało w ruchu jest święte, tylko wtedy mu uciekasz, kiedy się poruszasz. On zaś sprawuje rządy nad tym, co nieruchome i zmartwiałe, nad tym, co bezwolne i bezwładne. Więc ruszaj się, kiwaj, kołysz, idź, biegnij, …”

A więc biegnij w Nowy Rok 2021! 😊

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

5 wartości, które przyniesie Nowy Rok 2021

You May Also Like