25 września jest pierwszym dniem kolejnego Roku Numerologicznego w dziewięcioletnim cyklu rozwoju, nazywanym też cyklem życia i śmierci. Z każdym rokiem coś „umiera i rodzi się”. Jedna energia ustępuje drugiej, abyśmy mogli doświadczać, uczyć się i wzrastać.

Jego wibracja łączy ludzi podążających tą samą drogą życia, co oznacza, że  przyniesie im okazje i trudności o podobnym charakterze. Choć łączy on wspomnianą grupę, to każda z tych osób będzie przeżywa ten rok inaczej, pracując z własnymi wyzwaniami i lekcjami, rozwijając swoje dary i talenty, realizując indywidualne pragnienia i cele. Każdy reaguje na pojawiające się wydarzenia ze swojej perspektywy, kierując się własnym systemem wartości, a także znajdując się na innym etapie rozwoju, będąc pod wpływem odmiennego roku osobistego Rok osobisty a Twoje relacje ze światem . Wszystkie te różnice można odczytać z portretu numerologicznego.

Rok Numerologiczny zapowiada jakiego rodzaju doświadczenia i możliwości rozwoju będą płynęły ze świata zewnętrznego i tylko od nas zależy jak je wykorzystamy i jakie pojawią się efekty. Dlatego warto zapoznać się  z jego energią i świadomie zdecydować jakie działania najlepiej podjąć aby ten czas przyniósł dobre owoce.

Aby wyliczyć wibrację Roku Numerologicznego trzeba zsumować liczbę drogi życia i nadchodzącego roku kalendarzowego oraz sprowadzić wynik do jednocyfrowej postaci.  Jeśli nie pamiętasz jak wyliczyć liczbę drogi życia, wskazówki znajdziesz w tym artykule Wszystko zaczyna się ode mnie – droga życia 1

Oto dwa przykłady pokazujące sposób wyliczenia Roku Numerologicznego:

wibracja nadchodzącego roku kalendarzowego 2023 wynosi 7 (2 + 0 + 2 + 3 = 7),

dla osoby podążającej drogą życia o wibracji 1 będzie to rok numerologiczny o wibracji 8, ponieważ 1 + 7 = 8,

a dla osoby podążającej drogą życia o wibracji 7 będzie to rok numerologiczny o wibracji 5, ponieważ 7 + 7 = 14; 1 + 4 = 5,

Poniżej znajdziesz informację o wibracji Roku Numerologicznego, pod wpływem której będziesz funkcjonować przez najbliższy czas. Zobacz, jakie okazje na Ciebie czekają. 😊

Droga życia 1:

Rok Numerologiczny o wibracji liczby  8 – żniwa

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 8 często nazywany jest żniwnym, ponieważ przynosi plony z dotychczasowej siedmioletniej działalności. To, co zasiałaś/ zasiałeś i pielęgnowałaś/ pielęgnowałeś przyniesie teraz owoce.

Status społeczny i materialny oraz sukces

Wibracja 8 często daje wyczekiwaną zmianę zajmowanej pozycji na  polu społecznym, zawodowym lub materialnym. Otwierają się możliwości na znalezienie interesującej pracy, uzyskania awansu, podwyżki czy też konkretnych zysków z prowadzonej działalności gospodarczej lub wpływów z innych źródeł. Pojawiają się też okazje do wspięcia się na wyższe szczeble drabiny społecznej.  Przeciwny aspekt tej liczby mówi o porażce i upadku. Od Ciebie i Twoich działań będzie zależał efekt.

Jeśli doświadczasz trudności w sferze materialnej, zawodowej lub uczuciowej, zastanów się nad ich źródłem i przyjrzyj się swojej postawie wobec życia. To dobry moment na korektę działań, przekonań, przyjrzenie się sobie z innej perspektywy i rozważenie czy nie za bardzo walczysz o własną tożsamość, oryginalność i sukces, co zabiera mnóstwo cennej energii.

Odwaga i rozsądek przyprawione szczyptą ryzyka

To cechy, które posiadasz jeśli realizujesz pozytywny aspekt wybranej drogi życia. Z chęcią i determinacją potrafisz działać i pokonywać przeszkody, traktując je jako wyzwania, a nie blokady. Inteligencja, kreatywność, siła woli i przedsiębiorczość będą Twoimi sprzymierzeńcami na drodze do sukcesu. Uważaj jednak na zbytnią brawurę – to dobry okres na przemyślane inwestycje. Dobrze mieć jakąś strategię, nie działać „na oślep”. Liczy się efektywność i skuteczność.t

Szacunek i pieniądze

To kluczowe pojęcia liczby 8. Każdy z nas pragnie być szanowany, ale nie zawsze sami siebie szanujemy, jednocześnie oczekując, że poważanie przyjdzie z zewnątrz. Podobne przyciąga podobne, więc jeśli otoczenie nie traktuje Cię tak, jak tego pragniesz, zastanów się czy Ty sama/ sam obdarzasz siebie szacunkiem i z jakiego powodu. Być może żyjesz w przekonaniu, że jak „będziesz kimś” lub „będziesz mieć”, to zyskasz uznanie w oczach innych.

