Dzisiejszy artykuł poświęcony jest informacjom zawartym w spółgłoskach naszych imion i nazwisk. Ich suma nazywana jest w numerologii Liczbą Realizacji Intymnej. Obrazuje ona potencjał realizacyjny pragnień Duszy (suma samogłosek), czyli sposoby i narzędzia dzięki którym staramy się je urzeczywistnić. Określa ona nasz zewnętrzny wizerunek, pod którym kryją się prawdziwe motywy naszych zachowań. Innymi słowy, to wrażenie jakie wywieramy na otoczeniu i sposób w jaki działamy. U niektórych ludzi Liczba Realizacji Intymnej jest zgodna z Liczbą Duszy, a u innych wibracje samogłosek i spółgłosek  są przeciwstawne, a więc inne będą pragnienia i motywy niż to, co widać na zewnętrz,  ale o tym powiem więcej w kolejnym wpisie.

Można pokusić się o stwierdzenie, że Liczba Realizacji Intymnej to zewnętrzna część walizki, z którą podróżujemy przez życie. Jest to wrażenie, które mniej lub bardziej świadomie wywieramy na innych, jednocześnie skrywając w środku naszą prawdziwą naturę.

Aby dowiedzieć się w jaki sposób realizujesz pragnienia Duszy oraz jakie oblicze ukazujesz otoczeniu, zsumuj wibrację wszystkich spółgłosek swoich imion i nazwisk, a następnie sprowadź wynik do jednocyfrowej postaci, z wyjątkiem liczb mistrzowskich, tj. 11, 22, 33, 44. Podobnie jak w przypadku samogłosek najpierw dokonaj obliczeń dla danych personalnych zapisanych w akcie urodzenia, a następnie dodaj później przyjęte imiona i nazwiska, aby móc zaobserwować jakie przyniosły zmiany.

Poniżej znajdują się wartości liczbowe spółgłosek oraz przykład, jak dokonać obliczeń:

wibracja liczby 1 – litery J, S

wibracja liczby 2 – litery B, K, T

wibracja liczby 3 – litery C, L

wibracja liczby 4 – litery D, M, V

wibracja liczby 5 – litery N, W

wibracja liczby 6 – litery F, X

wibracja liczby 7 – litery G, P

wibracja liczby 8 – litery H, Q, Z

wibracja liczby 9 – litera R

 

BEATA KAROLINA KOWALSKA

2     2   2   9  3  5    2    5   312               = 36 / 3 + 6 = 9

Suma spółgłosek, zawartych w imionach i nazwiskach Beata Karolina Kowalska (nadane w akcie urodzenia) wynosi 36, a po sprowadzeniu do jednocyfrowego wyniku daje wibrację liczby 9, która pokazuje w jaki sposób Beata próbuje zrealizować pragnienia Duszy i jakie wrażenie wywiera na otoczeniu.

 

Gdy już obliczysz wibrację swojej Liczby Realizacji Intymnej, przeczytaj, jak odbiera Cię otoczenie:

 

wibracja liczby 1

Sprawia, że człowiek jest postrzegany jako ambitny i twórczy indywidualista, który jest skoncentrowany na sobie i chętnie znajduje się w centrum zainteresowania. Jego marzenia są śmiałe, nowatorskie i pionierskie. Ma dużo potrzebę wolności i niezależności. Cechuje go bystry umysł, odwaga, samodzielność i zdecydowanie, czasem również apodyktyczność, niecierpliwość i chęć dominacji. Często używa słów „ja”, „mnie”, „moje”.

Człowiek realizuje pragnienia Duszy poprzez ruch i aktywność, rozwiązując problemy w oryginalny sposób, działając według własnych pomysłów, ciągle coś ulepszając lub kreując od nowa.

 

wibracja liczby 2 i 11

Liczba ta sprawia, że człowiek może być w pierwszym kontakcie określony jako zwyczajny. Jest cichy, pasywny,  unika aktywności, nowości i wyzwań, a  ceni spokój, rodzinę i przyjaźń. Pokazuje się jako osoba nieśmiała, niepewna siebie, niezbyt samodzielna, ale jednocześnie tolerancyjna, łagodna i wyrozumiała. Może być też postrzegany jako mediator i dyplomata, dążący do osiągnięcia kompromisu i zadowolenia wszystkich stron, a także uważny słuchacz, pełen empatii, zawsze chętny do pomocy. Dąży do zdobycia akceptacji ze strony otoczenia.

