W dzisiejszym artykule podam krótką charakterystykę poszczególnych wibracji II i III punktu zwrotnego. Obydwa dotyczą podobnych etapów życia, w których istotną rolę odgrywa praca zawodowa oraz funkcjonowanie w rodzinie i stanowią one dziewięcioletnie dekoracje dla opisanego wcześniej cyklu twórczego.

 

Aby obliczyć wibrację punktu zwrotnego należy dodać do siebie określone elementy daty urodzenia i sprowadzić wynik do jednocyfrowej postaci, z wyjątkiem liczb mistrzowskich takich jak 11, 22, 33 i 44.

I punkt zwrotny (klucz wcielenia) = dzień + miesiąc urodzenia,

II punkt zwrotny = dzień + rok urodzenia,

III punkt zwrotny = I punkt zwrotny (klucz wcielenia) + II punkt zwrotny.

 

Najczęściej wyliczenie punktów zwrotnych rozpoczyna się od dokonania redukcji poszczególnych  elementów daty do jednej cyfry. Na przykład, dla osoby urodzonej 17.12.1980 obliczenia wykonujemy w następujący sposób:

Dzień urodzenia: 17 = 8 (1+7=8),

Miesiąc urodzenia: 12 = 3 (1+2=3),

Rok urodzenia: 1980 = 9 (1+9+8+0=18; 1+8=9)

Punkty zwrotne będą miały następujące wibracje:

I punkt zwrotny = 8 + 3 = 11/2

II punkt zwrotny = 7 + 9 = 16 = 7

III punkt zwrotny = 11 + 7 = 18; 1 + 8 = 9 lub 2 + 7 = 9 (warto dokonać obydwu obliczeń).

 

Więcej informacji odnośnie obliczania punktów zwrotnych i czasu ich trwania znajdziesz w artykule opublikowanym 24 marca 2020 zatytułowanym „Punkty zwrotne, czyli dekoracje drogi życia”.

Po dokonaniu obliczeń możesz dowiedzieć się jakie energie wpływają na przebieg najbardziej aktywnego zawodowo cyklu twórczego. Aby lepiej zrozumieć ten okres trzeba wziąć pod uwagę zarówno wibrację tego cyklu, dekorującego go punktu zwrotnego, jak i pozostałych elementów portretu numerologicznego.

Jeśli ten czas jest przed Tobą – masz możliwość przygotować się na jego energię i wejść w niego bardziej świadomie. Gdy już funkcjonujesz w ramach II lub III punktu zwrotnego zadbaj o jak najlepsze wykorzystanie danego Ci potencjału do rozwoju. Być może masz  już ten okres za sobą i poniższy opis pozwoli Ci zrozumieć dlaczego pewne sytuacje miały miejsce. Miłej lektury 😊

 

II lub III punkt zwrotny o wibracji 1

Ten etap życia przynosi możliwość rozwoju i wkroczenia na nowe, nie eksplorowane do tej pory ścieżki, całkowitą zmianę stylu i kierunku, zarówno w sferze prywatnej jak i zawodowej. To inaczej mówiąc szansa na „rozpoczęcie życia od nowa” oraz uwypuklenie lub wykreowanie swojej indywidualności. Dla niektórych osób może to być okazja do tego, aby po raz pierwszy w życiu afirmować siebie, powiedzieć „teraz ja” i zaistnieć w pracy lub  w gronie najbliższych. Wymagana jest od człowieka duża aktywność, kreatywność, a także odwaga, by nie zmarnował energii tego czasu. Można z powodzeniem założyć własną działalność, awansować i działać tam, gdzie liczy się oryginalność, nowatorska wizja i pionierstwo.

 

II lub III punkt zwrotny o wibracji 2 i 11

To czas, w którym człowiek najlepiej realizuje się w grupie i partnerstwie. Trudno jest mu osiągnąć sukces samodzielnie, niełatwo o awans, ale to dobry okres na zakładanie spółek. Uczy się on współżycia z otoczeniem, funkcjonowania w grupie, tolerancji dla innych, taktu i dyplomacji. Na pierwszy plan wysuwa się potrzeba dążenia do równowagi we wszelkich relacjach oraz umiejętność radzenia sobie z pojawiającą się emocjonalnością i wrażliwością, czasem wręcz przewrażliwieniem na swoim punkcie. Pozytywna realizacja tego etapu życia przynosi szczęśliwe związki, małżeństwo, przyjaźnie oraz dobre relacje ze współpracownikami, a negatywny aspekt wiąże się z cierpieniem, zdradą, rozstaniem lub rozpadem spółki.

