W dzisiejszym artykule podam krótką charakterystykę ostatniego punktu zwrotnego, który stanowi dekorację dla schyłku cyklu twórczego oraz całego cyklu współpracy i trwa … do końca życia.

Aby obliczyć wibrację tego punktu zwrotnego należy dodać do siebie liczbę miesiąca i roku urodzenia, które wcześniej redukujemy do jednocyfrowego wyniku, z wyjątkiem liczb mistrzowskich takich jak 11, 22, 33 i 44.

Poniżej podam dwa przykłady:

Osoba urodzona 17.12.1980:

miesiąc urodzenia: 12 = 3 (1+2=3),

rok urodzenia: 1980 = 9 (1+9+8+0=18; 1+8=9)

IV punkt zwrotny = miesiąc + rok: 3 + 9 = 12 = 3

Osoba urodzona 6.11.2009:

miesiąc urodzenia: 11 lub 2 (1+1=2)

rok urodzenia: 2009 =11 lub 2 (2+9 = 11; 1+1=2)

IV punkt zwrotny = miesiąc + rok: 11 + 11 = 22 lub 2 + 2 = 4 (osoba może przeżyć ten okres pod wpływem liczby 4 lub mistrzowskiej wibracji 22)

Więcej informacji odnośnie obliczania punktów zwrotnych i czasu ich trwania znajdziesz w niniejszym artykule https://scenariuszzycia.pl/blog/punkty-zwrotne-czyli-dekoracje-drogi-zycia/

Po dokonaniu obliczeń dowiesz się w jaki sposób ostatni punkt zwrotny wpłynie na realizację wybranej drogi życia. Zrozumiesz jakich przeobrażeń możesz doświadczyć na tym etapie rozwoju i nauki  oraz na czym najlepiej się skoncentrować by móc osiągnąć szczęście i spełnienie. Aby lepiej zrozumieć ten okres trzeba także wziąć pod uwagę wibrację cyklu oraz pozostałych elementów portretu numerologicznego.

Przeczytaj, co Cię czeka…

IV punkt zwrotny o wibracji 1

Ostatni punkt zwrotny o wibracji liczby 1 przynosi możliwość zajęcia się przede wszystkim sobą, własnym rozwojem, realizacją i spełnieniem swoich aspiracji i ambicji. Jeśli do tej pory człowiek działał dla innych, ma okazję pomyśleć o sobie i powiedzieć „teraz ja”. Czasami to szansa na zaczęcie wszystkiego od nowa, odkrycie odmiennych pasji i talentów, odważenie się na to, co do tej pory wydawało się niemożliwe lub nieosiągalne. Pojawia się także chęć lub konieczność dogłębnego poznania i zrozumienia siebie, znalezienia odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”, czasami spowodowana przez otoczenie, które usiłuje narzucić człowiekowi swoją wolę i sposób życia. Wskazana jest duża aktywność i śmiałość, a pasywność może przynieść trudności w samorealizacji i osiągnięciu szczęścia. Zdarza się, że ten okres wymaga lub uczy liczenia tylko na siebie.

IV punkt zwrotny o wibracji 2 i 11

Z reguły to spokojny etap życia wśród bliskich osób, w którym człowiek realizuje się przede wszystkim w grupie i partnerstwie, a na jakość tego czasu wpływa między innymi jego umiejętność współżycia z otoczeniem i funkcjonowania w relacjach. Pojawia się koncentracja na drugim człowieku, czasem wręcz konieczność usunięcia swoich potrzeb na drugi plan. Osoba będąca pod wpływem tej wibracji uczy się cierpliwości, tolerancji, współpracy, taktu i dyplomacji. Pozytywna realizacja przynosi jej szczęśliwe związki, przyjaźnie, dobre relacje ze współpracownikami i innymi ludźmi. Negatywny aspekt wiąże się z cierpieniem, zdradą, rozstaniem, rozwodem, separacją, czy też stratami materialnymi.

