Dotychczas opisałam trzon diamentu życia, czyli trzy główne cykle numerologiczne, wyznaczone przez poszczególne składniki daty urodzenia.  Stanowią one bazę do wyliczenia pozostałych elementów diamentu życia, którymi są punkty zwrotne i wyzwania. Niosą one dodatkowe informacje odnośnie wydarzeń i pojawiających się możliwości, które mogą mieć miejsce w ramach poszczególnych aktów. Dają wiedzę o pewnych przemianach oraz blokadach i lekcjach do nauczenia się, które będą udziałem człowieka. Czasami mówi się, że ktoś bardzo się zmienił, ma inne zainteresowania, poglądy i aktywności. Ta „przemiana” dostrzeżona zarówno przez otoczenie jak i osobę, której dotyczy często bywa spowodowana przez nowy punkt zwrotny.

Można pokusić się o stwierdzenie, że punkty zwrotne mają charakter przewodnika, a wyzwania – zwodziciela. Razem podpowiadają na co zwrócić uwagę i w jaki sposób działać, aby jak najlepiej wykorzystać energię danego czasu. W zależności od tego, którego etapu życia dotyczą, będą wraz z cyklami życia informować o warunkach rozwoju panujących w domu rodzinnym, sposobie osiągnięcia realizacji zawodowej i osobistej, czy też możliwej do osiągnięcia roli w społeczeństwie.

W diamencie życia znajdują się cztery punkty zwrotne, które stanowią dekoracje dla cykli życiowych. Aby je wyliczyć należy zsumować wartości  odpowiednich elementów daty urodzenia:

I punkt zwrotny = dzień + miesiąc urodzenia

II punkt zwrotny = dzień + rok urodzenia

III punkt zwrotny = I punkt zwrotny + II punkt zwrotny

IV punkt zwrotny = miesiąc + rok urodzenia

Graficzne przedstawienie diamentu życia, w tym poszczególnych punktów zwrotnych, znajduje się w tym artykule https://scenariuszzycia.pl/blog/diament-zycia/.

Pierwszy punkt zwrotny nazywany jest kluczem wcielenia, gdyż podpowiada jaki jest sens i cel egzystencji człowieka. Doświadczenia i emocje tego okresu mają istotny wpływ na realizację wybranej drogi życia stanowiąc jej kanwę. Przez ich pryzmat człowiek będzie odgrywał swoją życiową rolę.

Czas trwania klucza wcielenia jest uzależniony od wibracji drogi życia, drugi i trzeci punkt zwrotny trwają po 9 lat, a ostatni do końca życia. Pierwszy punkt zwrotny rozpoczyna się w roku osobistym zgodnym z wibracją drogi życia, a pozostałe rozpoczynają swój bieg w pierwszym roku osobistym.

 

Wibracja

drogi życia

I punkt zwrotny

(klucz wcielenia)

II punkt zwrotny

 

III punkt zwrotny

 

IV punkt zwrotny

 

do roku

lata

lata

od roku

1

35 36 – 44 45 – 53

54

2 i 11

34 35 – 43 44 – 52

53

3

33 34 – 42 43 – 51

52

4 i 22

32 33 – 41 42 – 50

51

5

31 32 – 40 41 – 49

50

6 i 33

30 31 – 39 40 – 48

49

7

29 30 – 38 39 – 47

48

8 i 44

28 29 – 37 38 – 46

47

9

27 28 – 36 37 – 45

46

 

Kolejne artykuły poświęcę na opis wibracji punktów zwrotnych. Jeśli interesuje Cię w jaki sposób wpłyną one na bieg Twojego życia, jakie przyniosą wydarzenia i przemiany, zapraszam Cię do lektury 😊

 

obraz Antonio Jose Capacete z Pixabay

Punkty zwrotne, czyli dekoracje drogi życia

You May Also Like