3 marca opisałam wibracje cyklu formującego, określającego dzieciństwo i młodość, a dzisiaj skupię się na następującym po nim cyklu twórczym. Jego średni czas trwania przypada na okres pomiędzy 28 a 57 rokiem życia, a więc obejmuje okres największej aktywności zawodowej oraz tworzenia gniazda rodzinnego. Stąd też liczba charakteryzująca ten cykl jest przede wszystkim związana z predyspozycjami i możliwościami zawodowymi. Określa charakter sytuacji, w których możemy uruchomić nasz potencjał i postawę twórczą wobec życia oraz innych ludzi.

Aby uzyskać pełną i precyzyjną wiedzę o tym etapie życia należy uwzględnić informacje płynące z pozostałych elementów portretu numerologicznego.

 

Cykl twórczy o wibracji 1 = dzień urodzenia 1, 10, 19

Cykl ten pozwala rozwinąć wszystkie talenty i możliwości. Pojawia się wiele sytuacji, które stwarzają okazje do wykazania własnej inicjatywy, wykorzystania wiedzy i umiejętności, poprawę sytuacji zawodowej oraz  awans. Należy liczyć przede wszystkim na siebie, skoncentrować się na dziedzinach, które wymagają indywidualnej pracy i wysiłku, a przy tym unikać  niepotrzebnej rywalizacji.

Liczba 1 zachęca do odważnego podążania w nowych kierunkach, wymagających kreatywności i oryginalności oraz eliminacji strachu i niepewności. Ważne, aby człowiek potrafił odkryć w sobie to, co jest niepowtarzalne i uczynił z tej cechy swój atut i oparcie.  Negatywny aspekt tego cyklu może przynieść przeciwności, zahamowanie własnej inicjatywy, problemy w kontaktach z otoczeniem, a nawet trudność w zaspokojeniu podstawowych potrzeb.

Kwestie osobiste często schodzą na drugi plan, gdyż człowiek potrzebuje większej koncentracji na sobie i realizacji własnych ambicji. Najczęściej wymaga on aby rodzina podporządkowała się jego planom i wizjom, podążała wytyczonymi przez niego ścieżkami, na których czeka ich dużo oryginalnych i ciekawych aktywności.

 

Cykl twórczy o wibracji 2 = dzień urodzenia 2, 20

Liczba 2 mówi o powolnym rozwoju, wymagającym sporo cierpliwości i kompromisów. Człowiek  uczy się współpracy i funkcjonowania w grupie. Trudno mu coś zdziałać samodzielnie, z reguły potrzebuje wsparcia. Ten okres wymaga większego skupienia na uczuciach innych osób niż własnych. Uczy taktu i dyplomacji oraz zapanowania nad własną emocjonalnością.

Cykl ten sprzyja zawieraniu małżeństw, zakładaniu spółek, czy też nawiązywaniu owocnej i długofalowej współpracy na gruncie zawodowym. W przypadku realizacji negatywnego aspektu liczby 2 mogą pojawić się problemy na tych polach prowadzące do braku stabilizacji materialnej, rozczarowań i rozstań.

Istotną rolę w życiu człowieka pełnią kobiety, a szczególne znaczenie ma ukształtowana w poprzednim cyklu relacja z matką. Pod wpływem wibracji 2 człowiek może mieć skłonność do podporządkowania pracy życiu rodzinnemu, włącznie z rezygnacją z własnych aspiracji zawodowych.

 

Cykl twórczy o wibracji 3 – dzień urodzenia 3, 12, 21, 30

Cykl ten sprzyja twórczości, realizacji siebie w dziedzinach artystycznych, a także rozwoju w dziedzinach związanych z szeroko pojętą komunikacją,  środkami masowego przekazu, marketingiem i handlem. W tym czasie możemy liczyć na pomoc najbliższego otoczenia, zewsząd pojawiają się przyjaciele i sprzymierzeńcy oraz liczne okazje do awansu zawodowego. Człowiek ma możliwość znaleźć się w centrum zainteresowania i rozwinąć posiadane talenty oraz umiejętności.

To również czas sprzyjający zakładaniu rodziny, przynoszący szczęśliwe życie uczuciowe, sukces materialny i jednocześnie … skłonność do rozrzutności. Przy negatywnych aspektach mogą pojawić się straty finansowe, marnotrawstwo, zmienność, poszukiwanie łatwego życia, czy też wikłanie się w romanse. Może także nastąpić zahamowanie rozwoju osobowości i własnej ekspresji. Dlatego niezwykle ważne jest należyte gospodarowanie energią, aby uniknąć jej rozproszenia i jak najlepiej wykorzystać możliwości oraz tzw. „życiowy fart” jaki przynosi wibracja liczby 3.

