obraz Pezibear z Pixabay

 

W lutowym artykule opisałam sposób wyznaczania oraz czas trwania poszczególnych cykli życiowych. Z dzisiejszego wpisu dowiesz się co o Twoim dzieciństwie i młodości mówi, określony przez miesiąc urodzenia, cykl formujący.  Jednak pełniejszą i bardziej precyzyjną wiedzę o tym etapie życia uzyskasz dopiero, gdy dołączysz do niego informacje płynące z pozostałych elementów portretu numerologicznego, zwłaszcza klucza wcielenia i pierwszego wyzwania (omówię je w najbliższych artykułach).

 

Cykl formujący o wibracji 1 = miesiąc urodzenia styczeń i październik

To okres kształtowania się osobowości młodego człowieka, którego słowa klucze to indywidualność i niezależność. Zetknie się on z sytuacjami zachęcającymi lub wręcz zmuszającymi go do odważnego podążania w nowych kierunkach i odkrycia w sobie tego,  co jest niepowtarzalne. Ma on szansę osiągnąć sukces we wszystkich dziedzinach, które wymagają indywidualnej pracy i wysiłku.

Dziecko nie zawsze może liczyć na wsparcie. Z reguły doświadcza jakiegoś poczucia izolacji i osamotnienia, a czasem nawet represji ze strony najbliższych. Najczęściej przejawia się to poprzez konieczność samodzielnego radzenia sobie w życiu lub też odczuwanie licznych ograniczeń i narzucania woli przez rodziców. Mogą także pojawić się problemy z ojcem lub bratem.

 

Cykl formujący o wibracji 2 = miesiąc urodzenia luty

Wibracja liczby 2 sprawia, że w dzieciństwie i młodości człowiek jest zależny od środowiska, trudno mu rozwijać swoją indywidualność i wybić się na pierwszy plan. To dosyć emocjonalny czas, w którym kluczową rolę odgrywają relacje z kobietami, zwłaszcza matką. Z reguły dziecko jest rozpieszczone, nadmiernie chronione, mało samodzielne lub wręcz przeciwnie, spotyka się z brakiem wsparcia, czuje się pozostawione samo sobie, bez odpowiedniej dawki troski i czułości.

Bardzo ważna jest dla niego akceptacja ze strony środowiska oraz respektowanie jego potrzeb. Może zetknąć się z wydarzeniami, które będą służyły pracy nad poczuciem wartości, umiejętnością współpracy, wrażliwością oraz świadomością uczuć drugiej osoby. Okres ten sprzyja przyjaźniom, czasem też skłania do wczesnego zawierania związków małżeńskich.

 

Cykl formujący o wibracji 3 – miesiąc urodzenia marzec i grudzień

Liczba 3 przynosi młodemu człowiekowi doświadczenia mające na celu naukę dysponowania własną energią, nie marnotrawienia jej, ale nakierowania na twórczy cel, a także rozwijanie talentów artystycznych. Kluczowa  staje się komunikacja z otoczeniem i zdolność wyrażania emocji.

Najczęściej atmosfera w domu jest ciepła, przyjazna, swobodna i niezbyt wymagająca, sprzyjająca rozwojowi wesołej, towarzyskiej, otwartej i bezpośredniej osobowości. Z drugiej strony cykl ten może przynieść doświadczenia rodzinne hamujące twórczą ekspresję dziecka i umiejętność komunikacji. Czasem to rozpad rodziny i poczucie samotności skutkujące zamknięciem się w sobie, a nawet pojawieniem się emocji o charakterze depresyjnym.

 

Cykl formujący o wibracji 4 = miesiąc urodzenia kwiecień

Cykl formujący pod wpływem wibracji 4 poświęcony jest nauce szacunku dla pracy i trwałych wartości, cierpliwości i poczucia rzeczywistości. Jest związany z bezpieczeństwem, ale też i licznymi ograniczeniami. To czas powolnego budowania, tworzenia stabilnej konstrukcji, wymagający dużo wysiłku i pracowitości, zarówno w szkole, jak i w domu.

