Realizując scenariusz swojego życia doświadczamy cyklicznie zmieniających się energii wpływających na rodzaj i jakość wydarzeń, nasz charakter czy też zainteresowania. Do tej pory opisałam lata kalendarzowe, nazywane w numerologii uniwersalnymi, łączące całą ziemską społeczność oraz lata numerologiczne, które wiążą nas ze wszystkimi ludźmi  podążającymi tą samą drogą życia. W tym artykule przybliżę charakterystykę najbardziej indywidualnego dziewięcioletniego cyklu określanego mianem lat osobistych, przez pryzmat którego reagujemy i oceniamy wszystko co się dzieje.

Rok osobisty często jest nazywany słonecznym lub solarnym, gdyż trwa od urodzin w roku bieżącym, do urodzin w roku kolejnym. Ukazuje wpływ badanego roku na naszą podświadomość i świadomość, wyraża wewnętrzne pragnienia i dążenia, wiąże się z naszym wewnętrznym rozwojem. Należy go interpretować w kontekście cykli życia,  punktów zwrotnych i wyzwań.

Aby wyliczyć wibrację roku osobistego należy dodać liczbę klucza wcielenia do wibracji aktualnego roku.

Na przykład osoba urodzona 1.05.1970 w okresie od 1.05.2020 do 30.04.2021 będzie znajdowała się pod wpływem roku osobistego o wibracji liczby 1. Obliczenia wykonujemy w następujący sposób:

  • klucz wcielenia (dzień + miesiąc urodzenia): 1+5=6
  • rok osobisty (klucz wcielenia + rok kalendarzowy): 6+4=1

Poniżej znajduje się krótka charakterystyka poszczególnych lat osobistych.

 

Rok osobisty o wibracji liczby 1

Rozpoczyna  się nowy dziewięcioletni cykl doświadczeń, ściśle powiązany z punktami zwrotnymi widniejącymi w diamencie życia, który zapowiada zmianę lub możliwość jej dokonania. Rok ten wyznacza nowe zadania do wykonania, często przynosi zupełnie inne spojrzenie na otaczający świat, rewizję światopoglądu, przemianę wewnętrzną, odmienne zainteresowania, nową drogę zawodową czy też relacje partnerskie. W pewnym sensie stajesz się kimś innym niż dotąd.

Z reguły pojawia się siła, wola, odwagę i moc realizacji zamierzeń. Przejmujesz inicjatywę i wdrażasz nowe, nierzadko pionierskie pomysły oraz rozwiązania  w swoim życiu osobistym, zawodowym lub  zainteresowaniach. Pragniesz stać w centrum zainteresowania, przejąć przywództwo w pracy, w rodzinie czy też na gruncie społecznym.

Otwórz się na wszystko co nowe, nie bój się zmian i wyzwań, śmiało przystąp do realizacji marzeń, bądź aktywny, wykorzystaj blask i siłę Słońca, które będzie Cię prowadzić przez cały rok.

 

Rok osobisty o wibracji liczby 2

W tym roku znajdujesz się pod wpływem Księżyca, który świeci odbitym światłem słonecznym, a więc wiąże się z nadaniem formy planom i pomysłom powstałym w poprzednim okresie, wyklarowaniem celów i preferencji. Stajesz się bardziej pasywny, emocjonalny, wrażliwy, niezdecydowany, pełen wahań, skoncentrowany na drobiazgach, podatny na wpływy zewnętrzne. Pragniesz towarzystwa, akceptacji, potrzebujesz pomocy i aktywizacji ze strony otoczenia do podjęcia działań.

Niezwykle istotne pole aktywności wiąże się z relacjami partnerskimi, takimi jak miłość, przyjaźń i współpraca, które stają się treścią Twojego życia. Trudno Ci żyć w pojedynkę, jesteś bardziej skłonny do współpracy, a nawet do podporządkowania się innym, włącznie z poświęceniem własnej osoby dla najbliższych i zatraceniem własnej tożsamości, uzależnieniem od innych i poddańczością. Pojawiają się trudności z dokonywaniem wyborów.

 

Rok osobisty o wibracji liczby 3

Czas pod patronatem Jowisza, kiedy masz ogromną potrzebę wyrażenia samego siebie, bycia w centrum zainteresowania, poczucia bycia wyjątkowym, popularnym i oryginalnym. Możesz spełnić się w każdej dziedzinie życia, która Cię interesuje, stajesz się artystą we wszystkim co robisz.

Pojawia się potrzeba „zapanowania nad swoim językiem”, gdyż masz skłonność do nieprzemyślanych wypowiedzi i składania obietnic bez pokrycia. Uważaj na skłonność do przesady i rozrzutności, aby nie zaprzepaścić pojawiających się szans oraz nie roztrwonić wypracowanego kapitału zawodowego i towarzyskiego.

 

Rok osobisty o wibracji liczby 4

 Rok pod wpływem energii Saturna. Pojawia się chęć wytężonej pracy, bez konieczności osiągnięcia szybkiego sukcesu. Zostajesz obdarzony cierpliwością, konsekwencją, pokorą i świadomością celu działania. Pragniesz zbudować solidne podstawy swojej przyszłości, zgromadzić oszczędności i doświadczenia. Możesz mieć poczucie, że to co teraz stworzysz przyniesie plony w kolejnych latach.

