W dzisiejszym artykule przedstawię wibracje ostatniego cyklu diamentu życia, który nosi miano cyklu współpracy. Jego czas trwania przypada na okres od około 56/57 roku aż do końca życia. Mówi on o rodzaju satysfakcji jaką będziemy czerpać z plonów naszego życia i opisuje tzw. emeryturę.

Aby wyliczyć jego wartość należy zsumować wszystkie cyfry wchodzące w skład roku urodzenia i zredukować je do wyniku jednocyfrowego, z wyjątkiem liczb mistrzowskich takich jak 11 i 22. Na przykład:

rok urodzenia 1986 = cykl o wibracji 6 ponieważ 1+9+8+6=24; 2+4=6,

rok urodzenia 1993 = cykl o wibracji 22 ponieważ 1+9+9+3=22.

Aby uzyskać pełniejszą i bardziej precyzyjną wiedzę o tym etapie życia należy uwzględnić informacje płynące z pozostałych elementów portretu numerologicznego. Warto także zsumować dwie ostatnie cyfry roku i przyjrzeć się jakie dodatkowe informacje wnosi otrzymana liczba.

 

Cykl współpracy o wibracji 1 = rok urodzenia 1

To aktywny okres wymagający odwagi, oryginalności i kreatywności. Przynosi niezależność oraz możliwość wyboru nowego kierunku w życiu osobistym lub zawodowym. Człowiek głównie koncentruje się na sobie, własnym rozwoju oraz spełnianiu swoich marzeń i ambicji.

W przypadku negatywnej realizacji może on zmagać się z samotnością, a podejmowane wysiłki i aktywność mogą nie przynosić oczekiwanych rezultatów.

 

Cykl współpracy o wibracji 2 = rok urodzenia 2

Liczba 2 wiąże się z bezpieczeństwem i opieką. Przynosi spokój, sprzyja odpoczynkowi, przyjaźniom, życiu towarzyskiemu. Istotną rolę w życiu człowieka pełni umiejętność współpracy, dążenia do kompromisu i pozostawania w cieniu. Szczególne znaczenie mają  relacje z kobietami. Niewskazane jest ryzyko w kwestiach materialnych.

W przypadku uaktywnienia się negatywnych wibracji liczby 2 mogą pojawić się problemy finansowe, brak stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa czy też problemy uczuciowe.

 

Cykl współpracy o wibracji 3 – rok urodzenia 3

To czas życia pełną piersią, funkcjonowania w szerokich kręgach towarzyskich, ciekawych podróży i nowych zainteresowań. Zachęca do podjęcia działalności twórczej lub artystycznej, Zdarza się, że to właśnie w tym okresie człowiek odkrywa w sobie jakiś talent lub odnajduje miłość.

Negatywne aspekty trójki wiążą się z samotnością, czasem nawet wrogością otoczenia. Życie może się także stać zbyt beztroskie, co nierzadko przynosi poważne konsekwencje. To również brak dbałości o zdrowie i równowagę wewnętrzną.

 

Cykl współpracy o wibracji 4 = rok urodzenia 4

To okres stabilizacji i stosunkowo małej mobilności, choć pełen obowiązków, dyscypliny i rutyny. Z reguły daje bezpieczeństwo, dobrą sytuację materialną i mieszkaniową, sprzyja oszczędnemu trybowi życia.  Najczęściej człowiek funkcjonuje w wąskim gronie starych przyjaciół i najbliższej rodziny, hołduje tradycji i niezbyt chętnie zmienia swoje przyzwyczajenia. Jest pracowity, a wykonywane obowiązki dają mu radość, poczucie wartości i spełnienie.

W przypadku negatywnej realizacji cykl ten może przynieść problemy zdrowotne, trudności finansowe i konieczność podjęcia pracy aby zyskać niezbędne środki do życia. Czasami pojawia się tendencja do unikania ludzi i zasklepienia się w sobie.

 

Cykl współpracy o wibracji 5 = rok urodzenia 5

Ostatni etap życia  nie ma wiele wspólnego ze spokojną emeryturą. To ciekawy okres, w którym można dokonać różnorodnych przeobrażeń w swoim otoczeniu, zmienić miejsce zamieszkania, środowisko czy też związek. Można odkryć nowe zainteresowania, poszerzyć horyzonty, powiększyć kręgi towarzyskie. Najważniejsza jest dla człowieka wolność i niezależność, poszukuje on nowych doświadczeń i wrażeń, otwiera się na świat, być może po raz pierwszy w życiu. Musi nauczyć się funkcjonowania w warunkach ciągłej zmienności, braku stałości, a także wyznaczać swoje granice oraz nie naruszać czyjejś swobody.

W przypadku negatywnej realizacji wibracji liczby 5 może pojawić się nadmierna impulsywność, nietrafne decyzje czy też tendencja do wypadków. Czasami człowiekowi brak poczucia bezpieczeństwa i nie radzi sobie ze zmiennymi okolicznościami życia.

