Liczba Ekspresji, będąca sumą samogłosek i spółgłosek, zawiera dwie ważne informacje. Pierwsza z nich, to określenie życiowego celu, tzw. duchowej misji oraz pola możliwości, inaczej mówiąc, co człowiek może dać z siebie innym w obecnym wcieleniu.

Druga, pokazuje w jaki sposób funkcjonuje on w relacjach, w pracy czy też w społeczeństwie. Obrazuje umiejętność wyrażania siebie, wynikającą z zestrojenia Duszy i ciała, a więc Liczby Duszy z Liczbą Realizacji Intymnej. Zestawienie tych wibracji mówi czy człowiek pokazuje swoją prawdziwą twarz czy też sprawia „fałszywe wrażenie”. Jeśli są one jednakowe lub  harmonijne i wspierające, to myśli i uczucia będą mogły być wyrażone za pomocą słów i działań, a jednocześnie wady i zalety, blokujące i wspierające przekonania będą wzmocnione i uzewnętrznione. Jeśli liczby te są sprzeczne,  to serce będzie mówiło coś innego niż pokazywało ciało, przynosząc osobie sporo konfliktów, rozterek, wahań, zmienność i brak równowagi, ale też dając szansę na wykorzystanie innej energii do dokonania zmian w systemie wartości i postrzegania świata.

Liczba Ekspresji umożliwia nam skonfrontowanie zewnętrznego wyglądu walizki, z którą podróżujemy przez życie z jej zawartością. Warto sobie uświadomić czy to, co widoczne odpowiada temu, co znajduje się w środku oraz pracować nad pozytywnymi i negatywnymi aspektami posiadanych wibracji, aby Liczba Realizacji Intymnej pozwoliła na realizację celów Duszy, a głębokie motywy i przekonania nie sabotowały zewnętrznych działań i osiągnięcia spełnienia.

Przyjrzyjmy się przykładowej Beacie:

5 1 1    1   6  9  1    6     1      1   = 32 = 5

BEATA KAROLINA KOWALSKA                        5 + 9 = 14; 1+4 = 5

2     2   2   9   3  5   2    5   312     = 36 = 9

Suma samogłosek i spółgłosek zawartych w imionach i nazwisku Beata Karolina Kowalska wynosi 14, a po sprowadzeniu do jednocyfrowego wyniku daje wibrację liczby 5, zachęcającą Beatę do rozwoju oraz poszukiwania wolności i niezależności, które stają się znaczącym celem do osiągnięcia na drodze życia. Liczba Duszy (samogłoski) ma taką samą energię, podkreślając siłę tego pragnienia, a Liczba Realizacji Intymnej (spółgłoski) wibrację 9 wspierając to dążenie oraz wskazując, ze najlepiej może ono zostać zrealizowane poprzez pracę dla dobra innych oraz swobodne i świadome życie. Taki  zestaw intensyfikuje chęć do swobodnego życia i niechęć podporządkowywania się komukolwiek. Czyni osobę obieżyświatem lub artystyczną duszą, która nie akceptuje rutyny, unika przywiązania i osiadłego trybu życia, egzystuje w zgodzie ze sobą i swoimi zasadami, nie troszcząc się nadmiernie o normy społeczne i kulturowe.

Jest pełna energii i pasji, angażuje się całym sercem, choć może mieć trudność w doprowadzaniu zadań do końca, gdyż jej zapał ma tendencję do zbyt szybkiego wypalania się. Jednak po chwili pojawia się nowy płomień, inna aktywność i cel, być może prowadzący do odmiennych doświadczeń. Jej ciekawość świata i ludzi otwierają przed nią wiele dróg, na które odważnie wkracza i szuka jakiś rozwidleń, ciekawych zakątków, okazji do przygody i rozwoju.

Liczby te przynoszą Beacie fantazję, inteligencję, oryginalność, bogate życie duchowe, szlachetność i wielkoduszność, ale też emocjonalność, wrażliwość i nerwowość, co może uczynić ją osobą wybuchową, kłótliwą, a nawet agresywną. Jeśli nauczy się rozpoznawać swoje emocje i potrzeby, nie będzie działała pod wpływem impulsów i afektów, ale z pełną świadomością, ma szansę stać się nieprzeciętną osobą, osiągnąć wszystkie swoje zamierzenia i stać się inspiracją dla innych. Dużo zależy od pozostałych elementów portretu numerologicznego, między innymi od tego czy będą wnosiły spokój, równowagę i chęć do pracy czy też wzmacniały zuchwałość, niezależność i niecierpliwość.

A w jaki sposób Ty chcesz się zapisać w historii świata? Zobacz, na co wskazuje Twoja Liczba Ekspresji 😉

wibracja liczby 1

Wibracja ta jako główny cel i pole działania przynosi dążenie do bycia niezależnym i oryginalnym pionierem, który cały czas posuwa się do przodu, rozwija i poszukuje własnej tożsamości. Sprawia, że człowiek ma szansę stać się osobą rozpoznawalną w jakiejś dziedzinie, zostać promotorem pewnych wizji lub aktywności. To zachęta do poszerzania horyzontów myślowych, odkrywania nowych idei czy też tworzenia unikalnych metod działania.