Ósemka przynosi też konieczność zrozumienia roli pieniądza jako środka wymiany i efektu podejmowanych działań, a nie celu samego w sobie. Dlatego zwróć uwagę, aby nie zachłysnąć się sukcesem i nie popaść w zbytni materializm oraz nie budować na tym swojego poczucia wartości i tożsamości. Liczy się to, jakim jesteś człowiekiem i co wnosisz do świata, a nie co posiadasz. Nie bez powodu powstało też powiedzenie „pieniądze szczęścia nie dają” 😉

Moc i sprawiedliwość

Liczba 8 ukazuje wpływ myśli, uczuć, intencji oraz działań na ostateczne rezultaty. Twoja moc tkwi w oryginalności, przedsiębiorczości, kreatywności, aktywności, sile woli oraz inteligencji. Jesteś nakierowana/ nakierowany na przyszłość, wizualizujesz, wyobrażasz sobie siebie jako osobę spełnioną, co wspiera sukces. Nie zapomnij też o odważnym i wytrwałym podążaniu za swoimi wizjami. Utrata mocy przychodzi wraz z nadmiernymi ambicjami, egoizmem, despotyzmem, dumą i nie liczeniem się z innymi. Lub odwrotnie, wraz z brakiem działań, niepewnością, nerwowością, zastępowaniem oryginalności naśladownictwem. Działaj w zgodzie z zasadą fair play, gdyż wibracja 8  ceni odpowiedzialność i sprawiedliwość.

Stres i wysiłek

Rok ten może przynieść sporo stresu i napięć, zadbaj więc o ich rozładowanie. Wymaga on wysiłku,  aktywności i szybkich reakcji na pojawiające się wydarzenia. Zatroszcz się więc o swoje zasoby energetyczne, efektywnie nimi gospodaruj, uzupełniaj i wzmacniaj, aby starczyły na cały intensywny rok.

Droga życia 2 i 11:

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 9 – porządkowanie

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 9 zamyka trwający dziewięć lat cykl wpływów zewnętrznych. Przynosi okazję do dokonania bilansu i generalnych porządków we wszystkich sferach życia, aby zrobić miejsce na nowe doświadczenia, które pojawią się w kolejnym cyklu.

Przywiązanie i przemijanie

Wibracja 9 testuje poziom przywiązania do jakiś poglądów i idei, stylu życia, osób, rzeczy, miejsc… Im bardziej jesteś z czymś lub kimś związana/ związany czy wręcz uzależniona/ uzależniony tym trudniejszy może to być rok, a rozstania bolesne. Dziewiątka uczy, że nic nie trwa wiecznie i wszystko ma swój kres, a przemijanie jest naturalnym elementem naszej rzeczywistości.  Zachęca więc do zaakceptowania tego prawa i samodzielnego przeprowadzenia generalnych porządków lub zdania się na mądrość Wszechświata 😉

Porządki w głowie

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 9 przynosi wydarzenia, które zachęcają lub zmuszają do „przewietrzenia swojej głowy”. Przyjrzenia się sobie, swojej postawie wobec życia, dominującym uczuciom i myślom. Ile jest radości i ochoty do działania, czy w tym co robisz jest miłość i zaangażowanie czy też przymus i konieczność. Przeanalizuj system wartości i przekonań, zastanów się czy wszystkie „należą do Ciebie” i sprzyjają Twojemu dobru czy też wzrastaniu. Zostaw tylko to, co uznasz za wspierające, a bez sentymentów pozbądź się blokujących poglądów i programów. Zobacz, czy styl życia jaki wiedziesz i rytm według którego funkcjonujesz służy Ci czy też odbiera energię.

Porządki w relacjach

Jeśli doświadczasz jakiś trudności w relacjach osobistych lub zawodowych i czujesz się pokrzywdzona/ pokrzywdzony, zajmij się w pierwszej kolejności relacją ze sobą. Zobacz kim jesteś, czego potrzebujesz, jak siebie traktujesz, co sobie dajesz, a co odbierasz. A następnie przyjrzyj się swoim relacjom z bliższym i dalszym otoczeniem, swojemu związkowi i zastanów się czy ich jakość nie odzwierciedla stosunku do siebie. Jeśli nie będzie w Tobie gotowości i ochoty do samodzielnego zaprowadzenia porządków na gruncie relacji, Wszechświat może Ci w tym pomóc, zsyłając rozstania i straty.

