W dniu jutrzejszym rozpoczyna się Nowy Rok Numerologiczny, który będzie trwał do połowy września 2020 roku. Łączy on ludzi o tej samej drodze życia,  informując o rodzaju doświadczeń, jakie mogą ich spotkać. Mówi o sprawach, które stanowią zewnętrzne wpływy i nie zawsze zależą od samego człowieka, ale mają istotny wpływ na jakość jego egzystencji.

Zachęcam do zapoznania się z charakterystyką nowego roku numerologicznego, aby wykorzystać energię jaką ze sobą niesie do realizacji własnych planów i osiągnięcia zamierzonych celów. Dzięki tej wiedzy mamy możliwość płynięcia z prądem, a nasze wysiłki nie będą daremne.

Wibrację roku numerologicznego oblicza się poprzez dodanie liczby drogi życia do sumy cyfr składających się na  rozpoczynający się w styczniu rok kalendarzowy.

Na przykład, dla osoby podążającej drogą życia o wibracji 8 będzie to rok numerologiczny o wibracji 3, ponieważ 8 + 4 = 12; 1 + 2 = 3.

 

Zobacz, co przyniesie Ci nowy rok numerologiczny ?

 

Droga życia 1 – rok o wibracji 5

Dla osób podążających drogą życia 1 zaczyna się zupełnie odmienny rok od poprzedniego, w którym dominowała żmudna praca, z towarzyszącymi jej różnego rodzaju ograniczeniami i przeszkodami. Ważna była cierpliwość, systematyczność oraz koncentracja na sprawach materialnych.

Teraz pojawia się możliwość dokonania zmian i przeobrażeń, czasem wręcz „wywrócenia życia do góry nogami”. Mogą one dotyczyć zarówno życia osobistego, jak i zawodowego. Warto otworzyć się na świat, poszerzyć kręgi towarzyskie, pozbyć się tego, co ogranicza i nie pozwala rozwinąć skrzydeł. Kluczowe znaczenie ma pojęcie wolności, które często wysuwa się na pierwszy plan. Stąd też człowiek intuicyjnie dąży do wyeliminowania rzeczy, które negatywnie wpływają na jego poczucie swobody. Ważne, aby w swoich działaniach i rewolucyjnych zapędach zadbał o nieprzekraczanie pewnych granic oraz nie ulegał wszystkim pojawiającym się pokusom.

Po roku ciężkiej i żmudnej aktywności nakierowanej na osiągnięcie stabilizacji, często pojawiają się propozycje awansu, zmiany pracy lub też pragnienie rozpoczęcia własnej działalności. Nierzadko wiążą się one ze zmianą miejsca zamieszkania, włącznie z przeprowadzką do innego kraju. To dynamiczny okres, który wymaga aktywności, działania i szybkiego podejmowania decyzji, aby nie zmarnować pojawiających się okazji. To czas dosyć emocjonalny, pełen niecierpliwości, nerwowości i napięć, które należy rozładowywać i nie dopuścić do ich kumulacji. Istotne jest również doprowadzanie zadań do końca, aby można było cieszyć się sukcesem.

 

Droga życia 2 i 11 – rok o wibracji 6

Po aktywnym i wyczerpującym roku nadchodzi czas większego spokoju oraz potrzeby osiągnięcia równowagi wewnętrznej i harmonii we wszystkich sferach życia. To dobry czas na założenie rodziny, urodzenie dziecka, a także odnowienie starych znajomości, a nawet dawnych miłości.

Pojawia się chęć spędzania czasu w domu, w gronie najbliższych ludzi. Sprawy domowe wysuwają się na pierwszy plan, począwszy od poświęcania większej uwagi członkom rodziny, ich potrzebom i problemom, a na kwestiach związanych z remontami i upiększaniem mieszkania skończywszy. Zdarza się, że człowiek odczuwa nadmierne obciążenie związane z koniecznością opieki nad bliską osobą lub też może ją utracić.

Rok numerologiczny o wibracji 6 wiąże się także z pracą i odpowiedzialnością. Jego pozytywny aspekt przynosi dużą obowiązkowość i zaangażowanie w sprawy zawodowe, które zaowocują stabilizacją i dobrą sytuacją materialną, pozwalającą zaspokoić potrzeby własne i rodziny. Jednak spore zagrożenie stanowi skłonność do lenistwa i pozostawania w domu, które zahamują rozwój i utrudnią rozwinięcie talentów.

 

Droga życia 3 – rok o wibracji 7

Rok ten często stanowi zwrot w dotychczasowym życiu. Może przynieść uznanie i umocnienie pozycji zawodowej oraz  wysoki status społeczny, a nawet sławę i popularność. Nie zawsze towarzyszy temu proporcjonalny sukces materialny.

