W dniu dzisiejszym rozpoczyna się Nowy Rok Numerologiczny, którego energia będzie nam towarzyszyła do połowy września 2021 roku. Jego wibracja spina losy osób podążających tą samą drogą życia, przynosząc im podobne doświadczenia, możliwości i wyzwania oraz zachęcając do pracy nad pewnymi aspektami egzystencji. Z zewnątrz będą płynęły do nas różne sytuacje wpływające na nasz los, pozwalające na korzystanie z naszego potencjału i ułatwiające osiąganie sukcesów lub też zetkniemy się z okolicznościami, które niejako zmuszą nas do pracy nad sobą. To od nas samych zależy jakość tego okresu oraz efekty jakie osiągniemy. Jeśli zaakceptujemy to, co się będzie pojawiało i podejmiemy konstruktywne działania, zamiast walczyć i stawiać opór, nawet najtrudniejszy czas przyniesie nam rozwój i satysfakcję.

Aby wyliczyć wibrację roku numerologicznego trzeba zsumować liczbę drogi życia i nadchodzącego roku kalendarzowego oraz sprowadzić wynik do jednocyfrowej postaci.

Poniżej znajdują się dwa przykłady:

wibracja nadchodzącego roku kalendarzowego 2021 wynosi 5 (2 + 0 + 2 + 1 = 5),

dla osoby podążającej drogą życia o wibracji 8 będzie to rok numerologiczny o wibracji 4, ponieważ 8 + 5 = 13; 1 + 3 = 4,

a dla osoby podążającej drogą życia o wibracji 5 będzie to rok numerologiczny o wibracji 1, ponieważ 5 + 5 = 10; 1 + 0 = 1,

Poniżej znajdziesz informację o roku numerologicznym, pod wpływem którego będziesz funkcjonować przez najbliższy czas. Zobacz, jakie wydarzenia mogą się pojawić w Twoim życiu. 😊

Droga życia 1 – rok numerologiczny o wibracji 6

Człowiek, który podąża drogą życia o wibracji 1 ma skłonność do bycia w ruchu, poszukiwania nowych możliwości, doznań, rozwoju. Żyje w przyszłości, snując plany i wizje. Teraz nadszedł czas aby wyhamować, skupić się na tym co jest tu i teraz oraz podjąć pracę nad odzyskaniem równowagi wewnętrznej i harmonii we wszystkich sferach życia.

Nadchodzący rok numerologiczny „zatrzyma Cię w domu”, zachęci do poprawienia wyglądu i komfortu mieszkania, budowania ciepłego i bezpiecznego gniazda, a co ważniejsze skłoni do poświęcenia większej uwagi najbliższym osobom, dostrzeżenia ich potrzeb i problemów. Może pojawić się konieczność zaopiekowania się jakąś osobą, otoczenia jej troską i zapewnienia pomocy, czasem jej utrata. Możesz mieć poczucie, że dom zdominował Twoje życie.

To także czas dający możliwość weryfikacji łączących Cię więzi, pracy nad ich jakością i głębią. Z jednej strony to energia sprzyjająca założeniu lub powiększeniu rodziny, odnowieniu starych znajomości i dawnych miłości, z drugiej zaś kończeniu nieharmonijnych związków. Pojawia się również większa skłonność do przyjmowania gości w domu niż spędzania czasu poza nim.

Drugi ważny aspekt liczby 6 wiąże się z odpowiedzialnością, przynosząc wydarzenia pozwalające zmierzyć się z tą wartością. Możesz „brać zbyt dużo na swoje barki” oraz odczuwać przytłoczenie nadmiarem obowiązków w pracy i domu lub unikać ich za wszelką cenę. Kluczowe jest zaprowadzenie równowagi w ilości zobowiązań, dążenie do złotego środka, tak aby od nich  nie uciekać, ale też  nie przyjmować ich zbyt dużo.

