Rok kalendarzowy, który trwa od 1 stycznia do 31 grudnia, nazywany jest w numerologii rokiem uniwersalnym. Liczba, która charakteryzuje dany rok, opisuje trendy i atmosferę wydarzeń na świecie, pojawiające się możliwości, okazje i zagrożenia, począwszy od stycznia, zapowiadającego  najważniejsze tematy. Z każdym kolejnym miesiącem energia roku uniwersalnego będzie ewoluowała, a ostatnie trzy pozwolą na dokonanie bilansu. Czwarty kwartał odnosi się do atmosfery i wydarzeń pierwszego, umożliwiając zakończenie spraw, które tego wymagają lub też wskazując sfery, które nie zostały zamknięte i potrzebują uwagi w kolejnym roku.

 

Aby wyliczyć energię roku uniwersalnego należy zsumować wszystkie cyfry, które go tworzą i zredukować otrzymany wynik do jednocyfrowej postaci.

Rok 2020 ma wibrację liczby 4, ponieważ 2 + 0 + 2 + 0 = 4

 

Zobaczmy zatem, co nas czeka w nadchodzącym roku.

Rok 2020 będzie zupełnie inny niż kończący się 2019. Liczba 4 mówi stop rozrzutności i lekkomyślności, frywolności i zabawie, nadmiernemu optymizmowi i obietnicom sypanym jak z rękawa. Wiąże się on z konstruowaniem trwałej, stabilnej i solidnej bazy pod przyszłość, tworzeniem prawa i zasad, według których przyjdzie nam żyć. To, co zbudujemy w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy, będzie długo funkcjonowało, co najmniej do końca dziewięcioletniego cyklu.

Praca, odpowiedzialność i dobra organizacja  to słowa klucze roku 2020. Należy wykazać się cierpliwością, metodycznością, sumiennością i rzetelnością. Dzięki tym cechom będzie można pokonać pojawiające się trudności i ograniczenia oraz stworzyć dobry fundament na kolejne lata. Dużą wagę będziemy przywiązywać do konkretów, liczb, wyników i różnego rodzaju danych statystycznych.

To czas sprzyjający oszczędzaniu, większej kontroli wydatków, zwłaszcza wobec pojawiających się informacji o spowolnieniu gospodarczym. W tym roku nie warto podejmować dużego ryzyka finansowego, inwestycje powinny być dobrze przemyślane, a kredyty zaciągane z dużą rozwagą. To dobry czas dla strategicznych gałęzi przemysłu oraz tych, które wytwarzają niezbędne i trwałe dobra, natomiast spadnie zainteresowanie obszarami związanymi z twórczością i kulturą.

Duże znaczenie będzie miało bezpieczeństwo, zarówno ekonomiczne jak i fizyczne, stąd też istotne będą działania nakierowane na utrzymanie tych wartości. Jeśli dołożyć do tego porządek i sprawiedliwość, które są domeną Saturna opiekującego się liczbą 4, niezwykle ważne staną się wszelkie kwestie związane z przestrzeganiem obowiązującego prawa i norm społecznych. W Polsce na pierwszy plan wysunie się potrzeba unormowania sytuacji w sądownictwie, funkcjonowania  trójpodziału władzy, zadbania o przestrzeganie Konstytucji czy też wsparcie kulejącej służby zdrowia.

W nadchodzącym roku mogą się ścierać dwie wizje tradycyjnych ideałów, takich jak patriotyzm, wierność i lojalność. Z jednej strony będą to pozytywne działania służące budowaniu bezpieczeństwa i zaufania, przestrzeganiu prawa, pokojowi i dobru ludzkości. Z drugiej zaś duża aktywność ze strony środowisk skrajnie konserwatywnych, nacjonalistycznych i ślepo przywiązanych do starych, często przebrzmiałych już wartości, co może doprowadzić do eskalacji nietolerancji, skostniałości i zacofania, a także wzrostu nienawiści i uprzedzeń wobec wszystkiego co inne.

Rok 2020 może okazać się czasem obfitującym w różnego rodzaju trudności, przeszkody i opóźnienia, przynoszącym pesymizm, zwątpienie, nierzadko rozczarowania. Nie należy się im poddawać tylko z zaangażowaniem i wytrwałością realizować zamierzenia i zasilać energią wszystkie pozytywne wartości. Trzeba mieć świadomość, iż budujemy podstawy dla naszej przyszłości, gromadzimy oszczędności i doświadczenia, a nasze wybory i działania oraz wszystko na co damy przyzwolenie przyniesie plony w kolejnych latach.

Liczba 20, która jest istotną częścią składową wibracji nadchodzącego roku podpowiada, że działania, które będą podejmowane w słusznej sprawie, w pozytywnych celach i z dobrą intencją powinny zostać nagrodzone. Dotyczy to zarówno aktywności czynionych przez rządzących oraz ich oponentów, zwierzchników różnego rodzaju instytucji i przedsiębiorstw o zasięgu lokalnym i globalnym, jak i zwykłych ludzi.

Wibracja liczby 4 kojarzy się z rozsądkiem, powolnym podejmowaniem decyzji, poprzedzonym dokładną analizą, rozważeniem wszystkich argumentów za i przeciw. Jednak dwudziestka wiąże się z silną intuicją, przebudzeniem i otwarciem na wszelką wiedzę, stąd też warto wsłuchać się w swoje wnętrze i dokonywać wyborów nie tylko na bazie rozumu. Symbolizuje ona także współpracę i różnego rodzaju związki, uwypuklając ich rolę w nadchodzącym czasie. Trudności we współdziałaniu, brak tolerancji i dyplomacji oraz szacunku czy też chęć obrony swojej racji za wszelką cenę mogą być zapowiedzią rozpadu jakiejś struktury, np. koalicji, ugrupowania politycznego, instytucji, spółki lub związku między ludźmi.

W numerologii oprócz lat uniwersalnych istnieją także lata numerologiczne i osobiste, które podpowiadają jak każdy z nas będzie reagował  na pojawiające się wydarzenia w roku uniwersalnym oraz w jaki sposób może wykorzystać jego energię do własnego rozwoju. Lata numerologiczne opisałam we wrześniu 2019 – zachęcam do lektury.

 

Szczęśliwego Nowego Roku 2020! ?

Nowy Rok 2020 – rok uniwersalny o wibracji 4

You May Also Like