Moc i władza – droga życia 8

  Droga życia o wibracji 8 czyni człowieka przywódcą, autorytetem i sędzią, który kierując się mądrością i bezstronnością, jak król Salomon, wydaje sprawiedliwe wyroki. Dba on o utrzymanie harmonii w świecie stworzonym  podczas siedmiu dni kreacji. Wprowadza porządek i wiedzę,