Ten rok to także zachęta do osiągnięcia balansu w pracy i wszelkiej aktywności, znalezienia kompromisu pomiędzy pojawiającą się tendencją do lenistwa i pozostawania w domu a skrajną pracowitością. Optymalne zaangażowanie w sprawy zawodowe i domowe zaowocuje stabilizacją i dobrą sytuacją materialną, pozwalającą zaspokoić potrzeby własne i rodziny. Czas ten sprzyja także inwestycjom w nieruchomości.

Droga życia 2 i 11 – rok numerologiczny o wibracji 7

Osoba, której droga życia ma wibrację liczby 2 jest spokojna, wrażliwa i tolerancyjna. Pragnie aby wszyscy byli szczęśliwi, unika walki i za wszelką cenę dąży do kompromisu. Pragnie kochać i być kochaną, żyć w związku, otoczona przyjaznymi ludźmi. Często brak jej wiary w swoje siły i możliwości, stąd też ważna jest dla niej akceptacja i aprobata ze strony otoczenia. Czasami staje się uzależniona od innych.

Rok numerologiczny o wibracji liczby 7 będzie dla Ciebie nauką rozumienia świata oraz zachętą do poszukiwania odpowiedzi na nurtujące pytania w sobie, a nie na zewnątrz,. To impuls do samodzielnego podejmowania decyzji i radzenia sobie w życiu oraz pracy nad większym zaufaniem do siebie i poczuciem wartości. Często przynosi osamotnienie, izolację przez środowisko, opuszczenie przez bliską osobę czy też  poczucie bycia niezrozumianym, odmiennym. Taka sytuacja bywa motorem do wejścia na ścieżkę rozwoju duchowego, która przynosi możliwość zrozumienia sensu życia oraz pojawiających się wydarzeń i trudności.

Ważna staje się umiejętność wejrzenia w głąb siebie, rozpoznania źródła blokad i zahamowań, przeanalizowania programów, które wpływają na jakość i rodzaj doświadczeń oraz postrzeganie własnej osoby. Pomocne mogą być praca z emocjami i przekonaniami, medytacje, techniki oddechowe oraz wszelkie metody, które pozwalają odzyskać świadomość siebie jako istoty kompletnej, a więc w pełni wartościowej taką, jaką jesteś. Możesz także podjąć naukę w jakiejś dziedzinie, zdobyć specjalizację lub poszerzyć swoje umiejętności zawodowe.

Pozytywne działania, praca ze sobą, nieuleganie pojawiającym się stanom depresyjnym mogą sprawić, że ten rok stanie się punktem zwrotnym w Twoim życiu przynosząc uznanie otoczenia lub umocnienie pozycji zawodowej i rozwój kariery. Czasami nawet daje sławę i popularność, przede wszystkim w formie wyższej pozycji społecznej.

Droga życia 3 – rok numerologiczny o wibracji 8

Jeśli podążasz drogą życia o wibracji liczby 3, to pragniesz wieść życie łatwe i przyjemne, być duszą towarzystwa i znajdować się w centrum zainteresowania. Wnosisz radość i optymizm, pociąga Cię przygoda i przyjemności, czyli to  co jest przeciwieństwem nudy, rutyny i monotonii. Nie przepadasz za odpowiedzialnością i ciężką pracą, unikasz trudności  i życiowych komplikacji, w obliczu których możesz ratować się ucieczką. Najlepiej czujesz się tam, gdzie możesz tworzyć, rozwijać wyobraźnię i działać na szeroką skalę.

Rok numerologiczny o wibracji liczby 8 umożliwia Ci znalezienie się w centrum zainteresowania, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Przynosi okazję do osiągnięcia sukcesu oraz wysokiego statusu społecznego i materialnego, a więc to, czego pragniesz.  Pamiętaj jednak, że do zrealizowania ambicji i spełnienia marzeń wymagana jest od Ciebie siła, odwaga, odpowiedzialność, sprawiedliwość i wytrwałość. Nie unikaj pojawiających się trudności i pracuj wytrwale, z pełnym zaangażowaniem. Pomocny okaże się wrodzony optymizm, umiejętność nakłaniania innych do realizowania Twoich projektów oraz niezachwiana wiara w powodzenie.