 

Cykl współpracy o wibracji 6 = rok urodzenia 6

Najczęściej to okres poświęcony życiu rodzinnemu oraz pracy. Czasem człowiek odkrywa w sobie jakiś talent artystyczny. Dąży do osiągnięcia harmonii, spokoju i bezpieczeństwa, a jeśli jest samotny, ma szansę wejść w szczęśliwy związek małżeński.

Z reguły cykl ten przynosi konieczność sprawowania opieki nad bliską osobą lub zachęca do pracy w organizacjach społecznych. Może się zdarzyć, że obowiązki te będą bardzo przygniatające, czasem wręcz niemożliwe do udźwignięcia. Kluczowe staje się dążenie do równowagi we wszystkich dziedzinach życia oraz troska o własne zdrowie.

 

Cykl współpracy o wibracji 7 = rok urodzenia 7

Z reguły przynosi zainteresowanie nauką, filozofią, duchowością, ezoteryką. Najczęściej jest to spokojny okres wypełniony pracą intelektualną, analizą swego życia, próbą przeniknięcia świata i medytacją. Człowiek skupia się na swoim życiu wewnętrznym, nie ma zbyt wielu kontaktów towarzyskich, większość z nich jest oparta o wspólne zainteresowania.

Pozytywny aspekt tego okresu pozwala człowiekowi na korzystanie ze swoich dotychczasowych doświadczeń i dorobku oraz rozwój osobisty w jesieni życia. Negatywne podejście może przynieść samotność, problemy zdrowotne i psychiczne, trudności materialne oraz uzależnienia.

 

Cykl współpracy o wibracji 8 = rok urodzenia 8

Pod wpływem tego cyklu człowiek prowadzi życie aktywne, pełne ambicji i planów, skupione na osiągnięciu wysokiego statusu społecznego i materialnego. Może on zrealizować wiele ciekawych projektów, przeprowadzić udane transakcje finansowe, zdobyć lub powiększyć majątek czy też swobodnie gospodarować wcześniej już zdobytym. Z reguły cieszy się on szacunkiem i poważaniem.

Negatywna realizacja tego cyklu, zwłaszcza podejmowanie nadmiernego ryzyka, może przynieść straty, bankructwo, życie pełne wzlotów i upadków czy wręcz walkę o byt. Czasem przydarzają się wypadki,  operacje lub inne problemy ze zdrowiem.

 

Cykl współpracy o wibracji 9 = rok urodzenia 9

Schyłek życia jest bardzo aktywny, wymaga dania dużo od siebie. Człowiek chętnie pracuje w fundacjach i stowarzyszeniach, których celem jest pomoc innym. Ma możliwość podróżowania i poznawania świata oraz rozwijania nowych zainteresowań i talentów.

Może doznać trudnych i bolesnych doświadczeń, które służą jego rozwojowi, takich jak utrata bliskich osób, straty materialne czy zawodowe lub brak energii witalnej. Kluczem do pozytywnego przejścia przez ten okres jest samopoznanie i podporządkowanie swojego życia interesom i dobru ogółu, nie zaś osobistym korzyściom. Należy także zadbać o bliskich oraz zrównoważony tryb funkcjonowania. To czas bilansu i podsumowania życia, kończenia spraw, które są już niepotrzebne lub nie przynoszą korzyści.

 

Cykl współpracy o wibracji 11 – rok urodzenia 11

Liczba 11 przynosi zainteresowanie światem duchowym, uwypukla intuicję i skłania do pracy na rzecz innych ludzi. Człowiek ma możliwość stać się nauczycielem, osobą, która inspiruje i motywuje innych do rozwoju oraz świadomego życia. Ma okazję zdobyć uznanie bliższego i dalszego otoczenia. Ważne, aby nie działał pod wpływem ego i silnych, często skrajnych emocji, ale kierował się miłością i dobrą intencją. Powinien także zadbać o kontakt z rzeczywistością, gdyż może mieć skłonność do „fruwania w chmurach”.

Może się okazać, że człowiek nie poradzi sobie z mistrzowską wibracją i przeżyje ten okres na poziomie wibracji 2.

 

Cykl współpracy o wibracji 22 – rok urodzenia 22

Wibracja 22 sugeruje, że człowiek ma pewnego rodzaju zobowiązanie pracy dla dobra innych, polepszenia sytuacji bytowej jakiejś grupy ludzi. Może je wypełnić poprzez różnego rodzaju działania o charakterze organizacyjnym czy też wykonywanie konkretnej pracy na rzecz społeczeństwa, choćby tylko małego stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowej, koła emerytów, itp. Dzięki swojej aktywności ma możliwość zyskać szacunek, uznanie oraz poczucie bycia potrzebnym, wartościowym i spełnionym. W przypadku negatywnej realizacji tej wibracji może odczuwać nadmierną wyższość wobec innych czy też być postrzeganym jako ekstrawagancka osoba.

Wiele osób przeżywa ten okres na poziomie wibracji 4.

 

Zapraszam do lektury kolejnych artykułów,  które będą poświęcone punktom zwrotnym.  😊

 

obraz pasja1000 z Pixabay

 

Cykl współpracy, czyli czas czerpania z plonów życia i emerytura

You May Also Like