7 września jest początkiem Nowego Roku Numerologicznego, który będzie trwał do połowy września 2022 roku. Jego wibracja łączy osoby, które podążają tą samą drogą życia, co oznacza, że  przyniesie im podobne możliwości i wyzwania. Rok Numerologiczny zapowiada jakiego rodzaju doświadczenia i okazje do rozwoju będą płynęły ze świata zewnętrznego i tylko od nas samych będzie zależało jak je wykorzystamy i jakie pojawią się efekty. Dlatego warto zapoznać się  z energią Roku Numerologicznego i świadomie zdecydować jakie działania najlepiej podjąć aby ten czas był owocny.

Aby wyliczyć jego wibrację trzeba zsumować liczbę drogi życia i nadchodzącego roku kalendarzowego oraz sprowadzić wynik do jednocyfrowej postaci.  Jeśli nie pamiętasz jak wyliczyć liczbę drogi życia, wskazówki znajdziesz w tym artykule  – droga życia nr 1.

Dwa przykłady obrazujące sposób wyliczenia Roku Numerologicznego:

wibracja nadchodzącego roku kalendarzowego 2022 wynosi 6 (2 + 0 + 2 + 2 = 6),

dla osoby podążającej drogą życia o wibracji 1 będzie to rok numerologiczny o wibracji 7, ponieważ 1 + 6 = 7,

a dla osoby podążającej drogą życia o wibracji 7 będzie to rok numerologiczny o wibracji 4, ponieważ 7 + 6 = 13; 1 + 3 = 4,

Poniżej znajdziesz informację o roku numerologicznym, pod wpływem którego będziesz funkcjonować przez najbliższy czas. Zobacz, jakie okazje na Ciebie czekają. 😊

Droga Życia 1 – Rok Numerologiczny o wibracji liczby 7

Jakie przynosi możliwości:

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 7 jest zaproszeniem do spotkania ze sobą i  uzyskania odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”. Stanowi zachętę do tego  aby świadomie przyjrzeć się swoim emocjom i towarzyszącym im schematom myślowym, a także programom rodowym, które realizujesz. Skłania do dokonania analizy swojego życia na głębszym poziomie, zbadania jakości relacji i weryfikacji sygnałów wysyłanych przez Ciebie i płynących od osób z Twojego otoczenia. Rozpoznania co się za nimi kryje, jakie słowa i zachowania ranią i co jest tego przyczyną,  czy to co płynie z zewnętrznego świata jest zgodne z Twoim wewnętrznym obrazem lub systemem wartości.

Liczba 7 wiąże się z rozwojem duchowym i poszukiwaniem sensu istnienia, a także życiowego celu. Daje okazję do pełniejszego zrozumienia siebie i praw rządzących Wszechświatem, co jest ważnym krokiem prowadzącym do akceptacji własnej osoby oraz innych ludzi.

Siódemka przynosi też okazję do nauki, zdobycia specjalistycznych kursów i szkoleń, a tym samym poszerzenia swoich kompetencji zawodowych.  Rok pod patronatem tej liczby może stać się punktem zwrotnym w Twoim życiu, przynosząc uznanie otoczenia, ugruntowanie pozycji zawodowej i rozwój kariery, a nawet sławę i popularność w środowisku pracy lub na gruncie społecznym, co dla Ciebie jest istotną wartością.

Czego będziesz się uczyć i co może Ci w tym pomóc:

Liczba 7 uczy bycia tu i teraz, stania się uważnym i świadomym obserwatorem, przesunięcia zainteresowania z „działania” na rzecz „bycia”, a także spowolnienia, co może być dla Ciebie pewnym wyzwaniem. Zachęca Cię do poszukiwania odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości w sobie, a nie na zewnątrz, dlatego też często przynosi osamotnienie, izolację, opuszczenie przez bliską osobę lub środowisko czy też  poczucie bycia niezrozumianym lub odmiennym. To możliwość uczenia się i samodzielnego podejmowania decyzji, budowania zaufania do siebie i Wszechświata, pracy nad własnym poczuciem wartości i sprawczości, dążenia do zrozumienia i osiągnięcia pełni człowieczeństwa.