Jest to szczególny rok w całym cyklu, w którym człowiek zbiera plony z dotychczasowej działalności. Jeśli przynosi Ci szacunek otoczenia, sukcesy, spełnienie, awans zawodowy i społeczny, dobre relacje z otoczeniem i harmonię w związku to znaczy, że kroczysz dobrą drogą, Twoje intencje są czyste i uczciwe, decyzje trafne, a działania  skuteczne. Gdy jednak masz problemy w sferze zawodowej i finansowej lub trudności w życiu prywatnym zastanów się nad ich przyczyną, przyjrzyj się swojej postawie wobec życia, poszukaj blokujących schematów  i podejmij pracę nad swoimi słabościami i wadami.

Droga życia 4 i 22 – rok numerologiczny o wibracji 9

Człowiek, który realizuje drogę życia o wibracji liczby 4 jest dosyć konserwatywny, zamknięty na nowości, najchętniej podąża znanymi i utartymi szlakami. Preferuje zadania wymagające systematyczności, dokładności, nie przeraża go rutyna i monotonia, w przeciwieństwie do wszystkiego co nowe i nieznane. Przywiązuje się do miejsc, ludzi i rzeczy, hołduje takim wartościom jak przyjaźń, wierność i lojalność.

Jeśli to Twoja droga życia, to znajdujesz się w roku zamykającym  dziewięcioletni cykl, a więc przyszła pora na dokonanie generalnych porządków we wszystkich sferach życia, a to może oznaczać utratę ważnego dla Ciebie poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji. Nie obawiaj się tego, gdyż od czasu do czasu warto dokonać przeglądu swojego życia, zweryfikować poglądy, system wartości i przekonań aby pozbyć się tego co Ci nie służy i budować na tym co cenne. Weź pod lupę swój związek i spróbuj rozpoznać jego kondycję, przeanalizuj na czym opierają się relacje z otoczeniem. Zastanów się też czy praca daje Ci  satysfakcję i czy styl życia jaki wiedziesz służy osiągnięciu dobrostanu. Zobacz też czy przestrzeń wokół Ciebie nie jest wypełniona bezużytecznymi przedmiotami.

Pozbądź się bez sentymentów wszystkiego co jest Ci niepotrzebne, nadmiernie obciążające czy też przestarzałe. Jeśli nie będziesz w stanie dokonać tego samodzielnie, zmiany mogą przyjść z zewnątrz, nawet wbrew Twojej woli. Nie zdziw się  jeśli stracisz pracę, partnera lub przyjaciela czy też doświadczysz bolesnego rozstania z jakąś ważną osobą albo rzeczą.  Z reguły te trudne wydarzenia przynoszą pozytywne zmiany i ułatwiają rozpoczęcie nowego etapu życia bez zbędnych obciążeń.

Ten rok uczy Cię, że przemijanie jest naturalne, żadna rzecz nie jest wieczna ani trwała, a poczucie bezpieczeństwa możesz zbudować tylko w sobie, nie znajdziesz go w świecie zewnętrznym. Zachęca Cię też do otwarcia się na świat, odnalezienia współczucia dla ludzi i zwierząt oraz oddania się wszelkiej działalności nakierowanej na dobro innych. To doskonały moment na zdawanie egzaminów i kończenie nauki. Pamiętaj,  że ten rok jest zapowiedzią kolejnego cyklu, w którym pojawi się możliwość budowania stabilizacji na bazie zdobytych doświadczeń.

Droga życia 5 – rok numerologiczny o wibracji 1

Droga życia o wibracji liczby 5 przynosi pragnienie poznania wszystkiego co tylko możliwe, zobaczenia, dotknięcia, eksperymentowania oraz zrozumienia co się dzieje na świecie i odgrywania w nim aktywnej roli. Człowiek, który podąża tą drogą jest aktywny, niespokojny, łatwo zmienia miejsce zamieszkania, nieustannie poszukuje przygód i nowości. Pociąga go wszystko co nieznane, niezbadane i tajemnicze. Poznaje świat za pomocą zmysłów, doświadcza na własnej skórze, choć ma też zdolność do wykroczenia poza materię. Teraz rozpoczyna  dziewięcioletni cykl, który niesie odmienne możliwości, „nowe życie”, a ten rok numerologiczny sprzyja realizacji wybranej drogi życia. Pamiętaj, że działania, które podejmiesz w tym czasie, będą nadawały ton kolejnym etapom tego cyklu.

