Każdy człowiek przychodząc na świat ma już zaplanowany scenariusz swojego życia, w którym zapisane są informacje odnośnie doświadczeń jakie będą jego udziałem. Składa się on z dwóch wzajemnie uzupełniających się części. Pierwsza z nich obejmuje datę urodzenia, która reprezentuje elementy niezmienne, druga zaś imiona i nazwiska, których energia podlega przemianom.

Część scenariusza życia bazującą na dacie urodzenia można przedstawić graficznie w postaci  DIAMENTU ŻYCIA. Suma dnia, miesiąca i roku urodzenia tworzy najistotniejszy element tego planu  nazywany drogą życia. Mówi ona o roli, którą człowiek będzie odgrywał oraz o celu, do którego będzie dążył w tym wcieleniu.  Opisuje cechy charakteru, zdolności i predyspozycje, które może on rozwijać czy też emocje, których może doświadczać dążąc do osiągnięcia spełnienia.

Pozostałe elementy diamentu życia informują o uwarunkowaniach, ułatwieniach, trudnościach, życiowych lekcjach i potencjalnych przeobrażeniach, których człowiek może zaznać realizując wybraną rolę. Dlatego też osoby podążające tą samą drogą życia mogą ją spełnić w inny sposób, doświadczyć odmiennych okoliczności, choć cel będzie podobny. Różne będzie ich dzieciństwo, a tym samym programy i przekonania według których będą funkcjonować. Inaczej będzie przebiegała ich kariera zawodowa oraz życie osobiste i rodzinne. Czas odpoczynku, potocznie nazywany emeryturą również może mieć odmienny charakter. Te różnice są odzwierciedlone w poszczególnych elementach diamentu życia, a ich znajomość pomaga przewidzieć koleje ludzkiego losu.

Główne elementy diamentu życia, czyli cykle życiowe, punkty zwrotne oraz wyzwania można przedstawić za pomocą poniższego schematu, w którym litery (M – miesiąc urodzenia, D – dzień urodzenia, R – rok urodzenia) symbolizują trzy cykle życiowe. Z kolei liczby rzymskie I, II, III, IV określają wyzwania i punkty zwrotne (dekoracje). Wszystkie liczby znajdujące się w diamencie życia należy sprowadzić do jednocyfrowego wyniku poprzez zsumowanie składowych cyfr, z wyjątkiem liczb mistrzowskich 11, 22, 33, 44. Np. rok 1985 = 5  (1+9+8+5=23; 2+3=5), a dzień 21 = 3 (2+1=3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podam przykład diamentu życia dwóch osób, które podążają drogą życia o tej samej wibracji, ale realizują ją poprzez odmienne doświadczenia.

Osoba X urodziła się  7.08.1977, a więc podąża drogą życia o wibracji 3 podobnie jak osoba Y, która przyszła na świat 12.07.1973. Ich celem jest między innymi osiągnięcie harmonii wewnętrznej i wykorzystanie wszelkich talentów jakie posiadają do ekspresji własnego wnętrza, a także wnoszenie radości i optymizmu do życia innych ludzi. Każda z nich będzie dążyła do realizacji tej misji przez inny pryzmat oraz specyficzne trudności i wydarzenia.

 

diament życia osoby X

 

diament życia osoby Y

                         
   

5

            9      
   

1

           

6

     
 

6

 

4

       

1

 

5

   

8

 

7

 

6

= 3

 

7

 

3

 

2

= 3

 

1

 

1

       

4

 

1

   
   

0

           

3

     
    2            

5

     

 

W dużym skrócie i uproszczeniu można powiedzieć, że dla osoby X kluczem do realizacji drogi życia jest zrozumienie czym jest miłość i zbudowanie ciepłego ogniska domowego oraz osiągnięcie równowagi życiowej, czego zabrakło w jej domu rodzinnym. Od małego musiała wykazywać się zaradnością, odpowiedzialnością i wziąć na siebie jakieś obowiązki, których nie wypełniali rodzice. Będzie uczyła się praktyczności, odwagi oraz zrozumienia wartości i roli pieniędzy. Lata największej aktywności zawodowej przyniosą jej zainteresowanie światem pozazmysłowym, zachęcą do przeanalizowania swojego życia, a także będą sprzyjały otwarciu własnej działalności związanej ze szczególnymi kwalifikacjami oraz zbudowaniu solidnego fundamentu pod przyszłość.  Okres dojrzałości i odpoczynku będzie dla niej czasem poświęconym na dążenie do osiągnięcia harmonii, pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz umiejętność radzenia sobie ze zmiennymi okolicznościami.