Porządki w sferze zawodowej

Zastanów się czy wykonywana praca daje Ci  satysfakcję. Być może warto ją zakończyć, a może wystarczy zmienić swoje podejście do wykonywanych obowiązków, wynagrodzenia lub zwierzchnika. Negatywne nastawienie do pracy, dostrzeganie w niej samych mankamentów, roszczeniowa postawa, niechęć do pojawiania się w niej i narzekanie mogą skutkować jej utratą. Z jednej strony, to ulga – nie musisz się już męczyć. Z drugiej, stres i obniżone poczucie wartości – trzeba poszukać nowej, być może z trudem. Jest jeszcze inna perspektywa –  może to błogosławieństwo ze strony Wszechświata i szansa na znalezienie satysfakcjonującej pracy w kolejnym roku.

Porządki w swoim otoczeniu

Przyjrzyj się miejscu w którym mieszkasz – czy dobrze się czujesz w swoim pokoju, mieszkaniu, dzielnicy, mieście, kraju… Sprawdź czy przestrzeń wokół Ciebie nie jest wypełniona bezużytecznymi przedmiotami, których warto się pozbyć lub czy nie otacza Cię bałagan. Uporządkuj swoje otoczenie, nie czekaj aż Wszechświat Ci w tym pomoże 😉

Wrażliwość i empatia

Liczba 9 pomaga w działalności twórczej i artystycznej, wnosi głębię i przynosi inspirację. Zachęca też do zainteresowania się ludźmi i ich problemami, otwarcia serca i większej wrażliwości na cudzy los oraz oddania się wszelkiej działalności nakierowanej na dobro otaczających Cię istot, a nie wyłącznie osobistych korzyści. Przynosi okazje do podróżowania, odkrywania ciekawych miejsc, bliższego kontaktu z przyrodą i otwarcia się na szeroki świat, wyjście z utartych szlaków.

Kończenie i plany na przyszłość

Śmiało i z odwagą pozbądź się wszystkiego co jest niepotrzebne i obciążające, w przeciwnym wypadku zmiany mogą przyjść z zewnątrz, nawet wbrew Twojej woli. Jeśli utracisz pracę, pieniądze lub inne dobra materialne czy też bliską osobę pamiętaj, że te bolesne wydarzenia są po to, abyś mogła/ mógł rozpocząć nowy cykl bez pewnych obciążeń. Jeśli pojawi się uczucie bezsilności, smutku, lęku, postaraj się przegonić te ciemne chmury, miej cały czas świadomość, że te trudności przeminą.

Dziewiątka to nie tylko doskonały czas na kończenie zadań, doprowadzanie rzeczy do końca, zamykanie pewnych rozdziałów czy zdawanie egzaminów. Sprzyja też snuciu planów na przyszłość, które warto wdrożyć w kolejnym roku 😊

Droga życia 3:

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 1 – inicjacja

Skończył się trudny czas porządków. Rozpoczynasz nie tylko nowy Rok Numerologiczny, ale też  dziewięcioletni cykl, co oznacza, że wszystkie działania, które teraz podejmiesz będą wpływały na cały ten okres.

Autonomia i tożsamość

Liczba jeden zachęca do budowania własnej autonomii. Uczy zrozumienia swojej indywidualności i niepowtarzalności, znalezienia odpowiedzi na pytanie „kim jestem?”, czym się wyróżniam, jakie mam pragnienia i potrzeby, talenty i dary. Skłania do poszukiwania własnej tożsamości, odważnego stania przy sobie, swoich poglądach, potrzebach, prawach. Zachęca też do wyjścia z tłumu i pokazania swojego prawdziwego oblicza.

Nowości i okazje

Wibracja 1 przynosi wiele nowości i przeróżnych okazji, co czasami wiąże się z dużym tempem, stresem, zmiennością i koniecznością podejmowania szybkich decyzji. Wymaga odwagi i aktywności, otwarcia się na świat oraz pojawiające się możliwości i czerpanie z nich pełnymi garściami. Zachęca do wyjścia ze strefy komfortu, wykroczenia poza utarte schematy i spojrzenia w przyszłość z ufnością. Charakterystyczny dla Twojej drogi życia optymizm oraz zdolność do przyciągania szczęśliwych „zbiegów okoliczności” będą doskonałym wsparciem – nie wahaj się z nich korzystać.

Aktywność

Liczba jeden wiąże się z aktywnością, zarówno na polu umysłowym, jak i fizycznym. Przynosi okazje do ciekawych podróży, skłania do uprawiania sportu, przebywania na świeżym powietrzu. Zachęca do wszelkich działań, które wiążą się z kreatywnością i oryginalnością. Zobacz co Cię pociąga, co sprawia radość, wywołuje uśmiech na twarzy, daje odprężenie. Zatroszcz się o siebie, dostrzeż swoje potrzeby i pragnienia, daj im upust, rozwiń skrzydła, gdyż Wszechświat mówi Ci „tak”.