Jeśli to Twoja droga życia, z odwagą i aktywnością otwórz się na świat i różne okoliczności, aby móc wykorzystać szanse i możliwości płynące z zewnątrz. Wszystko jest teraz możliwe, a ograniczenia powstają w Twoim umyśle. Dlatego śmiało poszukuj nowych zainteresowań, inspiracji, środowiska, szkoły lub pracy czy też miejsca zamieszkania. Planuj przyszłość, twórz wizje, bądź kreatorem i  wykorzystuj ogrom swojej  energii. Zadbaj o entuzjazm i optymizm, ale też panuj nad niecierpliwością, gdy rezultaty Twoich działań nie są jeszcze widoczne.

Trudnością w realizacji potencjału tego okresu mogą być nadmierne wahania, lęk przed osamotnieniem, brakiem aprobaty, obawa przed nowością  i tym co ona przyniesie oraz uporczywe trzymanie się tego co stare i sprawdzone. Taka postawa często hamuje rozwój i przynosi niełatwe doświadczenia. Rozpoznaj źródło tych zahamowań i blokad oraz dokonaj ich transformacji aby wykorzystać rok możliwości, gdyż następny nadejdzie dopiero za 9 lat.

Lekcją wybranej przez Ciebie drogi jest zdobycie umiejętności życia w zgodzie ze sobą oraz zrozumienie, że Twoje istnienie nie jest w żaden sposób zależne od akceptacji otoczenia, a jedynym, niezmiennym punktem odniesienia jesteś Ty. Rok numerologiczny o wibracji liczby 1 jest doskonałym czasem aby odrobić tą lekcję, czyli odkryć swoją tożsamość i niepowtarzalność.

Droga życia 6 i 33 – rok numerologiczny o wibracji 2

Ten, kto podąża drogą życia o wibracji liczby 6 żyje przede wszystkim dla rodziny, a jego działania są skoncentrowane na zapewnieniu bliskim komfortowych warunków życia. Nade wszystko pragnie kochać i być kochanym. Rozpoczynający się rok numerologiczny o wibracji liczby 2 będzie sprzyjał tworzeniu i pielęgnowaniu istniejących więzi, a na pierwszy plan mogą wysunąć się relacje partnerskie. Czasami ujawnia się nadmierne uzależnienie psychiczne lub finansowe od drugiej osoby, a w przypadku trudności we współżyciu może dojść do rozpadu związku.

Rok ten uczy współpracy i komunikacji z otoczeniem, funkcjonowania w grupie, a także rozwijania empatii i tolerancji. Jeśli podążasz drogą życia o wibracji liczby 6 możesz mieć mocno zakorzeniony system wartości i wymagać od innych aby postępowali zgodnie z Twoimi  zasadami, uważając je za jedyne słuszne i nie akceptując innych poglądów. Niewykluczone też, że z trudem  wybaczasz. To doskonały czas na pracę nad tymi cechami, gdyż liczba 2 pomaga odnaleźć w sobie takt, dyplomację, zrozumienie i współczucie.

Nie jest to czas zbytniej aktywności, skoncentruj się przede wszystkim na kontynuacji wcześniej rozpoczętych działań, dbając przy tym o odpoczynek oraz rozkład odpowiedzialności i obowiązków. Może zostać uwypuklona tendencja do pozostawania w domu i oddawania się przyjemnościom,  rezygnacji ze swoich zainteresowań i ambicji dla dobra bliskich oraz trudność w podejmowaniu decyzji – najchętniej scedujesz je na innych. To okres, który przede wszystkim zachęca do współpracy, zespołowych przedsięwzięć, mediacji i kompromisów, nie zaś do podążania własną drogą i realizowania osobistych celów.

