Lata numerologiczne

Realizując scenariusz swojego życia doświadczamy różnorodnych wpływów kształtujących atmosferę zmieniających się scen i aktów. Są to między innymi lata numerologiczne, które powtarzają się cyklicznie co dziewięć lat. Rok numerologiczny, w przeciwieństwie do kalendarzowego nie rozpoczyna się w styczniu. Jego początek