Dzisiejszym wpisem rozpocznę mini serial, którego każdy odcinek będzie poświęcony  charakterystyce numerologicznej drogi życia, czyli głównej roli, którą człowiek będzie odgrywał w ramach swojego scenariusza. Czy zasłuży na Oscara czy też Złotą Malinę – to zależy tylko od niego. Od tego, czy będzie realizował aspekt konstruktywny, czy też negatywny danej wibracji, w jaki sposób wykorzysta środki dane przez imiona i nazwiska, jak będzie reagował na wyzwania, trudności i lekcje życiowe.

Świadomość możliwości i pułapek, lekcji i nagród, jakie niesie każda z dróg, jest bardzo dobrym punktem wyjścia do zrozumienia własnej misji, przeznaczenia, celu, do którego zmierzamy oraz określenia swojej aktualnej sytuacji. To moment, w którym może zacząć się transformacja.

Aby wyliczyć drogę życia, należy zsumować wszystkie cyfry daty urodzenia, następnie dodać do siebie poszczególne elementy sumy, aż do momentu, kiedy uzyskamy wynik jednocyfrowy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wynik składa się z dwóch jednakowych cyfr, takich jak 11, 22, 33, 44. Są to tzw. liczby mistrzowskie. Poniżej znajdują się dwa przykłady:

Osoba urodzona 27.05.1967 ma drogę życia 1, ponieważ 2+7+5+1+9+6+7=37; 3+7=10; 1+0=1

Osoba urodzona 28.05.1967 ma drogę życia 11, ponieważ 2+8+5+1+9+6+7=38; 3+8=11

Jeśli suma cyfr Twojej daty urodzenia wynosi 1, to jest to odcinek o Tobie. Jeśli nie, to może dotyczy kogoś Tobie bliskiego, znajomego, przełożonego, rywala, sąsiada… Zapraszam do lektury ?

Droga życia o wibracji 1

to według numerologii ścieżka pionierów, na której człowiek ma możliwość realizacji swoich ambicji, określenia swojej własnej indywidualności, stworzenia czegoś nowego, niepowtarzalnego. Zaistnieć, jako jednostka, wyróżniająca się z tłumu. To liczba należąca do żywiołu ognia, stąd też charakteryzuje się temperamentem dosyć wybuchowym. Jest też związana z umysłem i zdolnościami pojmowania, więc będzie się przejawiała przede wszystkim na tym obszarze.

Wibracja ta obdarza wielką ambicją, dużym potencjałem twórczym, potrzebą niezależności i wolności, działania według własnych pomysłów i przekonań. Daje zdecydowanie, odwagę, samodzielność, dominację, władczość i niecierpliwość. Cechy te mogą zaowocować trudnościami we współżyciu z innymi ludźmi oraz całkowitemu oddaniu się miłości.

Człowiek kroczący drogą życia 1 ciągle szuka nowych wrażeń, doświadczeń całkowicie odmiennych od dotychczasowych. Towarzyszy mu nieustanny głód poznania. Czas spędza na podróżowaniu, odkrywaniu i planowaniu czegoś nowego, jedna myśl goni następną. Zdarza się, że osoba staje się powierzchowna, ponieważ dążąc ciągle za nowymi doznaniami, nie jest w stanie zgłębić jednej rzeczy do końca. Świat odbiera przez pryzmat swojej osoby, w sposób bardzo zindywidualizowany. Może to prowadzić do wyobrażania sobie, że jest inna, lepsza, często nie w pełni zrozumiana przez otoczenie, a przez to w jakimś stopniu skazana na samotność.

Osoba, która wybrała drogę życia 1 jest niezwykle pomysłowa, oryginalna, kreatywna, błyskotliwa,  logiczna i pragmatyczna. Ma niepowtarzalny umysł, który często budzi podziw, a nawet zazdrość osób z nią przebywających. Działa z rozmachem, zna swoją wartość, ma przy tym skłonność do chełpienia się. Widać u niej tendencję do mówienia tego co chce i kiedy chce. Niejednokrotnie buntuje się przeciwko wykonywaniu czynności, które jej zdaniem nie mają sensu lub nie przynoszą korzyści.

Numerologiczna jedynka obdarza cechami przywódczymi i charyzmą,  predyspozycjami do bycia szefem, liderem, właścicielem firmy. Niechętnie poddaje się woli i zwierzchnictwu innych ludzi, uległość  i posłuszeństwo zostawia innym. Niełatwo  jej dostosować się do panujących zasad i wymagań.  Wiąże się to między innymi z potrzebą wolności, nowatorstwem oraz  oryginalnym podejściem do rozwiązywania problemów, działania według własnych pomysłów, za co też oczekuje poklasku.

Realizuje wiele śmiałych pomysłów, nieustannie ulepsza metody pracy i wdraża nowości, przeciera nowe szlaki. Czasami trudno za nią nadążyć. Jej ogromnym pragnieniem jest zostawieni śladu po sobie i wyróżnienie się z otoczenia.

Jedynka ma potrzebę bycia w centrum zainteresowania, domaga się afirmacji oraz pochwał od innych. Hamowanie uczuć i emocji nie należy do jej mocnych stron, dlatego też może stać się nieznośna dla otoczenia. Warto o nią zadbać, aby uwolniona od napięć i nasycona podziwem zaraziła ludzi niezwykłym entuzjazmem, jaki ma do życia i odegnała wszelką nudę, bo z jedynką nie sposób się nudzić.

