Wyzwania są bardzo istotnym elementem portretu numerologicznego, gdyż stanowią coś w rodzaju znaku ostrzegawczego  – uwaga „niebezpieczeństwo na drodze życia”! Informują o pułapkach, przeszkodach i utrudnieniach przy realizacji wybranej ścieżki, które przyjmują postać jakichś zahamowań, blokad, trudnych cech charakteru lub słabości. Podpowiadają co w nas wymaga wzmocnienia, modyfikacji czy też uwolnienia. I niestety,… nie ma możliwości aby ich uniknąć lub ominąć …☹

Jednak świadomość czekających nas trudności ułatwia wykonanie konstruktywnej pracy nad własnymi słabościami i negatywnymi cechami charakteru. Gdy lekcja, która płynie z wyzwań zostanie odrobiona, nie będą już nam potrzebne i znikną z naszego życia. 😊

Aby dowiedzieć się jakie wyzwania czekają nas na wybranej ścieżce należy wyliczyć różnicę pomiędzy odpowiednimi elementami daty urodzenia, zachowując dwie  zasady:

1. najpierw redukujemy liczbę dnia, miesiąca i roku urodzenia do jednej cyfry,

2. zawsze odejmujemy liczbę większą od mniejszej

I wyzwanie = dzień – miesiąc urodzenia (lub miesiąc – dzień urodzenia)

II wyzwanie = dzień – rok urodzenia (lub rok – dzień urodzenia)

III wyzwanie = I wyzwanie – II wyzwanie (lub II wyzwanie – I wyzwanie)

IV wyzwanie = miesiąc – rok urodzenia (lub rok – miesiąc urodzenia)

Najczęściej III i IV wyzwanie ma tą samą wibrację, tak jak w poniższym przykładzie, stąd też w numerologii przyjmuje się, że łączą się one w jedno główne życiowe wyzwanie i pomija się obliczanie IV wyzwania. Mamy wtedy sytuację, w której w naszym życiu istnieją trzy wyzwania, z których pierwsze ma największe znaczenie przez czterdzieści lat życia, drugie kolejne czterdzieści lat, a główne wyzwanie jest kluczowe przez całe życie.

Osoba urodzona 20.05.1983

dzień urodzenia: 20 = 2 (2+0=2),

miesiąc urodzenia: 5

rok urodzenia: 1983 = 3 (1+9+8+3=21; 2+1=3)

I wyzwanie = miesiąc – dzień urodzenia: 5 – 2 = 3

II wyzwanie = rok – dzień urodzenia: 3 – 2 = 1

III wyzwanie = I wyzwanie – II wyzwanie: 3 – 1 = 2

IV wyzwanie = miesiąc – rok urodzenia: 5 – 3 = 2

III i IV wyzwanie = wyzwanie główne o wibracji 2

Jednak nie we wszystkich przypadkach III i IV wyzwanie ma tą samą wibrację, tak jak w poniższym przykładzie, dlatego zawsze dokonuję obliczeń wszystkich czterech wyzwań wg opisanego schematu. Często też dostrzegam najsilniejsze działanie każdego wyzwania w okresie odpowiadającego mu punktu zwrotnego (I wyzwanie = I punkt zwrotny, II wyzwanie = II punkt zwrotny, idt.). Czasami także okazuje się, że III wyzwanie jest najtrudniejsze do pokonania.

Osoba urodzona 11.08.1972

dzień urodzenia: 11 = 2 (1+1=2),

miesiąc urodzenia: 8,

rok urodzenia: 1972 = 1 (1+9+7+2=19; 1+9=10; 1+0=1)

I wyzwanie = miesiąc – dzień urodzenia: 8 – 2 = 6

II wyzwanie = dzień – rok urodzenia: 2 – 1 = 1

III wyzwanie = I wyzwanie – II wyzwanie: 6 – 1 = 5

IV wyzwanie = miesiąc – rok urodzenia: 8 – 1 = 7

Z mojego doświadczenia wynika, że bardziej istotna jest wiedza dotycząca trudności jakie nas czekają niż próba precyzyjnego wyliczenia czasu ich trwania. Każde wyzwanie sygnalizowane jest już na początku życia i będzie towarzyszyło nam dopóki nie pokonamy trudności, które przynosi. Im szybciej tego dokonamy, tym łatwiej będzie nam zrealizować cel wybranej drogi życia i osiągnąć spełnienie 😊

Zachęcam Cię do wykonania wyliczeń oraz lektury kolejnego artykułu, w którym opiszę trudności jakie przynoszą poszczególne wyzwania, a przede wszystkim do owocnej pracy z własnym cieniem. 😉

obraz Gerd Altmann z Pixabay

Wyzwania na drodze życia

You May Also Like