Poprzedni artykuł poświęcony był cechom i umiejętnościom brakującym w walizce, którą niesiemy w naszej podróży przez życie. Najbliższe teksty będą traktowały o tym, w jaki sposób korzystamy z jej zawartości. Poruszę między innymi takie zagadnienia jak pragnienia, płynące z głębi Duszy, sposób ich realizacji czy też postrzeganie człowieka przez otoczenie.

Wszystkie te informacje zawarte są w imionach i nazwiskach, a dokładniej w wibracji samogłosek i spółgłosek. W momencie przyjęcia kolejnych imion lub nazwisk, np. w wyniku zawarcia małżeństwa lub bierzmowania, następuje zmiana w początkowym potencjale, przynosząc także inne pragnienia i sposób wyrażania się na zewnątrz oraz cel, do którego dąży Dusza. Zdarza się, że taka korekta nie niweluje pierwotnego celu i pobudek, ale wzbogaca o dodatkowe idee. Dlatego najpierw należy dokonać obliczeń dla początkowych imion i nazwisk, a następnie prześledzić zmiany i zobaczyć co wnoszą one do życia.

Dzisiaj koncentruję się na samogłoskach, których suma, nazywana w numerologii Liczbą Duszy, informuje o pragnieniach płynących z głębi serca, nie zawsze uświadomionych. To nasza wewnętrzna natura obejmująca aspiracje, prawdziwe motywacje, popędy i bodźce do działania. To także uczucia, myśli i najważniejsze wartości wokół których budujemy naszą osobowość, idee do których dążymy w życiu.

Inaczej mówiąc, Liczba Duszy wyraża poziom świadomości na jakim funkcjonujemy, sposób w jaki patrzymy na świat, ludzi i rzeczy oraz styl w jakim realizujemy wybraną drogę życia. To wewnętrzny impuls, który pcha nas w określone miejsca w naszej podróży. Wpływa też na to, które cechy charakteru, możliwości, wartości i  przekonania znajdujące się w naszej walizce uznamy za wartościowe, a które odłożymy na jej dno.

Starajmy się rozpoznać naszą wewnętrzną naturę, rozwijać jej mocne strony i zalety oraz pracować nad negatywnymi aspektami, dzięki czemu będziemy mogli żyć w zgodzie ze sobą i łatwiej nam będzie osiągnąć spełnienie na wybranej drodze życia.

Aby uświadomić sobie jakie są Twoje najgłębsze pragnienia i motywacje zsumuj wibrację samogłosek swoich imion i nazwisk, a następnie sprowadź wynik do jednocyfrowej liczby, z wyjątkiem liczb mistrzowskich, tj. 11, 22, 33, 44. Najpierw wykonaj obliczenia dla tych, które są zapisane w akcie urodzenia, a następnie dołącz do nich później przyjęte i zaobserwuj jakie pojawiły się zmiany.

W numerologii funkcjonują dwa różne systemy, według których litera Y jest samogłoską lub spółgłoską. Osobiście traktuję literę Y jako samogłoskę, gdyż w języku polskim za taką jest uważana. Stąd też zestaw samogłosek, którym posługuję się w wyliczeniach obejmuje litery: A, E, I, O, U, Y.

Poniżej znajduje się wartość liczbowa każdej samogłoski oraz przykład obrazujący sposób dokonywania obliczeń:

wibracja liczby 1 – litera A

wibracja liczby 3 – litera U

wibracja liczby 5 – litera E

wibracja liczby 6 – litera O

wibracja liczby 7 – litera Y

wibracja liczby 9 – litera I

5 1 1    1   6  9  1    6     1      1   = 32 / 3 + 2 = 5

BEATA KAROLINA KOWALSKA

Suma samogłosek, zawartych w imionach i nazwiskach Beata Karolina Kowalska (nadane w akcie urodzenia) wynosi 32, a po sprowadzeniu do jednocyfrowego wyniku daje wibrację liczby 5.