Osoba realizuje pragnienia Duszy poprzez współpracę i podporządkowanie się innym, dobroć, szlachetność, dawanie  i dbałość o dobro innych, a także naśladowanie tych, którzy są dla niej ideałami.

Jeśli w wyliczeniach pojawia się mistrzowska wibracja 11 oznacza to, że człowiek może być postrzegany jako nauczyciel i przewodnik, który pragnie służyć ludziom i prowadzić ich ku świadomemu życiu. Może także sprawiać wrażenie osoby „gotowej umrzeć” za wyznawane przez siebie wartości i ideały.

 

wibracja liczby 3

Człowiek, którego Liczba Realizacji Intymnej ma wibrację liczby 3 jawi się jako towarzyska,  osoba, która z łatwością nawiązuje kontakty i uwielbia znajdować się w centrum zainteresowania. Ma skłonność do plotkarstwa i przechwalania się. Emanuje optymizmem, radością życia i poczuciem humoru. Preferuje wygodne i łatwe życie, wypełnione spotkaniami towarzyskimi oraz wszelkimi atrakcjami. Niechętnie bierze na siebie odpowiedzialność, unika zobowiązań i rutyny. Dosyć łatwo ją uwieść i rozkochać.

Realizuje pragnienia Duszy poprzez wykorzystanie talentów do ekspresji swojego wnętrza i emocji w formie sztuki lub poprzez afirmację piękna, harmonii i uroków życia.

 

wibracja liczby 4 i 22

Wibracja ta sprawia, że człowiek pokazuje się jako odpowiedzialna osoba, twardo stąpająca po ziemi, która rzetelnie i sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Cechuje go rozsądek, zmysł praktyczny, dyscyplina, cierpliwość, wytrwałość i pracowitość. Jawi się jako uczciwy, lojalny, konserwatywny, przezorny, niekiedy uparty, zawzięty i nieprzejednany człowiek.. Czasem jest oceniany jako nudny, małomówny, nadmiernie pedantyczny i drobiazgowy, powolny i przywiązany do rutyny.

Pragnienia Duszy realizuje przede wszystkim poprzez praktyczne i systematyczne działania, które prowadzą do uzyskania namacalnych efektów, tworzenia konkretnych, trwałych i praktycznych rzeczy.

Mistrzowska wibracja 22 sprawia, że osoba jest postrzegana jako budowniczy świata skupiony na tworzeniu stałych i stabilnych struktur służących grupie ludzi lub całemu społeczeństwu, poprawiających jakość bytu i dających komfort życia.

 

wibracja liczby 5

Liczba 5 przynosi niespożytą energię, czyni człowieka zmiennym, niespokojnym, impulsywnym, niecierpliwym, żywiołowym i chaotycznym. Odbierany jest on jako aktywna istota, ceniąca wolność, żądna przygód i ryzyka, która spontanicznie i bez głębszej refleksji zanurza się w nowe doświadczenia. Trudno jej usiedzieć w jednym miejscu, pragnie wszędzie być i wszystko poznać. Często zmienia zainteresowania, pracę, otoczenie lub związki, unika rutyny i monotonii. Bywa spięta, nerwowa i impulsywna, czasem wręcz konfliktowa i agresywna.

Człowiek realizuje pragnienia Duszy poprzez zmienne działania, próbowanie i testowanie, eksperymentowanie i doświadczanie skutków na własnej skórze, poszukiwanie nowości  oraz przekraczanie granic.

 

wibracja liczby 6 i 33

Wibracja ta sprawia, że człowiek jest postrzegany jako „rodzinny”. Jego myśli i działania są skupione na bliskich mu osobach i sprawach domowych. Jawi się jako towarzyska, łagodna, ciepła, dobra i wrażliwa osoba, która pragnie kochać i być kochaną do końca swoich dni. Człowiek jest sprawiedliwy i uczciwy, mocno przywiązany do tradycyjnych wartości i sposobu życia, czasem wręcz konserwatywny. Z reguły jest on pracowity, choć negatywny aspekt tej liczby może objawić się w formie bierności oraz trudności w podejmowaniu decyzji.

