Za nami burzliwy rok transformacji kształtowany przez wibrację liczby 5. Doświadczyliśmy licznych zmian i niepewności. Kluczowe były kwestie związane z naruszaniem wolności i przekraczaniem granic wytyczonych przez normy etyczne i społeczne, a nawet prawo. Rok 2021 sprzyjał rozwojowi, ekspansji, aktywności, podróżom oraz otwarciu na świat i zewnętrzne wpływy.

Wczoraj rozpoczął się 2022 rok (rok uniwersalny) sygnowany energią liczby 6, która w przeciwieństwie do poprzedzającej ją piątki  skoncentrowana jest na takich wartościach jak dom, miłość i rodzina. Kładzie nacisk na pracę i odpowiedzialność, a także podkreśla konieczność dążenia do równowagi. Sprzyja też działalności artystycznej i sztuce. Czy przyniesie upragnioną stabilizację i nowy ład, w którym będziemy się czuli dobrze i bezpiecznie? To zależy od nas, od tego jak wykorzystamy dany czas, w jaki sposób będziemy reagować na wydarzenia i jakie podejmiemy działania.

Najważniejsza rzecz w życiu to rodzina.

Najpierw ta, w której się urodziłeś, później ta, którą sam stworzyłeś.

Peter Sellers

Energia roku 2022  zachęca do poświęcenia większej uwagi najbliższym osobom, dostrzeżenia ich potrzeb i problemów, obdarzenia ich ciepłem i uwagą, która w poprzednim roku mogła być bardziej rozproszona i nastawiona na otaczający świat. Przynosi tendencję do spędzania czasu we własnym domu. Po niezwykle dynamicznym okresie maleje ochota na ruch, sport, podróże i inne aktywności, a pojawia się większa skłonność do spotkań rodzinnych i biesiad przy wspólnym stole.

Szóstka przyciąga miłość, sprzyja założeniu lub powiększeniu rodziny, dążeniu do stabilizacji, a więc może pojawić się większa tendencja do formalizowania związków i powoływania na świat dzieci. Z drugiej strony, przynosi konieczność weryfikacji łączących nas więzi i kończenia tych, które nie są harmonijne.

Rodzina, określana mianem najmniejszej komórki społecznej, może też stać się przedmiotem zainteresowania władz, organizacji i różnych autorytetów, które w trosce o nasze dobro chętnie narzucą nam swoje poglądy i wyznaczą zasady, według których rodzina powinna funkcjonować.

Rok 2022 zachęca też do przyjrzenia się naszej własnej rodzinie, przeanalizowania panujących w niej zasad i schematów, przyjrzenia się jakie role pełnimy w relacjach z najbliższymi, jaki jest podział odpowiedzialności i obowiązków, na ile jesteśmy w nich sobą, czy przyjmujemy rolę kata lub ofiary, jaką tworzymy jakość, itp. Z reguły w życiu dorosłym, mniej lub bardziej świadomie powielamy zachowania i wzorce wyniesione z domu rodzinnego i działamy według pewnego algorytmu, który nie zawsze sprzyja budowaniu więzi oraz tworzeniu ciepłego gniazda. To dobry czas na uzdrowieniu naszych relacji z mamą i tatą czy też pracę z  wewnętrznym dzieckiem, aby świadomie tworzyć rodzinę pełną miłości, szacunku i akceptacji.

Liczba 6 przynosi także okazje do dokonania dobrych inwestycji w nieruchomości. Sprzyja budowaniu, urządzaniu, upiększaniu i dekorowaniu domów, aby zapewnić sobie i bliskim jak najlepszy komfort życia. To dobry czas dla tych, którzy zajmują się zawodowo sprzedażą rzeczy i usług przydatnych w gospodarstwach domowych. To także doskonały moment na rozwój branży gastronomicznej, szczególnie restauracji oferujących dobrej jakości menu, catering lub domowe posiłki. Dużą popularnością będą cieszyły się różnego rodzaju blogi kulinarne, zachęcające do rozwijania talentów kulinarnych.