Mistrzowska jedenastka mówi o kontynuacji jakiegoś dzieła, które było rozpoczęte we wcześniejszym okresie i jest zapowiedzią kariery, zdobycia sławy i poważania. W przypadku negatywnej realizacji, w szczególności nadmiernej koncentracji na sobie lub sprawach materialnych, może przynieść niepowodzenia w różnych sferach życia.

 

IV punkt zwrotny o wibracji 3

Przynosi spokojny i szczęśliwy schyłek życia wśród przyjaciół i bliskich osób, a także umożliwia osiągnięcie harmonii w relacjach ze sobą i innymi. Człowiek ma możliwość cieszyć się i korzystać z przyjemności życia, znaleźć się w centrum zainteresowania i znacznie poszerzyć swoje kręgi towarzyskie. To także doskonały czas na rozwijanie wszelkich talentów i realizację pasji oraz naukę autoekspresji. W przypadku braku rozwagi oraz kontroli nad uczuciami czy też nadmiernej przesady lub frywolności może nastąpić rozproszenie energii, zmarnotrawienie pojawiających się zewsząd możliwości i posiadanych talentów oraz straty materialne.

 

IV punkt zwrotny o wibracji 4 i 22

Ostatni etap życia podporządkowany jest pracy wykonywanej z konieczności lub autentycznej potrzeby. Stanowi ona  najwyższą wartość, oparcie i zapewnia poczucie bezpieczeństwa, dlatego należy zadbać o jak najlepsze wypełnianie swoich obowiązków, szczególnie w obliczu pojawiających się ograniczeń i trudności. Ważna jest dyscyplina, systematyczność i cierpliwość. Zdarza się, że po raz pierwszy w życiu człowiek ma możliwość zbudować coś solidnego i wartościowego, cieszyć się bezpieczną egzystencją oraz dużą odpornością psychiczną i fizyczną. W przypadku negatywnego podejścia do pracy mogą wystąpić trudności w zapewnieniu bytu.

Mistrzowska wibracja 22 wskazuje na możliwość wykonywania pożytecznej pracy dla społeczeństwa z pasją, zaangażowaniem i poczuciem misji. Jej efektem bywa ugruntowanie pozycji człowieka w środowisku, uznanie i spełnienie, a czasem niezwykła kariera lub twórczość w unikalnej dziedzinie. Jeśli człowiek wykorzystuje potencjał do egoistycznych celów może doświadczyć trudności w realizacji swoich ideałów, a w skrajnym przypadku doprowadzić swoje życie do ruiny.

 

IV punkt zwrotny o wibracji 5

Zdecydowanie nie jest to czas stabilizacji i pewności, a życie wypełniają różnorodne wydarzenia oraz zmienne i trudne do przewidzenia okoliczności. To okres smakowania życia, doświadczania oraz eksperymentowania, ciekawych podróży, przeprowadzek i rozwoju, a czasem wręcz „wywrócenia życia do góry nogami”. Wymagana jest od człowieka elastyczność i czujność w podejmowaniu nowych wyzwań. Słowem – kluczem tego okresu jest wolność, której granice i znaczenie trzeba zrozumieć. W przypadku negatywnej realizacji mogą występować różnego rodzaju konflikty z otoczeniem lub współpracownikami, problemy prawne lub trudności finansowe, dlatego też należy unikać zbędnego ryzyka, zaniedbań i łatwych przygód.

 

IV punkt zwrotny o wibracji 6 i 33

Ten etap życia zapowiada się dosyć spokojnie i  harmonijnie, aczkolwiek może być wypełniony licznymi obowiązkami rodzinnymi lub zawodowymi. Istotne staje się ciepło domowego ogniska oraz miłość. Czasami przynosi on możliwość zawarcia związku małżeńskiego. Sprzyja także rozwijaniu zdolności artystycznych. Kluczowym aspektem staje się zadbanie o równowagę w dawaniu i braniu oraz zachowanie balansu pomiędzy wszystkimi sferami życia, tak aby żadna z nich nie została zaniedbana. Negatywna realizacja wibracji liczby 6 może przynieść nadmiar obowiązków i odpowiedzialności, przeciążenie czy też odczuwanie braku wdzięczności ze strony najbliższych za poświęcenie się dla ich dobra.

