Niniejszy artykuł jest kontynuacją wpisu, w którym przybliżyłam jeden z głównych elementów portretu numerologicznego jakim jest diament życia. Tutaj znajduje się link do wspomnianego tekstu https://scenariuszzycia.pl/blog/diament-zycia/.

Dzisiaj skoncentruję się na opisie bazy diamentu życia, którą stanowią poszczególne cyfry daty urodzenia symbolizujące cykle numerologiczne, czyli trzy etapy życia od dzieciństwa i młodości, poprzez wiek średni aż do czasu malejącej aktywności zawodowej.

Można je określić mianem trzech aktów scenariusza życia, w ramach których będzie on realizowany. Każdy z nich przynosi specyficzne warunki, w których człowiek kształtuje swój charakter oraz los i tym samym realizuje wybraną drogę życia.

Liczba miesiąca urodzenia wyznacza pierwszy akt, nazywany cyklem formującym, który opisuje okres dzieciństwa i młodości trwający średnio 28 lat i 4 miesiące. Znajdziemy tu wiele cennych informacji odnośnie naszego domu rodzinnego oraz warunków i przekonań stanowiących podstawę dla rozwoju osobowości.

W centrum diamentu życia znajduje się dzień urodzenia symbolizujący drugi akt nazywany cyklem twórczym. To okres największej aktywności zawodowej, który także trwa średnio 28 lat i 4 miesiące. Wibracja dnia urodzenia dotyczy przede wszystkim predyspozycji zawodowych  i miejsca jednostki w społeczeństwie.

Ostatni etap obejmujący okres  dojrzałości oraz mniejszej aktywności zawodowej i czasu odpoczynku, nazywany cyklem żniwnym lub współpracy, jest opisany za pomocą roku urodzenia . Trwa on od około 56 – 57 roku do końca życia. Liczba go charakteryzująca informuje o satysfakcji jaką człowiek może czerpać z plonów  swego życia.

miesiąc urodzenia

dzień urodzenia rok urodzenia

=

=

=

cykl formujący

cykl twórczy

cykl współpracy

0 – 28 lat 4 m-ce 28 lat 4 m-ce – 56/56 lat

56/57 lat – do końca życia

Podany czas trwania jest uśredniony, a przejście z jednego cyklu do kolejnego nie jest gwałtowne i trwa około dwóch lat. Można dokładnie wyliczyć ten okres przejściowy dla każdego człowieka, ale nie jest to informacja wiele zmieniająca, więc pominę tą kwestię.

Przypisując liczby z daty urodzenia do poszczególnych cykli pamiętamy o zredukowaniu ich do wyników jednocyfrowych, z wyjątkiem liczb mistrzowskich, czyli 11, 22, 33, 44.

Podam dwa przykłady:

 

Osoba urodzona 28.03.1980 podąża drogą życia o wibracji 4 (2+8+3+1+9+8=31, 3+1=4) i będzie ją realizowała w ramach następujących cykli:

Cykl formujący = miesiąc urodzenia = 3

Cykl twórczy = dzień urodzenia = 1 (2+8=10, 1+0=1)

Cykl współpracy = rok urodzenia = 9 (1+9+8+0=18, 1+8=9)

 

Osoba urodzona 4.11.1984  podąża drogą życia o wibracji 1 (4+1+1+1+9+8+4=28, 2+8=10, 1+0=1) i będzie ją realizowała w ramach następujących cykli:

Cykl formujący = miesiąc urodzenia = 11

Cykl twórczy = dzień urodzenia = 4

Cykl współpracy = rok urodzenia = 22 (1+9+8+4=22)

 

Zapraszam do lektury kolejnych artykułów, w których opiszę wibracje poszczególnych cykli życiowych, z których dowiesz się jakie energie kształtują Twoje dzieciństwo, wiek średni i czas emerytury.  😊

 

Numerologiczne cykle życia

You May Also Like