Pomocne w tej nauce będą wszelkie metody ułatwiające relaksację i wgląd w siebie oraz pracę z emocjami i przekonaniami, takie jak medytacje, techniki oddechowe, różnego rodzaju terapie czy też kontakt z przyrodą i czas sam na sam ze sobą, z dala od zgiełku świata i natłoku informacji.

Na co warto zwrócić uwagę:

Czasami poczucie osamotnienia i braku zrozumienia wywołują stany depresyjne i zachęcają do kojenia smutków za pomocą różnego rodzaju używek. W takich sytuacjach warto poszukać wsparcia u specjalisty lub skorzystać z wyżej wymienionych metod, aby rozładować pojawiające się napięcie.

Droga życia 2 i 11 – Rok Numerologiczny o wibracji liczby 8

Jakie przynosi możliwości:

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 8 często nazywany jest żniwnym, ponieważ przynosi plony z dotychczasowej siedmioletniej działalności – to co zasiałaś/ zasiałeś i pielęgnowałaś/ pielęgnowałeś przyniesie teraz owoce.

Ósemka wiąże się z sukcesem zawodowym i materialnym. Otwierają się możliwości na znalezienie interesującej pracy, uzyskania awansu, podwyżki czy też konkretnych zysków z prowadzonej działalności gospodarczej lub dopływu gotówki z innych źródeł. To dobry okres na przemyślane inwestycje. Przynosi też okazję do wspięcia się na wyższe szczeble drabiny społecznej oraz cieszenia się akceptacją i szacunkiem ze strony otoczenia, co ma duże znaczenie dla Twojego poczucia wartości. Zapowiada też pomyślność w życiu prywatnym, większe poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji oraz liczne okazje i możliwości do zaspakajania potrzeb własnych i bliskich ludzi.

Czego będziesz się uczyć i co może Ci w tym pomóc:

Liczba 8 ukazuje wpływ myśli, uczuć, intencji i podjętych działań na ostateczne rezultaty. Wszelkie negatywności, lęki i zahamowania nieobce Twojej naturze mogą utrudniać osiągnięcie sukcesu i spełnienia. Dlatego będziesz uczyć się wiary w siebie, samodzielności, zdecydowania, odwagi, pokonywania własnych ograniczeń i blokad, co jest kluczem do jak najlepszego wykorzystania pojawiających się zewsząd możliwości. Zapanuj nad skłonnością do pasywności i bierności oraz tendencją do ucieczki w obliczu wyzwań, a pracuj z pełnym zaangażowaniem i na miarę swoich możliwości. Przydatne okażą się Twoje zdolności do współpracy, działanie w zgodzie z zasadą fair play czy też umiejętność dostrzegania wszystkich stron medalu. Pomocny będzie rozsądek oraz umiejętność mediacji, a także rozwijanie odpowiedzialności, sprawiedliwości i wytrwałości.

Ósemka przynosi konieczność zrozumienia roli pieniądza jako środka wymiany i efektu działań, a nie celu jako takiego. Dlatego zwróć uwagę, aby nie zachłysnąć się sukcesem i nie popaść w zbytni materializm oraz nie budować na tym swojego poczucia wartości. Liczy się to, jakim jesteś człowiekiem, a nie co posiadasz i co udało Ci się osiągnąć.

Na co warto zwrócić uwagę:

Rok ten może przynieść sporo stresu i napięć, zadbaj więc o ich rozładowanie, nie daj się porwać fali zalewających Cię emocji. Wymaga też od Ciebie dużej aktywności i siły, zatroszcz się więc o swoje zasoby energetyczne, efektywnie nimi gospodaruj, uzupełniaj i wzmacniaj, aby starczyły na cały, niezwykle intensywny rok.