Wyjdź poza własne ograniczenia

To czas, gdy wszystko jest możliwe, otwierają się drzwi, być może do tej pory niedostępne, przez które będzie wpływał wartki strumień okazji. Dostajesz od losu sposobność do zbudowania swojego życia w odmienny sposób, zaistnienia wśród ludzi, wykazania się swoimi zdolnościami i umiejętnościami. Masz szansę zrealizować swoje pomysły i ambicje, rozpocząć inną pracę, poznać ciekawych ludzi czy też wejść w związek. Wszystko jest teraz możliwe, a ograniczenia istnieją przede wszystkim w Twoim umyśle, dlatego śmiało snuj wizje i marzenia, poszukuj nowych zainteresowań, inspiracji, środowiska, odważnie buduj przyszłość 😊

Droga życia 4 i 22:

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 2 – kontynuacja

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 2 wiąże się z kontynuacją wcześniej zainicjowanych działań. Zachęca do weryfikacji planów i założonych celów, przyjrzenia im się bardziej wyważonym okiem. To dobry czas na zatroszczenie się o swoją kondycję psychiczną i fizyczną. Ważny staje się odpoczynek i regeneracja, pozwalające przygotować się na wyzwania i okazje pojawiające się w kolejnym roku.

Współpraca

Zeszły rok przyniósł Ci możliwość budowania własnej autonomii i tożsamości, a obecny zachęca do większej koncentracji na jakości związków międzyludzkich. Uczy współpracy i komunikacji z otoczeniem, funkcjonowania w grupie bez nadmiernego podporządkowywania się innym, ani narzucania własnej woli. Na pierwszy plan wysuwa się jakaś społeczność – związek partnerski, rodzina,  zespół w pracy, itp. Ważne stają się wszelkie działania nakierowane na kooperację i tworzenie wspólnoty, budowanie głębszych więzi. Mogą pojawiać się okoliczności lub  wydarzenia testujące zainteresowanie drugim człowiekiem, uważne słuchanie, umiejętność dialogu i dyplomacji, zdolność do okazywania uczuć, dawania wsparcia albo też wykonywania poleceń bez całkowitego podporządkowania się. Być może będziesz czuła się zmuszona/ czuł się zmuszony do rezygnacji z pewnych zasad lub przyzwyczajeń, które do tej pory były dla Ciebie niepodważalne na rzecz jakiejś grupy lub osoby. Negatywny aspekt tej wibracji przynosi rozstania i zerwania więzi lub współpracy.

Akceptacja i przynależność

Każdy z nas pragnie być akceptowany i czuć, że należy do jakiejś wspólnoty, nie jest sam. Zewnętrzny świat jest odbiciem tego, co dzieję się w Twoim wnętrzu, więc zatroszcz się o szczerą akceptację samej siebie/ samego siebie. Masz skłonność do dużej krytyki wobec siebie i innych, warto więc trochę odpuścić, wpleść pomiędzy sztywne zasady, obowiązki i wymagania trochę łagodności i delikatności. Ten rok zachęca Cię do zmiany swojej postawy względem siebie i innych, stania się prawdziwym przyjacielem dla siebie i otoczenia. Wraz z samoakceptacją przychodzi poczucie głębszej więzi ze sobą, przynależności do siebie i świata, które nie rodzi destrukcyjnej zależności.

Codzienność, zwyczajność, spowolnienie

Ten rok daje Ci okazję do posmakowania codzienności, zwyczajności i umiarkowania, które są Ci bliskie, podobnie jak rutyna, a nawet monotonia. Nie będzie pośpiechu, impulsywności i nerwowości. Wydarzenia będą się toczyły swoim tempem, czasem może zbyt wolnym. Możesz mieć poczucie, że nie masz kontroli nad własnym życiem lub jest ona bardzo ograniczona, a jakieś zewnętrzne siły spowalniają Twoje działania. Czasami towarzyszy temu poczucie bezsilności i braku sprawczości, wpadanie z pasywność lub stagnację, zbyt szybkie i łatwe poddawanie się. Ratunkiem będzie naturalna dla Twojej drogi życia cierpliwość, systematyczność, zdolność powolnego wdrażania, którą warto wzbogacić o naukę odpuszczania, a to już może być dla Ciebie wyzwanie 😉

Emocje i wahania

Rok ten bywa dosyć emocjonalny, możesz więc doświadczyć licznych wahań nastroju, wątpliwości, trudności w podejmowaniu decyzji, a także fizycznych i psychicznych słabości. Zatroszcz się o  swoją kondycję, gdyż  będzie Ci ona potrzebna w kolejnym, dynamicznym roku. Zadbaj o rozładowywanie emocji i pojawiających się napięć, nie kumuluj ich w sobie aby ciało nie chorowało.