Tutaj znajdziesz interpretację wibracji Liczby Duszy – zobacz co mówi o Twoich najgłębszych pragnieniach i motywacjach. 😊

wibracja liczby 1

Przynosi pragnienie wyróżnienia się w świecie, wybicia się z tłumu, powoływania do życia rzeczy i idei lub też wykreowania czegoś oryginalnego, nowatorskiego, dotąd niepoznanego lub nieodkrytego. Człowiek ciągle goni do przodu za nowymi wyzwaniami i możliwościami, żyje w przyszłości. Wibracja ta obdarza niezależnością, ambicją, wewnętrzną siłą, zdolnościami kierowniczymi, determinacją i odwagą. Cechy te w połączeniu z inteligencją, pomysłowością i kreatywnością  sprawiają, że jest on zdolny do wielkich osiągnięć.

Aby osiągnąć spełnienie i stać się osobą rozpoznawalną, stojącą na czele, człowiek musi być w pełni sobą i bronić swoich racji, ale też zapanować nad dumą, kultywować szczerość, uprzejmość i hojność, pomagać innym ludziom i nie koncentrować się wyłącznie na sobie. Wtedy będzie postrzegany jako ceniony i lubiany człowiek oraz lider.

wibracja liczby 2 i 11

Liczba ta sprawia, że człowiek kieruje się w życiu potrzebą przynależności, bycia lubianym i akceptowanym, funkcjonowania i pracy dla ludzi oraz z ludźmi. Jest z natury dyplomatą, dbającym o to, aby wszędzie panował pokój i harmonia, troszczącym się o innych, czasem wręcz poświęcającym się dla nich. Cechuje go dobroć, łagodność, wyrozumiałość i tolerancja. Jest osobą, która nie walczy, ale posługuje się persfazją i dąży do kompromisu.

Ważne aby podjął pracę nad samooceną i pewnością siebie. Powinien także uczyć się determinacji, nie poddawać się zbyt szybko oraz bronić swoich praw. Nie mniej istotne jest dostrzeżenie i docenienie swoich atutów, takich jak takt, wrażliwość na świat i potrzeby drugiego człowieka, życzliwość i uprzejmość oraz zdolność do odczuwania miłości i wdzięczności,  dzięki którym może osiągnąć to czego pragnie bez walki.

Jeśli w wyliczeniach pojawia się mistrzowska wibracja 11 oznacza to, że człowiek ma szansę na niezwykłe osiągnięcia. Pragnie nauczać innych aby żyli w zgodzie z wyznawanymi wartościami, a nie tym co jest narzucone z zewnątrz. Ma skłonność do wizjonerstwa i marzycielstwa, cechuje go charyzma i wewnętrzna siła. Powinien zwrócić uwagę na to czy nie jest bardziej zainteresowany swoimi ideami niż ludźmi.

wibracja liczby 3

Człowiek, którego liczba Duszy ma tą wibrację przede wszystkim pragnie wieść życie radosne i szczęśliwe, a także uszczęśliwiać innych. Istotna jest dla niego ekspresja siebie i własnych emocji. Potrzebuje popularności, podziwu i bycia w centrum zainteresowania oraz działania na dużą skalę. Jest bardzo kreatywny, ma mnóstwo talentów i energii, które chce rozwijać i dać światu.

Czasami jednak zbyt mocno błądzi w chmurach lub stawia sobie ograniczenie i nie pozwala w pełni zamanifestować się inspiracji i talentom. Ważne aby podążał za swoimi marzeniami i wprowadzał je w życie, a przy tym od czasu do czasu schodził na ziemię. Niekiedy jest zbyt skoncentrowany na sobie i zapomina o innych ludziach. Dlatego też istotne jest aby potrafił znaleźć równowagę w swoim życiu, uczył się cierpliwości i koncentracji, zachował radość i pogodę ducha oraz dobrą wolę, a także obdarzał innych cząstką swojej wesołej i optymistycznej natury.

wibracja liczby 4 i 22

Wibracja ta sprawia, że człowiek pragnie budować trwałe i solidne konstrukcje we wszystkich sferach życia, zapewniające poczucie bezpieczeństwa. Pragnie być skałą i opoką dla siebie i innych. Ważne jest dla niego prawo, ład i porządek. Pracuje z koncentracją i determinacją, wolno, cierpliwie, sumiennie i systematycznie, czasem nadmiernie skupiając się na detalach. Ważne są dla niego takie wartości jak szczerość, przyjaźń i wierność.