Jeśli doświadczasz trudności w sferze materialnej, zawodowej lub uczuciowej, zastanów się nad ich źródłem i przyjrzyj się swojej postawie wobec życia. Być może uważasz, że nie zasługujesz na sukces i szczęście lub Twoje dotychczasowe działania bazowały na niskim poczuciu wartości i braku wiary w siebie, pasywności i unikaniu czy też nadmiernemu podporządkowaniu się innym, zabieganiu o ich miłość i akceptację bądź uzależnieniu emocjonalnym lub finansowym. To dobry moment na dokonanie zmiany oraz wykorzystanie siły i energii jaka płynie do Ciebie z Wszechświata do osiągnięcia sukcesu.

Droga życia 3 – Rok Numerologiczny o wibracji liczby 9

Jakie przynosi możliwości:

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 9 zamyka trwający dziewięć lat cykl wpływów zewnętrznych. Przynosi Ci okazję do dokonania bilansu i generalnych porządków we wszystkich sferach życia, aby zrobić miejsce w swojej przestrzeni na nowe doświadczenia, które pojawią się w kolejnym cyklu.

Najpierw przyjrzyj się sobie, swojej postawie wobec życia, dominującym uczuciom i myślom, przeanalizuj system wartości i przekonań – zostaw tylko to, co uznasz za wspierające, a bez sentymentów pozbądź się blokujących poglądów i programów. Następnie przeanalizuj swoje relacje z bliższym i dalszym otoczeniem, przyjrzyj się swojemu związkowi.  Zastanów się czy wykonywana praca daje Ci  satysfakcję. Być może warto ją zakończyć, a może wystarczy zmienić swoje podejście do wykonywanych obowiązków.  Zobacz czy styl życia jaki wiedziesz służy Ci czy też odbiera energię. I wreszcie przyjrzyj się miejscu w którym mieszkasz – czy dobrze się czujesz w swoim mieszkaniu, dzielnicy, mieście, kraju. Sprawdź czy przestrzeń wokół Ciebie nie jest wypełniona bezużytecznymi przedmiotami, których warto się pozbyć.

Dziewiątka sprzyja snuciu planów na przyszłość, które warto wdrożyć w kolejnym roku. Przynosi okazje do podróżowania, odkrywania ciekawych miejsc, bliższego kontaktu z przyrodą i otwarcia się na szeroki świat, wyjście z utartych szlaków. Pomaga w działalności twórczej i artystycznej, wnosi głębię i przynosi inspirację. To także doskonały czas na zdawanie egzaminów i kończenie nauki.

Czego będziesz się uczyć i co może Ci w tym pomóc:

Dziewiątka uczy, że nic nie trwa wiecznie i wszystko ma swój kres, a przemijanie jest naturalnym elementem naszej rzeczywistości.  Nie jest to łatwe doświadczenie dla Ciebie, gdyż pragniesz wieść życie wygodne i przyjemne, kultywuj więc pozytywne myślenie i wrodzony optymizm, zwłaszcza w obliczu pojawiających się trudności i strat ze świadomością, że są one niezbędne. Ten czas jest dla Ciebie lekcją doprowadzania rzeczy do końca, zamykania pewnych rozdziałów. Zachęca też do zainteresowania się ludźmi i ich problemami, otwarcia serca i większej wrażliwości na cudzy los oraz oddania się wszelkiej działalności nakierowanej na dobro otaczających Cię istot, a nie wyłącznie osobistych korzyści. Pamiętaj przy tym, że celem Twojej drogi jest wnoszenie radości do życia innych.

Na co warto zwrócić uwagę:

Śmiało i z odwagą pozbądź się wszystkiego co jest niepotrzebne i obciążające, w przeciwnym wypadku zmiany mogą przyjść z zewnątrz, nawet wbrew Twojej woli. Jeśli utracisz pracę, pieniądze lub inne dobra materialne czy też bliską osobę pamiętaj, że te bolesne wydarzenia są po to, abyś mogła/ mógł rozpocząć nowy cykl bez zbędnych obciążeń. Zwróć uwagę na to czy nie pojawiają się depresyjne nastroje i pesymistyczne myśli oraz brak wizji przyszłości, które mogą odebrać Ci radość życia. Postaraj się przegonić te ciemne chmury, miej cały czas świadomość, że te trudności przeminą.