To generalnie emocjonalny czas, możesz doświadczyć licznych wahań nastroju a także fizycznych i psychicznych słabości. Możesz mieć poczucie, że jakieś zewnętrzne siły spowalniają Twoje działania. Zadbaj o osiągnięcie równowagi wewnętrznej oraz harmonię we wszystkich sferach swojego życia. Zatroszcz się swoją kondycję, gdyż  będzie Ci ona potrzebna w kolejnym, dynamicznym roku.

Droga życia 7 – rok numerologiczny o wibracji 3

Człowiek, którego droga życia ma wibrację liczby 7, dąży do zrozumienia praw wszechświata  poprzez duchowość i koncentrację na swoim wnętrzu lub za pomocą rozumu i nauki.  Z reguły potrafi dostrzec i pojąć to, co niewidzialne i niejasne dla innych. Przy tym jawi się jako osoba dumna, chłodna i opanowana, która tworzy bezpieczny mur przed światem. Bywa nieśmiały, cichy, pełen rezerwy, czasem wręcz mrukliwy i mało kontaktowy, woli obserwować otoczenie niż być aktywnym uczestnikiem spotkań towarzyskich.

Rok numerologiczny o wibracji liczby 3 przynosi  przeciwne energie, wnosząc radość, beztroskę i optymizm, które sprzyjają zburzeniu skorupy oraz większemu otwarciu się na świat i ludzi. Ułatwia także przezwyciężenie poczucia osamotnienia i braku zrozumienia, a tym samym odnalezienie swojego miejsca w świecie i przyciągnięcia osób  zaintrygowanych mądrością siódemki. Masz okazję znaleźć się w centrum zainteresowania, z większą łatwością wyrażać swoje pragnienia, a także skutecznie nakłaniać otoczenie do działania zgodnie z Twoją wizją.

Generalnie będziesz mieć poczucie, że sprzyja Ci los, a dzięki wierze w powodzenie przedsięwzięć łatwiej będzie Ci  zrealizować wszelkie ambicje i spełniać marzenia, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Rok ten pozwala wieść życie bardziej swobodne, wypełnione aktywnością i przyjemnościami. Mogą pojawić się niespodziewane zastrzyki gotówki, okazje do rozwoju, a także nowe, interesujące znajomości, miłość oraz okoliczności sprzyjające zbudowaniu związku lub powiększeniu rodziny. Jednocześnie wzrasta  skłonność do flirtów i romansów czy też prowadzenia nazbyt rozrywkowego trybu życia, co często skutkuje zaniedbywaniem obowiązków. Zwróć uwagę na te zagrożenia, aby nie doświadczyć strat zamiast spodziewanych sukcesów.

Można pokusić się o stwierdzenie, że energia tego roku utwierdzi Cię w przekonaniu, że samodzielnie kreujesz swoją rzeczywistość dzięki uczuciom, myślom i działaniom. Jeśli ulegasz depresyjnym nastrojom oraz izolujesz się od ludzi, to przyciągasz samotność i ból. Gdy otwierasz się na świat oraz emanujesz radością i miłością, to otoczenie odpowiada Tobie tym samym.

Droga życia 8 i 44 – rok numerologiczny o wibracji 4

Człowiek, który wybrał drogę życia o wibracji liczby 8 ma szansę stać się przywódcą, wprowadzającym porządek i sprawującym kontrolę, co najmniej nad najbliższą rodziną lub grupą pracowników. Jego zadaniem jest pokazanie słabszym od siebie jak wykorzystywać własny potencjał  i osiągać cele dzięki uporowi, pracy i dyscyplinie. Rok numerologiczny o wibracji liczby 4 doskonale sprzyja realizacji tych celów pod warunkiem, że człowiek będzie  kierował się sprawiedliwością oraz wykorzysta swoją mądrość i moc do sprawnego pokonywania licznych przeszkód i ograniczeń jakie wnosi ten okres, traktując je jako wyzwania, a nie blokady.