Twoje życie osobiste i bliskie relacje mogą wydawać się zbyt poważne. Nie będą miały wiele wspólnego z romantycznymi wyznaniami, kolacjami w blasku księżyca, rozrywkami i radością, będą zdecydowanie bardziej pragmatyczne. Najbardziej istotne stanie się poczucie bezpieczeństwa i stabilności, potrzeba zawarcia trwałych związków lub scementowania dotychczas istniejących.

 

Rok osobisty o wibracji liczby 5

 Ten rok, związany z wpływem Merkurego, przynosi potrzebę wolności i niezależności, dużej aktywności oraz pragnienie dokonania jakiś zmian w swoim dotychczasowym życiu. To moment, w którym podejmujesz ważne decyzje, których skutki będą długofalowe. Wiąże się z on także z rozbudzeniem potrzeb intelektualnych, komunikacją z otoczeniem oraz wymianą myśli i poglądów. To także czas dużych oczekiwań uczuciowych i erotycznych, nierzadko skutkujących zawarciem romansów, a nawet zdrad. Nie szukasz trwałych związków, bardziej skupiasz się na emocjach, rozkoszy, pragniesz korzystać z życia i tego co daje partner.

 

Rok osobisty o wibracji liczby 6

 Liczbą 6 opiekuje się Wenus, stąd też głównym polem działania staje się sfera uczuciowa, rodzina i szereg obowiązków związanych z najbliższym otoczeniem, począwszy od upiększania i remontowania domu, poprzez poprawę komfortu życia, skończywszy na chęci sprawowania opieki nad rodziną i przyjaciółmi.

Odczuwasz głęboką potrzebę osiągnięcia harmonii i równowagi we wszystkich sferach życia. Może się zdarzyć, że chętniej będziesz spędzać czas w gronie najbliższych niż w pracy. Dużą radość przyniesie Ci rozwój potrzeb artystycznych i kulturalnych.

 

Rok osobisty o wibracji liczby 7

 W roku pod patronatem Neptuna stawiasz sobie pytanie o sens dotychczasowych działań, odczuwasz potrzebę nadania znaczenia wszystkiemu, co do tej pory robiłeś. Masz szansę ujrzeć swój los w kategoriach uniwersalnych, zdystansować się do spraw materialnych i dostrzec wartości duchowe. Spada aktywność życiowa, następuje przesunięcie energii do wewnątrz siebie, co owocuje ograniczeniem kontaktów z otoczeniem, osłabieniem zainteresowania pracą i zarabianiem pieniędzy. Nastawiasz się na zdobywanie wiedzy, poszukiwanie oświecenia duchowego, medytację. Możesz doznać przeżyć mistycznych, które przewartościują Twój dotychczasowy światopogląd.

 

Rok osobisty o wibracji liczby 8

 Energia Marsa przynosi poczucie, że jesteś panem swojego życia i wszystko jest w Twoich rękach. Masz pragnienie wolności, władzy, towarzyszy Ci chęć odniesienia sukcesu. Koncentrujesz się przede wszystkim na budowaniu statusu społecznego i finansowego. Stajesz się waleczny i z konsekwencją idziesz do przodu. Dysponujesz mocą twórczą, którą należy wykorzystać w sposób konstruktywny, a także unikać destrukcyjnych wpływów wibracji osiem przynoszących skłonność do brania więcej niż się należy. Zostajesz obdarzony magnetyczną siłą, która skłania innych do podporządkowania się Twojej woli. Liczy się uczciwość, sprawiedliwość, opieka nad słabszymi. Etyczne postępowanie jest niezbędnym warunkiem powodzenia wszelkich działań.

 

Rok osobisty o wibracji liczby 9

 Ten rok to bilans dziewięcioletniego cyklu i przygotowanie do wyboru kierunku dalszej wędrówki. Jego przebieg jest w jakimś stopniu uzależniony od tego, w jaki sposób przeżyłeś poprzednie lata.

Możesz mieć ogromną potrzebę dokonania radykalnych zmian w swoim życiu, rozstać się z dotychczasowymi przyzwyczajeniami, nawykami, zrewolucjonizować swoje życie osobiste i zawodowe. Ważne, abyś był świadomy procesu zmian oraz tego, że stare musi odejść, aby mogło wejść nowe, tak więc nie należy poddawać się sentymentom i obawom.

W tym roku dochodzą do głosu zdolności pozazmysłowe, więc wsłuchaj się w swój wewnętrzny głos, poddaj się intuicji, która pomoże Ci dokonać właściwych wyborów, planuj swoją przyszłość, ale konkretne działania odłóż do pierwszego roku osobistego, w którym wszystko zaczynasz od nowa.

 

W kolejnym artykule zaprezentuję sposób w jaki można dokonać analizy relacji lat osobistych numerologicznych i uniwersalnych, co może służyć dywinacji, ale też pozwala lepiej  zrozumieć skąd się biorą pewne wydarzenia oraz nasze reakcje na nie i jak najlepiej wykorzystać dany czas. 😊

 

Obraz Felix Mittermeier z Pixabay

Rok osobisty

You May Also Like