Droga życia 4 i 22 – Rok Numerologiczny o wibracji liczby 1

Jakie przynosi możliwości:

Rozpoczynasz nie tylko nowy Rok Numerologiczny, ale też  dziewięcioletni cykl co oznacza, że wszystkie działania, które teraz podejmiesz będą wpływały na cały ten okres.

To czas, gdy wszystko jest możliwe, otwierają się drzwi, być może do tej pory niedostępne, przez które będzie wpływał wartki strumień okazji. Dostajesz od losu sposobność do zbudowania swojego życia w odmienny sposób, zaistnienia wśród ludzi, wykazania się swoimi zdolnościami i umiejętnościami. Masz szansę zrealizować swoje pomysły i ambicje, rozpocząć inną pracę, poznać ciekawych ludzi czy też wejść w związek. Wszystko jest teraz możliwe, a ograniczenia powstają w Twoim umyśle, dlatego śmiało poszukuj nowych zainteresowań, inspiracji, środowiska, buduj przyszłość.

Możesz poczynić dobre inwestycje kierując się rozsądkiem i rozwagą. Masz okazję do podróży i wszelkich innych aktywności, które wniosą powiew świeżości do Twojego stabilnego oraz wypełnionego rutyną i obowiązkami świata. Zatroszcz się o siebie, dostrzeż swoje potrzeby i pragnienia, daj im upust, rozwiń skrzydła, gdyż Wszechświat mówi Ci „tak”.

Czego będziesz się uczyć i co może Ci w tym pomóc:

Liczba jeden uczy zrozumienia swojej indywidualności i niepowtarzalności, poszukania odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”. Zachęca do wyjścia z tłumu i pokazania swojego prawdziwego oblicza.

Przynosi też wiele nowości i przeróżnych okazji, co wiąże się z silnym stresem, zmiennością i koniecznością podejmowania szybkich decyzji. Wymaga odwagi i aktywności, otwarcia się na świat i pojawiające się możliwości oraz czerpanie z nich pełnymi garściami, co wiąże się z wyjściem ze strefy komfortu i  utratą kluczowego dla Ciebie poczucia bezpieczeństwa, które musisz odnaleźć w sobie, a nie poszukiwać w zewnętrznym świecie. Dlatego zadbaj o relaks i dużą porcję ruchu, która pozwoli Ci rozładować narastające napięcie i korzystać z dobrodziejstw tego okresu.

Pomocne w przejściu tego okresu mogą okazać się zdolności organizacyjne, systematyczność, pracowitość i cierpliwość, dzięki którym masz okazję zbudować solidne podstawy pod dalszy rozwój.

Na co warto zwrócić uwagę:

Uważaj na charakterystyczną dla Ciebie tendencję do trzymania się tego co stare i sprawdzone, hołdowania tradycji i konserwatywnemu stylowi życia, które utrudniają korzystanie z nadarzających się okazji. Trudnością w realizacji potencjału tego roku mogą być nadmierne wahania, lęk oraz obawa przed nowością  i tym co przyniesie przyszłość. Pracuj nad zaufaniem do siebie oraz wiarą we własne siły, zdolności i rozsądek, co ułatwi wybór najlepszych dla Ciebie rozwiązań.

Droga życia 5 – Rok Numerologiczny o wibracji liczby 2

Jakie przynosi możliwości:

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 2 wiąże się z kontynuacją wcześniej zainicjowanych działań. Zachęca do weryfikacji planów i założonych celów, przyjrzenia im się bardziej wyważonym okiem. To dobry czas na zatroszczenie się o swoją kondycję psychiczną i fizyczną. Ważny staje się odpoczynek i regeneracja pozwalające przygotować się na wyzwania i okazje pojawiające się w kolejnym roku.

