W poprzednim artykule opisałam sposób w jaki można obliczyć wyzwania, które będą pojawiały się w trakcie realizacji drogi życia. Poniżej znajduje się krótki opis podstawowych trudności, których możemy się spodziewać. Nie występuje wyzwanie o wibracji liczby 9, a za jego odpowiednika można uznać liczbę 0.

Zobacz, jakie trudności masz do pokonania i podejmij konstruktywną pracę nad wyeliminowaniem ich z życia. Tylko od Ciebie zależy, jak długo będą Ci towarzyszyły…  😉

 

Wyzwanie o wibracji liczby 1

Wyzwanie o wibracji 1 zachęca do samopoznania, odkrycia swojej indywidualności, zrozumienia „kim jestem”. Dlatego też w życiu człowieka będą się pojawiać silne osoby próbujące kontrolować jego życie, krytykować i wyrażać odmienne niż on opinie.  Te konfrontacje człowieka z innymi służą nauce dokonywania wyboru, podążania za własnymi ideami i celami,  „życia po swojemu”, testowania wolności osobistej oraz funkcjonowania w relacjach z otoczeniem. Wyzwanie to wymaga aby stał się on osobą przedsiębiorczą, kreatywną i odważnie idącą do przodu.

Rada: Pracuj nad silną wolą – najpierw upewnij się, że Twoje przekonania, pomysły lub pragnienia są słuszne i dopiero wtedy bez wahania, konsekwentnie i stanowczo idź do przodu.

 

Wyzwanie o wibracji liczby 2

Wyzwanie o wibracji 2 jest związane z nadmierną wrażliwością,  brakiem wiary w swoje siły, a nawet kompleksami. Człowiek przykłada zbyt duże znaczenie do opinii ludzi na swój temat i nieustannie porównuje się do innych. Będzie on pracował nad relacjami z otoczeniem oscylując pomiędzy nadmiernym podporządkowaniem się i zyskaniem aprobaty a próbą narzucenia swojej woli. Lekcja ta będzie trwała, aż zrozumie on swoją wartość, zaakceptuje i pokocha siebie.

Rada: Nie bierz wszystkiego do siebie, panuj nad własnymi lękami i przede wszystkim nie staraj się naśladować innych, ale odważ się być sobą.

 

Wyzwanie o wibracji liczby 3

Wyzwanie o wibracji 3  mówi o konieczności pracy nad emocjami i nauki gospodarowania swoją energią. Wiąże się z pewnymi trudnościami w wyrażaniu siebie i porozumiewaniu się z innymi, doborze właściwych słów czy też brakiem elokwencji. Może się to objawiać lękiem przed okazywaniem emocji czy to ze strachu przed ośmieszeniem czy też w wyniku narzuconych z zewnątrz ograniczeń. Człowiek może emanować wewnętrznym smutkiem lub odwrotnie „ślizgać się przez życie”, spędzać czas na plotkach, imprezach, zakupach, trwoniąc słowa, aby tylko nie zaglądać do swojego wnętrza i uniknąć kontaktu z własnymi emocjami.

Rada: Dąż do harmonii i zadbaj o twórcze aktywności, które sprawiają Ci radość i ułatwią wyrażanie emocji, np. taniec lub śpiew. Zapanuj nad awersją do życia społecznego, wyjdź na zewnątrz. Jeśli zaś marnotrawisz całą swoją energię na frywolny tryb życia –  zatrzymaj się, wejrzyj w siebie i zajmij się swoimi emocjami.

 

Wyzwanie o wibracji liczby 4

Wyzwanie o wibracji 4 to przede wszystkim praca nad znalezieniem poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, którą można zyskać dzięki nauce cierpliwej, systematycznej i regularnej pracy oraz dobrej organizacji. Należy zwrócić uwagę na to, aby nie zatracić się w detalach, nie być nadmiernie zasadniczym i konserwatywnym, zamkniętym na nowości i rozwój lub też zapanować nad lenistwem, brakiem uważności i dbałości o szczegóły, nie przeskakiwać z jednego zadania na drugie.

Rada: Narzuć sobie rytm życia i pracy oraz podporządkuj się tej dyscyplinie. Doprowadzaj zadania do końca, ale gdy już to zrobisz nie wracaj do nich, nie szukaj dziury w całym tylko otwórz się na nowe działania.

 

Wyzwanie o wibracji liczby 5

Wyzwanie o wibracji 5 wiąże się przede wszystkim z pojęciem wolności i umiejętności wyznaczania granic sobie i innym. Często przynosi popadanie w skrajności, albo przestrzega się zasad i prawa, albo je ignoruje. Człowiek kurczowo trzyma się tego co znane i oswojone, z trudem pozbywa się  niepotrzebnych rzeczy, nie pozwala innym odejść lub też źle znosi różnego rodzaju ograniczenia, niechętnie hołduje tradycji oraz zbyt łatwo rozstaje się z ludźmi, miejscami i przedmiotami.