Mistrzowska wibracja 11 zachęca do pracy na rzecz pewnych ideałów, której celem nie są tylko i wyłącznie kwestie materialne i bytowe. Może przynieść niesłychaną intuicję, inspirację i wgląd w drugiego człowieka. W przypadku pozytywnego aspektu osoba realizuje oryginalne projekty i cieszy się poważaniem, w przeciwnym wypadku  może ona doznać bolesnych strat, które będą służyły jej ewolucji wewnętrznej.

 

II lub III punkt zwrotny o wibracji 3

Jest przede wszystkim kojarzony z optymizmem, szczęściem, przyjemnością, radością życia i licznymi spotkaniami towarzyskimi. Jak żaden inny daje wiele możliwości rozwoju osobistego, w tym  wszelkich zainteresowań i talentów. Pozwala osiągnąć sukces we wszelkich dziedzinach związanych ze sztuką, handlem i marketingiem oraz komunikacją. Pojawia się dużo okazji, możliwości i ciekawych kontaktów, rzadko występują przeszkody. Z reguły pieniądze przychodzą bez większego wysiłku, równie łatwo są wydawane na wszelkiego rodzaju przyjemności. To również czas sprzyjający miłości, romansom i flirtom. Ważne, aby w tym radosnym okresie nie zapomnieć o panowaniu nad nadmierną frywolnością, rozrzutnością oraz  emocjami i uczuciami, których nadmiar i zbyt beztroska ekspresja mogą mieć przykre konsekwencje.

 

II lub III punkt zwrotny o wibracji 4 i 22

Punkt zwrotny o wibracji 4 jest podporządkowany budowie solidnego fundamentu pod przyszłość, opartego na porządku, dyscyplinie, systematyczności, dobrej organizacji, wytrwałości oraz własnej wytężonej pracy. Należy skupić się na praktycznych zajęciach i czynnościach, których efekty są namacalne, związane z materią. Zdarza się, że człowiek napotyka trudności finansowe czy też różnego rodzaju bariery i utrudnienia. Wymagana jest cierpliwość oraz akceptacja i dostosowanie się do niesprzyjających okoliczności, a niewskazane jest ryzyko. Efektem działań będzie osiągnięcie stabilizacji oraz zabezpieczenia materialnego, a w przypadku negatywnej realizacji trudności w zapewnieniu bytu, utrzymaniu pracy lub też problemy zdrowotne.

Wibracja 22 mówi o możliwości wykonywania pracy z pobudek humanitarnych, dla dobra świata, która przyczynia się do stworzenia solidnej bazy dla przyszłych pokoleń, a nie tylko dla zaspokojenia potrzeb swoich i bliskich osób. Może przynieść realizację bardzo ambitnych planów, wspaniałą karierę, a nawet sławę.

 

II lub III punkt zwrotny o wibracji 5

To dziewięcioletni okres zmian stymulujących rozwój człowieka oraz licznych okazji, z których warto korzystać. Często pojawiają się zupełnie inne od dotychczasowych zainteresowania i pasje, możliwości zawodowe, niejednokrotnie wymagające zdobycia nowych umiejętności lub większej mobilności.  Z reguły zawirowania nie omijają także życia osobistego. Czasami występuje tendencja do brania na siebie zbyt dużej liczby obowiązków i długoterminowych zobowiązań. Lub przeciwnie, pojawia się ochota nadmiernego używania życia i zaspokajania swoich zmysłów. Impulsywność i brak ostrożności często towarzyszą człowiekowi, dlatego ważne, aby nie poddał się on  chęci zaspokajania zmysłów ponad miarę oraz zadbał o wewnętrzne poczucie wolności i umiejętne wyznaczanie granic.

 

II lub III punkt zwrotny o wibracji 6 i 33

Liczba 6 skłania do podporządkowania tego dziewięcioletniego okresu miłości, rodzinie, sprawom domowym, a także pracy i odpowiedzialności rodzicielskiej oraz zawodowej. Istotne jest zachowanie równowagi pomiędzy życiem osobistym, sprawami służbowymi oraz własnym rozwojem. Ten punkt zwrotny sprzyja wszelkiej twórczości oraz pasjom związanym ze sztuką i upiększaniem domowego ogniska. Zachęca do budowania harmonii w sobie oraz wokół siebie. Okres ten jest pomyślny dla rozwoju kariery zawodowej oraz pomnażania majątku i inwestowania pieniędzy z myślą o najbliższych. Z drugiej strony mogą pojawić się problemy rodzinne, którym trzeba będzie zaradzić.