Liczba 2 zachęca do większej koncentracji na związkach międzyludzkich i sferze uczuć,  nie zaś na sobie i swoich osobistych potrzebach. Z reguły jesteś osobą aktywną w otoczeniu, masz szeroki krąg znajomych i nadajesz ton lub kierunek tym relacjom, choć większość z nich ma charakter dosyć powierzchowny. Teraz masz okazję doświadczyć odmiennego funkcjonowania w grupie, wykorzystać swoją umiejętność obserwacji i zdolność do wyczuwania nastrojów aby poczuć głębszą więź i nawiązać bliższą współpracę.

Ten rok daje Ci okazję do posmakowania codzienności, zwyczajności i umiarkowania, stanowiących odskocznię od towarzyszącego Ci pośpiechu, impulsywności i nerwowości.

Czego będziesz się uczyć i co może Ci w tym pomóc:

Rok ten uczy przede wszystkim współpracy i komunikacji z otoczeniem, funkcjonowania w grupie bez nadmiernego podporządkowywania się innym, ani narzucania własnej woli. Ten czas pomaga zrozumieć, że Twoje istnienie nie jest w żaden sposób zależne od bycia wyróżnianym i akceptowanym przez otoczenie, a jedynym niezmiennym punktem odniesienia dla siebie jesteś Ty. To także ważny moment w procesie nauki wolności i wyznaczania granic.

Masz też okazję zrozumieć na czym polega istota prawa zmiany – żadna aktywność nie może trwać w nieskończoność, gdyż pochłania dużo energii, a jej braki trzeba uzupełnić, dlatego dynamiczne okresy przeplatają się z czasem spokoju, wyciszenia, a nawet stagnacji. W tym okresie uczysz się więc cierpliwości i odpuszczania, zwłaszcza w obliczu spowolnienia, pojawiających się ograniczeń i trudności w samodzielnej realizacji zamierzeń, co najczęściej wywołuje u Ciebie frustrację. To istotny krok prowadzący do odnalezienia wolności wewnętrznej.

Na co warto zwrócić uwagę:

Rok ten bywa dosyć emocjonalny, możesz więc doświadczyć licznych wahań nastroju, a także fizycznych i psychicznych słabości. Możesz mieć poczucie przytłaczające monotonii i rutyny oraz pojawiających się zewsząd ograniczeń, wrażenie że nie jesteś panem swojego losu i  jakieś zewnętrzne siły spowalniają Twoje działania. Zatroszcz się o  swoją kondycję, gdyż  będzie Ci ona potrzebna w kolejnym, dynamicznym roku. Zadbaj o rozładowywanie emocji i pojawiających się napięć, nie kumuluj ich w sobie, w przeciwnym wypadku grożą Ci niekontrolowane wybuchy.

Droga życia 6 i 33 – Rok Numerologiczny o wibracji liczby 3

Jakie przynosi możliwości:

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 3 wnosi  lekkość, radość, beztroskę, optymizm oraz wiarę w dobrą przyszłość i sukces. Daje okazję do większej swobody, ciekawych podróży i smakowania życia. Dzięki energii trójki masz okazję przyciągnąć to, czego najbardziej pragniesz, osiągnąć coś, co do tej pory wydawało się niemożliwe. Generalnie będziesz mieć poczucie, że los Ci sprzyja.

Masz szansę znaleźć się w centrum zainteresowania i brylować nie tylko w gronie najbliższych osób, ale też w znacznie szerszych kręgach. Liczba 3 nie tylko ułatwia nawiązywanie kontaktów, ale też wyrażanie swoich emocji i pragnień.  Przynosi okazje do zawierania intratnych znajomości zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym, które mogą pozytywnie wpłynąć na Twoją karierę i sukces. To czas kiedy możesz cieszyć się pierwszymi owocami swojej dotychczasowej działalności. Zazwyczaj wiąże się on z poprawą kondycji finansowej.