Czasami przynosi nadmierny autorytaryzm rodziców, ograniczające i duszne środowisko bez możliwości wyrażenia siebie. Zdarza się, że brakuje środków finansowych by godnie żyć lub móc się rozwijać, dlatego młody człowiek zmuszony jest do wczesnego podjęcia pracy. Nic nie przychodzi mu łatwo, nie pojawia się zbyt dużo sprzyjających okoliczności, ale to co zbuduje, będzie niezwykle trwałe.

 

Cykl formujący o wibracji 5 = miesiąc urodzenia maj

Wibracja 5 sprawia, że okres dzieciństwa jest zmienny, różnorodny, pełen niepewności. Dom rodzinny rzadko jest stabilny, dużo w nim zmian, ktoś przychodzi, odchodzi, pojawiają się przeprowadzki, podróże, zmiany środowiska czy też okoliczności życia. Rodzice nie zawsze są w stanie poświęcić dziecku tyle czasu, ile ono potrzebuje. Okres dojrzewania może wiązać się z licznymi napięciami emocjonalnymi i próbami ich kompensacji.

Z reguły młody człowiek ma dużą potrzebę ruchu, nie jest przeciążony obowiązkami, ma dużo swobody, nie stawia mu się barier. Może się jednak zdarzyć, że jego suwerenność nie będzie szanowana i zetknie się z jakimiś ograniczeniami. W takich warunkach będzie on uczył się pojęcia wolności, wyznaczania swoich granic, konfrontacji z prawem zmiany oraz poszukiwał swojej tożsamości.

 

Cykl formujący o wibracji 6 = miesiąc urodzenia czerwiec

Liczba 6 wskazuje na to, że od samego początku dziecko będzie uczone odpowiedzialności oraz wdrażane w domowe obowiązki. W życiu młodego człowieka ważne będą silne więzy rodzinne oraz potrzeba poczucia bezpieczeństwa i równowagi w różnych dziedzinach życia.

Dlatego też spędzi dzieciństwo w ciepłym i kochającym domu lub też zetknie się z surowym i rygorystycznym wychowaniem. W skrajnych przypadkach może zostać obarczone ciężarami niewspółmiernymi do swoich sił, włącznie z koniecznością przejęcia opieki nad domem i rodzeństwem, co wymaga szybkiego wydoroślenia.

Lekcją tego cyklu jest także umiejętność dostosowywania się do otoczenia i wymogów, które zostają narzucone oraz nauka dokonywania wyborów, zapanowania nad ciągłym wahaniem i niezadowoleniem z podjętych decyzji.

 

Cykl formujący o wibracji 7 = miesiąc urodzenia lipiec

Cykl formujący pod wpływem wibracji 7 nakierowany jest na naukę oraz rozwój wewnętrzny, rozpoznanie własnych, często skomplikowanych emocji i radzenie sobie z dużą wrażliwością. Najczęściej do wszystkiego dochodzi się w trakcie indywidualnej, samodzielnej pracy, wspartej  łatwością przyswajania wiedzy oraz głosem intuicji.

Dziecko często spotyka się z surowym i rygorystycznym wychowaniem, wymaganiami odnośnie zachowania i wykształcenia czy też dużego nacisku na kwestie duchowe lub religijne. W jego domu rodzinnym zazwyczaj panuje porządek, dominuje atmosfera chłodu emocjonalnego, trudno tam eksponować i wyrażać uczucia. Z drugiej strony może przyjść na świat w rodzinie, która nie hołduje powyższym wartościom, nie wspiera jego rozwoju i nauki. Zasadniczo, warunki stworzone przez rodzinę często sprzyjają odosobnieniu lub izolacji. Dziecko może mieć tendencję do życia we własnym świecie wewnętrznym, a nawet spotkać się z takimi określeniami swojej osoby, jak trudne lub „nienormalne”. Nie jest to czas szczególnie sprzyjający przyjaźniom i związkom.