Z drugiej strony, człowiek może wkroczyć na ścieżkę rozwoju duchowego, która często jest spowodowana poczuciem osamotnienia, brakiem zrozumienia i izolacji ze strony otoczenia, w wyniku opuszczenia przez bliską osobę czy też przyjaciół. Pojawia się wtedy potrzeba zrozumienia sensu życia i roli oraz znaczenia pojawiających się wydarzeń i trudności. To wbrew pozorom doskonały moment na dokonanie autoanalizy, przyjrzenia się programom i przekonaniom, które wpływają na jakość i rodzaj doświadczeń, dzięki czemu można dokonać transformacji. Pomocna jest intuicja, medytacja oraz praca z najgłębszymi emocjami. Ważne, aby człowiek nie poddał się stanom depresyjnym, ale umiał w pozytywny sposób wykorzystać energię tego roku.

To także dobry czas na zadbanie o edukację, rozpoczęcie nauki, czy też zdobycie specjalizacji w jakiejś dziedzinie. Warto spłacić wszelkie zaległości i długi przed rozpoczęciem kolejnego roku numerologicznego.

 

Droga życia 4 i 22 – rok o wibracji 8

Po okresie wyciszenia i refleksji następuje rok, który wymaga siły i odwagi do realizacji ambicji oraz spełnienia marzeń. Ukazują się możliwości osiągnięcia sukcesu zawodowego, awansu oraz podniesienia statusu społecznego i materialnego. Człowiek staje w centrum zainteresowania, zarówno na polu zawodowym, jak i towarzyskim. Pojawia się wiele nowych kontaktów, które mogą okazać się bardzo owocne czy też okoliczności, które ułatwiają zdobycie szacunku ze strony najbliższych i otoczenia. Należy kierować się sprawiedliwością i odpowiedzialnością, śmiało i zdecydowanie kroczyć przez życie, aby osiągnąć swoje zamierzenia.

To szczególny rok w całym cyklu, gdyż następuje w nim swego rodzaju rozliczenie, zebranie plonów z dotychczasowej działalności. Jeśli człowiek postępował uczciwie, jego intencje były dobre, sumiennie i z zaangażowaniem wykonywał obowiązki lub też podjął pracę nad swoimi słabościami i wadami, może liczyć na nagrodę w postaci sukcesów zawodowych i dobrych relacji partnerskich. Z kolei kierowanie się niskimi pobudkami i zmarnotrawienie energii, często przynosi problemy w sferze zawodowej i finansowej, włącznie z utratą pracy czy też bankructwem oraz koniecznością spłaty długów lub kryzys w związku.

 

Droga życia 5 – rok o wibracji 9

Osoba, która podąża drogą życia o wibracji 5, dotarła do roku zamykającego  dziewięcioletni cykl. Oznacza to, że przyszła pora na dokonanie generalnych porządków we wszystkich sferach życia. Warto zastanowić się nad kondycją związków i relacji z otoczeniem, zweryfikować poglądy na życie oraz dotychczasowy system wartości. Można także zadać sobie pytanie, czy wykonywana praca jest źródłem satysfakcji, a następnie pozbyć się wszystkiego co jest człowiekowi niepotrzebne, nadmiernie obciążające czy też przestarzałe.

Jeśli nie ma on ochoty lub odwagi na samodzielne dokonanie weryfikacji swojego życia i pozbycie się tego, co już mu nie służy, zmiany mogą pojawić się z zewnątrz, często wbrew jego woli. Na przykład może zostać zwolniony z pracy, stracić partnera lub przyjaciela czy też doświadczyć rozstania z jakąś ważną osobą albo rzeczą.  Pomimo braku akceptacji dla tych zdarzeń i wiążącego się z nimi bólu, najczęściej okazuje się, że niosą one pozytywne zmiany i ułatwiają rozpoczęcie nowego etapu życia bez zbędnych obciążeń.

Ten rok sprzyja otwarciu się na świat, nauce współczucia dla ludzi i zwierząt oraz wszelkiej działalności nakierowanej na dobro otoczenia. Trudniej jest realizować cele o charakterze osobistym, nakierowane na indywidualne sukcesy. To dobry moment na zdawanie egzaminów i kończenie nauki.

Rok o wibracji 9 wymaga cierpliwości, zadbania o nadwerężoną kondycję zdrowotną i psychiczną, ale jest też zapowiedzią kolejnego cyklu, w którym wszystko jest możliwe J

 

Droga życia 6 i 33 – rok o wibracji 1

Osoby, które podążają drogą życia o wibracji 6, mają za sobą trudny rok numerologiczny, który pozwolił im na uporządkowanie swoich emocji, związków i wszelkich aspektów życia. Teraz rozpoczynają  dziewięcioletni cykl, niosący odmienne możliwości, „nowe życie”. Działania, które podejmą w tym czasie, będą nadawały ton kolejnym etapom tego cyklu, a znajomości i związki zawarte w tym okresie mają szansę przetrwać co najmniej do jego końca. Dlatego też warto bacznie rozglądać się wokół, otworzyć się na świat i różne okoliczności, z odwagą i dużą aktywnością poszukiwać nowych zainteresowań, środowiska, pracy, miejsca zamieszkania czy też inspiracji. To okres sprzyjający rozpoczęciu budowy domu, zawieraniu związków lub zakładaniu firmy.