 

Cykl twórczy o wibracji 4 = dzień urodzenia 4, 13, 31

To czas pracy, dyscypliny, ograniczeń i rutyny, którego celem jest zbudowanie poczucia bezpieczeństwa, a także nauka akceptacji pojawiających się trudności i zrozumienia ich roli. Człowiek zmuszony jest myśleć i działać ekonomicznie, tworzyć rzeczy użyteczne i niezawodne. Staje się budowniczym – konstruktorem swojego życia, twórcą solidnych fundamentów, na których będzie mógł tworzyć nową rzeczywistość w kolejnym cyklu.

Mało jest czasu na odpoczynek i życie towarzyskie, niewiele ułatwień i szczęśliwych zbiegów okoliczności. Sukces jest wprost proporcjonalny do włożonego wysiłku. Bardzo istotne jest pozostawanie w zgodzie z samym sobą oraz przestrzeganie ponadczasowych wartości, takich jak przyjaźń, lojalność czy też wierność. Związki zawierane w tym okresie zazwyczaj są trwałe i stabilne, bardziej nakierowane na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i zabezpieczenia materialnego niż na radość i spontaniczność.

Jeśli człowiek będzie buntował się przeciwko pojawiającym się trudom i ograniczeniom oraz tracił energię na walkę, może doświadczyć problemów finansowych oraz zawirowań w życiu osobistym.

 

Cykl twórczy o wibracji 5 = dzień urodzenia 5, 14, 23

Okres ten przypomina szybką, czasem wręcz gwałtowną ewolucję. Najważniejsza staje się wolność, niezależność oraz ekspansja we wszystkich aspektach życia, stąd też nie należy nazbyt przywiązywać się do miejsc i ludzi, gdyż szanse i możliwości mogą pojawić się z dala od domu oraz utartych szlaków. Wszystko jest możliwe, każdy pomysł ma szansę na urzeczywistnienie, wydaje się, że nie ma rzeczy, której nie można w tym czasie osiągnąć, aczkolwiek rezultaty działań mogą nie być trwałe i dane na zawsze. Warto także poszerzyć horyzonty i zdobyć nowe umiejętności.

Istotna jest zdolność adaptacji do zmiennych warunków, począwszy od okazji do zmiany miejsca zamieszkania lub pracy, poprzez zawirowania w sferze uczuciowej, aż do całkowitej zmiany kierunku życia.  Kluczowa jest akceptacja oraz świadome przeżywanie pojawiających się zmian oraz umiejętne gospodarowanie swoją wolnością i wyznaczanie granic. W tym okresie wiele związków może ulec diametralnej zmianie, więzi mogą zostać rozluźnione i nie wszystkie przetrwają tą próbę. Z drugiej strony to okazja do przeobrażenia i wprowadzenia nowych jakości do wspólnego życia, odkrycie nowych przyjemności, aktywności i licznych podróży.

 

Cykl twórczy o wibracji 6 = dzień urodzenia 6, 15, 24

Liczba 6 wskazuje na czas podporządkowany sprawom rodzinnym i zawodowym, sprzyja miłości, tworzeniu ciepłego ogniska domowego, zawieraniu małżeństw oraz pracy nakierowanej na zabezpieczenie komfortowego bytu najbliższym. Dom, rozumiany nie tylko jako miejsce zamieszkania ale i jego mieszkańcy, staje w centrum zainteresowania. Sukces najłatwiej jest osiągany w dziedzinach artystycznych lub związanych z dziedzinami zajmującymi się funkcjonowaniem rodziny oraz domu.

To okres pracy nad zrozumieniem i wprowadzeniem harmonii we wszystkich aspektach egzystencji, dążeniem do osiągnięcia równowagi w  dawaniu i braniu, pomiędzy pracą i odpoczynkiem czy też życiem zawodowym i rodzinnym. Może pojawić się skłonność do poświęcenia się tylko jednej z tych wartości, a zaniedbanie pozostałych. Człowiek może doświadczyć nadmiaru obowiązków, konfliktów oraz problemów w rodzinie. Zdarzają się w tym okresie separacje i rozwody. Konieczne jest wywiązywanie się z wszelkich zobowiązań, które osoba wzięła na swoje barki.

 

Cykl twórczy o wibracji 7 = dzień urodzenia 7, 16, 25

To bardzo dobry czas dla wszelkiego rodzaju studiów, poszukiwań oraz analiz. Często przynosi okazje, wydarzenia czy też spotkania, które wpływają na zmianę dotychczasowego kierunku życia. Sprzyja niezależnej działalności zawodowej, często związanej ze szczególnymi kwalifikacjami. Niezalecane są stowarzyszenia i spółki, a działalność nie powinna być podporządkowana wyłącznie celom materialnym.

Cykl o wibracji 7 przynosi zainteresowanie nauką i ezoteryką. Skłania do życia w odosobnieniu lub spędzania jakiegoś czasu sam na sam ze sobą, co nie wpływa korzystnie na sferę rodzinną oraz budowanie ciepłych relacji partnerskich i towarzyskich. Negatywny aspekt tego okresu może wiązać się z występowaniem stanów depresyjnych, przytłaczającym poczuciem osamotnienia, trudnościami materialnymi czy też rozpadem związku lub wspólnego przedsięwzięcia.

