rokosobistyirelacje

Rok osobisty a Twoje relacje ze światem

Dzisiejszy artykuł jest kontynuacją poprzedniego, dotyczącego lat osobistych. Tym razem chcę się skupić na relacji roku osobistego do roku numerologicznego i uniwersalnego, która pokazuje jak będziemy reagować na pojawiające się wydarzenia i czym ten czas będzie dla nas na drabinie

Rok osobisty

Realizując scenariusz swojego życia doświadczamy cyklicznie zmieniających się energii wpływających na rodzaj i jakość wydarzeń, nasz charakter czy też zainteresowania. Do tej pory opisałam lata kalendarzowe, nazywane w numerologii uniwersalnymi, łączące całą ziemską społeczność oraz lata numerologiczne, które wiążą nas