Powinien on zadbać o to, aby w jego życiu pojawiła się radość i przyjemność z wykonywania codziennych czynności oraz więcej luzu, aby jego egzystencja nie zamieniła się w walkę z ograniczeniami i przeszkodami. Wskazana jest choć odrobina spontaniczności w zaplanowanym i zorganizowanym życiu oraz przywiązywanie mniejszego znaczenia do drobiazgów. Nie mniej istotne jest poszukiwanie poczucia bezpieczeństwa we własnym wnętrzu.

Mistrzowska wibracja 22 wskazuje na pragnienie stania się budowniczym świata, w którym wszyscy mogą żyć dostatnio i bezpiecznie. Dąży do podporządkowania materii wyższym ideałom, społecznego i materialnego postępu ludzkości oraz wsparcia ludzi w ich rozwoju duchowym. Zagrożeniem dla jego aspiracji jest zbytnie zanurzenie się w świecie materii.

wibracja liczby 5

Liczba Duszy o tej wibracji sprawia, że człowiek pragnie żyć „na wysokich obrotach”, rozwijać się, doświadczać wszystkiego co tylko możliwe oraz cieszyć się niczym nieskrępowaną wolnością i niezależnością. Pociąga go wszystko co niespodziewane, nieprzewidywalne, odmienne i nieodkryte. Unika osiadłego trybu życia, rutyny, przywiązania, odpowiedzialności, nie znosi czekania.  Podąża za tym co nadaje jego egzystencji nowy smak i kolor.

Istotne aby nauczył się gospodarować swoją wolnością i zrozumiał, że kończy się ona tam, gdzie zaczyna się swoboda innych oraz tego, że pochodzi ona z jego wnętrza i nie jest ograniczana przez zewnętrzne okoliczności. Jeśli wykorzysta niespożytą energię i potrzebę aktywności na warte zachodu przedsięwzięcia będzie w stanie osiągnąć niesamowite wyniki. Ważne jest przy tym kultywowanie takich wartości jak cierpliwość, lojalność oraz nauka doprowadzania zadań do końca.

wibracja liczby 6 i 33

Przynosi pragnienie kochania i bycia kochanym, życia wypełnionego pięknem, harmonią oraz rodziną i przyjaciółmi. Dom i związek stają się dla człowieka istotnymi wartościami, na których koncentruje swoje wysiłki. Potrafi stworzyć ciepłe i komfortowe gniazdo, w którym każdy zostanie otoczony opieką i uczuciem.

Czasami człowiek staje się uparty, przekonany o słuszności swojej racji i narzucający innym swój sposób życia i postrzegania świata. Taka postawa może doprowadzić do tego, że bliskie mu osoby będą próbowały uwolnić się od jego obecności, aby móc żyć zgodnie ze swoimi pragnieniami. Dlatego ważne, aby kierował się akceptacją, zrozumieniem i miłością do innych. Pomocne jest również dążenie do osiągnięcia harmonii wewnętrznej, a także równowagi pomiędzy dawaniem i braniem oraz we wszystkich sferach swojego życia.

