rokosobistyirelacje

Dzisiejszy artykuł jest kontynuacją poprzedniego, dotyczącego lat osobistych. Tym razem chcę się skupić na relacji roku osobistego do roku numerologicznego i uniwersalnego, która pokazuje jak będziemy reagować na pojawiające się wydarzenia i czym ten czas będzie dla nas na drabinie naszego rozwoju.

Jeśli lata osobiste i numerologiczne lub uniwersalne mają tą samą wibrację, łatwiej jest nam wykorzystać ich energię i zrealizować swoje zamierzenia, ale też znacznie intensywniej odczuwamy wydarzenia zarówno pozytywne, jak i negatywne. Taka zbieżność nie często się zdarza lub trwa tylko przez jakiś okres roku. Podobnie dzieje się gdy lata te mają różną, ale harmonijną wibrację, np. 1 i 5. Największe wyzwanie czeka nas wtedy gdy mają one przeciwstawne energie, np. 1 i 9, z których jedna wiąże się z rozpoczynaniem, druga zaś z kończeniem, co niełatwo jest pogodzić.

Świadomość tych relacji, łatwiejszych i trudniejszych okresów oraz możliwości i wyzwań jakie ze sobą niosą pozwala nam łatwiej iść przez życie i płynąć z nurtem, zamiast zmagać się z przeciwnym prądem. Nawet przy wyjątkowo nieharmonijnej relacji lat osobistych z numerologicznymi i uniwersalnymi zawsze można wykorzystać jakiś ich pozytywny aspekt, coś zrozumieć, przepracować lub zmienić, a tym samym wznieść się na wyższy szczebel rozwoju. Najważniejsze, aby porzucić opór i walkę, a otworzyć się na to co do nas płynie, przyjąć to z pełną akceptacją i podjąć takie działania, które będą nam służyły, a nie odbierały energię i radość życia.

Opis lat osobistych znajduje się w poprzednim artykule, charakterystykę lat numerologicznych można znaleźć we wpisie z dnia 27.09.2019, a obecnego roku uniwersalnego w artykule z dnia 30.12.2019. Zachęcam do lektury, dokonania obliczeń i analizy energii zmieniających się lat w Twoim życiu i zastanowienia się w jaki sposób możesz wykorzystać energię danego okresu dla osiągnięcia szczęścia i satysfakcji.

Poniżej znajdują się dwa przykłady, za pomocą których chcę Ci pokazać w jaki sposób można przeanalizować relację roku osobistego z numerologicznym i uniwersalnym:

Przykład 1 – osoba urodzona 31.05.1971

W dniu swoich urodzin w roku 2020 znajdzie się pod wpływem roku osobistego o wibracji liczby 4, który będzie trwał od 31.05.2020 do 30.05.2021 roku, czyli do kolejnych urodzin:

  • 9 – droga życia (3+1+5+1+9+7+1=27; 2+7=9)
  • 4 – wibracja roku 2020 (2+0+2+0=4),
  • 9 – wibracja klucza wcielenia (dzień + miesiąc urodzenia: 3+1=4; 4+5=9)
  • 4 – wibracja roku osobistego (klucz wcielenia + rok kalendarzowy: 9+4=13, 1+3=4)
  • 4 – rok numerologiczny, który trwa od połowy września 2019 do połowy września bieżącego roku (droga życia + rok kalendarzowy = 9+4=13, 1+3=4)

W przypadku tej osoby można zaobserwować, że mniej więcej przez 4 miesiące w każdym roku lata osobiste, numerologiczne i uniwersalne mają tą samą wibrację, a więc doświadcza ona intensyfikacji danej energii i ma możliwość wykorzystania tego czasu w lepszej harmonii wewnętrznej. Najtrudniejszych zaś jest pięć pierwszych miesięcy roku, gdy funkcjonuje ona pod wpływem odmiennych energii.

Osoba ta, od 31 maja do połowy września 2020, będzie zupełnie inaczej funkcjonowała w obliczu pojawiających się z zewnątrz okoliczności i zdarzeń niż przez ostatnie miesiące, gdyż energia jej roku osobistego, numerologicznego i uniwersalnego będą miały tą samą wibrację liczby 4.