Droga życia 5:

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 3 – radość życia

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 3 wnosi  lekkość, radość, beztroskę, optymizm oraz wiarę w dobrą przyszłość i sukces. Daje okazję do większej swobody, ciekawych podróży i smakowania życia. Dzięki energii trójki masz okazję przyciągnąć to, czego najbardziej pragniesz, osiągnąć coś, zaistnieć w świecie. Generalnie będziesz mieć poczucie, że los Ci sprzyja 😊

Nastawienie do siebie i świata

Liczba 3 uczy pozytywnego nastawienia do świata i wiary w swoje możliwości. Pokazuje, że myśli i emocje mają ogromną moc kreacji rzeczywistości, a przychylna postawa wobec świata i ludzi oraz optymizm otwierają wiele drzwi. Pojawi się mnóstwo możliwości rozwoju, awansu, a także okazji do świetnej zabawy i czerpania z życia pełnymi garściami. Z dużym prawdopodobieństwem będziesz w nie wchodzić i wychodzić pod wpływem impulsu.

Bycie w centrum zainteresowania

Masz szansę znaleźć się w centrum zainteresowania i brylować nie tylko w gronie najbliższych osób, ale też w znacznie szerszych kręgach. Liczba 3 ułatwia nawiązywanie kontaktów, przynosi okazje do zawierania intratnych znajomości zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym, które mogą pozytywnie wpłynąć na Twoją karierę i sukces.

Ekspresja i kreatywność

Trójka przynosi lekcję wyrażania siebie poprzez komunikację ze sobą i z otoczeniem. Najpierw trzeba rozpoznać swoje głębokie potrzeby i pragnienia, dać im przestrzeń na zaistnienie aby w kolejnym kroku wyrazić je na zewnątrz i podjąć działania zmierzające do ich spełnienia. Pozornie jesteś osobą bardzo komunikatywną i „wygadaną”, ale często poruszasz się po powierzchni, nie dotykając tego co istotne. Masz teraz doskonałą okazję do autoekspresji nie tylko werbalnej, ale też do wyrażenia siebie poprzez jakąś formę twórczości lub niezwykłą kreatywność w nauce czy też pracy zawodowej. To czas sprzyjający rozwijaniu talentów artystycznych, a także dekorowaniu i upiększaniu swojego otoczenia.

Owoce

To czas kiedy możesz cieszyć się pierwszymi owocami swojej dotychczasowej działalności. W sferze zawodowej zazwyczaj manifestują się one w postaci awansu, docenienia lub poprawą kondycji finansowej. W życiu osobistym często przynoszą miłość, możliwość zawarcia związku małżeńskiego lub powiększenia rodziny. Zachowaj uważność i kontrolę nad impulsami, gdyż w roku o wibracji liczby 3 wzrasta  skłonność do flirtów i romansów. Mogą one przynieść dużo radości i lekkości, ale też stanowić zagrożenie dla związku. Pojawia się też tendencja do prowadzenia nazbyt rozrywkowego trybu życia, co często skutkuje zaniedbywaniem obowiązków i roztrwonieniem talentów czy też pojawiających się okazji. Zwróć uwagę na te zagrożenia, aby nie doświadczyć strat zamiast spodziewanych sukcesów.

Droga życia 6 i 33:

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 4 – budowanie

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 4 jest doskonałym czasem na konstruowanie stabilizacji i  bezpieczeństwa materialnego stanowiącego fundament, na którym można formować dalszą przyszłość. Ten rok służy temu, aby w przyszłości nie „budować zamków na piasku”. To też  dosyć dobry okres na założenie własnej działalności gospodarczej oraz tworzenie stabilnego związku partnerskiego na bazie uczciwości, zaufania, wierności i poczucia bezpieczeństwa.

Praca i obowiązki

Tworzenie struktury wymaga włożenia adekwatnego wysiłku i pracy, bez względu na to czy dotyczy ona sfery domowej czy też zawodowej. Często wiąże się z dużo większą liczbą obowiązków, zwłaszcza w porównaniu do poprzedniego Roku Numerologicznego. Być może więcej obciążeń spadnie na Twoje barki w domu, pracy czy też we własnej firmie. Trzeba będzie mocniej zakasać rękawy aby zrealizować plany. Liczba 4 uczy, że sukces jest osiągany dzięki własnemu wysiłkowi. Jest lekcją  pracowitości, wytrwałości, systematyczności, porządku i cierpliwości. Uczy rutyny i powtarzalności, a także umiejętności wdrażania planów w życie. Zwróć uwagę na to czy nie próbuje dojść do głosu skłonność do pasywności i lenistwa.