Realizuje pragnienia Duszy poprzez odpowiedzialność, troskę o rodzinę,  obdarzanie innych miłością oraz wnoszenie harmonii do swojego życia i otaczających go ludzi.

Mistrzowska wibracja 33 wskazuje na to, że człowiek nie koncentruje się tylko na najbliższym otoczeniu, ale na szerszej społeczności. Jawi się jako nauczyciel, który dzięki swojej postawie i wyznawanym wartościom pokazuje ludziom jak można żyć w miłości i harmonii ze światem.

 

wibracja liczby 7

Ten, którego Liczba Realizacji Intymnej ma wibrację liczby 7, jawi się jako poważny, nieśmiały i niechętnie okazujący uczucia  introwertyk. Może sprawiać wrażenie nieobecnego w realnym świecie. Bywa czasem odbierany jako mrukliwa i mało kontaktowa osoba lub wręcz zimny i surowy samotnik, który stroni od innych. Ludzie podziwiają jego błyskotliwy i analityczny umysł. Czasem odbierany jest jako prawdziwy gentleman lub dama, innym razem typ roztargnionego naukowca i myśliciela, który bacznie obserwuje świat. To wymagający perfekcjonista, który gardzi przeciętnością, chętnie otacza się rzeczami dobrej jakości, może też okazywać słabość do luksusowych dóbr.

Realizuje pragnienia Duszy poprzez ochronę swojego wnętrza przed światem oraz podejmowanie działań pod wpływem intuicji, po dokonaniu dokładnej analizy faktów, lub pod wpływem kombinacji obydwu umiejętności.

 

wibracja liczby 8 i 44

Liczba ta sprawia, że osoba bywa odbierana jako człowiek sukcesu, posiadający zdolność do oceny sytuacji i podejmowania właściwych decyzji oraz zachowania tzw. zimnej krwi. Cechuje go charyzma, zdecydowanie, skuteczność i efektywność działań.  Potrafi zapewnić sobie i innym poczucie bezpieczeństwa. Może mieć słabość do markowych ubrań, luksusowych samochodów oraz dużych i bogato wyposażonych domów. W negatywnym aspekcie może sprawiać wrażenie osoby goniącej za pieniędzmi oraz władzą, despotycznego tyrana, który wszystko kontroluje i narzuca swoją wolę.

Realizuje pragnienia Duszy poprzez odważne,  praktyczne i systematyczne działania, które mają przynieść konkretne i namacalne rezultaty, najlepiej w formie sukcesu zawodowego i materialnego bądź władzy.

Mistrzowska wibracja 44 sprawia, że człowiek kierując się wzniosłymi ideami oraz surowymi zasadami moralnymi koncentruje się na działalności społecznej, którą sprawuje z dużym rozmachem i zaangażowaniem, często na międzynarodową skalę.

 

wibracja liczby 9

Człowiek, którego Liczba Realizacji Intymnej ma wibrację liczby 9 może być na zewnątrz kimś w rodzaju misjonarza, altruisty lub filantropa, dla którego dobro ludzi i zwierząt jest nadrzędną wartością. Odbierany jest jako tolerancyjna, otwarta, szlachetna i wielkoduszna osoba. Bywa hojny i pomocny, ma przy tym skłonność do brania na siebie zbyt wielu problemów. To także indywidualista, który ceni wolność i niezależność, niechętnie podporządkowuje się normom społecznym, jeśli ich nie aprobuje. Negatywny aspekt dziewiątki może  sprawić, że człowiek zamiast miłości do ludzi będzie przejawiał uwielbienie dla pieniędzy, włącznie z możliwością poświęcenia najbliższych osób dla spełnienia swoich osobistych ambicji i pragnień.

Człowiek realizuje pragnienia Duszy poprzez pracę dla dobra innych oraz pokazywanie światu, że świadome życie, miłość bezwarunkowa, współczucie i wdzięczność są najwyższymi wartościami, które jednoczą i są podstawą dla szczęśliwego  życia.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jaki jest cel Twojego życia oraz w jaki sposób funkcjonujesz w relacjach ze światem, zapraszam Cię do lektury kolejnego artykułu. 😊

 

 

Obraz Various Photography z Pixabay

Sposób, w jaki realizujesz pragnienia płynące z głębi duszy, czyli Liczba Realizacji Intymnej