W roku 2022 będziemy uczyć się odpowiedzialności, stąd też pojawią się wydarzenia pozwalające zrozumieć sens i znaczenie tej wartości. Każdy jest odpowiedzialny za siebie, za swoje myśli, uczucia, słowa i działania.  To, co mówimy i robimy ma też wpływ na bliższe i dalsze otoczenie. Im wyższą zajmujemy pozycję w hierarchii społecznej, tym nasza postawa i aktywność ma większą istotność dla świata. W szczególności ludzie władzy powinni zdawać sobie sprawę z ciążącej na nich odpowiedzialności, a ten rok będzie dla nich prawdziwym testem.  Jak powiedział Winston Churchil:

Ceną wielkości jest odpowiedzialność

tak więc w tym roku będziemy mogli się przekonać, którzy przywódcy, organizacje i autorytety są godne powierzonej im roli, a które kierują się niskimi pobudkami, nakierowanymi na własne interesy. Może się okazać, że niewiele… Pamiętajmy przy tym, że rola pojedynczego człowieka, przysłowiowego Kowalskiego, nie jest bez znaczenia, gdyż każdy z nas jest kroplą w morzu ludzkości, a więc mamy realny wpływ na jego jakość.

Miłość do piękna to smak. Tworzenie piękna to sztuka.

Ralph Waldo Emerson

Liczba 6 sprzyja nie tylko kwestiom związanym z domem i rodziną czy też pracą i odpowiedzialnością, ale też rozwijaniu pasji i talentów artystycznych. Rok 2022 będzie wspierał sztukę, organizację imprez kulturalnych, koncertów, wystaw i pokazów. Podążanie za pięknem, w różnych jego przejawach, będzie stanowiło istotną wartość w tym czasie. Chętniej będziemy kupować przedmioty, które oprócz walorów użytkowych będą cieszyły nasze oczy, zachwycały kształtem i kolorami, zaspokajały potrzebę piękna. To także szansa na rozwój branży beauty, która mocno ucierpiała w wyniku obostrzeń związanych z pandemią.

Jakość życia zależy od zdolności społeczeństwa do nauczenia swoich członków, jak żyć w harmonii z ich środowiskiem, zdefiniowanym najpierw jako rodzina, potem społeczność, potem świat i jego zasoby.

Ellen Swallow Richards

Kolejną wartością kluczową w 2022 roku jest równowaga i harmonia. Nie oznacza to, że „sprawy się same ułożą”, a na świecie zapanuje spokój i ład. To może być ciąg dalszy wydarzeń burzących dotychczasowy porządek, zmuszający nas tym samym do poszukiwania balansu we wszystkich sferach życia osobistego i społecznego. Możliwość ponownego przeanalizowania i zrozumienia wartości, którymi kieruje się ludzkość, wybrania tych działań i postaw, które pozwalają zbudować autentyczną harmonię z Matką Ziemią i wszystkimi jej mieszkańcami. Wszelkie skrajne zachowania, style życie życia i światopoglądy nie będą miały racji bytu. Jasno zobaczymy, że zamiast łączyć  i budować, dzielą i oddalają ludzi od siebie.

Nie mniej istotna staje się równowaga pomiędzy dawaniem i braniem, zarówno w skali mikro – osobistej, jak i makro  – na poziomie lokalnych społeczności, państw i wreszcie całego świata. Trzeba więc będzie przyjrzeć się relacjom na wszystkich szczeblach pod kątem tego, co w nie wnosimy, co otrzymujemy, czy jest zachowana równowaga czy też są strony uprzywilejowane. Rządzący będą też zmuszeni do analizy wydatków i przychodów, rozpatrzenia czy środki są dobrze wykorzystywane. To rok, który obnaży efektywność dotacji i ulg oraz obciążeń różnego rodzaju daninami, ich zasadność i sprawiedliwość.

Kluczowe okażą się wszelkie inicjatywy, które sprzyjają osiągnięciu harmonii wewnętrznej i zewnętrznej, znalezieniu przestrzeni zarówno na troskę o siebie, jak i bliskie oraz dalsze otoczenie. Rok 2022 będzie wspierał wszelkie aktywności pozwalające osiągnąć balans, takie jak joga, mindfullness, techniki oddechowe, taniec i inne. Louis Hay twierdzi:

Kiedy stworzymy pokój, harmonię i równowagę w naszych umysłach, znajdziemy to w naszym życiu.

