Dzisiejszy wpis poświęcony jest kolejnej roli, w jakiej możemy być obsadzeni. Aby wyliczyć numerologiczną drogę życia, należy zsumować wszystkie cyfry daty urodzenia, następnie dodać do siebie poszczególne elementy sumy, aż do momentu, kiedy uzyskamy wynik jednocyfrowy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy wynik składa się z dwóch jednakowych cyfr, takich jak 11, 22, 33, 44. Są to tzw. liczby mistrzowskie. Poniżej znajdują się dwa przykłady:

Osoba urodzona 17.12.2007 ma drogę życia 2, ponieważ 1+7+1+2+2+7=20=2+0=2

Osoba urodzona 28.05.1967 ma drogę życia 11, ponieważ 2+8+5+1+9+6+7=38=3+8=11

Jeśli suma cyfr Twojej daty urodzenia lub jakiejś znanej Ci osoby wynosi 2, to niniejszy tekst może Cię zainteresować… Zapraszam do lektury ?

Droga życia 2 to według numerologii ścieżka dyplomatów i mediatorów, którzy dzięki swym umiejętnościom potrafią skutecznie wpływać na otoczenie i sprawiać, że ludzie będą zachowywać się zgodnie z ich oczekiwaniami. Nie potrafią walczyć, nie akceptują mocnych słów, konfrontacja z przeciwnikiem jest dla nich trudnym doświadczeniem. Ich mocną stroną jest umiejętność słuchania, empatia, chęć pomocy innym i pragnienie, by wszyscy byli zadowoleni. Cechy te umożliwiają im zakończenie konfliktów i sporów, uzyskanie kompromisu, w którym każda ze stron będzie usatysfakcjonowana.

Człowiek, który podąża tą drogą jest bardzo wrażliwy, delikatny, nieśmiały, wtapia się w tłum, niechętnie stoi w centrum zainteresowania. Niezwykle istotną sprawą dla niego jest akceptacja ze strony otoczenia. Stara się zadowolić wszystkich ludzi i  chce być przez nich lubiany, więc prawi dużo komplementów, często na wyrost. Nie zawsze mówi prawdę, bojąc się, że sprawi  komuś przykrość lub jego słowa będą źle odebrane. W przypadku poczucia odrzucenia przez otoczenie staje się apatyczny, strachliwy, zazdrosny, rozgoryczony, odczuwa żal wobec całego świata. Jego życie staje się jałowe i bezsensowne, niełatwo jest mu wyjść z tej trudnej sytuacji i ponownie zaufać.

Może mieć problemy z podejmowaniem decyzji, ponieważ jest w nim dużo niepewności i bardzo boi się popełnienia błędu i jego konsekwencji, zwłaszcza dezaprobaty ze strony otoczenia i niezadowolenia z siebie. Jest dokładny, skrupulatny, często waha się i pyta innych o radę.  Zdarza się, że więcej myśli niż działa, stąd też niełatwo mu zrealizować swoje zamiary. Rzadko jest zadowolony z efektów swojej pracy, często ma wrażenie, że można coś zrobić lepiej lub, że inni robią to lepiej. To cecha, nad którą powinien pracować, działać najlepiej jak  potrafi i akceptować wyniki swojej aktywności, nie porównywać się do innych. W przeciwnym wypadku, dwójka będzie miała sporo problemów z niskim poczuciem wartości.

Oprócz braku wiary we własne możliwości i tendencji do zaniżania swoich zasług ma skłonność do szybkiego zrażania i wycofywania się. Nowe wyzwania są dla niej niezwykle trudne, niejednokrotnie ucieka przed nimi i poddaje się na początku drogi. W efekcie jest jeszcze bardziej niezadowolona z siebie i trudno jej wydostać się z błędnego koła.

Delikatna i nieśmiała dwójka, która nie podda się negatywnym nastrojom, całkiem dobrze radzi sobie w życiu. Uczy innych zwyczajności, codzienności, umiarkowania. Egzystuje bez szczególnych porywów serca i umysłu. Osoba, która wybrała rolę dwójki nie jest zbyt aktywna fizycznie, nie pociąga jej sport, czy też dalekie podróże. Woli swój znany i bezpieczny świat, ceni rodzinę, dom i przyjaciół. Często żyje dosyć pasywnie i biernie, ma skłonność do ulegania presji i woli otoczenia.

Sukces przynosi jej współpraca. Nie jest typem lidera, ale za to świetnym asystentem,  partnerem, jednym słowem wykonawcą czyiś planów i wizji. Jest zdyscyplinowanym i posłusznym pracownikiem, z reguły chwalonym i docenianym przez przełożonych. Doskonale sprawdzi się w roli pośrednika, pomiędzy zwierzchnikiem a pracownikami, dbając w równym stopniu o interesy każdej osoby. Ma umiejętność postrzegania obydwu stron medalu i stara się działać zgodnie z zasadą fair play. Chętnie podpowie różne rozwiązania, ale nie będzie chciała wziąć na siebie odpowiedzialności za ich realizację i skutki. Odpowiada jej rola doradcy. Zdarza się, że umiejętności dyplomatyczne przeradzają się w skłonność do manipulacji otoczeniem. Bywa określana mianem szarej eminencji.

Numerologiczna dwójka jest zgodna i nastawiona pokojowo. Potrafi jednoczyć ludzi, uczyć ich współpracy i tolerancji. Gdy pracuje w jakimś zespole staje się często osobą scalającą grupę, podtrzymującą dobry nastrój i koncentrację na celu. Bliższe jej jest naśladownictwo niż twórczość. Najchętniej pracuje z innymi i dla innych, samodzielnie trudno jest jej się wziąć za cokolwiek.