 

Cykl twórczy o wibracji 8 = dzień urodzenia 8, 17, 26

Pod wpływem tego cyklu człowiek poświęca swoją uwagę sprawom praktycznym takim jak biznes, pieniądze i działalność handlowa. Okres ten przynosi możliwość osiągnięcia sukcesu, realizacji ambicji oraz zdobycia wysokiego statusu społecznego i materialnego. To bardzo dobry moment na założenie własnej działalności lub też awans zawodowy. Trzeba jednak przewidywać skutki swoich działań oraz zadbać o nienadużywanie władzy i wpływów oraz pieniędzy dla osiągania osobistych korzyści. W przeciwnym wypadku człowiekowi grożą straty, bankructwo, czy też procesy sądowe.

Rodzina i związki są ważne, zajmują istotną pozycję w życiu człowieka, ale często nie ma on dla nich zbyt dużo czasu ze względu na liczne obowiązki zawodowe i karierę. Nadmierne zaangażowanie w pracę może wpłynąć negatywnie na jakość relacji osobistych, a nawet doprowadzić do rozpadu rodziny. Czasem człowiek traktuje rodzinę jako jeden z elementów sukcesu.

Zdarza się także, że osoba, która znajduje się pod wpływem cyklu o wibracji 8 traci zainteresowanie światem materialnych bogactw i wkracza na ścieżkę mistycyzmu.

 

Cykl twórczy o wibracji 9 = dzień urodzenia 9, 18, 27

Cykl ten sprzyja bardziej miłości uniwersalnej niż osobistej, stąd też często przynosi trudności w partnerstwie i związku małżeńskim. Pozwala osiągnąć sukces i sławę w działalności społecznej lub grupowej oraz w życiu publicznym. Człowiek potrzebuje wolności, aktywności i rozwijania swoich talentów, chętnie podróżuje. Może doznać trudnych i bolesnych doświadczeń takich jak straty materialne, osobiste i zawodowe, które służą jego rozwojowi. Z reguły okres ten wiąże się z końcem jakiś doświadczeń lub związków.

Kluczem do pozytywnego przejścia tego cyklu jest samopoznanie i podporządkowanie swojego życia interesom i dobru ogółu, a nie osobistym korzyściom. Nie należy przy tym zaniedbywać bliskich.

 

Cykl twórczy o wibracji 11 – dzień urodzenia 11

Liczba 11 sprzyja  wszelkiej działalności związanej z nauczaniem i inspirowaniem innych. Wymaga charyzmy, siły woli i inspiracji. To czas podporządkowania wewnętrznej ewolucji, która przynosi zmianę percepcji, poszerzenie świadomości, a także podejmowanie coraz większej odpowiedzialności i pracy nakierowanej na dobro ludzi. Należy okiełznać ego i nadmierne ambicje i bardziej skoncentrować się na swoim wnętrzu. Dla osiągnięcia szczęścia wskazana jest praca nad relacjami międzyludzkimi i postrzeganie swoich związków z innymi w kategoriach ponadosobowych, nie stricte osobistych.

Dużo okazji i możliwości do rozwoju oraz osiągnięcia spełnienia można odnaleźć w sferze artystycznej, emocjonalnej i każdej innej, która wymaga inwencji, oryginalności i twórczości. Liczba ta nie sprzyja finansom i działalności handlowej, nastawionej na osiągnięcie zysku materialnego. Natomiast praca zgodna z własnymi ideami, pełna pasji i zaangażowania, służąca dobru ludzi może przynieść godny standard życia, a nawet sławę.

Ze względu na dużą ilość napięć wewnętrznych cykl ten jest często przeżywany jest na poziomie  wibracji 2.

 

Cykl twórczy o wibracji 22 – dzień urodzenia 22

Wibracja 22 przynosi możliwość realizacji odpowiedzialnych i ambitnych planów na rzecz ludzkości, niespożyte siły twórcze. Uczy, aby tworzyć na rzecz wspólnych ideałów, w celu polepszenia bytu ludzi. Sprzyja organizowaniu i kierowaniu innymi. To czas wymagający dużego wysiłku i wytężonej pracy. Jeśli człowiek wykorzystuje potencjał twórczy do egoistycznych celów mogą pojawić się problemy z układem nerwowym i psychicznym.

Ze względu na pojawiające się lęki wiele osób przeżywa ten cykl na poziomie wibracji 4.

 

 

Zapraszam do lektury kolejnego artykułu, w którym opiszę wibracje cyklu współpracy, wiążącego się z czasem malejącej aktywności zawodowej i odpoczynkiem.  😊

 

 

Co mówi wibracja Cyklu Twórczego o Twoim życiu zawodowym i osobistym

You May Also Like