Rada: Zapanuj nad swoimi impulsami, pragnieniem doświadczania wszystkiego na własnej skórze lub też chęcią zatrzymania świata, obracania się wokół tych samych miejsc, rzeczy i ludzi. Zastanów się kiedy i jak warto coś zmienić w swoim życiu oraz kiedy i jak zmienić siebie.

 

Wyzwanie o wibracji liczby 6

Wyzwanie o wibracji 6 służy osiągnięciu życiowego balansu, równowagi w sferze rodzinnej, zawodowej i własnym rozwoju, a także umiejętności dawania i brania. Człowiek może mieć sporo trudności z kończeniem zaczętych spraw lub z podejmowaniem decyzji. Ma on swój system zasad i wyobrażeń na temat życia i pracy, które próbuje narzucić partnerowi, rodzinie lub  współpracownikom, sam zaś nie lubi dostosowywać się do innych. Czasami odczuwa nadmierne obciążenie i przytłoczenie obowiązkami, daje z siebie wszystko, ale nie czuje się doceniony lub też ma poczucie, że rodzina i przyjaciele robią dla niego zbyt mało lub nic.

Rada: Konieczna jest praca nad tolerancją, zrozumieniem i szacunkiem dla innych oraz nienarzucaniem własnej woli. Zadbaj o harmonię w relacjach ze sobą, najbliższymi oraz w pracy zawodowej.

 

Wyzwanie o wibracji liczby 7

Wyzwanie o wibracji liczby 7 przynosi konieczność przezwyciężenia poczucia osamotnienia lub odseparowania od innych. Człowiek najczęściej pada ofiarą jednej z dwóch skrajności: nadmiernej dumy, pod którą skrywa uczucia lub też nieuzasadnionego zaniżania swojej wartości oraz skłonności do usuwania się w cień. Tendencja do zachowywania rezerwy wobec życia często owocuje różnymi utrudnieniami i przykrościami w relacjach z innymi, represje ze strony otoczenia czy też mało interesującą i niesatysfakcjonującą pracę. Człowiek trwa w stanie wojny z samym sobą, kipi wewnątrz ze złości, buntuje się przeciwko sytuacji w jakiej się znajduje, ale nie podejmuje żadnego wysiłku aby ją zmienić, z powodu wszechogarniającego poczucia beznadziejności.

Rada: Zadbaj o jak najlepszą edukację i wykorzystaj w kontaktach z otoczeniem zdolności duchowe, intelektualne i techniczne, którymi obdarza liczba 7. Zrozum, że wszystkie ograniczenia powstają w umyśle. Kultywuj też wiarę w piękno i sprawiedliwość Wszechświata.

 

Wyzwanie o wibracji liczby 8

Wyzwanie o wibracji liczby 8 wiąże się przede wszystkim ze stosunkiem człowieka do wartości materialnych, który może przyjąć dwojaką formę:  całkowity brak troski o stan posiadania lub też nadmierną koncentrację na tym aspekcie. Może on popaść w iluzję, że tylko dzięki zgromadzeniu odpowiedniego majątku oraz osiągnięciu wysokiego stanowiska czy też pozycji społecznej stanie się kimś, będzie cieszył się szacunkiem i uznaniem otoczenia. Zadaniem osoby, która podjęła się pacy nad tym wyzwaniem  jest także dbałość o nienadużywanie posiadanej władzy i możliwości dla osobistych korzyści oraz unikanie wyrachowania.

Rada: Nie myśl nieustannie o pieniądzach i tym co możesz dzięki nim osiągnąć. Zastanów się jakie braki i potrzeby mają one zaspokoić lub jakie przynieść korzyści. Pamiętaj też, że pieniądze nie są źródłem szczęścia i nie powinny być celem w samym w sobie, ale są efektem pracy i to  na niej warto się koncentrować.

 

Wyzwanie o wibracji liczby 0

Cyfra 0 jest jednocześnie wszystkim i niczym. Wyzwanie o tej wibracji z jednej strony oznacza, że człowiek nie ma szczególnego wyzwania do podjęcia, z drugiej zaś informuje, że jego zadaniem jest ukształtowanie siebie od początku, przejście wszystkich etapów nauki i zrozumienie kim jest oraz jaką rolę pełni w rodzinie, społeczeństwie i świecie.  Aby poradzić sobie z tą energią warto przeanalizować i przyswoić wartości płynące ze wszystkich wymienionych powyżej wyzwań.

Wibracja wyzwań – jakie trudności możesz napotkać na swojej drodze życia

You May Also Like