W miłości jest oddana, wierna, ale w związek wchodzi z pewną ostrożnością i z reguły potrzebuje trochę czasu, aby w pełni zaufać drugiej osobie. Często poszukuje partnera silnego, który da jej wsparcie i poczucie bezpieczeństwa. Zdarza się również, że związek małżeński zawiera w dość wczesnym wieku. Można też pokusić się o stwierdzenie, że lepszy z niej małżonek i partner, niż kochanek. Poszukuje dopełnienia w drugim człowieku, sukcesy bliskiej osoby napawają ją dumą, nie odczuwa zazdrości. Często świeci światłem odbitym zamiast własnym. Zdolna jest do poświęceń i usunięcia się w cień dla dobra najbliższych.

Jest obdarzona naturalnym wdziękiem, urokiem  i gracją. Cechuje ją łagodność, koleżeńskość  i współczucie. Źle znosi kłótnie i dysharmonię. Ma ogromną potrzebę kochania i bycia kochaną, trudno jest jej żyć w samotności. Musi czuć, że jest komuś potrzebna, jednocześnie źle się czuje, gdy jej starania nie są dostrzeżone i pochwalone. Dużo daje innym, ale czasami ma trudność z przyjmowaniem, warto więc aby zadbała o harmonię na tym polu. Jest bardzo usłużna i opiekuńcza, potrafi dostosować się do wielu sytuacji.

Numerologia mówi o tym, że osoba realizująca drogę życia 2 jest bardzo wrażliwa, emocjonalna, płaczliwa. Jej reakcje są często nieadekwatne do skali problemu, potrafi z drobiazgu uczynić prawdziwy dramat. Nadwrażliwość może wywołać u niej dużo lęków, które będą ograniczać jej działania i mogą ją zatrzymać w miejscu. Brak wiary w siebie, trudności w podejmowaniu decyzji i wybuchy złości wywołane przez nagromadzone emocje i frustracje mogą spowodować, że zmarnuje wiele talentów i możliwości oraz stanie się ciężarem dla otaczających ją ludzi. Jej nadmierny sentymentalizm, gadulstwo i wylewność będą bardziej odpychały ludzi niż ich przyciągały.

Człowiek, kroczący drogą życia o wibracji 2 może mieć tendencję do przybierania roli ofiary, aby wzbudzić współczucie otoczenia i w ten sposób zachęcić do zainteresowania swoją osobą. Człowiek bierze sobie wszystko do serca, może mieć sporo kompleksów. W szkole jest osobą cichą i wstydliwą, dobrze i szybko się uczy, ale lęk przed udzieleniem błędnej odpowiedzi, często powstrzymuje go przed aktywnością na lekcjach.

Negatywne aspekty tej wibracji mogą zaowocować dwulicowością, obłudą i skłonnością do oszustwa, głównie ze strachu i obawy przed odrzuceniem. Dwójka bywa podstępna, nie zawsze ma odwagę do działania wprost. Nieobce jest jej również lizusostwo. Osoba, która realizuje pozytywne aspekty liczby 2 rzadko wchodzi w konflikty z otoczeniem, gdyż potrafi wczuć się w położenie innych osób, nie ma też potrzeby błyszczeć i narzucać innym swojego zdania, jest z natury dobra, ciepła, wyrozumiała i serdeczna. Potrafi podnosić innych na duchu, roztacza wokół siebie aurę spokoju i harmonii. Dzięki tym cechom sprawia, że ludzie mimo woli patrzą na świat jej oczami.

Niełatwo jest znaleźć sławną osobę, która realizuje drogę życia o wibracji 2, ponieważ nie szuka ona zaszczytów i poklasku, a przebywanie na świeczniku często ją deprymuje. To najczęściej oddani towarzysze życia, dzięki którym najbliżsi mają wsparcie i mogą osiągać sukcesy. Należą do nich między innymi:

Książę Filip, mąż królowej Elżbiety II, urodzony 10.06.1921 (1+6+1+9+2+1=20; 2+0=2). Ukończył on Royal Naval College w Dartmouth z najlepszym wynikiem wśród kadetów na kursie. Po sfinalizowaniu małżeństwa z księżniczką Elżbietą, zmuszony był do rezygnacji ze swych wszystkich dotychczasowych tytułów, przyjęcia nazwiska matki i przejścia z prawosławia na anglikanizm, aby otrzymać obywatelstwo brytyjskie. Dzieci pary królewskiej, nie mogły przyjąć nazwiska swego ojca, co dla Filipa było niełatwym przeżyciem. Kiedy rozpadło się małżeństwo jego syna Karola z księżną Dianą próbował doprowadzić do zgody i scalenia związku. Po śmierci Diany starał się chronić wnuki przed wścibską prasą. Praktycznie całe swoje życie spędził w roli księcia – małżonka u boku królowej Elżbiety.

Diana Douglas urodzona 22.01.1923 (2+2+1+1+9+2+3=20; 2+0=2) była aktorką, o której trudno jest znaleźć dużo informacji, ponieważ jej najsłynniejszą rolą było bycie żoną gwiazdy kina Kirka Douglasa i matką jego dwóch synów, z których najstarszy Michael Douglas również stał się sławnym aktorem. Małżeństwo rozpadło się po kilku latach, a Diana jeszcze dwukrotnie wyszła za mąż, za Billa Darrida i po jego śmierci za Donalda Webstera, z którym była w związku do końca swoich dni. W ciągu 60 lat aktywności zawodowej zagrała w ponad 20 produkcjach filmowych i telewizyjnych. Jej role nie przyniosły tak dużego rozgłosu, jak filmy z udziałem jej męża i syna.

Zapraszam do lektury kolejnego artykułu, w którym przybliżę drogę życia 3 ?

Współpracuję więc jestem – droga życia 2

You May Also Like