Ograniczenia i trudności

Liczba 4 konfrontuje z ograniczeniami i trudnościami na poziomie wewnętrznym i zewnętrznym. Przynosi potrzebę rozpoznania i akceptacji własnych ograniczeń z zachowaniem świadomości, że są one niezbędne, mają swój cel, ale nie są ostateczne i można je przekroczyć. Na poziomie zewnętrznym, to uznanie pojawiających się przeszkód i trudności oraz nauka radzenia sobie w ich obliczu z pełnym zaangażowaniem i determinacją, aby w kolejnych latach cieszyć się owocami własnej pracy.

Bezpieczeństwo i ostrożność

Bezpieczeństwo może być równoznaczne z posiadaniem własnego mieszkania lub domu, a jego kupno lub wyposażenie może wymagać od Ciebie dużego zaangażowania lub pracy po godzinach aby zdobyć niezbędne środki. Często też wiąże się z pragnieniem zabezpieczenia przyszłości materialnej swojej i bliskich, oszczędzaniem i inwestowaniem. Zadbaj o rozsądne gospodarowanie pieniędzmi, gdyż okres ten nie sprzyja ryzykownym działaniom finansowym. Dlatego też jeśli zamierzasz inwestować, to poszukaj trwałych i solidnych aktywów.

Odpowiedzialność

To jedno z kluczowych słów zarówno dla wibracji Twojej drogi życia, jak i rozpoczynającego się Roku Numerologicznego o wibracji liczby 4. Ważne jest wzięcie odpowiedzialności za własne myśli, emocje, słowa, działania lub ich brak oraz wszystkie konsekwencje, które ze sobą niosą. Pamiętaj, że Twój wysiłek i trud opłaci się w przyszłości, a to co osiągniesz w tym roku będzie trwałe i solidne. Osiągnięcia będą wprost proporcjonalne do osobistego zaangażowania, nic nie będzie podarowane, nie można też  liczyć na łut szczęścia. Twoimi sprzymierzeńcami będą rozsądek, umiejętność oceny sytuacji i zmysł obserwacyjny, które pomogą w pokonywaniu blokad.

Nie mniej istotne będzie dokonywanie wyborów, które czasami przysparza Ci trudności, a tym samym zatrzymuje w miejscu i uniemożliwia działanie. Podejmując decyzje bądź w zgodzie ze swoimi wartościami i wyznawanymi zasadami, zachowaj wierność głosowi, który płynie z Twojego serca.

Postaraj się nie ulegać pojawiającemu się zwątpieniu lub pesymistycznym nastrojom. Możesz mieć trudność z wygospodarowaniem czasu tylko dla siebie czy też na relaks, ale zatroszcz się o te aspekty choćby w minimalnym stopniu, dąż do równowagi we wszystkich sferach życia. 😊

Droga życia 7:

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 5 – transformacja

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 5 przynosi zmianę i ekspansję, daje wiele okazji i możliwości do rozwoju oraz wykroczenia poza dotychczasowe ograniczenia. To powiew świeżego powietrza, który pozwala otworzyć się na szeroki świat i rozwinąć skrzydła w różnych dziedzinach życia, doświadczać, eksperymentować i testować. Zachęca do rezygnacji z dystansu wobec ludzi i życia na rzecz pełnego „zanurzenia się”. 😊

Wolność

Piątka uczy pojęcia wolności oraz przestrzegania i pokonywania granic. Wszechświat zachęci Cię do „sięgania gdzie wzrok nie sięga i łamania czego rozum nie złamie”. Otworzy przed Tobą kolejne wrota do wiedzy i poznania, ale też doświadczania i przekuwania przeżyć w mądrość życiową. Uchyli też drzwi do zmysłowych przyjemności i pokus. Możesz te zmiany przyjąć z otwartością i gotowością lub z poczuciem, że zbyt ingerują w Twoje dotychczasowe życie i stawiać im opór. Zwróć też uwagę na to, aby zaspokajając swoją potrzebę niezależności i swobody nie przekroczyć pewnych granic, nie narzucać innym swojej woli, złagodzić tendencję do radykalnych decyzji.

Prawo zmiany i transformacja

Wibracja 5 wyraża prawo zmiany, alchemiczną transformację ołowiu w złoto, jednej wartości w inną. Obecny rok zapowiada czas przeobrażenia. Zachęca do weryfikacji swoich dotychczasowych osiągnięć i stylu życia. Pomocna będzie mądrość, zdolność analizy i wyciągania wniosków.

Zmiana i rozwój w sferze  osobistej

Piątka wymaga „przewietrzenia głowy”, uwolnienia się z dotychczasowych mentalnych ograniczeń, wyjścia poza utarte schematy. Oznacza szansę lub też konieczność wprowadzenia jakiś zmian w sferze osobistej, innego podziału obowiązków w domu albo modyfikacji priorytetów – co było ważne do tej pory, ustępuje miejsca innym potrzebom.  Często przynosi zmianę środowiska, szersze kontakty towarzyskie, większą otwartość lub zmianę stylu życia na całkiem odmienny niż dotychczas. Niewykluczone są ciekawe podróże oraz przeprowadzki.