Wibracja 33 sugeruje, że człowiek ma okazję stać się przewodnikiem dla ludzi i wykorzystać swoją wiedzę i mądrość, aby uczyć ich odpowiedzialności za siebie i swoich bliskich. Istotne jest, aby człowiek nie zaniedbywał swoich obowiązków rodzinnych lub zawodowych i zapanował nad potrzebą pokazania otoczeniu, jak bardzo się dla niego poświęca.

 

II lub III punkt zwrotny o wibracji 7

Zapowiada duże zmiany wewnętrzne, nowe zainteresowania oraz odmienny sposób postrzegania i rozumienia świata. Do głosu dochodzi intuicja, ale ważny jest także intelekt. Zgromadzona do tej pory mądrość życiowa, zdolność obserwacji i umiejętność dokonywania analizy pozwalają na zrozumienie aktualnej sytuacji, wyciąganie wniosków i wprowadzanie niezbędnych zmian, sprzyjających rozwojowi w nowych warunkach. Często następuje zerwanie z dotychczasowym stylem życia, zakończenie związku uczuciowego, przyjaźni czy też relacji zawodowej. Pojawia się pragnienie zdobywania wiedzy, podróżowania, autonomii, odkrywania siebie i zrealizowania w jakiejś szczególnej dziedzinie. Negatywne doświadczenia z tego okresu mogą przynieść samotność, kłopoty zdrowotne lub materialne i różnego rodzaju przeszkody, a także niebezpieczeństwo popadnięcia w lenistwo i bezwład.

 

II lub III punkt zwrotny o wibracji 8 i 44

Liczba 8 sprzyja przede wszystkim aktywności, sukcesom, sprawom finansowym, ale także rozwojowi duchowemu i mistycznym przeżyciom. Człowiek ma możliwość podnieść standard życia swojego oraz bliskich mu osób i wznieść się wyżej na drabinie społecznej. Aby osiągnąć te cele powinien wykazać się odwagą i rozwagą w podejmowaniu działań, mądrym i sprawiedliwym osądem ludzi i zdarzeń, wytrwałą i zdyscyplinowaną pracą. Ma okazję stać się autorytetem, realizować najśmielsze wizje i ambicje, awansować lub założyć własne przedsiębiorstwo. Lekcja, która wiąże się z tym okresem, to przede wszystkim zrozumienie roli i wartości pieniądza, który nie powinien stać się celem samym w sobie. Negatywny aspekt może przynieść problemy finansowe, zdrowotne lub uczuciowe.

Mistrzowska wibracja 44 zachęca człowieka do przyczynienia się swoimi działaniami do ewolucji świata. Daje też moc przezwyciężania wszelkich przeszkód. W przypadku negatywnej realizacji, gdy jest on nadmiernie skoncentrowany na władzy, sukcesie i pomnażaniu dóbr, mogą pojawić się poważne straty i frustracja.

 

II lub III punkt zwrotny o wibracji 9

To czas otwarcia na świat i innych ludzi, przynoszący zmiany, podróże i interesujące kontakty, niejednokrotnie o charakterze międzynarodowym. Człowiek uczy się idealizmu, tolerancji i współczucia, które stają się kluczem do osiągnięcia spełnienia w tym okresie życia. Liczba 9 reprezentuje między innymi sztukę, piękno, filantropię i na tych polach najłatwiej można osiągnąć sukces i satysfakcję. Priorytetem stają się problemy otoczenia, życie rodzinne i osobiste często schodzi na drugi plan. Człowiek może być zmuszony do zrobienia porządków w swoim życiu, począwszy od weryfikacji poglądów i przekonań, poprzez zmiany w pracy zawodowej, aż do zaprowadzenia ładu w kwestiach uczuciowych. Stąd też nierzadko w tym czasie kończą się związki, następuje utrata pracy, majątku lub czegoś do tej pory istotnego. To szansa na pozbycie się starego bagażu, aby móc wejść w kolejny punkt zwrotny bez zbędnych obciążeń.

 

Zapraszam do lektury kolejnego artykułu, w którym opiszę wibrację ostatniego punktu zwrotnego 😊

 

Obraz Oldiefan z Pixabay

W jakim kierunku poprowadzi Cię II i III punkt zwrotny

You May Also Like