W swoim życiu, zarówno osobistym jak i zawodowym, będzie stykała się z osobami próbującymi kontrolować jej życie i narzucać swoją wolę, wzbudzającymi w niej poczucie niskiej wartości i kompleksy, na co może reagować poprzez nadmierne podporządkowanie się lub też podejmować walkę o palmę pierwszeństwa. Będzie to trwało tak długo, dopóki nie zintegruje w sobie męskiej i żeńskiej energii reprezentowanej przez rodziców, co pozwoli jej odkryć swoją indywidualność i zbudować poczucie własnej wartości, aby móc w pełni wyrażać siebie i w satysfakcjonujący sposób porozumiewać się z otaczającymi ją ludźmi, a w konsekwencji cieszyć się swoim życiem.

Ponadto będzie uczyła się jak pogodzić i zrównoważyć dwie potrzeby: przynależności i życia towarzyskiego oraz bycia w centrum uwagi z pragnieniem ciszy i spokoju oraz bycia sam na sam ze sobą, innymi słowy ekstrawertycznej natury z introwertyczną, a także serca z rozumem. Można ogólnie powiedzieć, że osoba X jest bardziej wyważona, mniej spontaniczna niż osoba Y i będzie dążyła do realizacji swojej drogi życia poprzez  osiągnięcie balansu pomiędzy wspomnianymi odmiennymi postawami oraz równowagi we wszystkich sferach swojego życia.

Z kolei osoba Y potrzebuje koncentracji na sobie, rozpoznania swoich potrzeb, zrozumienia emocji i pobudek kierujących jej zachowaniem. Już od dzieciństwa będzie konfrontowana z koniecznością liczenia na siebie, stawiania czoła surowym wymaganiom rodziców i brakiem swobody w wyrażaniu własnych uczuć, co jest istotnym aspektem drogi życia o wibracji 3, dlatego też ekspresja swojego wnętrza będzie dla niej dużą trudnością. Okres największej aktywności zawodowej będzie sprzyjał uruchomieniu zdolności twórczych i pracy nad komunikacją z otoczeniem. Będzie to początkowo czas dosyć zmienny, pełen niepewności, ale też okazji i możliwości, czasami „wywracających dotychczasowe życie do góry nogami”, a w późniejszym etapie podporządkowany tworzeniu harmonii i równowagi w życiu rodzinnym oraz zawodowym, sprzyjający miłości i twórczości. Cykl dojrzałości i odpoczynku przyniesie potrzebę i możliwość wypełnienia duchowego obowiązku związanego z wykonywaniem wartościowej pracy dla dobra ludzi, zwłaszcza kobiet. Będzie służył nauce empatii i tolerancji, a także otwarciu się na świat i ciekawym podróżom.

Na pojawiające się wydarzenia może reagować niezwykle emocjonalnie i impulsywnie, a później żałować swoich decyzji i reakcji ,przechodzić gwałtownie od euforii do depresji. Na pozór jest bardziej otwarta niż osoba X, ale jej uśmiech i radość nie zawsze są szczere, często są przykrywką lub kompensacją wewnętrznego smutku i cierpienia. Pomocne będzie dotarcie do wydarzeń z dzieciństwa i odkrycie powstałej w tym czasie przyczyny blokady emocjonalnej, a następnie uwolnienie się od niej. Dużym atutem dla realizacji drogi życia jest urok i czar, a wyzwaniem powierzchowność i frywolność, które mogą doprowadzić do zmarnotrawienia ogromu talentów, jakie posiada.

W trakcie swojego życia osoba Y będzie poddana wyzwaniom, których celem jest osiągniecie cierpliwości oraz akceptacji pojawiających się ograniczeń i trudności, odnalezienie poczucia bezpieczeństwa i wolności wyboru, a także umiejętność wyznaczania granic oraz samopoznania  i zbudowania własnej autonomii. Te wszystkie doświadczenia prowadzą do tego, aby nauczyła się gospodarować swoją energią, odrzuciła wszelkie maski, uwolniła zablokowane emocje i odważyła się być sobą, a to przyniesie jej radość i szczęście, którym może zarazić innych.

 

Powyższe przykłady pokazują, że ważna jest znajomość nie tylko drogi życia, ale także pozostałych energii, które wpływają na jej jakość i przebieg. Dzięki temu można zrozumieć sens pojawiających się wydarzeń i w inny sposób spojrzeć na trudności, choroby, ból i cierpienie. W kolejnych artykułach będę opisywała poszczególne elementy diamentu życia, sposób ich wyliczenia oraz informacje, które niosą.

Zachęcam do lektury i rozrysowania własnego diamentu, co pozwoli Ci na uzyskanie świadomości własnego celu oraz doświadczeń, wyzwań i lekcji, które prowadzą do jego osiągnięcia. 😊

Diament życia

You May Also Like