Trójka często przynosi miłość i możliwość zawarcia związku małżeńskiego oraz powiększenia rodziny. Sprzyja także rozwijaniu talentów artystycznych, a także dekorowaniu i upiększaniu swojego otoczenia.

Czego będziesz się uczyć i co może Ci w tym pomóc:

Liczba 3 uczy pozytywnego nastawienia do świata i wiary w swoje możliwości. Pokazuje, że myśli i emocje mają ogromną moc kreacji rzeczywistości, a dobre nastawienie do świata i ludzi oraz optymizm otwierają niejedne drzwi. W obliczu pojawiających się zewsząd możliwości będziesz uczyć się podejmowania decyzji i dokonywania wyborów, co często sprawia Ci sporo trudności. Czasem decyzje będą wiązały się z tym czy poleniuchować i cieszyć się bogatym życiem towarzyskim czy też zadbać o rozwój kariery zawodowej i wykorzystać pojawiające się okazje do rozwoju, gdyż szybko mogą się nie powtórzyć. Kluczem jest dążenie do równowagi we wszystkich sferach życia oraz zatroszczenie się o spokój wewnętrzny.

Na co warto zwrócić uwagę:

W roku o wibracji liczby 3 wzrasta  skłonność do flirtów i romansów, które mogą przynieść dużo radości, choć w przypadku osób będących w stałych związkach mogą stanowić zagrożenie dla ich trwałości. Pojawia się też tendencja do prowadzenia nazbyt rozrywkowego trybu życia, co często skutkuje zaniedbywaniem obowiązków i roztrwonieniem talentów czy też pojawiających się okazji. Zwróć uwagę na te zagrożenia, aby nie doświadczyć strat zamiast spodziewanych sukcesów.

Droga życia 7 – Rok Numerologiczny o wibracji liczby 4

Jakie przynosi możliwości:

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 4 jest doskonałym czasem na tworzenie stabilizacji i  bezpieczeństwa materialnego stanowiącego bazę, na której można budować dalszą przyszłość. Jeśli nie masz własnego mieszkania, możesz teraz zainwestować w jakąś nieruchomość – być może jej wykończenie będzie wymagało od Ciebie osobistego zaangażowania lub pracy po godzinach aby zdobyć niezbędne środki. Jeśli posiadasz już swoje gniazdko, niewykluczone, że zechcesz je gruntownie wyremontować.

Być może w domu spadnie na Twoje barki więcej obowiązków lub też w pracy czy też własnej firmie trzeba będzie mocniej zakasać rękawy aby zrealizować plany. To też  dosyć dobry okres na założenie własnej działalności gospodarczej oraz zbudowanie stabilnego związku partnerskiego na bazie uczciwości, zaufania, wierności i poczucia bezpieczeństwa. Pamiętaj, że Twój wysiłek i trud opłaci się w przyszłości, a to co osiągniesz w tym roku będzie trwałe i solidne.

Czego będziesz się uczyć i co może Ci w tym pomóc:

Liczba 4 uczy, że sukces jest osiągany dzięki własnemu wysiłkowi. Jest lekcją  pracowitości, wytrwałości, systematyczności, porządku, cierpliwości, a także akceptacji ograniczeń i trudności oraz radzenia sobie w ich obliczu. Osiągnięcia będą wprost proporcjonalne do osobistego zaangażowania, nic nie będzie podarowane, nie można też  liczyć na łut szczęścia. Twoimi sprzymierzeńcami będą rozsądek, umiejętność oceny sytuacji i zmysł obserwacyjny, które pomogą w pokonywaniu blokad. Podobnie jak Twoje wytrwałe dążenie do bycia ekspertem w swojej dziedzinie, dzięki któremu potrafisz powoli i systematycznie wspinać się po drabinie rozwoju i sukcesu. Nie bez znaczenia jest Twoja świadomość i przekonanie, że wszystko co się pojawia ma jakiś głębszy cel i czemuś służy, które ułatwi funkcjonowanie w tym czasie.