Mistrzowska wibracja 33 obdarza człowieka ogromną intuicją i zdolnością współodczuwania.   Zachęca także do życia w zgodzie z wyznawanymi zasadami moralno – etycznymi i tradycyjnymi wartościami, takimi jak honor, sprawiedliwość, uczciwość i prawda. Stąd też w głębi duszy pragnie on nauczać ludzi, pokazywać im czym jest człowieczeństwo. Może mieć trudność w pogodzeniu służby dla ludzkości z posiadaniem rodziny i zaangażowaniem w sprawy domowe.

wibracja liczby 7

Liczba Duszy o wibracji 7 obdarza głęboką intuicją oraz potrzebą poznania praw rządzących Wszechświatem i zgłębienia jego wszelkich tajemnic. Człowiek nieustannie analizuje i szuka odpowiedzi na pytania „dlaczego?”.  Najlepiej czuje się w cichym otoczeniu, z dala od  zgiełku świata i płytkich rozmów, gdzie może rozmyślać, studiować i medytować. Ma wysokie ambicje i dąży do osiągnięcia perfekcji w każdym aspekcie swojej działalności. Czasami zmaga się z różnymi lękami i stanami depresyjnymi.

Człowiek jest bardzo emocjonalny i wrażliwy, choć za wszelką cenę skrywa swoją delikatną naturę bojąc się zranienia. Często bywa samotny i niezrozumiany przez otoczenie, postrzegany jako niedostępny, zimny i dumny. Trzeba sporo wysiłku i czasu aby móc go prawdziwie poznać. Dlatego też wskazana jest praca nad relacjami z otoczeniem, zrzucenie twardej ochronnej skorupy, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami, a także akceptacja ludzi takimi jakimi są, bez stawiania im nadmiernych wymagań.

wibracja liczby 8 i 44

Osoba, której Liczba Duszy ma wibrację tej liczby jest ambitna, odważna, obdarzona wielką siłą i charyzmą. Koncentruje się na osiągnięciu wysokiego statusu społecznego i materialnego. Ma zdolności kierownicze i przywódcze, umiejętność podejmowania trafnych decyzji oraz wyobraźnię, a także zdolność wprowadzania myśli w czyn, które pragnie realizować w przedsięwzięciach na dużą skalę.

Człowiek nie powinien całkowicie podporządkowywać swoich działań stricte materialnym pobudkom, ale traktować pieniądze i władzę, którą dają, jako efekt działań, a nie cel sam w sobie. Kluczem do osiągnięcia sukcesu i wysokiej pozycji jest zrozumienie sensu życia oraz zdolność do panowania nad emocjami i umiejętność współpracy z ludźmi, bycie dla nich wsparciem i przewodnikiem.

Mistrzowska wibracja 44 sprawia, że człowiek odważnie i z niezłomną wolą podąża za swoim przeznaczeniem. Posiada charyzmę, siłę, odwagę i zdolności przywódcze. Koncentruje się na działalności społecznej, którą pragnie realizować na wielką skalę, z dużym zaangażowaniem i oddaniem. Dąży do zaprowadzenia ładu w świecie, działając sprawiedliwie, uczciwie i rozważnie.

wibracja liczby 9

Liczba Duszy o wibracji liczby 9 sprawia, że człowiek pragnie bezinteresownie pomagać całemu światu, liczy się dla niego dobro ludzi. Kieruje się wzniosłymi intencjami oraz ideami, które dzięki wewnętrznej sile potrafi urzeczywistniać i wpływać na innych. Cechuje go współczucie, tolerancja, zrozumienie, mądrość, intuicja i szerokie horyzonty. Ma przy tym artystyczną naturę, kocha piękno i harmonię.

Jest bardzo wrażliwą i emocjonalną osobą, która powinna nauczyć się kontrolować własne odczucia i reakcje oraz dążyć do równowagi. W przeciwnym wypadku może inwestować swoją energię i potencjał w zbyt wiele działań, przez co nie pomoże tym, którzy tego najbardziej potrzebują lub nadmiernie rozproszone aktywności nie odniosą pożądanego skutku. Może także toczyć wewnętrzną walkę pomiędzy pragnieniem służby i podążaniem za wysokimi ideami a osobistymi ambicjami i potrzebami.

Jeśli chcesz dowiedzieć się w jaki sposób realizujesz pragnienia Duszy i jakie oblicze pokazujesz światu, zapraszam Cię do lektury kolejnego artykułu. 😊

Obraz Jose Antonio Alba z Pixabay

Liczba Duszy, czyli czego pragniesz w głębi serca