Można pokusić się o stwierdzenie, że wewnętrzny bałagan i rozchwianie emocjonalne tworzą zawirowania w otaczającym nas świecie, a porządek w środku rodzi porządek na zewnątrz. Dlatego też wykorzystajmy ten rok do pracy wewnętrznej, rozpoznania blokujących myśli, uczuć i przekonań oraz zastąpienia ich tymi, które nam sprzyjają i ułatwiają osiągnięcie spokoju wewnętrznego oraz równowagi, co przełoży się na jakość naszych relacji z ludźmi. Zadbajmy też o autentyczność i spójność, aby nasze myśli i uczucia były odzwierciedlone przez słowa i działania. Poszukajmy równowagi pomiędzy pracą zawodową, a życiem rodzinnym i czasem na własny rozwój.

Kobieta po prostu widzi rzeczy, których mężczyźni nie są w stanie zauważyć.

Paulo Coelho

Warto też zaznaczyć, że rok 2022 składa się praktycznie z samych dwójek, co podkreśla wagę wartości jakie wnosi ta liczba. To energia żeńska, a więc kobiety mogą odgrywać znaczącą rolę w nadchodzącym czasie, zarówno w kwestii dążenia do harmonii wewnętrznej, jak i budowania równowagi w rodzinie  i większych społecznościach. Może się okazać, że to ich inicjatywy i potrzeby będą kluczowe w tym czasie.

Dużą skuteczność będą miały także partnerskie, grupowe i solidarne działania. Wszelkie stowarzyszenia, związki i unie oparte na współpracy, uwzględniające tolerancję, szacunek dla odmienności i wspólne dobro będą miały większą szansę na powodzenie niż działania jednostek lub zabiegi nakierowane na jednostkową korzyść. Wibracja liczby 2 podpowiada, że mediacje i dyplomatyczne rozmowy mogą przynieść sukces tam, gdzie zawiodły czyny oparte na niezależności i próbie postawienia na swoim. To zachęta do budowania zgody i szerokiej współpracy, a także dążenia do kompromisu. Warto jednak pamiętać, że wibracja 2 wiąże się z dużą emocjonalnością i lękami, co sugeruje że dążenie do równowagi będzie wymagało balansowania pomiędzy skrajnymi uczuciami i postawami.

Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym.

To znać uczucie wstydu w obliczu nędzy, nawet tej nędzy, której nie jesteśmy winni.

To odczuwać dumę ze zwycięstwa odniesionego przez kolegów.

To czuć, kładąc swoją cegłę, że się bierze udział w budowaniu świata.

Antoine de Saint-Exupery

Dwie ostatnie cyfry roku to mistrzowska liczba 22 mówiąca o potrzebie budowania lepszego świata, w którym wszyscy mogą zaspokajać swoje potrzeby oraz czuć się bezpiecznie. Wymaga ona rozmachu, kreatywności, a także odpowiedzialności i sprawiedliwości. Wiąże się z pokonywaniem różnych przeszkód i trudności na drodze do tego celu, w tym poskromienia nadmiernych ambicji rządzących i wpływowych osób oraz instytucji i koncernów, które pod przykrywką wspólnego dobra skrywają pragnienie dominacji i chęć sprawowania władzy nad innymi czy też gromadzenia majątku kosztem ludzi. Negatywny aspekt tej mistrzowskiej wibracji  może przynieść działania pozbawione skrupułów i sięganie po nieetyczne środki w dążeniu do swoich celów, skrajny despotyzm, twardość i nieugiętość, a nawet okrucieństwo i podłość, przez co ogromny potencjał energii twórczej liczby 22  może zostać zmarnowany i zamiast nowego ładu przynieść nową destrukcję.

Podsumowując te rozważania, można stwierdzić, że nadchodzący rok jest zaproszeniem dla nas wszystkich do zrównoważonego rozwoju, dążenia do harmonii i zatroszczenie się w takim samym stopniu o dobro otoczenia, jak i nas samych. Nie odrzucajmy go pochopnie 🙂

Zachęcam również do lektury artykułu Jakie możliwości przyniesie Ci Nowy Rok Numerologiczny , w którym opisałam tendencję aktualnego roku numerologicznego dla każdej drogi życia, co pomoże lepiej zrozumieć w jaki sposób każdy z nas może osiągnąć równowagę wewnętrzną oraz artykułu Rok osobisty a Twoje relacje ze światem dającego wgląd w nasz indywidualny rozwój.

 

Wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2022!

Obraz Susan Cipriano z Pixabay

 

 

Nowy Rok 2022 – rok pod znakiem rodziny, dążenia do równowagi i odpowiedzialności

You May Also Like