Symbolika Liczb – aspekty 1

Jedynka symbolizuje początek, człowieka, jednostkę, autorytet.

Jej planetą jest Słońce, które daje życie, ale potrafi też unicestwić, a żywiołem ogień, który daje ciepło lub niszczy.

Konstruktywne aspekty:

 • odwaga
 • działanie
 • niezależność
 • kreatywność
 • oryginalność
 • pomysłowość
 • nowatorstwo
 • pionierstwo
 • twórczość
 • inicjatywa
 • rozwój
 • ambicja
 • siła woli
 • zdolności przywódcze

 

Negatywne aspekty:

 • lenistwo
 • egotyzm
 • wywyższanie się
 • przechwalanie się
 • nieumiejętność współpracy
 • impulsywność
 • upór
 • cynizm
 • stagnacja
 • imitacja
 • dominacja
 • opozycja
 • pozerstwo
 • niezdecydowanie, niepewność

 

Destruktywne aspekty:

 • tyrania
 • wrogość
 • agresja
 • dręczycielstwo
 • brak otwartości na inne poglądy
 • atakowanie przyjętych zwyczajów i zasad
 • stawianie siebie ponad wszystko

 

Symbolika Liczb – aspekty 2

Dwójka symbolizuje dualizm natury ludzkiej, współpracę, związek.

Jej planetą jest Księżyc, którego jedna strona jest niewidoczna z Ziemi, a żywiołem woda odzwierciedlająca emocje.

Konstruktywne aspekty:

 • przyjaźń
 • współpraca
 • związek
 • współdziałanie
 • dyplomacja
 • mediacja
 • takt
 • wyrozumiałość
 • otwartość
 • zgoda
 • szczerość
 • delikatność
 • uprzejmość
 • skromność
 • gościnność
 • prostota
 • niesienie pomocy
 • uczuciowość
 • tolerancja

Negatywne aspekty:

 • zmienność uczuć i poglądów
 • nieśmiałość
 • nadwrażliwość
 • tchórzostwo
 • łatwe podporządkowanie się innym
 • niedbałość
 • nieostrożność
 • obojętność
 • nieumiejętność współpracy
 • niezadowolenie
 • naiwność
 • pamiętliwość
 • nadmierne skupianie się na szczegółach

Destruktywne aspekty:

 • samotność
 • apatia
 • obłuda
 • hipokryzja
 • sianie niezgody
 • okrucieństwo
 • przebiegłość
 • pesymizm
 • kłamstwa
 • ponurość
 • nieszczęśliwy związek
 • rozwód

 

Symbolika Liczb – aspekty 3

Trójka symbolizuje radość, ekspresję twórczą, artystę, afirmację życia.

Jej planetą jest Jowisz, kojarzony ze szczęściem, a żywiołem ogień.

 

Konstruktywne aspekty:

 • radość życia
 • optymizm
 • przyjemność
 • talenty twórcze
 • inspiracja
 • wyobraźnia
 • towarzyskość
 • uprzejmość
 • umiejętność posługiwania się słowem
 • umiejętność wyrażania siebie

 

Negatywne aspekty:

 • pobieżność
 • zamartwianie się
 • krytycyzm
 • zrzędzenie
 • kapryśność
 • samolubność
 • pesymizm
 • plotkowanie
 • ekstrawagancja
 • próżność
 • powierzchowność
 • skłonność do przesady
 • konflikty i samotność
 • brak smaku artystycznego
 • pretensjonalność
 • zmienność nastrojów
 • gadulstwo

 

Destruktywne aspekty:

 • hipokryzja
 • zawiść
 • zazdrość
 • marnotrawstwo
 • nadmierna zmysłowość
 • niekończenie przedsięwzięć

 

Zapraszam do lektury kolejnego artykułu, w którym przybliżę symbolikę kolejnych liczb.

 

Język liczb – aspekty 1, 2, 3.

You May Also Like