Człowiek, który podąża drogą życia o wibracji liczby 9 nie specjalnie lubi lata czwórkowe gdyż przynoszą one rutynę, spowolnienia i ograniczenia, sprzeczne z jego pragnącą wolności naturą. Jednak rok osobisty o wibracji 4 spowoduje, że on sam zapragnie wprowadzić trochę ładu do swojego życia, może przewartościować system wierzeń i przekonań oraz dążyć do zbudowania czegoś stabilnego, co przyniesie mu bezpieczny grunt do dalszego rozwoju i odważnego otwarcia się na świat i ludzi. Pojawi się większa cierpliwość, systematyczność, łatwiej też będzie doprowadzać do końca rozpoczęte zadania i radzić sobie z pojawiającymi się z zewnątrz ograniczeniami i utrudnieniami.

W przypadku osoby urodzonej w powyższym dniu lata o wibracji 4 są bardzo znaczące, gdyż znajduje się ona pod wpływem punktu zwrotnego o tej wibracji, która stanowi jednocześnie jej główne wyzwanie. Dlatego też w jej życiu będą pojawiały się wydarzenia pozwalające zmierzyć się z lekcją określoną przez tą liczbę. Może ona odczuwać przytłoczenie nadmiarem obowiązków, czuć się „uziemiona” czy też stać się bardziej konserwatywna i nieugięta, bardziej narzucać innym swoją wolę lub nadmiernie zamykać się na pewne wydarzenia i blokować swoje ruchy. Ważne, aby była świadoma gdy któreś z tych zagrożeń zamanifestuje się w jej życiu oraz potrafiła się od nich uwolnić. Taka postawa bardzo sprzyja uporaniu się z tym wyzwaniem i eliminacji jego energii, co pozytywnie wpłynie na jakość dalszego jej życia pod wpływem punktu zwrotnego o wibracji liczby 4.

Jesienią znajdzie się ona pod wpływem roku numerologicznego o wibracji 5, a więc w jej życiu zaczną się pojawiać zewnętrzne okoliczności, wydarzenia lub ludzie zachęcający lub wręcz zmuszający ją do wywrócenia swojego życia do góry nogami. Nowy rok 2021 jeszcze bardziej wzmocni tą tendencję, gdyż energia zmiany obejmie cały świat. Będzie ona żyła w pewnej ambiwalencji do swoich urodzin w roku 2021, czyli do momentu wejścia w rok osobisty o wibracji liczby 5, a więc półrocze, które ponownie przyniesie jej zgodność wewnętrznych pragnień z zewnętrznymi wpływami.

Przykład 2 – osoba urodzona 9.11.1974

Jest pod wpływem roku osobistego o wibracji liczby 5, a w dniu swoich urodzin w roku 2020 znajdzie się pod wpływem roku osobistego o wibracji liczby 6, który będzie trwał od 9.11.2020 do 9.11.2021 roku, czyli do kolejnych urodzin:

  • 5 – droga życia (9+1+1+1+9+7+4=32; 3+2=5)
  • 4 – wibracja roku uniwersalnego 2020 (2+0+2+0=4),
  • 2/11 – wibracja klucza wcielenia (dzień + miesiąc urodzenia: 9+1+1=11, 1+1=2)
  • 6 – wibracja roku osobistego (klucz wcielenia + rok kalendarzowy: 2+4=6)
  • 1 – wibracja roku numerologicznego, który będzie trwał od połowy września 2020 do połowy września 2021 (droga życia + rok kalendarzowy = 5+5=10, 1+0=1)

W przypadku tej osoby nie występuje już taka synchronizacja lat osobistych, numerologicznych i uniwersalnych. Funkcjonuje ona pod wpływem energii, które przez jakiś czas bywają sobie przychylne, a przez inną część roku są przeciwstawne. Dlatego też w jej przypadku istotne staje się dążenie do jak największej równowagi pomiędzy nimi, co spowoduje ich polaryzację, w efekcie której przeciwstawne wibracje wspierają się i wzajemnie wzmacniają. Brak tej harmonii przynosi antagonistyczne relacje pomiędzy nimi, co skutkuje  trudnościami i blokadami.