Mistrzowska wibracja 33 zachęca do tego, aby człowiek stał się przewodnikiem dla innych ludzi, inspirował ich  i uczył odpowiedzialności zarówno osobistej, rodzinnej, zawodowej, jak i społecznej. Pozwala osiągnąć równowagę życiową oraz zdobyć umiejętność wprowadzania ładu i harmonii w życie społeczności.

 

IV punkt zwrotny o wibracji 7

Przynosi pragnienie spokojnego życia, spędzania czasu na studiowaniu, analizowaniu oraz próbie zrozumienia siebie i przeniknięcia Wszechświata. Człowiek z chęcią podejmuje jakąś naukę, z pasją i zaangażowaniem zdobywa wiedzę i oddaje się lekturze inspirujących książek. Z reguły w tym czasie nie ma on zbyt dużo aktywności fizycznej, za to sporo czasu poświęca medytacji, uważności i filozoficznym rozważaniom. Potrzebuje on przestrzeni tylko dla siebie, bycia sam na  sam ze sobą, przebywania na łonie natury, gdzie może doznać olśnienia lub wglądu. Negatywna realizacja wibracji 7 może przynieść samotność lub problemy zdrowotne i finansowe. Czasami osoba ma skłonność do nadużywania alkoholu czy też problemy natury psychicznej lub depresję.

IV punkt zwrotny o wibracji 8 i 44

Okres pozwalający zrealizować ambicje, osiągnąć sukces materialny, uznanie i szacunek otoczenia. Wymagana jest od człowieka odwaga, roztropność, aktywność i przedsiębiorczość. Jego życie jest przede wszystkim wypełnione pracą zawodową, skoncentrowane na osiągnięciu jak najlepszego standardu życia i  znalezienia się na możliwie najwyższym szczeblu drabiny społecznej. Wskazane jest kierowanie się sprawiedliwością, nienadużywanie siły i władzy oraz zrozumienie roli i znaczenia pieniądza. Nierzadko pod wpływem tej wibracji pojawia się zainteresowanie studiami filozoficznymi, mistyką i naukami ezoterycznymi. Brak rozsądku, dobrego osądu sytuacji i ludzi może zaowocować problemami w życiu osobistym i zawodowym. Skutkiem tego mogą być straty materialne oraz nadwerężone zdrowie.

Mistrzowska wibracja 44 przynosi możliwość pracy dla dobra ludzkości i przyczynienia się swoją postawą oraz działaniami do ewolucji świata. Obdarza człowieka charyzmą, mocą i zdolnością do przezwyciężania wszelkich przeszkód. Nadmierna koncentracja na władzy i dobrach materialnych może uczynić go tyranem i przynieść mu upadek.

IV punkt zwrotny o wibracji 9

Liczba 9 przynosi możliwość wykonywania wartościowej dla ludzkości pracy, opartej na rozwiniętych dotychczas talentach oraz zdobytych doświadczeniach. Pojawia się potrzeba podzielenia się ze światem całą zdobytą mądrością i wiedzą oraz poszerzenie jej na jeszcze innych, głębszych obszarach. Często człowiek oddaje się charytatywnej działalności, może także zdobyć sławę i uznanie. Z reguły odczuwa on potrzebę lub też jest zmuszony do dokonania porządków w swoim życiu i pozbycia się wszelkich idei, osób i rzeczy, które spełniły już swoją rolę. Czasami może on doświadczyć wielu bolesnych rozstań i strat bliskich mu osób, które po kolei będą odchodziły z jego życia. Ten etap jest podporządkowany nauce tolerancji i współczucia, otwarciu się na potrzeby ludzi, zdecydowanie mniej sprzyja realizacji własnych pragnień. Egoizm może stać się przyczyną niepowodzeń i przeróżnych trudności, samotności lub też przymusu przebywania z ludźmi.

Zapraszam do lektury kolejnych artykułów, w których zajmę się opisem ostatniego elementu diamentu życia jakim są wyzwania. 😊

Jakie przeobrażenia i możliwości przynosi wibracja IV punktu zwrotnego?

You May Also Like