Jeśli podążasz tą drogą życia, to bez większego problemu możesz wykorzystać dane Ci umiejętności i cechy charakteru do stworzenia sobie oraz innym stabilizacji i  bezpieczeństwa materialnego, stanowiącego bazę pod dalszą przyszłość. Okoliczności zewnętrzne będą wymagały od Ciebie koncentracji, dobrej organizacji, umiejętnej oceny sytuacji, rozsądku i siły charakteru. Twoja pracowitość, systematyczność, skuteczność, efektywność i odwaga będą cennym atutem.

Nie ulegaj pojawiającemu się zwątpieniu lub pesymistycznym nastrojom, ale podejmuj działania z pełnym zaangażowaniem i determinacją, aby w kolejnych latach cieszyć się ich efektami. Zadbaj także o rozsądne gospodarowanie budżetem, gdyż nie jest to okres sprzyjający ryzykownym działaniom finansowym. Jeśli zamierzasz inwestować, to poszukaj trwałych i solidnych aktywów. To dla Ciebie dosyć dobry moment na założenie własnej firmy a także budowanie trwałego związku na bazie wierności, uczciwości i poczucia bezpieczeństwa.

Zadbaj też o poczucie wewnętrznego spokoju, aby nie doświadczać nadmiernego obciążenia, frustracji lub walki, które bywają efektem codziennych zmagań, gdyż może pojawić się pokusa do niwelowania napięć za pomocą używek.

Droga życia 9 – rok numerologiczny o wibracji 5

Jeśli podążasz drogą życia o wibracji liczby 9, to wchodzisz w zupełnie odmienny rok numerologiczny niż poprzedni, w którym dominowała żmudna praca oraz ograniczenia i przeszkody. Teraz masz okazję odetchnąć pełną piersią i korzystać z wolności oraz nieograniczonych możliwości rozwoju, poznania i doświadczania jakie niesie ten rok. Jesteś osobą żądną wiedzy i ciekawą nowego, a więc to rok dla Ciebie. Możesz wreszcie otworzyć się na świat i rozwinąć skrzydła w pracy zawodowej, otrzymać propozycję awansu, zmiany stanowiska lub też zrezygnować z etatu na rzecz własnej działalności. Niewykluczone, że będzie to wymagało zmiany miejsca zamieszkania, włącznie z przeprowadzką do innego kraju, co nie powinno stanowić dla Ciebie problemu. Podejmując decyzje podążaj za swoją intuicją.

Kluczowe znaczenie w tym czasie ma pojęcie wolności. Zwróć uwagę, aby zaspokajając swoją potrzebę niezależności i swobody poprzez eliminację niepotrzebnych lub ograniczających Cię rzeczy i osób, nie przekroczyć pewnych granic i nie ulegać wszystkim pojawiającym się pokusom. W życiu osobistym mogą pojawić się pewne problemy, pragnienie wyzwolenia się ze związku lub wprowadzenia w nim rewolucyjnych zmian.

Rok ten wiąże się także z transformacją, co może być pomocne przy realizacji Twoich aspiracji  zmieniania świata na lepszy. Zwróć przy tym uwagę, aby pragnienie pomagania słabszym i skrzywdzonym przez los nie zostało roztrwonione w wyniku nadmiernej eksploatacji własnej osoby oraz nieprzemyślanego działania w zbyt wielu miejscach na raz czy też przeskakiwania z jednego zadania do drugiego.

To bardzo dynamiczny okres, który wymaga aktywności, działania i szybkiego podejmowania decyzji, aby nie zmarnować pojawiających się okazji, przy tym także pełen emocji, niecierpliwości i napięć. Zadbaj o ich rozładowywanie oraz relaks. Istotne jest również doprowadzanie zadań do końca, aby można było cieszyć się sukcesem, co może stanowić dla Ciebie niemałe wyzwanie.

Powodzenia w Nowym Roku Numerologicznym 😊

Obraz Free-Photos z Pixabay

Jakie szanse i wyzwania przynosi Nowy Rok Numerologiczny?

You May Also Like