Dla tej osoby szczególnie ciekawie zapowiada się okres od połowy września do urodzin w listopadzie bieżącego roku, gdyż piątkowa natura będzie miała szansę zamanifestować się w pełni okazałości i dzięki sprzyjającej energii roku numerologicznego da jej możliwość niesamowitego rozwoju, ekspansji, poznania ciekawych ludzi, poprawienia komunikacji z otoczeniem oraz przyniesie chęć i możliwość uwolnienia się od ograniczeń i blokad, które przyniósł rok uniwersalny o wibracji 4.

Dzień urodzin zapoczątkuje rok osobisty o wibracji liczby 6, który daje większe zainteresowanie domem i rodziną niż własnym rozwojem i nowymi doznaniami, pojawiającymi się ze wszystkich stron. Dodatkowo, liczba ta stanowi jedno z jej wyzwań, a więc pojawią się w jej życiu wydarzenia umożliwiające uporanie się z jego energią. Jeśli osoba będzie unikała odpowiedzialności, odda się bez reszty leniwemu  i łatwemu życiu sybaryty lub też podda się wahaniom i trudnościom w podejmowaniu decyzji charakterystycznymi dla szóstki, może mieć trudności w poradzeniu sobie  z energią tego czasu i zmarnować pojawiające się zewsząd okazje.

Zetknięcie się wibracji roku osobistego o wibracji liczby 6 z rokiem numerologicznym o wibracji liczby 1, która także jest jej wyzwaniem, może przynieść potrzebę i jednocześnie dobrą okazję do wprowadzenia bardziej harmonijnych relacji w życiu domowym. Ważne, aby potrafiła ona zrozumieć swoją rolę i miejsce w rodzinie, przeanalizowała swoją postawę oraz zachowanie pozostałych członków domu i podjęła pracę skoncentrowaną na poprawie funkcjonowania w gronie najbliższych, gdzie nie ma ani nadmiernej kontroli, ani podporządkowania, ale pozwolenie na indywidualność, wzajemna miłość i szacunek.

Kluczowe dla niej będzie dążenie do osiągnięcia harmonii wewnętrznej i równowagi we wszystkich sferach życia oraz nauka radzenia sobie z emocjami czy też nieświadomymi pragnieniami i impulsami. Takie podejście przyniesie jej szansę na dobre wykorzystanie wszelkich możliwości. Szczególne osiągnięcia może mieć w jakiejś dziedzinie artystycznej – zupełnie nowej, która pojawi się w jej życiu czy też istniejącej od jakiegoś czasu, ale wymagającej nowej, świeżej energii, innego spojrzenia lub podejścia. Chętnie zajmie się też dekoracją lub upiększeniem swojego otoczenia i większą uwagę poświęci swojemu wyglądowi. Może silnie odczuwać pragnienie znalezienia drugiej połówki, bycia kochaną, a rok numerologiczny o wibracji liczby 1 może przynieść jej nową miłość, spełniając to życzenie.

Rok 2021 przyniesie wiele zmian w naszym świecie, które z jednej strony będą zgodne z drogą życia tej osoby, z drugiej zaś będą przynosiły sporo napięć i niepewności oraz trudności w podejmowaniu decyzji jak się zachować w ich obliczu, za czym pójść, a co odpuścić. Ten czas mocno uwypukli konieczność pracy nad równowagą, która może stać się najważniejszym czynnikiem decydującym o jakości jej życia.

A co Tobie przyniesie najbliższy czas? W jaki sposób najlepiej możesz wykorzystać jego energię? Jeśli trudno dokonać Ci samodzielnej analizy, zapraszam na konsultację. 😊

Obraz Gerd Altaman z Pixabay

Rok osobisty a Twoje relacje ze światem

You May Also Like