Na co warto zwrócić uwagę:

Postaraj się nie ulegać pojawiającemu się zwątpieniu lub pesymistycznym nastrojom, ale działaj z pełnym zaangażowaniem i determinacją, aby w kolejnych latach cieszyć się owocami własnej pracy. Zadbaj o rozsądne gospodarowanie pieniędzmi, gdyż okres ten nie sprzyja ryzykownym działaniom finansowym. Dlatego też jeśli zamierzasz inwestować, to poszukaj trwałych i solidnych aktywów.

Możesz mieć trudność z wygospodarowaniem czasu tylko dla siebie czy też na relaks i medytację, ale postaraj się zatroszczyć o te aspekty choćby w minimalnym stopniu. Są one pomocne do utrzymania wewnętrznego spokoju, który z kolei jest remedium na nadmierne obciążenie, frustrację lub walkę, które bywają efektem codziennych zmagań. W przeciwnym razie możesz doświadczyć stanów depresyjnych lub ulegać pokusie do niwelowania napięć za pomocą używek.

Droga życia 8 i 44 – Rok Numerologiczny o wibracji 5

 Jakie przynosi możliwości:

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 5 wiąże się ze zmianą i ekspansją, dając wiele okazji i możliwości do rozwoju. Pozwala otworzyć się na szeroki świat i rozwinąć skrzydła we wszelkich dziedzinach życia, doświadczać, eksperymentować i testować. Często przynosi propozycje awansu i zmiany stanowiska lub poszukiwanie nowego miejsca pracy czy też całkowitą rezygnację z etatu na rzecz własnej działalności. Niewykluczone, że będzie się to wiązało ze  zmianą kwalifikacji, wykonywanego zawodu, przeprowadzki do innego miasta lub kraju.

Może również pojawić się szansa lub też konieczność wprowadzenia jakiś zmian w sferze osobistej, innego podziału obowiązków w domu, modyfikacji priorytetów, zmiany środowiska, szerszych kontaktów towarzyskich czy też większej otwartości, zmiany stylu życia na całkiem odmienny niż dotychczas. Niewykluczone są ciekawe, nawet dalekie podróże oraz przeprowadzki. Z pewnością nie będzie to nudny i wypełniony rutynowymi obowiązkami rok, czasami nawet możesz mieć wrażenie, że pewne sprawy wymykają się spod Twojej kontroli.

Czego będziesz się uczyć i co może Ci w tym pomóc:

Piątka uczy pojęcia wolności, którą bardzo cenisz, ale niekoniecznie dajesz innym. Możesz mieć poczucie, że pojawiające się z zewnątrz zmiany zbyt ingerują w Twoje dotychczasowe życie i stawiać im opór. Zwróć też uwagę na to, aby zaspokajając swoją potrzebę niezależności i swobody nie przekroczyć pewnych granic, nie narzucać innym swojej woli, złagodzić tendencję do radykalnych decyzji.

To okres transformacji, przeobrażenia, który zachęca do weryfikacji swoich dotychczasowych osiągnięć i stylu życia. Pomocna będzie mądrość, odpowiedzialność, sprawiedliwość i zdolność dokonywania oceny.

Jest też lekcją prawa zmiany, które mówi że nic nie jest trwałe i dane na zawsze, wszystko co dobre i złe przemija, więc nie ma sensu nadmiernie przywiązywać się do  rzeczy, miejsc i osób, czasem trzeba pozwolić im odejść, żeby zbudować coś nowego. Zachęca też  do kontaktu ze światem pozazmysłowym, odejścia od świata materialnego, może się więc okazać, że za rok będziesz zupełnie innym człowiekiem.