Człowiek zostaje obdarzony ambicją, zdolnościami twórczymi i energią. Może zrealizować swój cel wszędzie tam, gdzie ma możliwość wyróżnić się z tłumu oraz wykazać się kreatywnością, oryginalnością i samodzielnością.

wibracja liczby 2 i 11

Jeśli Liczba Ekspresji ma wibrację liczby 2, to głównym celem i polem do działania dla człowieka staje się mediacja, dyplomacja, zdolność do rozwiązywania międzyludzkich konfliktów i doprowadzania do kompromisu. Zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym, jej sprzymierzeńcami są takt, uprzejmość, wyrozumiałość, delikatność i dyskrecja.

Partnerstwo i relacje z ludźmi są kluczowymi wartościami. Człowiek chętnie wchodzi w spółki i stowarzyszenia, zazwyczaj żyje w związku i posiada rodzinę. Potrafi podporządkować się wspólnemu celowi, choć w negatywnym aspekcie liczby 2, może stać się nadmiernie uległy i uzależniony od innych. Czasami może też mierzyć się z niskim poczuciem wartości, słabościami i lękami, zazdrością czy też brakiem wiary w swoje siły.

Liczba 11 za cel stawia możliwość głoszenia światu swoich ideałów. Człowiek staje się natchnionym i oryginalnym wizjonerem, który pragnie nauczać i dzielić się wiedzą. Przynosi intuicję i inspirację, sprzyja życiu duchowemu, niekoniecznie sprawom materialnym. Negatywny aspekt tej liczby może uczynić osobę nazbyt fanatyczną lub konfliktową.

wibracja liczby 3

Celem człowieka jest dzielenie się optymizmem, pokazanie innym mocy zawartej w uśmiechu i pozytywnym nastawieniu do świata, szczególnie w obliczu trudnych okoliczności zewnętrznych. Kocha życie i potrafi cieszyć się jego urokami, a dzięki pogodnej naturze, bogatej wyobraźni oraz kreatywności umiejętnie pokonuje przeszkody i osiąga sukces. Stąd też jego misją jest wspieranie ludzi, którzy utracili radość życia, wlewanie w ich serca nadziei na lepsze jutro oraz wiary we własne siły, pokazanie, że sami tworzą swoją przyszłość.

Człowiek jest towarzyski, lubiany i podziwiany, cieszy się nie tylko sympatią, ale też uznaniem w wielu kręgach. Najłatwiej będzie mu zrealizować swój cel i osiągnąć sukces w zawodach artystycznych, dzięki którym może nieść ludziom radość i dawać wytchnienie od codziennych trosk. Może także osiągnąć mistrzostwo w pisaniu, zrealizować się jako dekorator wnętrz czy też skuteczny handlowiec, w zależności od pozostałych wibracji portretu numerologicznego.

wibracja liczby 4 i 22

Liczba ta sprawia, że człowiek dąży do osiągnięcia stabilizacji materialnej i zabezpieczenia swojej przyszłości. Staje się budowniczym, a jego misją jest tworzenie rzeczy wartościowych, trwałych i solidnych. Dysponuje takimi cechami jak, pracowitość, systematyczność, cierpliwość, odpowiedzialność, wytrwałość czy też sumienność. W swoich działaniach kieruje się uczciwością, sprawiedliwością, lojalnością i rozsądkiem. Jest sprawnym managerem i organizatorem. Bywa dosyć zachowawczy, rozważny i powolny, w myśl przysłowia „gdy się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy”.

Najłatwiej będzie mu zrealizować swój cel we wszystkich dziedzinach związanych z wdrażaniem i utrzymaniem porządku lub jakiegoś systemu. Pociągają go zawody związane z budownictwem, produkcją, inżynierią, edukacją, bezpieczeństwem czy też administracją.

Jeśli w wyliczeniach pojawia się mistrzowska wibracja 22, to życiową misją człowieka staje się budowa lepszego i bardziej sprawiedliwego świata. Może być on wyjątkową osobą, genialnym twórcą lub wynalazcą o szerokich horyzontach myślowych i niekonwencjonalnych pomysłach, która urzeczywistnia najśmielsze marzenia i wizje w materialnym świecie.

wibracja liczby 5

Liczba ta przynosi  misję pod hasłem „wolność i rozwój”. Sprawia, że człowiek jest otwarty i ciekawy świata, cały czas idzie do przodu, nie zatrzymuje się na dłużej i trudno mu usiedzieć w jednym miejscu. Progres dokonuje poprzez wprowadzanie zmian, wdrażanie nowych idei, pomysłów lub metod oraz ulepszanie i modyfikowanie czy też pozbywanie się wszystkiego co jest stare i już nieprzydatne.