Zmiana i rozwój w sferze zawodowej

Rok ten często przynosi propozycje awansu, zmiany stanowiska lub poszukiwanie nowego miejsca pracy czy też całkowitą rezygnację z etatu na rzecz własnej działalności. Może się to wiązać ze  zmianą kwalifikacji, wykonywanego zawodu, a nawet przeprowadzką do innego miasta lub kraju. Z pewnością nie będzie to nudny i wypełniony rutynowymi obowiązkami rok. Czasami możesz mieć wrażenie, że pewne sprawy wymykają się spod Twojej kontroli.

Łap okazje

Czeka Cię dosyć dynamiczny i niezbyt spokojny okres, w którym ważna staje się aktywność, działanie i szybkie podejmowanie decyzji, aby nie zmarnować pojawiających się okazji. Wymaga odwagi, zdolności organizacyjnych i kierowniczych, umiejętności pokonywania przeszkód oraz rezygnacji z Twojej wrodzonej skłonności do perfekcjonizmu. Pomocna w dokonywaniu wyborów będzie jak zwykle Twoja głęboka i niezawodna intuicja.

Napięcia

Najbliższy rok może obfitować w skrajne emocje i niecierpliwość. Zdarza się, że pojawiają się konfrontacje i konflikty, dlatego ważne jest  systematyczne  rozładowywanie napięć, w szczególności przez medytację, kontakt z przyrodą, a także aktywność fizyczną. Nie mniejsze znaczenie ma uważność oraz zdolność do zachowania postawy obserwatora.

Droga życia 8 i 44:

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 6 – równowaga

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 6 skłoni Cię do skierowania swojej uwagi ze świata zewnętrznego na wewnętrzny, który obejmuje zarówno osobistą sferę Twojego ducha  i umysłu, jak i sferę domu oraz pracy zawodowej. Zachęci Cię do weryfikacji swojego dotychczasowego stylu życia i wartości oraz dokonania wyboru dalszej drogi życiowej, aby wnieść do swojej codzienności więcej harmonii i równowagi. 😊

Miłość

Wibracja 6 przynosi możliwość zaspokojenia potrzeby miłości, głębokiego związku z drugim człowiekiem. Ma moc przyciągania miłości, sprzyja założeniu lub powiększeniu rodziny. Z drugiej strony daje okazję do weryfikacji łączących Cię więzi i kończenia tych, które nie są harmonijne i zamiast karmić, wyczerpują. Zachęca też do przyjrzenia się swoim oczekiwaniom wobec partnera, w szczególności pragnieniu aby zaspokoił wszystkie odczuwane przez Ciebie braki. Pomocne w budowaniu prawdziwych więzi jest wejście w związek jako osoba pełna i kompletna, tzw. „cała pomarańcza, a nie jej połówka poszukująca dopełnienia”. Dlatego może to być czas pod znakiem udanego małżeństwa lub związku, jak i problemów uczuciowych czy też rozstania.

Dom i rodzina

Rozpoczyna się rok numerologiczny, który kieruje Twoją uwagę na sprawy domu i  poświęcenia większej uwagi najbliższym osobom, dostrzeżenia ich potrzeb i problemów, na co być może nie starczało Ci do tej pory czasu.

Być może zapragniesz kupić mieszkanie lub zbudować dom czy też poprawić jego wygląd i komfort, stworzyć ciepłe i bezpieczne gniazdo. Może się okazać, że w najbliższym czasie więcej czasu będziesz spędzać z bliskimi i przyjmować gości niż przebywać poza domem. Możesz mieć poczucie, że sprawy domu i rodziny zdominowały Twoje życie, wręcz odczuwać przytłoczenie nadmiarem obowiązków. Czasami pojawia się konieczność zaopiekowania się jakąś osobą  lub też utrata bliskiej istoty.

Praca i odpowiedzialność

Energia tego roku sprzyja intensywnej pracy, której celem jest zabezpieczenie bytu swojego i najbliższych, zapewnienia im dobrego standardu życia, a także poczucia bezpieczeństwa. Przynosi poczucie obowiązku wobec rodziny, firmy lub społeczeństwa. Pomocny i wspierający będzie Twój zmysł organizacyjny, obowiązkowość, inteligencja, umiejętność podejmowania decyzji oraz rozwiązywania konfliktów, a także sprawiedliwość.

Ważny aspekt liczby 6 wiąże się z odpowiedzialnością, stąd też przynosi wydarzenia pozwalające zrozumieć sens i znaczenie tej wartości, a także nauczyć się że każdy jest sam odpowiedzialny za siebie, swoje myśli, emocje i działania. Masz tendencję do kontrolowania innych i  „brania zbyt dużo na swoje barki”. Ten rok pomoże Ci w nauce takiego wspierania innych, aby nie byli uzależnieni od Twojej pomocy, ale znaleźli moc sprawczą w sobie i stali się samodzielni.