Na co warto zwrócić uwagę:

To bardzo dynamiczny i niezbyt spokojny okres, w którym ważna staje się aktywność, działanie i szybkie podejmowanie decyzji, aby nie zmarnować pojawiających się okazji. Wymaga odwagi, zdolności organizacyjnych i kierowniczych, umiejętności pokonywania przeszkód oraz zachowywania tzw. „zimnej krwi” i doprowadzania zadań do końca, które są Twoim atutem. Nie bierz na siebie zbyt dużo obowiązków, aby nie mieć poczucia, że walczysz z czasem, wykorzystaj zdolność do dokonywania wyborów. Jest to rok pełen skrajnych emocji i niecierpliwości, czasem też konfrontacji i konfliktów, dlatego ważne jest  systematyczne  rozładowywanie napięć, chociażby przez aktywność fizyczną i kontakt z przyrodą.

Droga życia 9 – Rok Numerologiczny o wibracji liczby 6

Jakie przynosi możliwości:

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 6 skłoni Cię do skierowania swojej uwagi ze świata zewnętrznego na sprawy domu i  poświęcenia większej uwagi najbliższym osobom, dostrzeżenia ich potrzeb i problemów, na co być może nie starczało Ci do tej pory czasu. Być może poczujesz potrzebę zbudowania domu czy też poprawienia jego wyglądu i komfortu, stworzenia ciepłego i bezpiecznego gniazda, w czym pomoże Ci Twój zmysł artystyczny. Może się okazać, że więcej czasu będziesz spędzać w domu i przyjmować gości niż bywać w innych miejscach.

Szóstka przyciąga miłość, sprzyja założeniu lub powiększeniu rodziny. Jednocześnie daje okazję do weryfikacji łączących Cię więzi i kończenia tych, które nie są harmonijne i zamiast karmić, wyczerpują.

Energia tego roku sprzyja wszelkiej artystycznej działalności, ale też intensywnej pracy, której celem staje się zabezpieczenie bytu najbliższym, zapewnienie im dobrego standardu życia i poczucia bezpieczeństwa. Czas ten jest korzystny dla inwestycji w nieruchomości.

Czego będziesz się uczyć i co może Ci w tym pomóc:

Ważny aspekt liczby 6 wiąże się z odpowiedzialnością, stąd też przynosi wydarzenia pozwalające zrozumieć sens i znaczenie tej wartości, nauczyć się że każdy jest odpowiedzialny za siebie. Masz tendencję do „brania zbyt dużo na swoje barki” i starasz  się pomóc każdemu kto prosi o wsparcie, a nawet tym, którzy tego nie potrzebują. Ten rok pomoże Ci w nauce takiego wspierania innych, aby nie byli uzależnieni od Twojej pomocy, ale znaleźli moc sprawczą w sobie i stali się samodzielni. To też lekcja równowagi pomiędzy własnym rozwojem, a chęcią niesienia pomocy bliskim i dalszym osobom, tak abyś całkowicie nie poświęciła/ poświęcił i nie zatraciła/ zatracił siebie. Pamiętaj, że talenty  i zdolności są po to by je rozwijać nie tylko dla dobra innych, ale też dla własnej radości. Wsparciem w tym czasie będzie Twoja ogromna intuicja i mądrość, a także siła wewnętrzna i charyzma.

Na co warto zwrócić uwagę:

Jesteś osobą, która ceni wolność, kocha podróże i nie lubi się podporządkowywać, a  w tym roku możesz mieć poczucie, że sprawy domu zdominowały Twoje życie, wręcz odczuwać przytłoczenie nadmiarem obowiązków. Może się pojawić konieczność zaopiekowania się jakąś osobą  lub też utrata bliskiej Ci istoty, co może być trudnym doświadczeniem.  Ten rok to zachęta do osiągnięcia harmonii wewnętrznej i zewnętrznej, znalezienia przestrzeni zarówno na troskę o siebie, najbliższych jak i dalsze otoczenie.

Powodzenia w Nowym Roku Numerologicznym 😊

Jakie możliwości przyniesie Ci Nowy Rok Numerologiczny

You May Also Like