 

Cykl formujący o wibracji 8 = miesiąc urodzenia sierpień

Okres ten uczy praktyczności, aktywności i odwagi. Wymaga od dziecka właściwego ukierunkowania i spożytkowania energii oraz osiągnięcia równowagi wewnętrznej. Nierzadko musi ono radzić sobie z różnego rodzaju trudnościami, takimi jak problemy zdrowotne, a nawet otarcie się o  śmierć czyjąś lub własną. Może także doświadczyć sytuacji związanych z nadużywaniem siły, pojęciem sprawiedliwości i przestrzeganiem obowiązującego prawa.

Młody człowiek styka się z koniecznością zrozumienia wartości i roli pieniądza, Dlatego też będzie żył w środowisku, w którym ma do nich łatwy dostęp i może  nabrać niewłaściwego spojrzenia na kwestie materialne, co w dorosłym życiu często staje się źródłem problemów finansowych. Albo jego rodzice mogą mieć trudności z zabezpieczeniem bytu, stąd też szybko bywa zmuszony do podjęcia pracy.

Istotną rolę w życiu dziecka odgrywa ojciec, który może stanowić autorytet, wzór do naśladowania lub przysparzać mu wielu problemów i powodować napięcia.

 

Cykl formujący o wibracji 9 = miesiąc urodzenia wrzesień

Doświadczenia tego cyklu rozbudzają w dziecku wrażliwość, empatię, bezinteresowność i otwierają na świat. Wpływają na jego zainteresowanie ludźmi, ich potrzebami i problemami. Dlatego też młody człowiek żyje w domu, w którym ceni się zaangażowanie społeczne i pomoc innym lub też oddanie pracy zawodowej. Często pojawiają się różni ludzie, którzy znajdują w nim opiekę, dobre słowo i schronienie. Lub przeciwnie, przynajmniej jedno z rodziców rzadko bywa w domu, przez co dziecko odczuwa niedostatek miłości i opieki ze strony rodziców, a nawet porzucenie. Może to rodzić trudność w odnalezieniu swojego miejsca w hierarchii rodzinnej i społecznej.

Dziecko ma dużą potrzebę wolności, skłonność do idealizmu i marzycielstwa. Może mieć okazje do ciekawych podróży lub być zmuszone do przeprowadzek, skutkujących zmianami środowiska. Zdarza się, że doświadcza ono rozstania z kimś ważnym lub innej bolesnej straty. Jego związki i przyjaźnie nie zawsze przetrwają do końca życia.

 

Cykl formujący o wibracji 11 – miesiąc urodzenia listopad

Wibracja 11 jest silną energią, która z reguły przynosi dużą nerwowość oraz napięte relacje z rodzicami, którzy łatwo przechodzą od nadmiernej opiekuńczości do pozostawienia dziecka samemu sobie, aby nauczyło się samodzielności.

Nie jest to emocjonalnie łatwy czas, gdyż młoda osóbka musi nauczyć się funkcjonować w zmiennych warunkach, które nie ułatwiają jej nawiązania kontaktu ze swoim wnętrzem, wypracowania poczucia własnej wartości oraz znalezienia w sobie poczucia bezpieczeństwa.

Czasami dziecko jest obdarzone szczególnymi umiejętnościami, mocno rozwiniętą intuicją czy też zdolnościami mediumicznymi. Zdarza się, że ma ono silny kontakt ze światem pozazmysłowym, co przejawia się w rozmowach z niewidzialnymi przyjaciółmi czy też dostrzeganiem tego co nie widzialne za pomocą zmysłów.

Często ten cykl jest przeżywany przez młodego człowieka na poziomie  wibracji 2.

 

Zapraszam do lektury kolejnego artykułu, w którym opiszę wibracje cyklu twórczego, wiążącego się z okresem największej aktywności zawodowej oraz tworzeniem własnej rodziny.  😊

 

Jak liczba cyklu formującego kształtuje dzieciństwo i młodość

You May Also Like