Sztuka

Liczba 6 wiąże się nie tylko z pracą, ale też wspiera sztukę i piękno. Pojawią się okazje i możliwości do rozwijania swoich talentów i wszelkiej artystycznej działalności. Rok ten sprzyja inwestycjom w sztukę.

Równowaga

To słowo klucz dla wibracji 6, stąd też najbliższy czas będzie Cię zachęcał lub wręcz zmuszał do osiągnięcia harmonii wewnętrznej i zewnętrznej. Przyniesie wydarzenia, które będą testowały równowagę pomiędzy dawaniem i braniem czy też pracą i odpoczynkiem. Będziesz często stawać w obliczu niełatwych wyborów – przyjemności czy obowiązki, ja czy bliscy, itp. To zachęta i okazja do znalezienia przestrzeni zarówno na troskę o siebie, najbliższych jak i dalsze otoczenie. 😊

Droga życia 9:

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 7 – wgląd

Rok Numerologiczny o wibracji liczby 7 wiąże się z rozwojem duchowym i poszukiwaniem sensu istnienia, a także życiowego celu. Daje okazję do pełniejszego zrozumienia siebie i praw rządzących Wszechświatem, co jest ważnym krokiem prowadzącym do akceptacji swojego życia, własnej osoby oraz innych ludzi. Jest zaproszeniem do spotkania ze sobą i konfrontacji z własnym wnętrzem.

Obecność, uważność i świadomość

Liczba 7 uczy bycia tu i teraz, stania się uważnym i świadomym obserwatorem, przesunięcia zainteresowania z „działania” na rzecz „bycia”, a także spowolnienia. Zachęca Cię do poszukiwania odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości w sobie, a nie na zewnątrz. Pomocne będą wszelkie metody ułatwiające relaksację i wgląd w siebie oraz pracę z emocjami i przekonaniami, takie jak medytacje, techniki oddechowe, różnego rodzaju terapie czy też kontakt z przyrodą i czas sam na sam ze sobą, z dala od zgiełku świata i natłoku informacji.

Nauka i sława

Siódemka przynosi też okazję do nauki, odbycia specjalistycznych kursów i szkoleń, a tym samym poszerzenia swoich kompetencji zawodowych.  Rok pod patronatem tej liczby może stać się punktem zwrotnym w Twoim życiu, przynosząc uznanie otoczenia, ugruntowanie pozycji zawodowej i rozwój kariery, a nawet sławę i popularność w środowisku pracy lub na gruncie społecznym. 😊

Osamotnienie i iluzja oddzielenia

Wibracja 7 dosyć często przynosi poczucie osamotnienia, izolacji, opuszczenia przez bliską osobę lub środowisko czy też  poczucie bycia niezrozumianą/ niezrozumianym lub odmienną/ odmiennym. Te trudne wydarzenia służą nauce budowania zaufania do siebie i Wszechświata, samodzielnego podejmowania decyzji, a także pracy nad własnym poczuciem wartości i sprawczości.

Skłania do dokonania analizy swojego życia na głębszym poziomie, zbadania jakości relacji i weryfikacji sygnałów wysyłanych przez Ciebie i płynących od osób z Twojego otoczenia. Rozpoznania co się za nimi kryje, jakie słowa i zachowania ranią i co jest tego przyczyną. Zrozumienie, że to co mówią i robią inni nie zawsze jest wymierzone przeciwko Tobie, ale może wynikać z ich wewnętrznej projekcji. To także zachęta do analizy czy to, co płynie z zewnętrznego świata jest zgodne z Twoim wewnętrznym obrazem lub systemem wartości.

Ten rok jak żaden inny konfrontuje człowieka z iluzją oddzielenia. Bolesne doświadczenia w relacjach z otoczeniem mają za zadanie zachęcić Cię do zrozumienia i osiągnięcia pełni człowieczeństwa. Doświadczyć tego, że wszyscy jesteśmy całością, pochodzimy z jednego źródła i do niego wrócimy. W praktyce, oznacza to, że robiąc coś dobrego dla siebie, czynimy to automatycznie dla innych, a raniąc kogoś, krzywdzimy też siebie.

Napięcia i stany depresyjne

Czasami poczucie osamotnienia i braku zrozumienia wywołują stany depresyjne i zachęcają do kojenia smutków za pomocą różnego rodzaju używek. W takich sytuacjach warto poszukać wsparcia u specjalisty lub skorzystać z metod pozwalających na rozładowanie pojawiającego się napięcia. Sprzyjający jest kontakt z naturą i medytacja 😊

Powodzenia w Nowym Roku Numerologicznym 😊

Obraz S. Hermann & F. Richter z Pixabay

Co przyniesie Ci Nowy Rok Numerologiczny

You May Also Like