Nadmierne wahania, lęk przed nowością  i tym co nieznane oraz uporczywe trzymanie się tego co stare i sprawdzone, mogą zahamować rozwój i przynieść trudne doświadczenia w całym cyklu. To czas sprzyjający planowaniu przyszłości i rozwijaniu nowych wizji. Istotne jest wykorzystanie do maksimum swoich zasobów  energii, entuzjazmu i optymizmu. Warto wykazać się kreatywnością, a także zapanować nad niecierpliwością, gdy rezultaty działań nie są jeszcze widoczne. Można osiągnąć sukcesy w pracy, poprawić sytuację materialną, a także odbyć ciekawe i inspirujące podróże.

 

Droga życia 7 – rok o wibracji 2

W tym roku następuje wyhamowanie impetu i energii, które towarzyszyły człowiekowi w poprzednim okresie. Należy zadbać o kontynuację wcześniej rozpoczętych działań, realizować wytyczone plany i cele, dbając przy tym o odpoczynek i zdrowie, które mogło zostać nadszarpnięte w wyniku dużej aktywności. To dosyć emocjonalny czas, w którym mogą pojawiać się wahania nastroju, a także fizyczne i psychiczne słabości. Ważne, aby zatroszczyć się swoją kondycję, która będzie potrzebna w kolejnym, dynamicznym roku.

Okres ten sprzyja funkcjonowaniu w grupie, zdobyciu umiejętności współpracy i komunikacji z otoczeniem, a także rozwijania empatii i tolerancji. Istotne stają się relacje partnerskie. Czasami ujawnia się nadmierne uzależnienie psychiczne lub finansowe od drugiej osoby, zdarzają się też rozwody i rozpad związku, jeśli człowiek nie potrafi współżyć z najbliższymi. Mogą także pojawić się trudności w podążaniu własną drogą i realizowaniu osobistych celów oraz poczucie, że jakieś zewnętrzne siły spowalniają działania.

 

Droga życia 8 i 44 – rok o wibracji 3

Po roku dosyć nużącym, w którym nacisk był położony na umiejętność pracy i funkcjonowania w grupie oraz podporządkowanie własnych ambicji wspólnym celom, nadchodzi okres zdecydowanie bardziej radosny. Sprzyja on wszelkim kontaktom, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Człowiek ma okazję znaleźć się w centrum zainteresowania i z większą łatwością wyrażać swoje pragnienia, a także nakłonić otoczenie do działania zgodnie z jego wizją.

To czas, w którym króluje optymizm i wiara w powodzenie przedsięwzięć. Człowiekowi sprzyja los, co znacznie ułatwia realizację ambicji oraz spełnienie marzeń. Może on okazać się bardzo korzystny pod każdym względem, czy to w życiu osobistym, czy też zawodowym. Wspomaga osiągnięcie sukcesu w pracy lub działalności biznesowej, szczególnie w dziedzinie finansów lub związanej z mediami, a także wszelką twórczością artystyczną.

Rok ten pozwala wieść życie bardziej swobodne, wypełnione aktywnością i przyjemnościami. Mogą pojawić się nowe, interesujące znajomości, miłość oraz okoliczności sprzyjające zbudowaniu związku lub powiększeniu rodziny. Jednocześnie zwiększa się skłonność do wikłania się w romanse oraz prowadzenia nazbyt rozrywkowego trybu życia, który często skutkuje zaniedbaniem obowiązków. W takiej sytuacji, rok ten może przynieść straty zamiast spodziewanych sukcesów.

 

Droga życia 9 – rok o wibracji 4

Człowiek, który podąża drogą życia o wibracji 9, może odczuwać ten rok jako wyjątkowo trudny i męczący, gdyż jego potrzeba wolności, ekspansji i otwarcia na świat spotka się z różnego rodzaju ograniczeniami i przeszkodami. Często przynosi on zwątpienie i bardziej pesymistyczny nastrój. Nie należy poddawać się tym negatywnym emocjom, ale skoncentrować na systematycznej i cierpliwej pracy, której celem jest osiągnięcie stabilizacji i bezpieczeństwa materialnego, stanowiącego bazę pod dalszą przyszłość. Wszelkie działania i przedsięwzięcia, które z pełnym zaangażowaniem i determinacją zostaną podjęte w tym okresie przyniosą efekty w kolejnych latach.

To czas nauki takich wartości jak szczerość, lojalność i przyjaźń. Istotny staje się realizm oraz racjonalne działania. Nie należy podejmować decyzji pochopnie. Wskazana jest cierpliwość, dokładność, metodyczność oraz opanowanie. Warto analizować wydatki i rozsądnie gospodarować budżetem, gdyż nie jest to okres sprzyjający ryzykownym działaniom finansowym. Zalecane są inwestycje w trwałe i solidne aktywa, takie jak nieruchomości, ziemia czy też obligacje. To dosyć dobry moment na założenie własnej działalności gospodarczej.

Związki zawierane w tym czasie nie mają wiele wspólnego z romantycznym uczuciem. Są przede wszystkim budowane na bazie wierności, uczciwości i budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Z reguły bywają dosyć trwałe.

Co przyniesie Nowy Rok Numerologiczny?

You May Also Like