Zadaniem człowieka jest pokazanie innym na swoim przykładzie, że jesteśmy tu po to, by wzrastać, ale też cieszyć się  pełnią życia oraz nauczyć się czym jest prawdziwa wolność. Do realizacji swojego celu zostaje on obdarzony inteligencją, niespożytą energią, aktywnością, wszechstronnością i przedsiębiorczą, stąd też może osiągnąć sukces w wielu dziedzinach, pod warunkiem, że nie będzie czuł ograniczeń i zachowa swobodę działania.

wibracja liczby 6 i 33

Wibracja ta jako główny cel i pole działania przynosi potrzebę dążenia do osiągnięcia wewnętrznej harmonii, równowagi w dawaniu i braniu oraz we wszystkich sferach życia. Liczba ta przynosi też dążenie do spełnienia w miłości, które idzie w parze z pragnieniem posiadania szczęśliwego i ciepłego gniazda. Istotne stają kwestie estetyczne, człowiek ceni piękno i sztukę oraz takie wartości jak, pracowitość, sprawiedliwość, uczciwość i zaufanie.

Sukces może osiągnąć w dziedzinach związanych ze sztuką, edukacją, poprawą społecznych lub materialnych warunków życia, a także koncentrujących się na wszelkich zagadnieniach związanych z komfortem i wyglądem domu.

Mistrzowska wibracja 33 czyni człowieka nauczycielem, kładącym nacisk na przestrzeganie tradycyjnych i ponadczasowych wartości. Wymaga umiejętnego pogodzenia pragnienia służenia ludziom i dbania o ład w jakiejś społeczności z osobistym szczęściem,  potrzebą  miłości i życia rodzinnego.

wibracja liczby 7

Wibracja ta jako główny cel i pragnienie przynosi poszukiwanie oraz zrozumienie praw rządzących Wszechświatem, odkrywanie tajemnicy życia na drodze naukowej lub poprzez badanie tego, co ukryte i niepojęte. Człowiek staje się edukatorem, który nie zawsze podąża łatwą i prostą drogą, ale dzięki swoim zdolnościom i umiejętnościom, doświadczeniu, wiedzy i mądrości może zyskać szacunek i uznanie otoczenia.

Liczba ta przynosi osobie introwertyczne usposobienie, w negatywnym wydaniu staje się ona  nadmiernie skryta i nieprzystępna. Czasami może odczuwać osamotnienie, nawet przebywając wśród ludzi. Bywa określana jako inna, trudna do zrozumienia lub dziwna. Ma przed sobą wiele możliwości osiągnięcia spełnienia w pracy. Może zajmować kierownicze stanowiska w różnych branżach, zrobić karierę naukową czy też  stać się światowej sławy autorytetem w jakiejś dziedzinie.

wibracja liczby 8 i 44

Liczba ta sprawia, że człowiek dąży do osiągnięcia wysokiej pozycji materialnej, zawodowej i społecznej. Można o nim powiedzieć „człowiek interesu, władzy lub sukcesu”. Dzięki zdolnościom organizacyjnym, przedsiębiorczości, odwadze, wysiłkowi i konsekwencji może wiele osiągnąć. Spełnienie czeka go w świecie biznesu i finansów, sporcie, polityce, organach władzy i wszędzie tam, gdzie kluczowe znaczenie ma sprawiedliwość czy też sprawy obywatelskie. Ważne, aby zrozumiał rolę i znaczenie pieniędzy w życiu oraz nauczył się zachowywać równowagę pomiędzy światem materialnym a niematerialnym.

Mistrzowska wibracja 44 może uczynić człowieka liderem na skalę światową, zaangażowanym w ogromne przedsięwzięcia, kontrolującym wielkie korporacje czy też międzynarodowe organizacje.

wibracja liczby 9

Wibracja ta sprawia, że człowiek przychodzi na świat aby pełnić rolę nauczyciela poszukującego prawdy o człowieku i świecie. Pragnie rozgrzewać serca ludzi i otwierać je na piękno, rozpowszechniać wszystko to co dobre i prawdziwe. Cechuje go tolerancja, współczucie, empatia, zrozumienie i hojność. To człowiek o szerokich horyzontach, zdolny do wprowadzania nowych idei. Miłośnik harmonii, przyrody, sztuki i podróży, obywatel świata.

Ma on przed sobą wiele różnorodnych możliwości, a granice stawia tylko jego umysł. Może się spełnić choćby jako podróżnik, artysta, prawnik, nauczyciel, uzdrowiciel, doradca, reformator czy też lekarz.

Zapraszam również do zapoznania się z zagadnieniem wibracji imienia.

Obraz Irina L z Pixabay

Liczba Ekspresji, a Twój życiowy cel i umiejętność wyrażania siebie w relacjach