Wibracja jeden wiąże się z odwagą, silną wolą i dużą odpornością fizyczną, wyborem życia aktywnego, umiejętnością pokonywania wszelkich przeszkód, które człowieka nie przerażają i nie stresują, ale ekscytują. Niestety porażki nie są przez nią dobrze znoszone, mogą nawet doprowadzić do wystąpienia stanów depresyjnych. Równie źle jedynka znosi krytykę otoczenia i brak akceptacji swojej osoby. Jednocześnie sama jest bardzo krytyczna wobec innych, niełatwo jest sprostać jej wymaganiom, często wygórowanym. Zdarza się, że nie przebiera w słowach.

Jest dumna, nie potrafi przyznać się do błędu, za to ma skłonność do odwracania kota ogonem. Jest przy tym znacznie bardziej wrażliwa niż się wydaje i w momencie, gdy coś jej się nie udaje, popełni błąd, staje się agresywna, nerwowa, lekceważy innych, bo tylko w ten sposób potrafi ratować poczucie własnej wartości. Poniesione porażki mogą przynieść nadmierny despotyzm i lenistwo. Zdarza się, że decyzje, które podejmuje jedynka są nieprzemyślane, podjęte na fali entuzjazmu, a później  nie jest ona w stanie wycofać się z nich, gdyż grozi to zburzeniem wizji swej nieomylności.

Aby wykorzystać możliwości jakie niesie ze sobą droga życia 1, należy nauczyć się twórczego dysponowania swoją aktywnością, unikać nadmiernego pośpiechu, entuzjazmu i niecierpliwości, kończyć zaczętą pracę, zanim rozpocznie się nowe działania. Jedynka ma skłonność do życia przyszłością, snując coraz to nowe wizje i plany. Ważne, aby potrafiła zatrzymać się w teraźniejszości, bo tutaj kreowana jest przyszłość. Czasami warto też sięgnąć do przeszłości, z której można wiele się nauczyć i wyciągnąć cenne wnioski.

Niezwykle istotne dla jedynki jest działanie zgodne z własną wolą, czyli w zgodzie ze sobą i swoją indywidualną drogą rozwoju. Należy opierać się na sobie, ale jednocześnie nie  budować muru wokół siebie. Bardzo ważna jest również kwestia nienarzucania swojej woli innym, nauka słuchania ich i pokory wobec życia. Wskazana jest  otwartość na rady otoczenia oraz nieustanne pogłębianie swojej wiedzy.

Głównym zadaniem jedynki jest pokazanie światu nowych dróg oraz wyznaczanie nowych trendów. Jej misją jest także obdarzanie swoim dynamizmem niezdecydowane i słabsze osoby i wyzwalanie ich twórczej aktywności.

Znanymi osobami, których droga życia ma wibrację 1 są między innymi:

Henry Ford urodzony 30.07.1863 (3+7+1+8+6+3=28; 2+8=10; 1+0=1), który był innowatorem w dziedzinie motoryzacji. Zrewolucjonizował system produkcji aut poprzez wprowadzenie ruchomej taśmy produkcyjnej i trójzmianowego dnia pracy. Dzięki temu, zrealizował swoje ambicje i jako pierwszy wprowadził masową produkcję taniego samochodu Ford T. Jednocześnie był dosyć despotycznym pracodawcą, który często ingerował w pracę swoich konstruktorów.

Z kolej Charles Chaplin urodzony 16.04.1889 (1+6+4+1+8+8+9=37; 3+7=10; 1+0=1) stał się gwiazdą niemego kina. Zmuszony przez swego producenta do improwizacji i pracy na planie filmowym bez scenariusza wykreował kultową postać trampa z charakterystycznym melonikiem i laską.

W świecie polityki wyróżnił się Lech Wałęsa urodzony 29.09.1943 (2+9+9+1+9+4+3=37=; 3+7=10; 1+0=1), laureat pokojowej Nagrody Nobla, pierwszy prezydent naszego kraju wybrany w wyborach powszechnych po porozumieniach Okrągłego Stołu, których był współtwórcą. To również jeden z przywódców strajków i Solidarności, słynący z ciętego języka.

Innym laureatem pokojowej Nagrody Nobla jest Martin Luther King urodzony 15.01.1929 (1+5+1+1+9+2+9=28; 2+8=10; 1+0=1), lider ruchu praw obywatelskich, działacz na rzecz równouprawnienia Afroamerykanów i zniesienia dyskryminacji rasowej. Organizował i przewodził marszom na rzecz m.in. prawa głosu dla Afroamerykanów, praw czarnoskórych pracowników i zniesienia segregacji rasowej. Większość z nich została włączona do ogółu praw amerykańskich.

W historii ludzkości pojawiały się też osoby realizujące negatywny aspekt wibracji 1. Należy do nich Nicolae Ceausescu urodzony 26.01.1918 (2+6+1+1+9+1+8=28=2+8=10=1+0=1). Ten rumuński dyktator sprawował despotyczne rządy w swoim kraju, doprowadzając do trudnej sytuacji gospodarczej i społecznej. Miał obsesję na punkcie kultu jednostki, co wyrażało się między innymi w uczynieniu swoich urodzin świętem państwowym.

Każda z wymienionych osób podążała podobną drogą życia, aczkolwiek miała do dyspozycji inny zestaw narzędzi w postaci wibracji imion i nazwisk oraz odmienne podliczby, punkty zwrotne, wyzwania i lekcje karmiczne do odrobienia. Wiedza jaką jest numerologia pozwala człowiekowi odczytać, w jaki sposób te dane mogą wpływać na realizację jego drogi życia.

Zapraszam do lektury kolejnego artykułu, w którym przybliżę drogę życia 2 ?

Wszystko zaczyna się ode mnie – droga życia 1

You May Also Like